Начална страница Начална страница
AstraZeneca

NovoRapid
insulin aspart

ЦЕНИ

Solution for injection 300 IU 5 cartridges

На едро: 71,00 лв
На дребно: 0,00 лв
Възстанови: 0,00 лв

Solution for injection 100 U/ml - 3 ml 10 cartridges

На едро: 138,72 лв
На дребно: 160,06 лв
Възстанови: 0,00 лв

Листовка: информация за потребителя


NovoRapid 100 единици/ml инжекционен разтвор във флакон

инсулин аспарт (insulin aspart)


Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да прилагате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.Как изглежда NovoRapid и какво съдържа опаковката


NovoRapid представлява инжекционен разтвор.


Опаковки от 1 и 5 флакона по 10 ml или групова опаковка от 5 опаковки от 1 х 10 ml флакон. Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.


Разтворът е бистър и безцветен.


Притежател на разрешението за употреба и производител


Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsværd, Дания Дата на последно преразглеждане на листовката

Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата: .