Начална страница Начална страница
AstraZeneca

NovoRapid
insulin aspart

ЦЕНИ

Solution for injection 300 IU 5 cartridges

На едро: 71,71 лв
На дребно: 0,00 лв
Възстанови: 0,00 лв

Solution for injection 100 U/ml - 3 ml 10 cartridges

На едро: 140,11 лв
На дребно: 161,66 лв
Възстанови: 0,00 лв

Листовка: информация за потребителя


NovoRapid InnoLet 100 единици/ml инжекционен разтвор в предварително напълнена писалка

инсулин аспарт (insulin aspart)


Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да прилагате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.4


image

Винаги използвайте нова игла за всяка инжекция. Винаги отстранявайте и изхвърляйте иглата след всяка инжекция и съхранявайте Вашия InnoLet без прикрепена игла. Това намалява риска от замърсяване, инфекция, изтичане на инсулин, запушване на иглите и неточно дозиране.


Допълнителна важна информация


Обслужващите лица трябва да бъдат много внимателни при работа с използвани игли, за да се намали рискът от убождане и кръстосана инфекция.


Изхвърлете използвания InnoLet внимателно, без прикрепена игла.


Никога не споделяйте Вашата писалка или игли с други хора. Това може да доведе до кръстосана инфекция.


Никога не споделяйте Вашата писалка с други хора. Вашето лекарство може да е вредно за тяхното здраве.

Винаги съхранявайте Вашия InnoLet и иглите на място, недостъпно за други хора, особено за деца.


Грижа за Вашата писалка


Вашият InnoLet е проектиран да работи точно и безопасно. С него трябва да се работи внимателно. Ако го изпуснете, повредите или смачкате, има риск от изтичане на инсулин. Това може да причини неточно дозиране, което може да доведе до прекалено високо или прекалено ниско ниво на кръвната захар.

Може да почистите Вашия InnoLet, като го избършете с тампон, напоен с дезинфектант. Недейте да го накисвате, миете или смазвате. Това може да повреди механизма, което може да причини неточно дозиране, а това може да доведе до прекалено високо или прекалено ниско ниво на кръвната захар.

Не пълнете повторно Вашия InnoLet. След изпразване, той трябва да се изхвърли.