Начална страница Начална страница

NovoRapid
insulin aspart

ЦЕНИ

Solution for injection 300 IU 5 cartridges

На едро: 71,00 лв
На дребно: 0,00 лв
Възстанови: 0,00 лв

Solution for injection 100 U/ml - 3 ml 10 cartridges

На едро: 138,72 лв
На дребно: 160,07 лв
Възстанови: 0,00 лв

Листовка: информация за потребителя


NovoRapid Penfill 100 единици/ml инжекционен разтвор в патрон

инсулин аспарт (insulin aspart)


Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да прилагате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.Дата на последно преразглеждане на листовката

Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата: .