Начална страница Начална страница

NovoRapid
insulin aspart

ЦЕНИ

Solution for injection 300 IU 5 cartridges

На едро: 71,00 лв
На дребно: 0,00 лв
Възстанови: 0,00 лв

Solution for injection 100 U/ml - 3 ml 10 cartridges

На едро: 138,72 лв
На дребно: 160,07 лв
Възстанови: 0,00 лв

Листовка: информация за потребителя


NovoRapid FlexTouch 100 единици /ml инжекционен разтвор в предварително напълнена писалка

инсулин аспарт (insulin aspart)


Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да прилагате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.