Kotisivun Kotisivun
Pfizer

Glucos B. Braun

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle


Glucos. B. Braun 100 mg/ml infuusioneste, liuos


glukoosimonohydraatti


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 26.6.2014


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Seuraavat tiedot on tarkoitettu vain hoitoalan ammattilaisille:


Antotapa

Laskimoon. Liuos voidaan antaa suureen ääreislaskimoon. Käytettäessä Glucos. B. Braun 100 mg/ml infuusionestettä kantajaliuoksena, perifeerisen infuusion mahdollisuus riippuu valmistetun seoksen ominaisuuksista.


Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Suurella infuusionopeudella annetun glukoosi-infuusion äkillinen lopettaminen voi johtaa vaikeaan hypoglykemiaan johtuen seerumin suuresta insuliinipitoisuudesta. Tämä koskee erityisesti alle 2-vuotiaita lapsia sekä potilaita, joilla on diabetes mellitus ja muita sairaustiloja, joihin liittyy heikentynyt glukoosihomeostaasi. Selvissä tapauksissa glukoosi-infuusio on lopetettava asteittain viimeisen 30-60 minuutin aikana. Varotoimena suositellaan jokaisen potilaan yksilöllistä seurantaa 30 minuutin ajan hypoglykemian varalta ensimmäisenä päivänä äkillisen parenteraalisen ravitsemuksen lopetuksen jälkeen.

Infuusionkohdan vaihtamista on harkittava, jos esiintyy laskimon ärsytystä tai merkkejä laskimotulehduksesta tai laskimontukkotulehdusta kun valmistetta annetaan ääreislaskimoon.


Tahaton annostelu laskimon viereen

Tahaton annostelu laskimon viereen voi aiheuttaa kudosvaurion ja jopa kuolion. Se ilmenee kipuna, turvotuksena ja punoituksena pistoskohdassa. Tahattoman ekstravasaation yhteydessä infuusio on keskeytettävä välittömästi sekä kanyyli on poistettava. Kyseistä raajaa on nostettava ylös edistämään suonen ulkopuolelle tihkuneen nesteen imeytymistä. Kylmä kääre voi lievittää tulehdusreaktiota.


Kestoaika avaamisen jälkeen

Infuusio on aloitettava heti sen jälkeen, kun pakkaus on kiinnitetty antolaitteeseen tai infuusiojärjestelmään.


Kestoaika lisäysten laimentamisen jälkeen:

Mikrobiologiselta kannalta katsoen valmiste tulee käyttää välittömästi avaamisen jälkeen. Jos valmistetta ei käytetä välittömästi, ennen käyttöä tapahtuva säilytysaika ja -olosuhteet ovat käyttäjän vastuulla.

Säilytysaika ei saisi ylittää 24 tuntia 2–8 °C, ellei käyttökuntoon saattaminen tai sekoittaminen ole tapahtunut valvotuissa validoiduissa olosuhteissa.


Yhteensopimattomuudet

Valmisteella on hapan pH, minkä vuoksi yhteensopimattomuuksia muiden lääkkeiden kanssa voi esiintyä. Pseudoagglutinaatiovaaran vuoksi valmistetta ei saa antaa samalla infuusiolaitteella erytrosyyttikonsentraattien kanssa