Kotisivun Kotisivun
AstraZeneca

Tepadina
thiotepa

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


TEPADINA 100 mg kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos

tiotepa


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.


Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:


 1. Mitä TEPADINA on ja mihin sitä käytetään

 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät TEPADINAa

 3. Miten TEPADINAa käytetään

 4. Mahdolliset haittavaikutukset

 5. TEPADINAn säilyttäminen

 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa


 1. Mitä TEPADINA on ja mihin sitä käytetään

  TEPADINAn vaikuttava aine on tiotepa, joka kuuluu alkyloivat aineet -nimisiin lääkkeisiin. TEPADINAa käytetään valmisteluhoitona luuydinsiirtoa odottaville potilaille. Se vaikuttaa tuhoamalla

  luuydinsoluja. Tämä mahdollistaa uusien luuydinsolujen (hematopoieettisten kantasolujen) siirtämisen, minkä ansiosta elimistö voi alkaa tuottaa terveitä verisoluja.

  TEPADINAa voidaan käyttää sekä aikuis- että lapsipotilaille ja nuorille.


 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät TEPADINAa Älä käytä TEPADINAa

  • jos olet allerginen tiotepalle,

  • jos olet tai epäilet olevasi raskaana,

  • jos imetät,

  • jos sinulle annetaan keltakuume-, bakteeri- tai eläviä viruksia sisältäviä rokotteita.


   Varoitukset ja varotoimet

   Kerro lääkärillesi, jos sinulla on jokin seuraavista:

  • maksa- tai munuaisongelmia,

  • sydän- tai keuhko-ongelmia,

  • kouristuksia/kohtauksia (epilepsia) tai sinulla on joskus ollut niitä (jos hoitoon on käytetty fenytoiinia tai fosfenytoiinia).


  Koska TEPADINA tuhoaa luuydinsoluja jotka aikaansaavat verisolujen muodostumisen, on hoidon aikana käytävä säännöllisesti verikokeissa verenkuvan seuraamiseksi.


  Infektioiden ehkäisemiseksi ja hoitamiseksi saat myös infektiolääkkeitä.


  TEPADINA voi aiheuttaa jonkin toisen syövän tulevaisuudessa. Lääkäri keskustelee kanssasi tästä riskistä.

  Muut lääkevalmisteet ja TEPADINA

  Kerro lääkärille, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.


  Raskaus ja imetys

  Jos olet raskaana tai epäilet olevasi raskaana tai jos imetät, kerro siitä lääkärille ennen TEPADINA- hoidon aloittamista. Et saa käyttää TEPADINAa raskauden aikana.


  TEPADINA-hoitoa saavien naisten ja miesten on käytettävä tehokasta raskaudenehkäisyä hoidon aikana. Miehet eivät saa siittää lasta TEPADINA-hoidon aikana eikä vuoteen hoidon päättymisen jälkeen.


  Ei tiedetä, erittyykö tämä lääkevalmiste ihmisen rintamaitoon. Varotoimenpiteenä naiset eivät saa imettää TEPADINA-hoidon aikana.


  TEPADINA voi heikentää miesten ja naisten hedelmällisyyttä. Miespotilaiden tulisi harkita siemennesteen talteenottoa ja jäädyttämistä ennen hoidon aloittamista.


  Ajaminen ja koneiden käyttö

  Todennäköisesti tiotepan tietyt haittavaikutukset, kuten huimaus, päänsärky ja näön hämärtyminen, voivat vaikuttaa ajamiseen ja koneiden käyttöön. Jos sinulla on näitä oireita, älä aja tai käytä koneita.


 3. Miten TEPADINAa käytetään


  Lääkäri laskee sinulle oikean annoksen kehosi pinta-alan tai painon ja sairautesi mukaan.


  Miten TEPADINAa käytetään

  TEPADINAn antamisesta vastaa koulutettu hoitoalan ammattilainen. TEPADINA annetaan laskimonsisäisenä infuusiona (tiputuksena suoneen) injektiopullossa olevan lääkeaineen laimentamisen jälkeen. Infuusio kestää 2–4 tuntia.


  Antotiheys

  Infuusiot annetaan sinulle 12 tai 24 tunnin välein. Hoito voi kestää 5 päivää. Antotiheys ja hoidon kesto määräytyvät sairautesi mukaan.


 4. Mahdolliset haittavaikutukset

  Kuten kaikki lääkkeet, TEPADINA voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Vakavimmat haittavaikutukset TEPADINA-hoidosta tai solusiirrosta voivat olla

  • verenkierrossa olevien verisolujen määrän väheneminen (lääkevalmisteen toivottu vaikutus,

   jonka tehtävänä on valmistella elimistöäsi solusiirtoinfuusioon)

  • infektio

  • maksan toimintahäiriöt, mukaan luettuna maksalaskimon tukos

  • solusiirteen hyökkäys elimistöäsi vastaan (käänteishyljintäsairaus)

  • hengitysteiden komplikaatiot.

  Lääkäri seuraa verisolu- ja maksaentsyymiarvojasi säännöllisesti, jotta nämä haittavaikutukset voidaan havaita ja hoitaa mahdollisimman varhain.


  TEPADINAn haittavaikutusten esiintymisen yleisyys vaihtelee. Esiintymisen yleisyys määritetään seuraavasti:

  Hyvin yleiset haittavaikutukset (saattaa esiintyä useammalla kuin 1 käyttäjällä 10 ihmisestä)

  • lisääntynyt infektioalttius

  • koko kehon tulehdustila (sepsis)

  • valkosolujen, verihiutaleiden ja punasolujen määrän väheneminen (anemia)

  • solusiirteen hyökkäys elimistöäsi vastaan (käänteishyljintäsairaus)

  • heitehuimaus, päänsärky, sumentunut näkö

  • elimistön hallitsematon tärinä (kouristus)

  • kihelmöinnin, pistelyn tai puutumisen tunne (tuntoharhat)

  • liikuntakyvyn osittainen häviäminen

  • sydänpysähdys

  • pahoinvointi, oksentelu, ripuli

  • suun limakalvojen tulehdus (limakalvotulehdus)

  • ärtynyt maha, ruokatorvi, suoli

  • koolonin tulehdus

  • anoreksia, ruokahalun heikentyminen

  • korkea verensokeri

  • ihottuma, kutina, hilseily

  • ihonvärin muutokset (ei saa sekoittaa keltatautiin, katso jäljempänä)

  • ihon punoitus (eryteema)

  • hiustenlähtö

  • selän ja vatsan alueen kipu, kipu

  • lihas- ja nivelkipu

  • sydämen sähköisen toiminnan epänormaalius (rytmihäiriöt)

  • keuhkokudoksen tulehdus

  • maksan suurentuminen

  • elinten toiminnan muuttuminen

  • maksalaskimon tukos (veno-occlusive disease, VOD)

  • ihon ja silmien keltaisuus (keltatauti)

  • kuulon heikkeneminen

  • imuteiden tukkeutuminen

  • korkea verenpaine

  • kohonneet maksa-, munuais- ja ruoansulatusentsyymiarvot

  • epänormaali veren elektrolyyttipitoisuus

  • painonnousu

  • kuume, yleinen heikkous, vilunväristykset

  • verenvuoto

  • nenäverenvuoto

  • yleinen turvotus nesteen kerääntymisen vuoksi (edeema)

  • kipu tai tulehdus infuusioneulan pistoskohdassa

  • silmätulehdus (sidekalvotulehdus)

  • siittiöiden määrän väheneminen

  • emätinverenvuoto

  • kuukautisten poisjäänti (amenorrea)

  • muistinmenetys

  • painon kehityksen ja pituuskasvun viivästyminen

  • virtsarakon toimintahäiriöt

  • testosteronin vajaatuotanto

  • kilpirauhashormonin vajaatuotanto

  • aivolisäkkeen vajaatoiminta

  • sekavuus

   Yleiset haittavaikutukset (saattaa esiintyä 1 käyttäjällä 10 ihmisestä)

  • ahdistuneisuus, sekavuus

  • aivovaltimon epänormaali pullistuminen ulospäin (kallonsisäinen valtimonpullistuma)

  • kohonnut kreatiniinipitoisuus

  • allergiset reaktiot

  • verisuonitukos (veritulppa)

  • sydämen rytmihäiriöt

  • sydämen vajaatoiminta

  • sydän- ja verenkiertoelimistön vajaatoiminta

  • hapenpuutos

  • nesteen kerääntyminen keuhkoihin (keuhkopöhö)

  • keuhkoverenvuoto

  • hengityspysähdys

  • verivirtsaisuus (hematuria) ja keskivaikea munuaisten vajaatoiminta

  • virtsarakon tulehdus

  • kivulias tai vaikeutunut virtsaaminen, virtsamäärän väheneminen (dysuria ja oliguria)

  • typpiyhdistepitoisuuden nousu verenkierrossa

  • kaihi

  • maksan vajaatoiminta

  • aivoverenvuoto

  • yskä

  • ummetus ja vatsavaivat

  • suolistotukos

  • mahalaukun puhkeama

  • lihasjännityksen muutokset

  • lihasten liikekoordinaation vaikea puutos

  • verihiutaleiden vähyydestä johtuvat mustelmat

  • vaihdevuosioireet

  • syöpä (toissijaiset syövät)

  • epänormaali aivotoiminta

  • miehen ja naisen hedelmättömyys


   Melko harvinaiset haittavaikutukset (saattaa esiintyä 1 käyttäjällä 100 ihmisestä)

  • ihon tulehdukset ja kuoriutuminen (erytroderminen psoriaasi)

  • sekavuus, hermostuneisuus, aistiharhat, levottomuus

  • mahalaukun tai suolen haavauma

  • sydämen lihaskudoksen tulehdus (sydänlihastulehdus)

  • epänormaali sydämen tila (sydänlihassairaus)


   Tuntematon ( koska saatavissa oleva tieto ei riitä yleisyyden arviointiin)

  • keuhkovaltimoiden (verisuonten) kohonnut verenpaine (keuhkovaltimoiden verenpainetauti)

  • vaikeat ihovauriot (esim. vaikeat leesiot, vesikellot jne.), joita saattaa ilmetä koko kehon alueella ja jotka saattavat olla jopa hengenvaarallisia

  • vauriot aivojen tiettyyn osaan (niin sanottuun valkeaan aineeseen), jotka saattavat olla jopa hengenvaarallisia (leukoenkefalopatia).


  Haittavaikutuksista ilmoittaminen

  image

  Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai hoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan liitteessä V luetellun kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta. Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

 5. TEPADINAn säilyttäminen


Ei lasten ulottuville eikä näkyville.


Älä käytä TEPADINAa pakkauksessa ja injektiopullon etiketissä mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.


Säilytä ja kuljeta kylmässä (2 °C – 8 °C). Ei saa jäätyä.


Käyttövalmiiksi sekoittamisen jälkeen tuote säilyy vakaana kahdeksan tuntia, jos se säilytetään 2– 8 °C:n lämpötilassa.


Laimentamisen jälkeen tuote säilyy vakaana 24 tuntia, jos se säilytetään 2–8 °C:n lämpötilassa, tai neljä (4) tuntia, jos se säilytetään 25 °C:n lämpötilassa.


Käyttämätön valmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa Mitä TEPADINA sisältää


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko (-koot)

TEPADINA on valkoinen kiteinen jauhe. Se toimitetaan lasisessa injektiopullossa, joka sisältää 100 mg tiotepaa.

Pakkauskoko: 1 injektiopullo.


Myyntiluvan haltija ja valmistaja

ADIENNE S.r.l. S.U.

Via Galileo Galilei, 19 20867 Caponago (MB) Italia Tel: +39 02 40700445

adienne@adienne.com


Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:


België/Belgique/Belgien Accord Healthcare bv Tèl/Tel: +32 51 79 40 12

Lietuva

Accord Healthcare AB Tel: +46 8 624 00 25


България

Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.

Teл.: +48 22 577 28 00

Luxembourg/Luxemburg Accord Healthcare bv Tèl/Tel: +32 51 79 40 12


Česká republika

Accord Healthcare Polska Sp. z o.o. Tel: +48 22 577 28 00


Danmark

Accord Healthcare AB Tlf: + 46 8 624 00 25

Magyarország

Accord Healthcare Polska Sp. z o.o. Tel.: +48 22 577 28 00


Malta

Accord Healthcare Ireland Ltd Tel: +44 (0) 208 901 3370

Deutschland

Accord Healthcare GmbH Tel: +49 89 700 9951 0

Nederland

Accord Healthcare B.V. Tel: +31 30 850 6014


Eesti

Accord Healthcare AB Tel: +46 8 624 00 25

Norge

Accord Healthcare AB Tlf: + 46 8 624 00 25


Ελλάδα

Accord Healthcare Italia Srl

Τηλ: + 39 02 943 23 700

Österreich

Accord Healthcare GmbH Tel: +43 (0)662 424899-0


España

Accord Healthcare S.L.U. Tel: +34 93 301 00 64

Polska

Accord Healthcare Polska Sp. z o.o. Tel.: +48 22 577 28 00


France

Accord Healthcare France SAS

Tél: +33 (0)320 401 770

Portugal

Accord Healthcare, Unipessoal Lda Tel: +351 214 697 835


Hrvatska

Accord Healthcare Polska Sp. z o.o. Tel: +48 22 577 28 00

România

Accord Healthcare Polska Sp. z o.o. Tel: +48 22 577 28 00


Ireland

Accord Healthcare Ireland Ltd Tel: +44 (0)1271 385257

Slovenija

Accord Healthcare Polska Sp. z o.o. Tel: +48 22 577 28 00


Ísland

Accord Healthcare AB Sími: + 46 8 624 00 25

Slovenská republika

Accord Healthcare Polska Sp. z o.o. Tel: +48 22 577 28 00


Italia

Accord Healthcare Italia Srl Tel: +39 02 943 23 700

Suomi/Finland

Accord Healthcare Oy Puh/Tel: + 358 10 231 4180


Κύπρος

Accord Healthcare S.L.U.

Τηλ: + 34 93 301 00 64

Sverige

Accord Healthcare AB Tel: + 46 8 624 00 25


Latvija

Accord Healthcare AB

Tel: +46 8 624 00 25

United Kingdom (Northern Ireland)

Accord-UK Ltd

Tel: +44 (0)1271 385257


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi:


.


image


Seuraavat tiedot on tarkoitettu vain hoitoalan ammattilaisille:

VALMISTUSOHJE


TEPADINA 100 mg kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos

Tiotepa


Lue nämä ohjeet ennen TEPADINAn käyttövalmiiksi sekoittamista ja antamista.


 1. ESITTELY


  TEPADINA toimitetaan 100 mg:n infuusiokuiva aineena infuusionestettä varten TEPADINA on sekoitettava käyttövalmiiksi ja laimennettava ennen sen antamista potilaalle.


 2. ERITYISET VAROTOIMET HÄVITTÄMISELLE JA MUUT KÄSITTELYOHJEET


Yleistä

Syöpälääkkeiden käsittelyyn ja hävittämiseen liittyviä toimintaohjeita on noudatettava. Kaikissa siirtomenettelyissä on ehdottomasti noudatettava aseptista tekniikkaa ja mieluiten käytettävä pystysuoralla virtauksella varustettua laminaarivirtauskaappia.

Muiden syöpälääkkeiden tavoin myös TEPADINA-liuosten käsittelyssä ja valmistamisessa on noudatettava varovaisuutta, jotta valmiste ei joudu vahingossa kosketuksiin ihon tai limakalvojen kanssa. Tiotepalle vahingossa altistumisesta saattaa seurata paikallisia reaktioita. Sen vuoksi suojakäsineiden käyttö on suositeltavaa infuusioliuosta valmistettaessa. Jos tiotepa-liuosta joutuu vahingossa iholle, iho on pestävä välittömästi perusteellisesti saippualla ja vedellä. Jos tiotepaa joutuu vahingossa kosketuksiin limakalvojen kanssa, ne on huuhdeltava välittömästi vedellä.


TEPADINA-annoksen laskeminen

TEPADINAa käytetään erisuuruisina annoksina yhdessä muiden kemoterapia-aineiden kanssa ennen tavanomaista hematopoieettista kantasolusiirtoa (HPCT-hoito) potilailla, joilla on jokin verisairaus tai kiinteitä kasvaimia.

TEPADINAn annostus aikuisilla ja pediatrisilla potilailla määritetään HPCT:n tyypin (autologinen vai allogeeninen) ja sairauden mukaan.


Annostus aikuisilla


AUTOLOGINEN HPCT


Verisairaudet


Suositusannos verisairauksissa vaihtelee 125 mg:sta/m2/päivä (3,38 mg/kg/päivä)

300 mg:aan/m2/päivä (8,10 mg/kg/päivä) päivittäisenä kertainfuusiona, joka annetaan 2–4 peräkkäisenä päivänä ennen autologista HPCT-hoitoa sen mukaan, mitä muita kemoterapia-aineita hoitoon kuuluu. Koko valmisteluhoitojakson aikana ei saa ylittää suurinta sallittua kumulatiivista annosta, joka on 900 mg/m2 (24,32 mg/kg).


LYMFOOMA

Suositusannos vaihtelee 125 mg:sta/m2/päivä (3,38 mg/kg/päivä) 300 mg:aan/m2/päivä

(8,10 mg/kg/päivä) päivittäisenä kertainfuusiona, joka annetaan 2–4 peräkkäisenä päivänä ennen autologista HPCT-hoitoa sen mukaan, mitä muita kemoterapia-aineita hoitoon kuuluu. Koko valmisteluhoitojakson aikana ei saa ylittää suurinta sallittua kumulatiivista annosta, joka on 900 mg/m2 (24,32 mg/kg).

KESKUSHERMOSTOLYMFOOMA

Suositusannos on 185 mg/m2/päivä (5 mg/kg/päivä) päivittäisenä kertainfuusiona, joka annetaan kahtena peräkkäisenä päivänä ennen autologista HPCT-hoitoa. Koko valmisteluhoitojakson aikana ei saa ylittää suurinta sallittua kumulatiivista annosta, joka on 370 mg/m2 (10 mg/kg).

MULTIPPELI MYELOOMA

Suositusannos vaihtelee 150 mg:sta/m2/päivä (4,05 mg/kg/päivä) 250 mg:aan/m2/päivä

(6,76 mg/kg/päivä) päivittäisenä kertainfuusiona, joka annetaan kolmena peräkkäisenä päivänä ennen autologista HPCT-hoitoa sen mukaan, mitä muita kemoterapia-aineita hoitoon kuuluu. Koko valmisteluhoitojakson aikana ei saa ylittää suurinta sallittua kumulatiivista annosta, joka on 750 mg/m2 (20,27 mg/kg).


Kiinteät kasvaimet


Suositusannos kiinteiden kasvainten hoidossa vaihtelee 120 mg:sta/m2/päivä (3,24 mg/kg/päivä)

250 mg:aan/m2/päivä (6,76 mg/kg/päivä) jaettuna kerran tai kahdesti päivässä annettavaan infuusioon, joka annetaan 2–5 peräkkäisenä päivänä ennen autologista HPCT-hoitoa sen mukaan, mitä muita kemoterapia-aineita hoitoon kuuluu. Koko valmisteluhoitojakson aikana ei saa ylittää suurinta sallittua kumulatiivista annosta, joka on 800 mg/m2 (21,62 mg/kg).

RINTASYÖPÄ

Suositusannos vaihtelee 120 mg:sta/m2/päivä (3,24 mg/kg/päivä) 250 mg:aan/m2/päivä

(6,76 mg/kg/päivä) päivittäisenä kertainfuusiona, joka annetaan 3–5 peräkkäisenä päivänä ennen autologista HPCT-hoitoa sen mukaan, mitä muita kemoterapia-aineita hoitoon kuuluu. Koko valmisteluhoitojakson aikana ei saa ylittää suurinta sallittua kumulatiivista annosta, joka on 800 mg/m2 (21,62 mg/kg).

KESKUSHERMOSTOKASVAIMET

Suositusannos vaihtelee 125 mg:sta/m2/päivä (3,38 mg/kg/päivä) 250 mg:aan/m2/päivä

(6,76 mg/kg/päivä) jaettuna kerran tai kahdesti päivässä annettavaan infuusioon, joka annetaan 3–4 peräkkäisenä päivänä ennen autologista HPCT-hoitoa sen mukaan, mitä muita kemoterapia-aineita hoitoon kuuluu. Koko valmisteluhoitojakson aikana ei saa ylittää suurinta sallittua kumulatiivista annosta, joka on 750 mg/m2 (20,27 mg/kg).

MUNASARJASYÖPÄ

Suositusannos on 250 mg/m2/päivä (6,76 mg/kg/päivä) päivittäisenä kertainfuusiona, joka annetaan kahtena peräkkäisenä päivänä ennen autologista HPCT-hoitoa. Koko valmisteluhoitojakson aikana ei saa ylittää suurinta sallittua kumulatiivista annosta, joka on 500 mg/m2 (13,51 mg/kg).

ITUSOLUKASVAIMET

Suositusannos vaihtelee 150 mg:sta/m2/päivä (4,05 mg/kg/päivä) 250 mg:aan/m2/päivä

(6,76 mg/kg/päivä) yhtenä päivittäisenä infuusiona, joka annetaan kolmena peräkkäisenä päivänä ennen autologista HPCT-hoitoa sen mukaan, mitä muita kemoterapia-aineita hoitoon kuuluu. Koko valmisteluhoitojakson aikana ei saa ylittää suurinta sallittua kumulatiivista annosta, joka on 750 mg/m2 (20,27 mg/kg).


ALLOGEENINEN HPCT


Verisairaudet


Suositusannos verisairauksissa vaihtelee 185 mg:sta/m2/päivä (5 mg/kg/päivä) 481 mg:aan/m2/päivä (13 mg/kg/päivä) jaettuna kerran tai kahdesti päivässä annettavaan infuusioon, joka annetaan 1–3 peräkkäisenä päivänä ennen allogeenista HPCT-hoitoa sen mukaan, mitä muita kemoterapia-aineita hoitoon kuuluu. Koko valmisteluhoitojakson aikana ei saa ylittää suurinta sallittua kumulatiivista annosta, joka on 555 mg/m2 (15 mg/kg).

LYMFOOMA

Suositusannos lymfooman hoidossa on 370 mg/m2/päivä (10 mg/kg/päivä) jaettuna kahteen päivittäiseen infuusioon ennen allogeenista HPCT-hoitoa. Koko valmisteluhoitojakson aikana ei saa ylittää suurinta sallittua kumulatiivista annosta, joka on 370 mg/m2 (10 mg/kg).

MULTIPPELI MYELOOMA

Suositusannos on 185 mg/m2/päivä (5 mg/kg/päivä) yhtenä kertainfuusiona ennen allogeenista HPCT- hoitoa. Koko valmisteluhoitojakson aikana ei saa ylittää suurinta sallittua kumulatiivista annosta, joka

on 185 mg/m2 (5 mg/kg). LEUKEMIA

Suositusannos vaihtelee 185 mg:sta/m2/päivä (5 mg/kg/päivä) 481 mg:aan/m2/päivä (13 mg/kg/päivä) jaettuna kerran tai kahdesti päivässä annettavaan infuusioon, joka annetaan 1–2 peräkkäisenä päivänä

ennen allogeenista HPCT-hoitoa sen mukaan, mitä muita kemoterapia-aineita hoitoon kuuluu. Koko

valmisteluhoitojakson aikana ei saa ylittää suurinta sallittua kumulatiivista annosta, joka on 555 mg/m2 (15 mg/kg).

TALASSEMIA

Suositusannos on 370 mg/m2/päivä (10 mg/kg/päivä) jaettuna kahteen päivittäiseen infuusioon ennen allogeenista HPCT-hoitoa. Koko valmisteluhoitojakson aikana ei saa ylittää suurinta sallittua kumulatiivista annosta, joka on 370 mg/m2 (10 mg/kg).


Annostus pediatrisilla potilailla


AUTOLOGINEN HPCT


Kiinteät kasvaimet


Suositusannos kiinteiden kasvainten hoidossa vaihtelee 150 mg:sta/m2/päivä (6 mg/kg/päivä) 350 mg:aan/m2/päivä (14 mg/kg/päivä) yhtenä päivittäisenä infuusiona, joka annetaan 2–3

peräkkäisenä päivänä ennen autologista HPCT-hoitoa sen mukaan, mitä muita kemoterapia-aineita hoitoon kuuluu. Koko valmisteluhoitojakson aikana ei saa ylittää suurinta sallittua kumulatiivista annosta, joka on 1 050 mg/m2 (42 mg/kg).

KESKUSHERMOSTOKASVAIMET

Suositusannos vaihtelee 250 mg:sta/m2/päivä (10 mg/kg/päivä) 350 mg:aan/m2/päivä (14 mg/kg/päivä) päivittäisenä kertainfuusiona, joka annetaan kolmena peräkkäisenä päivänä ennen autologista HPCT- hoitoa sen mukaan, mitä muita kemoterapia-aineita hoitoon kuuluu. Koko valmisteluhoitojakson aikana ei saa ylittää suurinta sallittua kumulatiivista annosta, joka on 1 050 mg/m2 (42 mg/kg).


ALLOGEENINEN HPCT


Verisairaudet


Suositusannos verisairauksissa vaihtelee 125 mg:sta/m2/päivä (5 mg/kg/päivä) 250 mg:aan/m2/päivä (10 mg/kg/päivä) jaettuna kerran tai kahdesti päivässä annettavaan infuusioon, joka annetaan 1–3 peräkkäisenä päivänä ennen allogeenista HPCT-hoitoa sen mukaan, mitä muita kemoterapia-aineita hoitoon kuuluu. Koko valmisteluhoitojakson aikana ei saa ylittää suurinta sallittua kumulatiivista annosta, joka on 375 mg/m2 (15 mg/kg).

LEUKEMIA

Suositusannos on 250 mg/m2/päivä (10 mg/kg/päivä) jaettuna kahteen päivittäiseen infuusioon ennen allogeenista HPCT-hoitoa. Koko valmisteluhoitojakson aikana ei saa ylittää suurinta sallittua kumulatiivista annosta, joka on 250 mg/m2 (10 mg/kg).

TALASSEMIA

Suositusannos vaihtelee 200 mg:sta/m2/päivä (8 mg/kg/päivä) 250 mg:aan/m2/päivä (10 mg/kg/päivä) jaettuna kahteen päivittäiseen infuusioon ennen allogeenista HPCT-hoitoa. Koko

valmisteluhoitojakson aikana ei saa ylittää suurinta sallittua kumulatiivista annosta, joka on 250 mg/m2 (10 mg/kg).

HOITOON VASTAAMATON SYTOPENIA

Suositusannos on 125 mg/m2/päivä (5 mg/kg/päivä) yhtenä päivittäisenä infuusiona, joka annetaan kolmena peräkkäisenä päivänä ennen allogeenista HPCT-hoitoa. Koko valmisteluhoitojakson aikana ei

saa ylittää suurinta sallittua kumulatiivista annosta, joka on 375 mg/m2 (15 mg/kg).

PERINNÖLLISET SAIRAUDET

Suositusannos on 125 mg/m2/päivä (5 mg/kg/päivä) yhtenä päivittäisenä infuusiona, joka annetaan kahtena peräkkäisenä päivänä ennen allogeenista HPCT-hoitoa. Koko valmisteluhoitojakson aikana ei saa ylittää suurinta sallittua kumulatiivista annosta, joka on 250 mg/m2 (10 mg/kg).

SIRPPISOLUANEMIA

Suositusannos on 250 mg/m2/päivä (10 mg/kg/päivä) jaettuna kahteen päivittäiseen infuusioon ennen allogeenista HPCT-hoitoa. Koko valmisteluhoitojakson aikana ei saa ylittää suurinta sallittua kumulatiivista annosta, joka on 250 mg/m2 (10 mg/kg).


Käyttövalmiiksi sekoittaminen

TEPADINA on sekoitettava käyttövalmiiksi lisäämällä siihen 10 ml steriiliä injektionesteisiin käytettävää vettä. Käytä tätä varten ruiskua, jossa on neula, ja vedä sillä aseptisesti10 ml steriiliä injektionesteisiin käytettävää vettä ruiskuun.

Injektoi ruiskussa oleva vesi injektiopulloon kumitulpan läpi.

Poista ruisku ja neula, ja sekoita liuos käsin kääntämällä injektiopulloa useamman kerran ylösalaisin. Vain värittömiä liuoksia, joissa ei ole minkäänlaisia hiukkasia, saa käyttää. Valmiiksi sekoitetut injektionesteet saattavat värjäytyä, mutta niitä voidaan edelleenkin käyttää.


Laimennus infuusiopussissa

Käyttövalmiiksi sekoitettu liuos on hypotonista, ja se pitää laimentaa ennen potilaalle antamista 500 millilitralla 0,9-prosenttista natriumkloridi-injektionestettä (9 mg/ml) (1 000 millilitralla, jos annos on suurempi kuin 500 mg) tai sopivalla määrällä 0,9-prosenttista (9 mg/ml) natriumkloridi- injektionestettä, jotta TEPADINAn lopulliseksi pitoisuudeksi saadaan 0,5–1 mg/ml.


Annostelu

TEPADINA-infuusioliuos tulee tarkistaa silmämääräisesti koostumuksen suhteen ennen käyttämistä. Nesteet, joissa on sakkaa, on hävitettävä.


Infuusioneste on annettava potilaalle käyttämällä infuusiovälineitä, joihin kuuluu 0,2 µm:n letkunsisäinen suodatin. Suodatus ei heikennä nesteen vaikutusta.


TEPADINA on annettava aseptisesti 2–4 tuntia kestävänä infuusiona huoneenlämmössä (n. 25 °C) ja normaaleissa valaistusolosuhteissa.


Ennen jokaista infuusiota ja sen jälkeen kestokatetri on huuhdeltava noin viidellä millilitralla 0,9- prosenttista natriumkloridi-injektionestettä (9 mg/ml).


Hävittäminen

TEPADINA-liuos on kertakäyttöistä.


Käyttämättä jäänyt valmiste tai siitä peräisin oleva jätemateriaali tulee hävittää paikallisten määräysten mukaisesti.