Kotisivun Kotisivun
AstraZeneca

Kromeya
adalimumab

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle


Kromeya 40 mg injektioneste, liuos, esitäytetty kynä

adalimumabi


image

Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Voit auttaa ilmoittamalla kaikista mahdollisesti saamistasi haittavaikutuksista. Ks. kohdan 4 lopusta, miten haittavaikutuksista ilmoitetaan.


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko (-koot)


Kromeya 40 mg injektioneste, liuos (injektioneste) esitäytetyssä kynässä on 0,8 ml steriiliä, kirkasta, väritöntä liuosta, joka sisältää 40 mg adalimumabia.


Kromeya on esitäytetty kynä, jossa on Kromeya-valmistetta sisältävä esitäytetty ruisku. Pakkauksessa on 2 tai 6 esitäytettyä kynää ja 2 tai 6 desinfiointipyyhettä.


Kromeya-valmistetta on saatavilla injektiopulloissa, esitäytetyissä ruiskuissa ja esitäytetyissä kynissä.


Myyntiluvan haltija


Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Straße 1

61352 Bad Homburg v.d.Höhe Saksa


Lääkevalmisteella ei ole enää myyntilupaa

Valmistaja


Fresenius Kabi Austria GmbH Hafnerstraße 36,

8055 Graz Itävalta


Merck Serono S.p.A. Via delle Magnolie 15

I-70026 Modugno (Bari) Italia


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi

.


 1. Käyttöohjeet


Lue huolellisesti nämä käyttöohjeet ja noudata niitä, kun pistät Kromeya-pistoksen. Terveydenhuollon ammattilainen neuvoo sinulle ennen ensimmäisen pistoksen pistämistä esitäytetyllä kynällä, miten Kromeya-pistos valmistellaan ja pistetään oikein. Käänny hoitohenkilökunnan puoleen, jos sinulla on kysyttävää.


image

Käyttöohjeet


®

Kromeya


Kertakäyttöinen esitäytetty kynä (adalimumabi) ihon alle pistettävää injektiota varten

40 mgHuom.: Kuvat ovat viitteellisiä.


Lue käyttöohjeet huolellisesti kokonaan ennen Kromeya-esitäytetyn kynän käyttöä. Tärkeää tietoa

Tutustu Kromeya-esitäytetyn kynän osiin


image

Ennen käyttöä Läpinäkyvä ruiskusäiliö


Etiketti

(Kromeya, annos, viimeinen käyttöpäivämäärä)

Pistospainike


Neulansuojus Ruiskun mäntä Injektorin runko


Käytön jälkeen


image

Lääkevalmisteella ei ole enää myyntilupaa

Neula


image

Neulansuojus


Turvasuojus paikoillaan Ruiskun männän lopullinen asento


image

Vaihe 1 Pistoksen valmistelu


Jokaisessa Kromeya-kotelossa on kaksi tai kuusi esitäytettyä kynää.

  1. Valitse hyvin valaistu tila sekä puhdas ja tasainen työskentelyalusta, kuten pöytä tai taso.

  2. Tarvitset myös (kuva A):

   • desinfiointipyyhkeen (mukana pakkauksessa)

   • vanutupon tai harsotaitoksen

   • terävälle jätteelle tarkoitetun jätesäiliön.


    image

    Kuva A


  3. Ota kotelo jääkaapista (kuva B).


   image

   Kuva B


   Lääkevalmisteella ei ole enää myyntilupaa

  4. Tarkista viimeinen käyttöpäivämäärä kotelon kyljestä (kuva C).


   image

   EXP: KK/VVVV


   Kuva C

   Varoitus: Älä käytä, jos viimeinen käyttöpäivämäärä on ohitettu.


  5. Ota esitäytetty kynä pois alkuperäispakkauksesta:

   • tartu kahdella sormella etiketin kohtaan

   • vedä esitäytetty kynä pois pakkauksesta suoraan ylöspäin (kuva D).


    image


    Kuva D

    Aseta se puhtaalle, tasaiselle alustalle.

  6. Vie pakkaukseen jäävä(t) esitäytetty(-tyt) kynä(t) alkuperäisessä kotelossaan takaisin jääkaappiin (kuva E).


   image


   Kuva E


   Katso säilytysohjeesta, miten käyttämättömät esitäytetyt kynät säilytetään.

  7. Jätä esitäytetty kynä huoneenlämpöön vähintään 30 minuutiksi, jotta lääke lämpenee (kuva F).


image


Lääkevalmisteella ei ole enää myyntilupaa

Kuva F


Kylmän lääkkeen pistämisestä voi aiheutua kipua.

Varoitus: Älä lämmitä kynää millään muulla tavalla, kuten mikroaaltouunissa, kuumassa vedessä tai suorassa auringonvalossa.

Varoitus: Älä irrota neulansuojusta, kun jätät kynän lämpenemään huoneenlämpöiseksi.


image

Vaihe 2 Pese kädet


2.1 Pese kädet huolellisesti vedellä ja saippualla (kuva G) ja kuivaa ne.

image

Varoitus: Suojakäsineiden käyttö ei korvaa käsienpesua.


Kuva G


image

Vaihe 3 Tarkista esitäytetty kynä


  1. Tarkista läpinäkyvä ruiskusäiliö varmistaaksesi, että

   • liuos on kirkasta, väritöntä eikä sisällä hiukkasia (kuva H)

   • lasinen ruisku on ehjä ja vahingoittumaton (kuva H).


    image


    Läpinäkyvä ruiskusäiliö

    Kuva H


    Varoitus: Älä käytä esitäytettyä kynää, jos liuoksessa on hiukkasia tai se on sameaa, värjääntynyttä tai sisältää hiutaleita tai jos kynä näyttää vioittuneen.

    Lääkevalmisteella ei ole enää myyntilupaa

    Viallinen esitäytetty kynä on hävitettävä. Laita se terävälle jätteelle tarkoitettuun jätesäiliöön ja ota yhteys hoitohenkilökuntaan tai apteekkiin.

  2. Tarkista etiketti varmistaaksesi, että

   • esitäytetyssä kynässä lukee Kromeya (kuva I)

   • esitäytetyn kynän viimeistä käyttöpäivämäärää ei ole ohitettu (kuva I).


image

EXP: KK/VVVVKuva I


Varoitus: Älä käytä esitäytettyä kynää, jos etiketissä ei lue Kromeya ja/tai jos etiketissä mainittu viimeinen käyttöpäivämäärä on ohitettu.

Tällöin esitäytetty kynä on hävitettävä. Laita se terävälle jätteelle tarkoitettuun jätesäiliöön ja ota yhteyttä hoitohenkilökuntaan tai apteekkiin.


image

Vaihe 4 Valitse pistoskohta


  1. Valitse pistoskohta (kuva J)

   • reiden yläosasta

   • vatsasta (pistoskohdan etäisyyden navasta oltava vähintään 5 cm).


    image

    Kuva J


  2. Valitse aina eri pistoskohta (vähintään 2,5 cm:n etäisyydellä aikaisemmasta pistoskohdasta) vähentääksesi punoitusta, ärsytystä tai muita iho-ongelmia.

Varoitus: Älä pistä kohtaan, jossa on aristusta, mustelmia, punoitusta, kovettuma, arpia tai raskausarpia.

Lääkevalmisteella ei ole enää myyntilupaa

Varoitus: Jos sinulla on psoriaasi, älä pistä kohtaan, jossa ihossa on vaurioita tai koholla olevia, paksuja, punaisia, hilseilevä läikkiä.


image

Vaihe 5 Puhdista pistoskohta


5.1 Puhdista pistoskohdan iho desinfiointipyyhkeellä (kuva K). Varoitus: Älä puhalla tai koske puhdistettuun pistoskohtaan.image

Kuva K

image

Vaihe 6 Pistäminen


  1. Irrota neulansuojus

   • Pidä esitäytettyä kynää neula ylöspäin suunnattuna, ja vedä neulansuojus suoraan irti (kuva L).


    image

    Kuva L


    Neulasta voi valua muutama pisara nestettä.

   • Hävitä neulansuojus. Varoitus: Älä kierrä suojusta.

    Varoitus: Älä laita neulansuojusta takaisin paikoilleen.

  2. Esitäytetyn kynän asento

   Lääkevalmisteella ei ole enää myyntilupaa

   • Pidä esitäytettyä kynää niin, että läpinäkyvä ruiskusäiliö on näkyvissä.

   • Aseta peukalo keltaisen pistospainikkeen yläpuolelle (älä kosketa sitä) (kuva M).


image

Kuva Mimage

Kuva N


Ennen pistostaTällöin pistospainike vapautuu (kuva O).image

Lääkevalmisteella ei ole enää myyntilupaa

Kuva O


Pistoksen jälkeen  1. Anna injektio

   • Paina pistospainiketta (kuva P).

    Kuulet selvän naksahduksen, joka on merkki siitä, että injektio käynnistyy.

   • PIDÄ kynää edelleen lujasti alas painettuna.

   • TARKKAILE ruiskun mäntää varmistuaksesi, että se menee pohjaan asti (kuva P).


    image

    Kuva P


    Pistoksen jälkeen    Varoitus: Älä nosta esitäytettyä kynää iholta ennen kuin mäntä on liikkunut pohjaan asti ja kaikki liuos on pistetty.

   • Kun ruiskun mäntä on pohjassa ja lakannut liikkumasta, pidä kynää paikoillaan vielä 5 sekuntia.

   • Nosta esitäytetty kynä iholta (kuva Q).

Lääkevalmisteella ei ole enää myyntilupaa

Turvasuojus liukuu alas ja lukittuu, jolloin se suojaa neulanpistolta (kuva Q).


image

Kuva Q


Varoitus: Jos pistämisessä on ongelmia, soita hoitohenkilökunnalle tai apteekkiin.


6.4 Jos pistoskohdassa on verenvuotoa tai nestettä, paina sitä kevyesti vanutupolla tai harsotaitoksella (kuva R)


image

Kuva R


image

Vaihe 7 Hävitä esitäytetty kynä


Lääkevalmisteella ei ole enää myyntilupaa

  1. Hävitä käytetty esitäytetty kynä heti käytön jälkeen laittamalla se terävälle jätteelle tarkoitettuun jätesäiliöön (kuva S).


   image

   Kuva S


   Varoitus: Pidä terävälle jätteelle tarkoitettu jätesäiliö poissa lasten ulottuvilta. Varoitus: Älä hävitä esitäytettyä kynää talousjätteen mukana.

   Jos sinulla ei ole terävälle jätteelle tarkoitettua jätesäiliötä, voit käyttää astiaa, joka

   • on valmistettu kovamuovista

   • on suljettavissa tiiviisti puhkeamattomalla kannella, jota terävä jäte ei läpäise

   • pysyy pystyssä ja on vakaa käytön aikana

   • ei vuoda

   • on varustettu sisällä olevasta vaarallisesta jätteestä varoittavalla etiketillä.


  2. Kun säiliö on lähes täynnä, noudata terävää jätettä sisältävän jätesäiliön hävittämistä koskevia paikallisia ohjeita.

image

Älä kierrätä terävälle jätteelle tarkoitettua jätesäiliötä.


Vaihe 8 Merkitse pistos muistiin


8.1 Pistoksen antopäivämäärät ja -kohdat kannattaa merkitä muistiin, jotta muistat, milloin ja mihin pistos pitää antaa seuraavalla kerralla (kuva T).


image

Lääkevalmisteella ei ole enää myyntilupaa

Kuva T