Kotisivun Kotisivun

Accofil
filgrastim

HINNAT

30 MU / 0.5 ml injektio-/infuusioneste, liuos 5 esitäytettyä ruiskua

Tukkukauppa: 57,38 €
Jälleenmyynti: 85,01 €
Korvaus: 0,00 €

30 MU / 0.5 ml injektio-/infuusioneste, liuos 5 esitäytettyä ruiskua

Tukkukauppa: 57,38 €
Jälleenmyynti: 85,01 €
Korvaus: 0,00 €

30 MU / 0.5 ml injektio-/infuusioneste, liuos 5 esitäytettyä ruiskua

Tukkukauppa: 58,28 €
Jälleenmyynti: 86,24 €
Korvaus: 0,00 €

30 MU / 0.5 ml injektio-/infuusioneste, liuos 5 esitäytettyä ruiskua

Tukkukauppa: 58,64 €
Jälleenmyynti: 86,73 €
Korvaus: 0,00 €

48 MU / 0.5 ml injektio-/infuusioneste, liuos 5 esitäytettyä ruiskua

Tukkukauppa: 86,69 €
Jälleenmyynti: 125,30 €
Korvaus: 0,00 €

48 MU / 0.5 ml injektio-/infuusioneste, liuos 5 esitäytettyä ruiskua

Tukkukauppa: 86,84 €
Jälleenmyynti: 125,51 €
Korvaus: 0,00 €

48 MU / 0.5 ml injektio-/infuusioneste, liuos 5 esitäytettyä ruiskua

Tukkukauppa: 86,84 €
Jälleenmyynti: 125,51 €
Korvaus: 0,00 €

48 MU / 0.5 ml injektio-/infuusioneste, liuos 5 esitäytettyä ruiskua

Tukkukauppa: 87,90 €
Jälleenmyynti: 126,97 €
Korvaus: 0,00 €

PAKKAUSSELOSTE: TIETOJA KÄYTTÄJÄLLE


Accofil 30 MU/0,5 ml (0,6 mg/ml) injektio-/infuusioneste, liuos, esitäytetty ruisku

filgrastiimi


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.Tässä pakkausselosteessa esitetään:


 1. Mitä Accofil on ja mihin sitä käytetään

 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Accofilia

 3. Miten Accofilia käytetään

 4. Mahdolliset haittavaikutukset

 5. Accofilin säilyttäminen

 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa


 1. Mitä Accofil on ja mihin sitä käytetään Mitä Accofil on

  Accofil sisältää vaikuttavaa ainetta, jonka nimi on filgrastiimi. Filgrastiimi on proteiini, joka tuotetaan yhdistelmä-DNA-tekniikan avulla Escherichia coli -bakteereissa. Se kuuluu valkuaisaineryhmään, josta käytetään nimeä sytokiinit, ja se on hyvin samankaltainen kuin ihmisen elimistön tuottama granulosyyttikasvutekijä (G-CSF). Filgrastiimi stimuloi luuydintä (kudos, jossa syntyy uusia verisoluja) tuottamaan lisää valkosoluja, jotka parantavat elimistön kykyä taistella infektioita vastaan.


  Mihin Accofilia käytetään


  Lääkäri on määrännyt sinulle Accofilia, jotta elimistösi tuottaisi enemmän valkosoluja. Lääkäri kertoo

  sinulle, miksi saat Accofil-hoitoa. Accofilia käytetään useissa eri tilanteissa, joita ovat:


  • solunsalpaajahoito

  • luuytimensiirto

  • vakava krooninen neutropenia (tietyntyyppisten valkosolujen vähentynyt määrä)

  • neutropenia (tietyntyyppisten valkosolujen vähentynyt määrä) HIV-infektiopotilailla

  • perifeerisen veren kantasolujen mobilisaatio (kantasolujen saaminen verenkiertoon, jotta ne voidaan kerätä ja käyttää luuytimensiirtoon).


 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Accofilia Älä käytä Accofilia

  • jos olet allerginen (yliherkkä) filgrastiimille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6)


   Varoitukset ja varotoimet

   Keskustele lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan kanssa ennen kuin otat Accofilia:


   Kerro lääkärille ennen hoidon aloittamista, jos sinulla on

   • sirppisoluanemia, Accofil voi aiheuttaa sirppisolukriisin

   • osteoporoosi (luusairaus).


    Kerro lääkärille välittömästi Accofil-hoidon aikana, jos

   • sinulla ilmenee kipua vasemmalla ylävatsassa, vasemmalla rintakehän alapuolella tai vasemman hartian päällä [nämä voivat olla suurentuneen pernan (splenomegalia) tai mahdollisesti pernan repeämän oireita]

   • havaitset epätavallista verenvuotoa tai mustelmia (nämä voivat olla verihiutaleiden määrän vähenemisen eli trombosytopenian oireita) ja veren hyytymiskyvyn heikkenemistä

   • sinulla on äkillisiä allergiaoireita, kuten ihottumaa, kutinaa tai nokkosihottumaa, kasvojen, huulten, kielen tai muun kehon osien turpoamista, hengenahdistusta, hengityksen vinkumista tai hengitysvaikeuksia, sillä nämä voivat olla vakavan allergisen reaktion oireita

   • sinulla esiintyy kasvojen tai nilkkojen turvotusta, verivirtsaisuutta tai virtsan värjäytymistä ruskeaksi, tai jos huomaat että virtsaat tavallista vähemmän (munuaiskerästulehdus).


  Esitäytetyn ruiskun neulansuojus sisältää kuivaa luonnonkumia (lateksin johdannainen), joka voi

  aiheuttaa allergisen reaktion.


  Aortan (päävaltimo, joka kuljettaa verta sydämestä elimistöön) tulehdusta on raportoitu harvoin syöpäpotilailla ja terveillä lahjoittajilla. Oireita voivat olla kuume, vatsakipu, huonovointisuus, selkäkipu ja tulehdusmarkkereiden kohoaminen. Kerro lääkärille, jos sinulla ilmenee tällaisia oireita.


  Filgrastiimivasteen häviäminen

  Jos koet, että filgrastiimihoidon vaikutus heikkenee tai vaikutus ei pysy, lääkäri voi tutkia ongelman syyn. Saattaa olla, että elimistösi on luonut vasta-aineita, jotka neutraloivat filgrastaamin vaikutuksen. Lääkäri haluaa ehkä seurata tilaasi tarkasti, ks. pakkausselosteen kohta 4.

  Jos sinulla on vaikea krooninen neutropenia, sinulle voi kehittyä verisyöpä (leukemia,

  myelodysplastinen oireyhtymä (MDS)). Keskustele lääkärin kanssa verisyövän riskistä ja siitä,

  millaisia tutkimuksia pitäisi tehdä. Jos sinulle kehittyy verisyöpä tai verisyövän kehittyminen on

  todennäköistä, sinun ei pidä käyttää Accofilia, paitsi jos lääkäri kehottaa tekemään niin.

  Jos olet kantasolujen luovuttaja, sinun on oltava 16–60-vuotias


  Ole erityisen varovainen valkosolujen tuotantoa lisäävien muiden valmisteiden suhteen Accofil kuuluu valkosolujen tuotantoa lisäävien aineiden ryhmään. Sinua hoitavan terveydenhuoltoalan ammattilaisen on aina merkittävä käyttämäsi valmiste tarkasti potilastietoihisi


  Muut lääkevalmisteet ja Accofil


  Sinun ei pidä käyttää Accofilia kemoterapiaa edeltävien 24 tunnin aikana eikä 24 tunnin aikana sen

  jälkeen.


  Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita

  lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt.


  Raskaus ja imetys


  Accofilin käyttöä ei ole tutkittu raskauden tai imetyksen aikana.


  On tärkeää, että kerrot lääkärillesi, jos:

  • olet raskaana tai imetät

  • epäilet olevasi raskaana tai

  • jos suunnittelet raskautta.


  Ei tiedetä, erittyykö filgrastiimi äidinmaitoon. Lääkäri saattaa siksi päättää, että sinun ei pidä käyttää

  tätä lääkettä, jos imetät.


  Ajaminen ja koneiden käyttö


  Accofililla voi olla vähäinen vaikutus ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn. Tämä lääke voi aiheuttaa heitehuimausta. Sinun kannattaa odottaa, millaisia tuntemuksia Accofil aiheuttaa, ennen kuin ajat tai käytät koneita Accofilin ottamisen jälkeen.


  Accofil sisältää sorbitolia ja natriumia


  Tämä lääke sisältää sorbitolia. Sorbitoli on fruktoosin lähde. Jos sinulla (tai lapsellasi) on perinnöllinen fruktoosi-intoleranssi (HFI, harvinainen geneettinen sairaus), sinulle (tai lapsellesi) ei saa antaa tätä lääkettä. Potilaat, joilla on HFI, eivät kykene hajottamaan fruktoosia, mikä voi aiheuttaa vakavia haittavaikutuksia.


  Sinun on kerrottava lääkärillesi ennen tämän lääkevalmisteen käyttöä, jos sinulla (tai lapsellasi) on HFI tai jos lapsesi ei voi enää käyttää makeita ruokia tai juomia, koska ne aiheuttavat pahoinvointia, oksentelua tai epämukavia tuntemuksia, kuten vatsan turpoamista, vatsan kouristuksia tai ripulia.


  Lisäksi tämä lääke sisältää alle 1 mmol natriumia (23mg) per annos eli se on olennaisesti natriumiton.


 3. Miten Accofilia käytetään


  Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.


  Tarvitsemasi Accofil-määrä riippuu siitä, mihin sairauteen sitä käytät sekä painostasi.


  Annostus


  Accofil ja solunsalpaajahoitoon liittyvä neutropenia (tietyntyyppisten valkosolujen vähäinen määrä)


  Tavanomainen annos on 0,5 miljoonaa yksikköä (5 mikrogrammaa) painokiloa kohti vuorokaudessa.

  Jos esimerkiksi painat 60 kilogrammaa, vuorokausiannoksesi on 30 miljoonaa yksikköä

  (300 mikrogrammaa). Accofil-hoito kestää tavallisesti noin 14 vuorokautta. Joidenkin sairaustyyppien hoito saattaa kuitenkin edellyttää pitempiaikaista hoitoa, joka kestää enimmillään noin kuukauden.


  Accofil ja luuytimensiirto


  Tavanomainen aloitusannos aikuisille on 1 miljoonaa yksikköä (10 mikrogrammaa) painokiloa kohti

  vuorokaudessa infuusiona eli tiputuksena. Jos esimerkiksi painat 60 kg, vuorokausiannoksesi on 60 miljoonaa yksikköä (600 mikrogrammaa). Saat normaalisti ensimmäisen annoksen Accofilia

  vähintään 24 tuntia kemoterapiahoidon jälkeen, ja vähintään 24 tuntia luuydinsiirron jälkeen. Lääkäri

  saattaa sitten tutkia verikokeiden avulla, kuinka hyvin hoito tehoaa ja miten pitkään sitä pitäisi jatkaa.


  Accofil ja vaikea krooninen neutropenia (tietyntyyppisten valkosolujen vähäinen määrä)


  Tavanomainen aloitusannos on 0,5 - 1,2 miljoonaa yksikköä (5 mikrogrammaa – 12 mikrogrammaa) painokiloa kohti vuorokaudessa joko kerta-annoksena tai useammassa erässä annettuna. Tämän jälkeen lääkäri voi tutkia verikokeiden avulla Accofil-hoidon tehoa ja määrittää sinulle parhaiten sopivan annoksen. Neutropenian keston lyhentäminen edellyttää pitkäaikaista Accofil-hoitoa.


  Accofil ja neutropenia (tietyntyyppisten valkosolujen vähäinen määrä) HIV-infektiopotilailla


  Tavanomainen aloitusannos on 0,1 - 0,4 miljoonaa yksikköä (1 mikrogrammaa – 4 mikrogrammaa)

  painokiloa kohti vuorokaudessa. Lääkäri voi selvittää säännöllisin väliajoin verikokeiden avulla

  Accofil-hoidon tehoa. Kun veren valkosoluarvot ovat palanneet normaaleiksi, lääkkeen antokertoja saatetaan vähentää alle yhteen kertaan vuorokaudessa. Veren normaalien valkosoluarvojen ylläpitäminen saattaa edellyttää pitkäaikaista Accofil-hoitoa.


  Accofil ja ääreisverenkierron kantasolujen siirto (kantasoluja kerätään verestä ja käytetään luuytimen siirrossa)


  Jos luovutat kantasoluja itsellesi, tavanomainen annos on 0,5 – 1 miljoonaa yksikköä

  (5 mikrogrammaa – 10 mikrogrammaa) painokiloa kohti vuorokaudessa. Accofil-hoito kestää enintään 2 viikkoa. Lääkäri seuraa veriarvojasi määrittääkseen ajankohdan, jolloin on paras hetki ottaa kantasoluja talteen.

  Jos luovutat kantasoluja toiselle henkilölle, tavanomainen annos on 1 miljoonaa yksikköä painokiloa

  kohti vuorokaudessa. Accofil-hoito kestää 4 – 5 vuorokautta. Lääkäri tutkii säännöllisten verikokeiden

  avulla, milloin on paras ajankohta kantasolujen talteenotolle.


  Miten Accofil annetaan


  Tämä lääke annetaan pistoksena, joko laskimoon annettavana infuusiona (tiputus) tai ihonalaisena

  (SC) pistoksena aivan ihon alla olevaan kudokseen.


  Jos saat tämän lääkkeen pistoksena ihon alle, lääkäri saattaa ehdottaa, että opettelet itse pistämään lääkkeen. Lääkäri tai sairaanhoitaja opastaa sinua lääkkeen pistämisessä (ks. jäljempää Accofilin pistämisohjeet). Älä kokeile pistämistä itse ilman tätä opastusta. Osa tarpeellisesta informaatiosta on tämän pakkausselosteen lopussa, mutta sairautesi asianmukainen hoito vaatii tiivistä hoitokontaktia lääkärisi kanssa.


  Tietoa lääkkeen pistämisestä


  Tässä osiossa on tietoa siitä, kuinka Accofil-pistos annetaan itse. On tärkeää, ettet yritä pistää lääkettä itse, jos et ole saanut siihen nimenomaista opastusta lääkäriltäsi tai hoitajalta. Jollet ole varma, kuinka sinun pitäisi toimia, kun pistät lääkkeen itse, tai jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärisi tai sairaanhoitajan puoleen.


  Kuinka pistän Accofilin itse?

  Sinun on pistettävä lääke aivan ihon alla olevaan kudokseen. Tästä ihon alle annettavasta pistoksesta käytetään myös nimitystä subkutaaninen injektio. Lääke on pistettävä aina suunnilleen

  samaan aikaan päivästä.


  Tarvittavat välineet

  Kun annat itsellesi pistoksen ihon alle, tarvitset:

  • Accofilia sisältävän esitäytetyn ruiskun

  • ihonpuhdistuslapun


  Mitä minun tulee tehdä, ennen kuin annan itselleni Accofil-pistoksen ihon alle?

  Varmista, että neulansuojus pysyy ruiskun päällä, kunnes olet juuri valmis antamaan pistoksen.

  1. Ota esitäytetty Accofil-ruisku jääkaapista.

  2. Tarkasta viimeinen käyttöpäivämäärä esitäytetyn ruiskun etiketistä (EXP). Älä käytä lääkettä, jos merkityn kuukauden viimeinen päivä on jo mennyt tai jos sitä on pidetty jääkaapin ulkopuolella yli 15 päivää tai se on muutoin vanhentunut.

  3. Tarkasta Accofilin ulkonäkö. Sen on oltava kirkasta ja väritöntä nestettä. Älä käytä lääkettä, jos siinä näkyy hiukkasia.

  4. Jotta pistos tuntuisi miellyttävämmältä, anna esitäytetyn ruiskun lämmetä 30 minuutin ajan huoneenlämpöiseksi tai pidä esitäytettyä ruiskua kevyesti kädessäsi muutaman minuutin ajan. Älä lämmitä Accofilia millään muulla tavoin (älä esimerkiksi lämmitä sitä mikrouunissa tai kuumassa vedessä).

  5. Pese kätesi huolellisesti.

  6. Etsi mukava, valoisa paikka ja aseta kaikki tarpeellinen käden ulottuville (esitäytetty Accofil- ruisku ja ihonpuhdistuslappu).

Kuinka valmistan Accofil-pistokseni?

Ennen kuin pistät Accofilin, sinun on toimittava seuraavasti:

Esitäytettyä ruiskua ei saa käyttää, jos se on pudonnut kovalle pinnalle.


Vaihe 1: Tarkista ruiskujärjestelmän eheys


- Varmista, että ruiskujärjestelmä on koskematon/ehjä. Älä käytä valmistetta, jos siinä näkyy vaurioita (ruisku tai neulansuojus on rikki) tai irtonaisia osia ja jos neulansuojus on ennen käyttöä turva-asennossa (kuvan 9 mukaisesti), sillä tämä osoittaa, että järjestelmää on jo käytetty. Valmistetta ei saa käyttää, jos se ei ole kuvan 1 mukainen. Tällöin valmiste on heitettävä biovaarallisen (viiltävän) jätteen säiliöön.


Kuva 1


image


Vaihe 2: Poista suojakorkki


 1. Poista suojakorkki kuvan 2 osoittamalla tavalla. Pidä toisella kädellä kiinni neulansuojuksen rungosta siten, että neula osoittaa itsestäsi poispäin. Älä koske mäntää. Vedä toisella kädellä suojakorkki suoraan irti. Irrottamisen jälkeen hävitä suojakorkki biovaarallisen (viiltävän) jätteen säiliöön.

 2. Esitäytetyssä ruiskussa voi on ilmakuplia. Sinun ei tarvitse poistaa ilmakuplia ennen pistämistä.

  Liuoksen pistäminen ilmakuplien kanssa ei ole haitallista.

 3. Ruiskussa voi olla enemmän nestettä kuin mitä tarvitset. Aseta oikea lääkärin määräämä Accofil- annoksesi ruiskun säiliöosan avulla. Poista tarpeeton neste painamalla mäntää siihen ruiskuun merkittyyn numeroon (ml) saakka, joka vastaa lääkärin määräämää annosta.

 4. Tarkista uudelleen varmistaaksesi, että ruiskussa on oikea Accofil-annos.

 5. Voit nyt käyttää ruiskua.


Kuva 2


image


Mihin pistän lääkkeen?

Kun pistät lääkkeen itse, sopivimmat pistoskohdat ovat:

Kuva 3


image


Jos joku muu antaa pistoksen sinulle, hän voi pistää sen myös käsivarren takaosaan (ks. kuva 4).


Kuva 4


image


Pistoskohtaa kannattaa vaihtaa päivittäin, jottei yksi kohta kipeytyisi.


Vaihe 3: Työnnä neula


(ks. kuvat 6 ja 7).


Kuinka pistän lääkkeen?


Kuva 6


image


Kuva 7

image


Neulansuojuksella varustettu esitäytetty ruisku


 1. Pistä neula täysin ihoosi kuten sairaanhoitaja tai lääkäri on näyttänyt.

 2. Vedä hieman mäntää tarkistaaksesi, että et pistänyt suoneen. Jos ruiskussa näkyy verta, poista neula ihosta ja pistä se toiseen paikkaan.

 3. Pistä vain lääkärin määräämä annos alla olevien ohjeiden mukaan.


Vaihe 4: Pistos


Aseta peukalo männän päälle. Paina mäntää tukevasti pistoksen lopussa, jotta ruisku tyhjenee

kokonaan (ks. kuva 8). Pidä lujasti kiinni ihosta, kunnes pistos on annettu loppuun.


Kuva 8


image

Vaihe 5: Neulanpistosuoja

Turvajärjestelmä aktivoituu, kun mäntä painetaan kokonaan alas:

- verensiirtoreaktio


Melko harvinaiset haittavaikutukset (havaitaan useammalla kuin yhdellä 1 000:sta Accofilia käyttävästä henkilöstä):


Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle.

Tämä koskee myös kaikkia niitä haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa.


Haittavaikutuksista ilmoittaminen


image

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan liitteessä V luetellun kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta. Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.


 1. Accofilin säilyttäminen


  Ei lasten ulottuville eikä näkyville.


  Älä käytä tätä lääkettä ruiskussa ja kotelossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän EXP jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.


  Säilytä jääkaapissa (2°C-8°C). Ei saa jäätyä.


  Ruisku voidaan ottaa jääkaapista ja pitää huoneenlämmössä (alle 25 °C:ssa) enintään yhden 15 vuorokauden jakson ajan, jonka on päätyttävä ennen merkittyä viimeistä käyttöpäivää. Tämän jakson päättyessä lääkevalmistetta ei pidä enää laittaa takaisin jääkaappiin ja se tule hävittää.


  Pidä esitäytetty ruisku pakkauksessa. Herkkä valolle.


  Älä käytä tätä lääkettä, jos huomaat siinä värimuutoksia, sameutta tai hiukkasia. Sen on oltava kirkas ja väritön neste.


  Älä laita neulansuojusta takaisin käytettyjen neulojen päälle, sillä voit vahingossa pistää itseäsi. Lääkkeitä ei saa heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

 2. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa Mitä Accofil sisältää

injektionesteisiin käytettävä vesi.


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko (-koot)


Accofil on kirkas, väritön injektio- tai infuusioneste injektioneulalla varustetussa esitäytetyssä ruiskussa, jonka sylinterissä on 1/40-merkintä asteikolle 0,1 ml:sta 1 ml:aan asti. Yksi esitäytetty ruisku sisältää 0,5 ml liuosta.


Accofil on saatavana pakkauksissa, joissa on 1, 3, 5, 7 tai 10 esitäytettyä ruiskua neulansuojuksella tai ilman ja alkoholilla kostutettuja ihonpuhdistuslappuja.


Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.


Myyntiluvan haltija

Accord Healthcare S.L.U.

World Trade Center, Moll de Barcelona, s/n, Edifici Est 6ª planta,

08039 Barcelona,

Espanja


Valmistaja

Accord Healthcare Limited Sage House

319, Pinner Road North Harrow Middlesex HA1 4HF

Iso-Britannia


Accord Healthcare Polska Sp.z o.o.,

ul. Lutomierska 50,95-200 Pabianice, Puola


image

Accord Healthcare B.V.,

Winthontlaan 200,

3526 KV Utrecht, Alankomaat


image

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi:


https://www.ema.europa.eu


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Seuraavat tiedot on tarkoitettu vain hoitoalan ammattilaisille:


Accofil ei sisällä säilytysaineita. Mahdollisen mikrobikontaminaation estämiseksi Accofil-ruiskut

on tarkoitettu vain kertakäyttöön.

Epähuomiossa tapahtunut altistuminen jäätymiselle korkeintaan 48 tunnin ajan ei vaikuta Accofilin stabiiliuteen. Jos altistuminen jäätymiselle on kestänyt pitempään kuin 48 tuntia tai valmiste on jäätynyt useammin kuin kerran, Accofilia EI saa käyttää.


Granulosyyttikasvutekijöiden (G-CSF) jäljitettävyyden parantamiseksi tämän annettavan lääkevalmisteen tuotenimi (Accofil) ja valmistuserän numero on merkittävä selvästi potilastietoihin.


Accofilia ei tule laimentaa natriumkloridiliuokseen. Tätä lääkevalmistetta ei tule sekoittaa muiden kuin alla mainittujen valmisteiden kanssa. Laimennettu filgrastiimi voi imeytyä lasi- tai muovimateriaaleihin paitsi siinä tapauksessa, että se laimennetaan kuten alla on mainittu.


Tarvittaessa Accofil voidaan laimentaa 5-prosenttisella glukoosilla. Lopullisen laimennoksen

pitoisuuden on aina oltava vähintään 0,2 MU (2 µg)/ml.


Liuos on tarkastettava silmämääräisesti ennen käyttöä. Vain kirkasta liuosta, jossa ei ole hiukkasia, saa käyttää.


Mikäli filgrastiimia halutaan antaa laimeampana liuoksena kuin 1,5 MU (15 μg)/ml, on liuokseen lisättävä ihmisen seerumialbumiinia siten, että lopulliseksi pitoisuudeksi tulee 2 mg/ml. Esimerkki: Jos lopullisen injektion tilavuus on 20 ml ja filgrastiimin kokonaisannos on alle 30 MU (300 μg), pitää ihmisen albumiiniliuosta 200 mg/ml (20 %) lisätä 0,2 ml.


Kun filgrastiimi laimennetaan 5-prosenttisella glukoosilla, Accofil on yhteensopiva lasin ja erilaisten muovien, kuten PVC:n, polyolefiinin (polypropeenin ja polyeteenin kopolymeeri) ja polypropeenin, kanssa.


Laimentamisen jälkeen:


Laimennetun infuusioliuoksen on osoitettu säilyvän kemiallisesti ja fysikaalisesti stabiilina 30 tunnin ajan 25 °C:ssa ±2 °C. Mikrobiologiselta kannalta valmiste tulee käyttää heti. Jos liuosta ei käytetä heti, käyttöönvalmistuksen jälkeiset säilytysajat ja -olot ovat käyttäjän vastuulla, eivätkä ne yleensä saisi olla enempää kuin 30 tuntia 25 °C:ssa ±2 °C , ellei laimennusta ole tehty valvotuissa ja validoiduissa aseptisissa oloissa.


Neulansuojuksella varustetun esitäytetyn ruiskun käyttäminen


Neulansuojus suojaa neulan injektion jälkeen neulanpistojen välttämiseksi. Tämä ei vaikuta ruiskun normaaliin toimintaan. Paina mäntää hitaasti ja tasaisesti, kunnes koko annos on annettu eikä mäntä enää painu edemmäs. Pidä mäntää painettuna ja poista ruisku potilaasta. Neulansuojus suojaa neulan, kun mäntä päästetään irti.


Ilman neulansuojusta varustetun esitäytetyn ruiskun käyttäminen

Anna annos vakiintuneiden käytäntöjen mukaan.


Esitäytettyä ruiskua ei saa käyttää, jos se on pudonnut kovalle pinnalle.


Hävittäminen


Käyttämätön valmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.