Kotisivun Kotisivun
Cleveland Clinic

Pergoveris
follitropin alfa, lutropin alfa

HINNAT

(300 IU + 150 IU) / 0.48 ml injektioneste, liuos, esitäytetty kynä 0.48 ml

Tukkukauppa: 123,69 €
Jälleenmyynti: 173,66 €
Korvaus: 0,00 €

(450 IU + 225 IU) / 0.72 ml injektioneste, liuos, esitäytetty kynä 0.72 ml

Tukkukauppa: 185,54 €
Jälleenmyynti: 251,90 €
Korvaus: 0,00 €

(900 IU + 450 IU) / 1.44 ml injektioneste, liuos, esitäytetty kynä 1.44 ml

Tukkukauppa: 371,07 €
Jälleenmyynti: 486,60 €
Korvaus: 0,00 €

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


Pergoveris (900 IU + 450 IU)/1,44 ml injektioneste, liuos, esitäytetty kynä

follitropiinialfa/lutropiinialfa


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.


Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:


 1. Mitä Pergoveris on ja mihin sitä käytetään

 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Pergoveris-valmistetta

 3. Miten Pergoveris-valmistetta käytetään

 4. Mahdolliset haittavaikutukset

 5. Pergoveris-valmisteen säilyttäminen

 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa


 1. Mitä Pergoveris on ja mihin sitä käytetään Mitä Pergoveris on

  Pergoveris injektioneste, liuos sisältää kahta vaikuttavaa ainetta ”follitropiinialfaa” ja ”lutropiinialfaa”. Kumpikin kuuluu hormoniperheeseen nimeltä ”gonadotropiinit”, jotka osallistuvat lisääntymisen ja

  hedelmällisyyden säätelyyn.


  Mihin Pergoveris-valmistetta käytetään

  Tätä lääkettä käytetään follikkelien eli munarakkuloiden (joissa kussakin on munasolu) kehittymisen stimulointiin munasarjoissa. Sitä käytetään aikuisille naisille (18-vuotiaille tai vanhemmille), joilla on

  vähän (vaikea puutos) ”follikkeleita stimuloivaa hormonia” (FSH) ja ”lutenisoivaa hormonia” (LH).

  Nämä naiset ovat yleensä hedelmättömiä.


  Kuinka Pergoveris toimii

  Pergoveris-valmisteen vaikuttavat aineet ovat luonnollisten FSH- ja LH-hormonien kopioita. Kehossasi

  • FSH stimuloi munasolujen tuotantoa

  • LH stimuloi munasolujen irtoamista.


   Korvaamalla puuttuvat hormonit Pergoveris mahdollistaa follikkelin kehittymisen naisilla, joiden FSH- ja LH-tasot ovat alhaiset. Munasolu irtoaa follikkelista ”ihmisen koriongonadotropiini” (hCG) -hormonipistoksen jälkeen. Tämä auttaa naisia tulemaan raskaaksi.


 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Pergoveris-valmistetta


  Hedelmällisyysongelmien hoitoon perehtyneen lääkärin tulisi arvioida sinun ja kumppanisi hedelmällisyys ennen hoidon aloittamista.

  Älä käytä Pergoveris-valmistetta

  • jos olet allerginen follikkelia stimuloivalle hormonille (FSH), luteinisoivalle hormonille (LH) tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).

  • jos sinulla on aivokasvain (hypotalamuksessa tai aivolisäkkeessä),

  • jos sinulla on suurentuneet munasarjat tai munasarjakystia, joiden syy on tuntematon,

  • jos sinulla on tuntemattomasta syystä johtuvaa verenvuotoa emättimestä,

  • jos sinulla on munasarja-, kohtu- tai rintasyöpä,

  • jos sinulla on tila, joka yleensä tekee normaalin raskauden mahdottomaksi, kuten ennenaikaiset vaihdevuodet, synnytyselinten epämuodostuma tai hyvänlaatuisia kasvaimia kohdussa.


   Älä käytä tätä lääkettä, jos jokin yllä mainituista koskee sinua. Jos et ole varma, keskustele lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan kanssa ennen kuin käytät valmistetta.


   Varoitukset ja varotoimet

   Keskustele lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan kanssa ennen kuin käytät Pergoveris-valmistetta.


   Porfyria

   Keskustele lääkärin kanssa ennen Pergoveris-valmisteen käytön aloittamista, jos sinulla tai jollakin sukulaisellasi on porfyria (elimistö ei kykene hajottamaan porfyriinejä; sairaus, joka voi periytyä vanhemmilta lapsille).


   Kerro lääkärillesi heti, jos:

  • ihostasi tulee hauras ja siihen tulee helposti rakkuloita, erityisesti jos iho on altistunut usein auringolle

  • sinulla on vatsa-, käsivarsi- tai säärikipua.

   Yllä mainituissa tapauksissa lääkäri saattaa ehdottaa hoidon lopettamista. Munasarjojen hyperstimulaatio-oireyhtymä (OHSS)

   Tämä lääke stimuloi munasarjojasi. Se lisää riskiäsi saada munasarjojen hyperstimulaatio-oireyhtymä (OHSS). Tämä tarkoittaa, että munarakkulasi kehittyvät liikaa ja muuttuvat suuremmiksi kystiksi. Jos sinulle tulee alavatsakipua, painosi nousee nopeasti, voit pahoin tai oksentelet tai jos sinulla on hengitysvaikeuksia, hakeudu heti lääkärinhoitoon. Tämän lääkevalmisteen käyttö täytyy ehkä lopettaa (ks. kohta 4, ”Vakavimmat haittavaikutukset”).


   Jos ovulaatiota ei tapahdu ja jos suositeltuja annostus- ja antotapaohjeita noudatetaan, vaikean OHSS:n ilmeneminen on epätodennäköisempää. Pergoveris-hoito aiheuttaa harvoin vaikean OHSS:n. Sen todennäköisyys kasvaa, jos munarakkulan lopullisen kypsymisen aikaansaamiseksi käytettävää lääkettä (sisältää ihmisen istukkagonadotropiinia hCG:tä) annetaan (katso lisätietoja kohdasta 3 ”Kuinka paljon valmistetta käytetään”). Jos sinulle on kehittymässä OHSS, lääkäri ei ehkä anna sinulle hCG:tä tässä hoitojaksossa ja saattaa pyytää sinua pidättäytymään yhdynnästä tai käyttämään mekaanista ehkäisymenetelmää vähintään neljän vuorokauden ajan.


   Lääkäri varmistaa, että munasarjavastetta seurataan huolellisesti ultraäänitutkimuksin ja verikokein (estradioliarvot) ennen hoidon aloittamista ja sen aikana.


   Monisikiöraskaus

   Käyttäessäsi Pergoveris-valmistetta sinulla on suurempi monisikiöraskauden (useimmiten kaksoset) riski kuin jos tulisit raskaaksi luonnollisesti. Monisikiöraskaus voi aiheuttaa lääketieteellisiä ongelmia sinulle ja vauvoillesi. Voit vähentää monisikiöraskauden riskiä käyttämällä aina oikean annoksen Pergoveris-valmistetta oikeaan aikaan.


   Monisikiöraskauden riskin minimoimiseksi suositellaan ultraäänitutkimuksia ja verikokeita.

   Keskenmeno

   Käytettäessä avusteisia lisääntymismenetelmiä tai munasarjojen stimulointia munasolujen tuottamiseen on todennäköisempää saada keskenmeno kuin tavanomaisen hedelmöittymisen jälkeen.


   Kohdunulkoinen raskaus

   Naisilla, joilla on aiemmin ollut tukkeutuneet tai vahingoittuneet munanjohtimet (munanjohdinsairaus) on olemassa riski, että alkio kiinnittyy kohdun ulkopuolelle (kohdunulkoinen raskaus). Näin voi tapahtua riippumatta siitä, onko raskaus alkanut spontaanilla hedelmöitymisellä vai hedelmällisyyshoidoilla.


   Verenhyytymisongelmat (veritulpat)

   Keskustele lääkärin kanssa ennen Pergoveris-valmisteen käytön aloittamista, jos sinulla tai sukulaisellasi on aiemmin esiintynyt veritulppia jaloissa tai keuhkoissa, tai sinulla on ollut sydänkohtaus tai aivohalvaus, tai jos sellaisia on ilmennyt suvussasi. Sinulla saattaa olla suurempi riski vakavien veritulppien ilmenemiseen tai olemassa olevien tulppien pahenemiseen

   Pergoveris-hoidon myötä.


   Sukuelinten kasvaimet

   Munasarjojen ja muiden sukuelinten kasvaimia, sekä hyvän- että pahanlaatuisia, on raportoitu naisilla, joita on hoidettu lääkkeillä useita hoitojaksoja hedelmättömyyden vuoksi.


   Allergiset reaktiot

   Pergoveris-valmisteen käytön yhteydessä on ilmoitettu ilmenneen yksittäisiä lieviä allergisia reaktioita. Keskustele lääkärin kanssa ennen Pergoveris-valmisteen käytön aloittamista, jos sinulla on ilmennyt allergisia reaktioita samankaltaisten valmisteiden käytön yhteydessä.


   Lapset ja nuoret

   Pergoveris ei ole tarkoitettu käytettäväksi lapsille tai alle 18-vuotiaille nuorille.


   Muut lääkevalmisteet ja Pergoveris

   Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.


   Älä käytä Pergoveris-valmistetta muiden lääkevalmisteiden kanssa samassa injektiossa. Voit käyttää Pergoveris-valmistetta rekisteröidyn follitropiinialfavalmisteen kanssa erillisenä injektiona, jos lääkäri niin määrää.


   Raskaus ja imetys

   Älä käytä Pergoveris-valmistetta, jos olet raskaana tai imetät.


   Ajaminen ja koneiden käyttö

   Tämä lääke ei oletettavasti vaikuta kykyysi ajaa autoa, tai käyttää koneita.


   Pergoveris sisältää natriumia

   Pergoveris sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per annos, eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.


 3. Miten Pergoveris-valmistetta käytetään


  Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

  Tämän lääkkeen käyttäminen

  • Pergoveris on tarkoitettu annettavaksi pistoksella ihon alle (subkutaanisesti). Minimoidaksesi ihon ärsytyksen valitse joka päivä eri pistospaikka.

  • Lääkäri tai sairaanhoitaja näyttää sinulle, kuinka lääke pistetään esitäytetyllä Pergoveris- kynällä.

  • Jos he ovat sitä mieltä, että pystyt annostelemaan Pergoveris-valmistetta turvallisesti, voit itse kotona saattaa lääkkeen käyttökuntoon ja antaa pistoksen.

  • Jos annat pistoksen itse, lue”Käyttöohjeet” huolellisesti ja noudata niitä.


   Kuinka paljon valmistetta käytetään

   Hoito-ohjelma aloitetaan antamalla päivittäin suositeltava annos Pergoveris-valmistetta, joka sisältää 150 kansainvälistä yksikköä (IU) follitropiinialfaa ja 75 IU lutropiinialfaa.

  • Vasteestasi riippuen lääkäri voi lisätä päivittäisen annoksen rekisteröityä follitropiinialfavalmistetta Pergoveris-pistokseesi. Tässä tapauksessa follitropiinialfa-annosta lisätään yleensä 37,5 - 75 IU:n verran 7 - 14 päivän välein.

  • Hoitoa jatketaan, kunnes toivottu vaste on saavutettu, eli kunnes sinulle on kehittynyt ultraäänitutkimuksien ja verikokeiden avulla sopivaksi arvioitu follikkeli.

  • Tämä saattaa kestää jopa 5 viikkoa.


   Kun olet saavuttanut toivotun vasteen, sinulle annetaan yksi pistos ihmisen koriongonadotropiinia (hCG) 24 - 48 tuntia viimeisen Pergoveris-pistoksen jälkeen. Paras aika olla sukupuoliyhteydessä on hCG:n pistospäivänä ja sitä seuraavana päivänä. Vaihtoehtoisesti sinulle voidaan tehdä kohdunsisäinen keinohedelmöitys tai käyttää jotakin muuta lääketieteellisesti avustettua lisääntymismenetelmää lääkärin arvion perusteella.


   Jos elimistösi reagoi liian voimakkaasti, hoitosi keskeytetään eikä sinulle anneta hCG:tä (ks. kohta 2 ”Munasarjojen hyperstimulaatio-oireyhtymä (OHSS)”). Tässä tapauksessa lääkäri antaa sinulle pienemmän follitropiinialfa-annoksen seuraavassa hoitojaksossa.


   Jos käytät enemmän Pergoveris-valmistetta kuin sinun pitäisi

   Pergoveris-valmisteen yliannostuksen vaikutuksia ei tunneta, mutta seurauksena saattaa olla OHSS:n ilmaantuminen. Näin käy kuitenkin vain, mikäli hCG:tä annetaan (ks. kohdasta 2. ”Munasarjojen hyperstimulaatio-oireyhtymä (OHSS)”).


   Jos unohdat käyttää Pergoveris-valmistetta

   Älä käytä kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen. Ota yhteyttä lääkäriisi.


   Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.


 4. Mahdolliset haittavaikutukset


  Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.


  Vakavimmat haittavaikutukset

  Ota välittömästi yhteyttä lääkäriin, mikäli huomaat jonkin alla mainituista haittavaikutuksista. Lääkäri saattaa pyytää sinua lopettamaan Pergoveris-valmisteen käytön.


  Allergiset reaktiot

  Allergiset reaktiot, kuten esimerkiksi ihottuma, ihon punoitus, nokkosihottuma ja kasvojen turvotus johon liittyy hengitysvaikeuksia, voivat joskus olla vakavia. Tämä haittavaikutus on hyvin harvinainen.

  Munasarjojen hyperstimulaatio-oireyhtymä (OHSS)

  • Alavatsakipu yhdessä pahoinvoinnin tai oksentelun kanssa. Tämä voi olla munasarjojen hyperstimulaatio-oireyhtymän (OHSS) oire. Munasarjasi ovat saattaneet ylireagoida hoitoon ja muodostaa suuria nesterakkuloita tai kystia (ks. kohdasta 2 ”Munasarjojen

   hyperstimulaatio-oireyhtymä (OHSS)”). Tämä haittavaikutus on yleinen. Jos näin käy, lääkärisi on tutkittava sinut mahdollisimman pian.

  • OHSS voi muuttua vaikeaksi, jolloin munasarjat ovat selkeästi suurentuneet, virtsantuotanto on vähentynyt, painosi nousee, sinulla on hengitysvaikeuksia ja/tai vatsaasi tai rintakehääsi kerääntyy mahdollisesti nestettä. Tämä haittavaikutus on melko harvinainen (saattaa esiintyä alle 1 henkilöllä 100:sta).

  • OHSS:n komplikaatioita, kuten munasarjojen kiertymää tai veren hyytymistä voi ilmetä harvinaisissa tapauksissa (saattaa esiintyä alle 1 henkilöllä 1 000:sta).

  • Vakavia, yleensä vaikeaan OHSS:ään liittyviä verenhyytymisongelmia (tromboembolisia tapahtumia) voi ilmetä hyvin harvinaisissa tapauksissa. Tämä voi aiheuttaa rintakipua, hengenahdistusta, aivohalvauksen tai sydänkohtauksen. Harvinaisissa tapauksissa näin voi tapahtua myös OHSS:stä riippumatta (ks. kohdasta 2 ”Verenhyytymisongelmat (veritulpat)”).


   Muita haittavaikutuksia


   Hyvin yleisiä (saattaa esiintyä yli 1 henkilöllä 10:sta):

  • nestettä sisältävät rakkulat munasarjoissa (munasarjakystat)

  • päänsärky

  • paikalliset reaktiot pistoskohdassa (kipu, punoitus, kutina, mustelmat, turvotus ja/tai ärsytys).


   Yleisiä (saattaa esiintyä alle 1 henkilöllä 10:sta):

  • ripuli

  • kipu rinnoissa

  • pahoinvointi tai oksentelu

  • kipu vatsan tai lantion alueella

  • vatsan kouristelu tai turvotus


   Hyvin harvinaisia (saattaa esiintyä alle 1 henkilöllä 10 000:sta):

  • Astmasi saattaa pahentua


   Haittavaikutuksista ilmoittaminen

   image

   Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan liitteessä V luetellun kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta. Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.


 5. Pergoveris-valmisteen säilyttäminen


  Ei lasten ulottuville eikä näkyville.


  Älä käytä tätä lääkettä etiketissä ja pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP/Käyt. viim.) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.


  Säilytä jääkaapissa (2 – 8 °C). Ei saa jäätyä. Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle.


  Kun pakkaus on avattu, esitäytettyä kynää saa säilyttää korkeintaan 28 päivää jääkaapin ulkopuolella (lämpötilassa 25 °C). Älä käytä esitäytettyyn kynään jäänyttä lääkettä 28 päivän jälkeen.

  Älä käytä tätä lääkettä, jos huomaat näkyviä muutoksia lääkevalmisteen ulkonäössä, jos neste sisältää hiukkasia tai ei ole kirkasta.


  Hävitä käytetty neula pistämisen jälkeen turvallisesti.


  Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa Mitä Pergoveris sisältää

Vaikuttavat aineet ovat follitropiinialfa ja lutropiinialfa.


  1. Asettaa sinulle määrätyn annoksen. image


   image

  2. Varmistaa, että olet pistänyt koko annoksen.


   image

  3. Nähdä sen annoksen suuruuden, joka sinun täytyy vielä pistää uudella kynällä.   image

   • Anna pistos itsellesi samaan aikaan joka päivä.

    Esimerkki: 19:00.   • Lääkäri/apteekkihenkilökunta kertoo, kuinka monta kynää tarvitset koko hoitojakson aikana.


 1. Esitäytetyn Pergoveris-kynän hoitopäiväkirjan käyttö

  image


  Viimeisellä sivulla on hoitopäiväkirja. Merkitse pistämäsi määrä päiväkirjaan.

  • Kirjaa hoitopäivän numero (sarake 1), päivämäärä (sarake 2), pistoksen kellonaika (sarake 3) ja kynän tilavuus (sarake 4).

  • Kirjaa lääkärin määräämä annos (sarake 5).

  • Varmista ennen pistämistä, että olet valinnut annoksen oikein (sarake 6).

  • Lue pistoksen jälkeen annosikkunassa näkyvä numero.

  • Varmista, että olet saanut koko pistoksen (sarake 7) TAI merkitse ylös annosikkunassa näkyvä numero, mikäli se ei ole ”0’’ (sarake 8).

  • Anna tarvittaessa pistos toisella kynällä ja valitse annokseksi puuttumaan jäänyt määrä, jonka olet merkinnyt kohtaan ”Toisen pistoksen määrä” (sarake 8).

   image

  • Merkitse tämä loppuannos seuraavalle riville kohtaan ”Pistettävä määrä” (sarake 6).


   HUOMIO: Merkitsemällä päivittäisten pistosten määrät hoitopäiväkirjaan voit varmistaa saaneesi koko määrätyn annoksen joka päivä.


   image

   image

   image

   image

   image

   Esimerkki hoitopäiväkirjamerkinnöistä, kun käytössä on (450 IU + 225 IU)/0,72 ml -kynä:


   1

   Hoitopäivän numero

   2

   Päivä määrä

   3

   Kellon aika

   4

   Kynän tilavuus


   300 IU + 150 IU)/0,48 ml

   (450 IU + 225 IU)/0,72 ml

   (900 IU + 450 IU)/1,44 ml

   5

   Lääkärin määräämä annos

   6 7 8


   Annosikkuna

   Pistettävä määrä

   Toisen pistoksen määrä


   1


   10.6.


   19.00


   450 IU + 225 IU


   150 IU/ 75 IU


   150

   jos "0",

   koko pistos annettu

   Djos ei "0", tarvitset toisen pistoksen Pistä annos .........uudella kynällä


   2


   11.6.


   19.00


   450 IU + 225 IU


   150 IU/ 75 IU


   150

   "0",

   koko pistos annettu

   Djos ei "0", tarvitset toisen pistoksen Pistä annos ..........uudella kynällä


   3


   12.6.


   19.00


   450 IU + 225 IU


   225 IU/ 112.5 IU


   225

   Djos "0",

   koko pistos annettu

   jos ei "0",tarvitset toisen pistoksen Pistä annos.75..uudella kynällä


   3


   12.6.


   19.00


   450 IU + 225 IU


   N/A

   75

   jos "0",

   koko pistos annettu

   Djos ei "0", tarvitset toisen pistoksen Pistä annos..........uudella kynällä

 2. Tarvittavien välineiden kokoaminen

  image


   1. Pese kädet saippualla ja vedellä (kuva 1)

   2. Valmista puhdas alue tasaiselle pinnalle, kuten pöydälle tai työtasolle, jossa on hyvä valaistus.

   3. Valitse esitäytetty Pergoveris-kynä.


   4. Varmista, että olet valinnut lääkärin määräämän kynän.


   5. Tarkasta kynän etikettiin merkitty voimassaolopäivä

    (kuva 2).


   6. Lisäksi tarvitset:

  neuloja (sisältyvät pakkaukseen) alkoholipyyhkeitä (eivät sisälly pakkaukseen) neulojen keräysastian (ei sisälly pakkaukseen).


 3. Tutustuminen esitäytetyn Pergoveris-kynän eri osiin


  image

  Kuva 1


  image

  Kuva 2

  image


  image


  * Annosikkunassa ja säiliössä näkyvät numerot tarkoittavat lääkkeen kansainvälisten yksiköiden (IU) määrää.


 4. Esitäytetyn Pergoveris-kynän valmistelu pistosta varten

image


  1. Poista kynän korkki.


   image

  2. Varmista, että annosikkunassa näkyy "0".


   image

  3. Valmistele neula.


   • Ota neula – käytä vain mukana toimitettuja kertakäyttöisiä neuloja.


   • Pidä hyvin kiinni ulommasta neulansuojuksesta.


    image

   • Varmista, että ulomman neulansuojuksen suojapaperi ei ole vahingoittunut tai irronnut (kuva 3).   • Irrota suojapaperi (kuva 4).

    Kuva 3

    image

    Kuva 4


    Huom. Jos suojapaperi on vahingoittunut tai irronnut, älä käytä neulaa. Pane se neulojen keräysastiaan. Ota uusi neula.


  4. Kiinnitä neula.


   image

   • Kierrä esitäytetyn Pergoveris-kynän kierrekärki ulompaan neulansuojukseen, kunnes tunnet lievää vastusta.


    Huom. Älä kiinnitä neulaa liian tiukkaan; se voi vaikeuttaa neulan irrottamista pistoksen jälkeen.


   • Irrota ulompi neulansuojus vetämällä sitä kevyesti.


   • Aseta se sivuun myöhempää käyttöä varten. ÄLÄ heitä sitä pois.


   • Pidä esitäytetystä Pergoveris-kynästä kiinni niin, että neula osoittaa ylöspäin.


   • Poista vihreä, sisempi neulansuojus varovasti ja heitä se pois.


    Varoitus: Älä aseta vihreää, sisempää neulansuojusta uudelleen neulan päälle, sillä se voi aiheuttaa tahattoman pistoksen.

  5. Tarkasta, onko neulan kärjessä nestepisara.


image


Varoitus: Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteen mukana.


 1. Esitäytetyn Pergoveris-kynän hoitopäiväkirja

image


1

Hoitopäivän numero

2

Päivä määrä

3

Kellonaika

4

Kynän tilavuus


(300 IU + 150 IU)/0,48 ml

(450 IU + 225 IU)/0,72 ml

(900 IU + 450 IU)/1,44 ml

5

Lääkärin määräämä

annos

6 7 8


Annosikkuna

Pistettäv

ä määrä

Toisen pistoksen määrä

image


/


:

Djos "0", Koko pistos annettu

Djos ei "0", tarvitsettoisenpistoksen Pistäannos..........uudella kynällä


/


:

Djos "0", koko pistos annettu

Djos ei "0", tarvitsettoisenpistoksen. Pistäannos..........uudella kynällä


/


:

Djos "0", koko pistos annettu

Djos ei "0", tarvitsettoisenpistoksen Pistäannos..........uudella kynällä


/


:

Djos "0", koko pistos annettu

Djos ei "0", tarvitsettoisenpistoksen Pistäannos..........uudella kynällä


/


:

Djos "0", koko pistos annettu

Djos ei "0", tarvitsettoisenpistoksen Pistäannos..........uudella kynällä


/


:

Djos "0", koko pistos annettu

Djos ei "0", tarvitsettoisenpistoksen Pistäannos..........uudella kynällä


/


:

Djos "0", koko pistos annettu

Djos ei "0", tarvitsettoisenpistoksen Pistäannos..........uudella kynällä


/


:

Djos "0", koko pistos annettu

Djos ei "0", tarvitsettoisenpistoksen Pistäannos..........uudella kynällä


/


:

Djos "0", koko pistos annettu

Djos ei "0", tarvitsettoisenpistoksen Pistäannos..........uudella kynällä


/


:

Djos "0", koko pistos annettu

Djos ei "0", tarvitsettoisenpistoksen Pistäannos..........uudella kynällä


/


:

Djos "0", koko pistos annettu

Djos ei "0", tarvitsettoisenpistoksen Pistäannos..........uudella kynällä


/


:

Djos "0", koko pistos annettu

Djos ei "0", tarvitsettoisenpistoksen Pistäannos..........uudella kynällä


Nämä käyttöohjeet päivitettiin viimeksi: