Kotisivun Kotisivun
AstraZeneca

Paracetamol Accord
paracetamol

PAKKAUSSELOSTE: TIETOA POTILAALLE


Paracetamol Accord 500 mg tabletti parasetamoli


Lue tämä käsikauppavalmisteen pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri,

apteekkihenkilökunta tai sairaanhoitaja ovat neuvoneet sinulle.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Paracetamol Accord on valkoinen, päällystämätön kapselin muotoinen tabletti, jonka toisella puolella on merkintä ”B jakouurre T” ja jonka toisella puolella ei ole merkintää. Tabletti voidaan jakaa yhtä suuriin annoksiin.


Koko: Tabletin pituus on 16,50 ± 0,20 mm, leveys 8,20 ± 0,20 mm ja paksuus 5,10 ± 0,30 mm.


Paracetamol Accord 500 mg tabletti on pakattu PVC-ALU-läpipainopakkauksiin, joissa on 8, 10, 12, 16, 20, 24 tai 30 tablettia.


Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja Myyntiluvan haltija

Accord Healthcare B.V.,

Winthontlaan 200, 3526KV Utrecht, Alankomaat


Valmistaja

Accord Healthcare Limited Sage House,

319 Pinner Road, North Harrow, Middlesex HA1 4HF,

Iso-Britannia


Accord Healthcare Polska Sp.z o.o.,

ul. Lutomierska 50,95-200 Pabianice, Puola


Tällä lääkevalmisteella on myyntilupa Euroopan talousalueeseen kuuluvissa jäsenvaltioissa seuraavilla kauppanimillä:

Maa Kauppanimi

Itävalta Paracetamol Accord 500 mg tabletten

Bulgaria Paracetamol Accord 500 mg tablets

Kypros Paracetamol Accord 500 mg tablets

Viro Paracetamol Accord

Suomi Paracetamol Accord 500 mg tabletti

Ranska Paracetamol Accord 500 mg comprimé

Irlanti Paracetamol 500 mg tablets

Latvia Paracetamol Accord 500 mg tabletes

Liettua Paracetamol Accord 500 mg tabletės

Malta Paracetamol 500 mg tablets Alankomaat Paracetamol Accord 500 mg tabletten


Tämä pakkausseloste on hyväksytty viimeksi 27.06.2019