Kotisivun Kotisivun
Cleveland Clinic

Agenerase
amprenavir

PAKKAUSSELOSTE

Agenerase 50 mg pehmeät kapselit

Amprenaviiri


Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen.

Lääkevalmisteella ei enää myyntilupaa

Tavallinen Agenerase-kapseliannos on 20 mg painokiloa kohti kahdesti vuorokaudessa. Älä ota yli 2400 mg vuorokaudessa.


Joissakin tapauksissa, kun Agenerasea annetaan samanaikaisesti muiden lääkkeiden kanssa, lääkäri saattaa muuttaa Agenerase-annosta .


Saadaksesi Agenerase-hoidosta täyden hyödyn, on erittäin tärkeää, että otat koko lääkärin määräämän annoksen.


Agenerasea on saatavana oraaliliuoksena lapsille ja potilaille, jotka eivät voi niellä kapseleita.


Jos otat enemmän Agenerasea kuin Sinun pitäisi


Jos olet ottanut enemmän Agenerasea kuin Sinulle on määrätty, kysy heti neuvoa lääkäriltäsi tai apteekkihenkilökunnalta.


Jos unohdat ottaa Agenerasea


Jos unohdat ottaa Agenerase-annoksen, ota se heti, kun muistat ja jatka sitten tavalliseen tapaan. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.


Jos lopetat Agenerasen käytön

Älä lopeta Agenerasen käyttöä ilman, että olet keskustellut asiasta lääkärisi kanssa.


Jos Sinulla on muita tämän lääkkeen käyttöön liittyviä kysymyksiä, kysy lääkäriltäsi tai apteekkihenkilökunnalta.

 1. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET


  Kuten kaikki lääkkeet, Agenerasekin voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Hoidettaessa HIV-infektiota ei voida aina sanoa, johtuuko jokin haitallinen vaikutus Agenerasesta, muista samanaikaisesti käytetyistä lääkkeistä vai itse HIV-taudista. Tästä syystä on tärkeää, että kerrot lääkärillesi terveydessäsi tapahtuvista muutoksista.


  Hyvin yleiset haittavaikutukset (näitä voi olla useammalla kuin kymmenellä sadasta hoidetusta potilaasta)


  • päänsärky, väsymys

  • ripuli, sairauden tunne, oksentelu, ilmavaivat

  • ihottumat (punaisia, iho voi olla koholla tai kutista). Joskus ihottuma voi olla vakavaa ja silloin voit joutua lopettamaan lääkkeen ottamisen

  • veren kolesteroliarvojen (veren rasva-arvoja) nousu. Lääkäri seuraa veresi rasva-arvoja ennen Agenerase-hoitoa ja sen aikana.


   Yleiset haittavaikutukset (näitä voi olla 1 – 10:llä sadasta hoidetusta potilaasta)


  • kohonneet triglyseridiarvot (veren rasva-arvoja), kehon muodon muutoksia rasvakudoksen jakautumisessa tapahtuneiden muutosten vuoksi

  • alakuloisuus, masennus, univaikeudet, ruokahaluttomuus

  • pistely tai tunnottomuus huulien ja suun seudulla, hallitsemattomat liikkeet

  • kipu, mahakivut tai mahan happovaivat, löysä uloste

   Lääkevalmisteella ei enää myyntilupaa

  • kohonneet transaminaasiarvot (maksaentsyymi), kohonneet amylaasiarvot (haiman tuottama entsyymi)


   Melko harvinaiset haittavaikutukset (näitä on alle yhdellä sadasta hoidetusta potilaasta)


  • veren sokeriarvojen nousu. Lääkäri seuraa veresi sokeriarvoja ennen Agenerase-hoitoa ja sen aikana.

  • veren bilirubiiniarvojen nousu

  • kasvojen, huulten ja kielen turpoaminen (angioödeema)


   Harvinaiset haittavaikutukset (näitä voi olla alle yhdellä tuhannesta hoidetusta potilaasta)


  • vakava tai henkeä uhkaava ihoreaktio (Stevens Johnson oireyhtymä)


Muut mahdolliset vaikutukset


Potilailla, joilla on tyypin A ja B verenvuototauti (hemofilia) on raportoitu lisääntynyttä verenvuotoa, kun he ovat saaneet proteaasi-inhibiittorihoitoa. Jos Sinulle käy näin, käänny heti lääkärisi puoleen.


Lihaskipua, arkuutta tai heikkoutta on raportoitu, erityisesti potilailla, jotka saavat antiretrovirushoitoa, johon kuuluu proteaasi-inhibiittoreita ja nukleosidianalogeja. Joskus harvoin nämä lihasvaivat ovat olleet vakavia (rabdomyolyysi).


Useiden eri antiretroviruslääkkeiden saaminen samanaikaisesti voi aiheuttaa kehon muodon muutoksia rasvakudoksen jakautumisessa tapahtuneiden muutosten vuoksi. Muutoksia voivat olla rasvakudoksen väheneminen jaloista, käsivarsista ja kasvoista, rasvan lisääntyminen mahassa ja muissa sisäelimissä, rintojen suureneminen ja rasvapaukamat niskassa (”buffalo hump”). Toistaiseksi ei tiedetä, mistä nämä muutokset johtuvat tai mitä pitkäaikaisia terveydellisiä vaikutuksia niillä on. Antiretrovirusyhdistelmähoito voi myös nostaa veren maitohappo- ja sokeriarvoja, aiheuttaa hyperlipemiaa (veren rasva-arvojen kohoamista) ja heikentää elimistön kykyä käyttää insuliinia.