Kotisivun Kotisivun
Booking.com

Ketesse
dexketoprofen

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


Ketesse 25 mg oraaliliuos, annospussi

deksketoprofeeni


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

polypoosia. Tällöin sinulla on suurempi riski saada allerginen reaktio asetyylisalisyylihapolle tai tulehduskipulääkkeille kuin muulla väestöllä. Tämä lääkevalmiste voi aiheuttaa astmakohtauksen tai keuhkoputkien äkillisen supistumisen erityisesti niille potilaille, jotka ovat allergisia asetyylisalisyylihapolle tai tulehduskipulääkkeille.


Lapset ja nuoret

Ketessen käyttöä lapsilla ja nuorilla ei ole tutkittu. Tämän vuoksi turvallisuutta ja tehoa ei ole varmistettu ja valmistetta ei saa käyttää lapsille ja nuorille.


Muut lääkevalmisteet ja Ketesse

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt. Joitakin lääkkeitä ei tule ottaa samanaikaisesti ja joidenkin lääkkeiden annosta on muutettava, kun lääkkeitä käytetään samanaikaisesti.


Kerro aina lääkärille, hammaslääkärille tai apteekkihenkilökunnalle jos käytät tai saat jotakin seuraavista lääkkeistä Ketessen lisäksi:

Yhdistelmät, joita ei suositella:


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Hieman värillinen liuos, jossa on sitruunan tuoksu ja makea sitruunan maku.

Ketesse 25 mg oraaliliuos, annospussi on saatavissa 2, 4, 10 tai 20 annospussin pakkauksissa. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.


Myyntiluvan haltija

Menarini International Operations Luxembourg S.A. 1, Avenue de la Gare

LU-1611 Luxembourg Luxemburg


Valmistaja

Laboratorios Menarini S.A. Alfonso XII, 587

08918-Badalona (Barcelona) Espanja

Tällä lääkevalmisteella on myyntilupa Euroopan talousalueeseen kuuluvissa jäsenvaltioissa seuraavilla kauppanimillä:

Itävalta, Belgia, Tanska, Suomi, Ranska, Italia, Luxemburg, Portugali, Espanja: Ketesse

Kypros, Kreikka: Nosatel Tšekin tasavalta: Dexoket Viro, Latvia, Liettua: Dolmen Saksa: Sympal

Unkari: Ketodex

Irlanti, Malta, Iso-Britannia: Keral Alankomaat: Stadium

Puola: Dexak Slovakia: Dexadol Slovenia: Menadex


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 24.3.2020

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen (Fimea) kotisivuilta.