Kotisivun Kotisivun
Cleveland Clinic

Ibuxin
ibuprofen

HINNAT

600 mg tabletti 30

Tukkukauppa: 2,10 €
Jälleenmyynti: 3,36 €
Korvaus: 0,00 €

800 mg tabletti 30

Tukkukauppa: 2,82 €
Jälleenmyynti: 4,50 €
Korvaus: 0,00 €

400 mg tabletti 100

Tukkukauppa: 4,70 €
Jälleenmyynti: 7,50 €
Korvaus: 0,00 €

600 mg tabletti 100

Tukkukauppa: 5,95 €
Jälleenmyynti: 9,49 €
Korvaus: 0,00 €

800 mg tabletti 100

Tukkukauppa: 8,70 €
Jälleenmyynti: 13,88 €
Korvaus: 0,00 €

Pakkausseloste : Tie toa käyttäjälle


Ibuxin 400 mg table tti, kalvopäällyste inen Ibuxin 600 mg table tti, kalvopäällyste inen Ibuxin 800 mg table tti, kalvopäällyste inen


Ibuprofeeni


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen ottamise n, sillä se sisältää sinulle tärke itä tie toja.


Tässä pakkausseloste essa kerrotaan:

 1. Mitä Ibuxin on ja mihin sitä käytetään

 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Ibuxin -tabletteja

 3. Miten Ibuxin -tabletteja käytetään

 4. Mahdolliset haittavaikutukset

 5. Ibuxin -tablettien säilyttäminen

 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa


 1. Mitä Ibuxin on ja mihin sitä käyte tään


  Ibuxin -tabletit sisältävät ibuprofeenia, joka on ns. tulehduskipulääke.


  Ibuprofeeni vähentää kipuaistimusta ja tulehdusta välittävien aineiden syntymistä elimistössä. Ibuprofeenin avulla kipu lievittyy ja kuumotus, punoitus ja turvotus vähenevät. Ibuprofeeni myös alentaa kuumetta.


  Ibuxin -tabletteja käytetään:

  • nivelreuman, lasten nivelreuman, nivelrikon, selkärankareuman ja vastaavanlaisten sidekudossairauksien hoitoon

  • leikkausten ja toimenpiteiden (myös hammastoimenpiteiden) jälkeisen tulehduksen ja kivun hoitoon

  • tapaturmiin ja vammoihin liittyvien kipujen hoitoon

  • kihtikivun, migreenin ja kuukautiskipujen hoitoon

  • runsaiden kuukautisten hoitoon kierukkaa käyttävillä naisilla

  • tilapäisten kuume- ja kiputilojen hoitoon


   Ibuprofeenia, jota Ibuxin sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Lääkäri on siten voinut määrätä sinulle Ibuxin -tabletteja myös muihin kuin edellä mainittuihin oireisiin. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.


 2. Mitä sinun on tie de ttävä ennen kuin käytät Ibuxin -table tte ja Älä käytä Ibuxin -table tte ja:

  • jos olet allerginen ibuprofeenille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6),

  • jos olet aikaisemmin saanut allergiaoireita tai astman pahenemista asetyylisalisyylihaposta tai jostakin muusta tulehduskipulääkkeestä,

  • jos sinulla on vaikea-asteinen sydämen vajaatoiminta,

  • jos sinulla on aktiivinen maha- tai pohjukaissuolihaava,

  • jos sinulla on aiemmin ollut mahan tai pohjukaissuolen haavauma, joka on uusiutunut kerran tai useammin,

  • jos sinulla on aiemmin ilmennyt ruoansulatuskanavan puhkeama tai verenvuotoa (esim. mustia tai verisiä ulosteita, verioksennuksia, anemiaa) tulehduskipulääkkeiden käytön yhteydessä,

  • jos sairastat verenvuototautia (hemofiliaa) tai trombosyyttien vähäisyyttä (trombosytopeniaa), tai käytät antikoagulanttia,

  • jos sinulla on jokin verisolujen muodostumiseen liittyvä häiriö, jonka syitä ei ole selvitetty,

  • jos sinulla on vaikea maksan tai munuaisten vajaatoiminta tai jokin vaikea sydänvaiva, jota ei ole saatu hoidolla hallintaan,

  • jos sinulla on aivoverenvuoto tai muu akuutti verenvuoto, tai

  • viimeisen raskauskolmanneksen aikana (raskausviikot 28 - 40).


   Varoitukse t ja varotoime t

   Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin käytät Ibuxinia, jos:

  • sairastat, tai olet joskus sairastanut, verenpainetautia tai sydämen vajaatoimintaa,

  • sairastat sepelvaltimotautia,

  • sinulla on aivojen tai raajojen verenkiertohäiriöitä,

  • sairastat munuaisten tai maksan vajaatoimintaa,

  • sinulla on jokin ruoansulatuskanavan sairaus kuten haavainen paksusuolen tulehdus (Colitis ulcerosa) tai Crohnin tauti,

  • sinulla on aiemmin esiintynyt tulehduskipulääkkeiden käytön yhteydessä vatsavaivoja, mustelmataipumuksen lisääntymistä tai nenäverenvuotoja,

  • sinulla on jokin allergia tai sairastat astmaa,

  • sinulla on systeeminen lupus erythematosus (SLE) tai sekamuotoinen sidekudossairaus,

  • sinulla on synnynnäinen porfyyriaineenvaihdunnan häiriö,

  • munuaistesi tai maksasi toiminta on heikentynyt, tai

  • sinulle on tehty jokin isohko leikkaustoimenpide aivan äskettäin

  • sinulla on infektio – katso tarkempia tietoja jäljempänä kohdasta ”Infektiot”. Kerro lääkärille myös, jos sinulla on muita sairauksia tai allergioita.

   Jos Ibuxin-hoidon yhteydessä huomaat mahdollisia yliherkkyyteen viittaavia merkkejä, sinun on heti lopetettava lääkkeen käyttö ja otettava yhteys lääkäriin.


   Ihoreaktiot: Vakavista ihoreaktioista on raportoitu ibuprofeenihoidon yhteydessä. Lopeta Ibuxin-valmisteen ottaminen ja hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon, jos sinulle tulee ihottuma, limakalvovaurioita, rakkuloita tai muita allergiaoireita, koska nämä voivat olla hyvin vakavan ihoreaktion ensimmäisiä oireita. Ks. kohta 4.


   Infektiot: Ibuxin voi peittää infektion merkkejä, joita ovat muun muassa kuume ja kipu. Siksi on mahdollista, että Ibuxin voi viivästyttää infektion asianmukaisen hoidon aloittamista, jolloin komplikaatioiden riski kasvaa. Näin on havaittu tapahtuvan bakteerien aiheuttaman keuhkokuumeen ja vesirokkoon liittyvien bakteeriperäisten ihoinfektioiden yhteydessä. Jos käytät tätä lääkettä silloin, kun sinulla on infektio, ja jos infektion oireet jatkuvat tai pahenevat, ota välittömästi yhteyttä lääkäriin.


   Tulehduskipulääkkeiden, kuten Ibuxin -tablettien käyttöön, voi liittyä hieman suurentunut sydäninfarktin tai aivohalvauksen riski. Kaikki riskit ovat suurempia käytettäessä suurta lääkeannosta ja pitkään käytettäessä. Älä ylitä suositeltua hoidon kestoa.

   Ibuprofeenin kaltaisilla tulehdusta lievittävillä lääkkeillä ja kipulääkkeillä saattaa olla vaikutusta hieman kohonneeseen sydänkohtauksen tai aivohalvauksen riskiin, varsinkin suurina annoksina. Älä ota lääkettä suositeltua suurempia annoksia tai jatka hoitoa suositeltua pidempään.

   Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Ibuxin-valmistetta, jos sinulla on

   • sydänvikoja, esimerkiksi sydämen vajaatoiminta tai rintakipua (angina pectoris), tai jos sinulla on ollut sydänkohtaus, ääreisverisuonten sairaus (eli jalkojen heikko verenkierto, joka johtuu kapeista tai tukkeutuneista valtimoista) tai minkäänlainen aivohalvaus (mukaan lukien ohimenevä aivoverenkiertohäiriö eli TIA), tai sinulle on tehty ohitusleikkaus.

   • korkea verenpaine, diabetes tai korkea kolesteroli, suvussasi on ollut sydänsairauksia tai aivohalvauksia tai jos tupakoit.


   Jos kipulääkkeitä käytetään pitkään, suhteellisen suurin annoksin tai vastoin käyttöohjeita, seurauksena voi olla kipulääkepäänsärky, jota ei saa hoitaa kipulääkeannoksia suurentamalla. Jos epäilet kipulääkepäänsärkyä, käänny lääkärin puoleen.


   Tämä lääke kuuluu tulehduskipulääkkeiden (NSAID-lääkkeiden) ryhmään. Nämä lääkkeet saattavat heikentää naisten hedelmällisyyttä. Hedelmällisyyttä heikentävä vaikutus korjaantuu kuitenkin lääkkeen käytön lopettamisen myötä.


   Jos tätä lääkettä annetaan lapsille tai nuorille, joiden elimistö on kuivunut, on olemassa munuaisten vajaatoiminnan vaara.


   Muut lääkevalmiste et ja Ibuxin

   Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat ottaa muita lääkkeitä. Tämä koskee sekä reseptilääkkeitä että ilman reseptiä saatavia lääkkeitä, rohdosvalmisteita ja luontaistuotteita.


   Joidenkin lääkkeiden vaikutus saattaa muuttua tai ne saattavat muuttaa Ibuxin -tablettien vaikutusta, jos niitä käytetään samanaikaisesti. Tällöin lääkäri saattaa muuttaa lääkitystäsi tai annostusohjeita.


   Ibuxin saattaa vaikuttaa muihin lääkevalmisteisiin ja muut lääkevalmisteet saattavat vaikuttaa siihen. Esimerkkejä tällaisista lääkevalmisteista ovat

  • Muut tulehduskipulääkkeet (ns. COX-2:n estäjät mukaan lukien), joita ei pidä käyttää samanaikaisesti Ibuxin -tablettien kanssa, sillä yhteiskäyttö lisää vain haittavaikutuksia, ei tehoa.

  • Antikoagulantit (verta ohentavat tai hyytymistä estävät lääkkeet, kuten aspiriini/asetyylisalisyylihappo, varfariini tai tiklopidiini).

  • Tietyt masennuslääkkeet (esim. sitalopraami, fluoksetiini, paroksetiini, sertraliini), jotka kuuluvat ns. serotoniinin takaisinoton estäjiin eli SSRI-lääkkeisiin, lisäävät riskiä verenvuotoihin.

  • Eräät kolesterolilääkkeet (kolestipoli ja kolestyramiini) tulisi ottaa mieluiten vähintään 4 tuntia myöhemmin kuin Ibuxin -tabletit, jotta ne eivät estäisi Ibuxin -tablettien imeytymistä.

  • Sieni-infektioiden hoidossa käytettävä suun kautta otettava flukonatsoli tai mikonatsoli voivat lisätä Ibuxin

   -tablettien haittavaikutuksia.

  • Digoksiini, fenytoiini tai litium, koska näiden lääkkeiden pitoisuudet veressä voivat kohota samanaikaisessa käytössä liian korkeaksi.

  • Suun kautta otettavat kortisonivalmisteet voivat samanaikaisessa käytössä altistaa vatsavaivoille ja ruuansulatuskanavan verenvuodoille.

  • Reuma- ja ihosairauksien hoidossa käytetyn metotreksaatti, jonka haittavaikutukset voivat lisääntyä yhteiskäytössä Ibuxin -tablettien kanssa. Ibuprofeenin käyttö alle 24 tunnin sisällä ennen tai jälkeen metotreksaatin oton saattaa suurentaa metotreksaatin pitoisuutta seerumissa, ja voi näin lisätä sen toksisia vaikutuksia. Älä käytä Ibuxin -tabletteja niinä päivinä kun otat metotreksaattia.

  • Siklosporiini, jonka haitat voivat lisääntyä samanaikaisessa käytössä.

  • Korkeaa verenpainetta alentavat lääkkeet (ACE:n estäjät, kuten kaptopriili, beetasalpaajat, kuten atenololi, angiotensiini II -reseptorien salpaajat, kuten losartaani).

  • Kaliumia säästävät nesteenpoistolääkkeet, joiden samanaikainen käyttö voi johtaa hyperkalemiaan (liian korkeaan kaliumpitoisuuteen veressä).

  • Suun kautta otettavat diabeteslääkkeet, sillä tällöin veren sokeritasoa on seurattava erityisen huolellisesti.

  • Kihdin hoidossa käytettävät probenesidi ja sulfiinipyratsoni, jotka saattavat hidastaa ibuprofeenin poistumista elimistöstä.

  • Tietyt infektioiden hoitoon tarkoitetut lääkkeet, ns. aminoglykosidiantibiootit, sillä ibuprofeeni voi lisätä niiden haittavaikutuksia.

  • Takrolimuusi, sillä samanaikainen ibuprofeenin käyttö voi lisätä haitallisten munuaisvaikutusten riskiä.

  • Kouristusriski saattaa olla tavallista suurempi samanaikaisessa käytössä kinoloniryhmän antibioottien (esim. siprofloksasiini) kanssa.

  • Neidonhiuspuu (Ginkgo biloba) saattaa suurentaa tulehduskipulääkkeisiin liittyvää verenvuotoriskiä.

  • Hemartroosin (verenvuoto niveliin) ja hematooman (verenpurkaumat) suurentuneeseen riskiin viittaavia merkkejä on nähty HIV-positiivisilla hemofiliapotilailla samanaikaisen tsidovudiinin ja ibuprofeenin käytön yhteydessä. Hematologisen toksisuuden riski voi olla suurentunut, jos tsidovudiinia käytetään samanaikaisesti tulehduskipulääkkeiden kanssa.

  • Ibuprofeenin ja CYP2C9:n estäjien (etenkin vorikonatsolin ja flukonatsolin) samanaikainen käyttö saattaa lisätä altistusta ibuprofeenille, eli ibuprofeenin tehoa ja haittavaikutuksia. Ibuprofeeniannosta on mahdollisesti pienennettävä samanaikaisessa käytössä voimakkaan CYP2C9:n estäjän kanssa.

  • CYP2C8- ja CYP2C9 -entsyymien toimintaa kiihdyttävät lääkeaineet (rifampisiini tai karbamatsepiini) saattavat heikentää ibuprofeenin tehoa.


   Myös muut lääkevalmisteet saattavat vaikuttaa Ibuxin -hoitoon tai hoito saattaa vaikuttaa muihin lääkevalmisteisiin. Keskustele aina lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät samanaikaisesti Ibuxin -valmistetta ja muita lääkkeitä.


   Raskaus, ime tys ja hedelmällisyys

   Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.


   Ibuxin -tabletteja saa käyttää raskauden aikana vain lääkärin ohjeen mukaan. Ibuxin -tabletteja ei saa käyttää raskauden viimeisen kolmanneksen aikana eli 28. raskausviikon jälkeen.


   Ibuxin -tabletteja voidaan yleensä käyttää imetyksen aikana, koska ibuprofeeni erittyy rintamaitoon merkityksettömän pieninä määrinä.


   Ibuxin kuuluu tulehduskipulääkkeisiin, joiden käyttö voi vaikeuttaa raskaaksi tulemista. Tämä vaikutus häviää Ibuxin -tablettien käytön lopettamisen jälkeen.


   Ajaminen ja koneiden käyttö

   Ibuxin -tabletit voivat aiheuttaa haittavaikutuksia, kuten uneliaisuutta, huimausta tai näköhäiriöitä (ks. kohta 4), ja saattavat siten joissakin yksittäisissä tapauksissa heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana.

   Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.


   Ibuxin sisältää natriumia

   Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per tabletti, eli sen voidaan sanoa olevan

   ”natriumiton”.


 3. Mite n Ibuxin -table tte ja käyte tään


  Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

  Tabletti otetaan riittävän nestemäärän, esim. lasillisen vettä kera.


  Oireiden lievittämiseen on käytettävä pienintä tehokasta annosta lyhyimmän mahdollisen ajan. Jos sinulla on infektio, ota välittömästi yhteyttä lääkäriin, jos oireet (kuten kuume ja kipu) jatkuvat tai pahenevat (ks. kohta 2).


  Aikuiset ja yli 12-vuotiaat nuoret:

  Annostus on yksilöllinen. Useimmissa käyttöaiheissa riittävä annostus on 400–600 mg 3–4 kertaa vuorokaudessa. Vaikeammissa tapauksissa ja akuuttihoidossa voidaan käyttää 800 mg 3-4 kertaa vuorokaudessa.


  Minkään sairauden hoidossa kerta-annos ei saa ylittää 1600 mg.


  Yleensä 2400 mg:n vuorokausiannos on riittävä ja 3200 mg:n vuorokausiannosta ei saa ylittää.


  Jos kyseessä on iäkäs potilas tai jos potilaalla on munuaisen tai maksan vajaatoimintaa, lääkäri määrää yleensä pienempiä annoksia.


  Lapset (alle 12 vuotta):

  Vain lääkärin määräyksen mukaan.


  Jos käytät enemmän Ibuxin -table tte ja kuin sinun pitäisi

  Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.


  Mahdollisia oireita ovat pahoinvointi, vatsakivut, oksentelu (verioksennuksia voi esiintyä), päänsärky, korvien soiminen, sekavuus ja epävakaat silmien liikkeet. Suurilla annoksilla on raportoitu seuraavia oireita: uneliaisuutta, rintakipua, sydämentykytystä, tajunnan menetystä, kouristuksia (lähinnä lapsilla), heikkoa oloa ja huimausta, verta virtsassa, kylmän tunnetta ja hengitysongelmia.

  Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.


 4. Mahdolliset haittavaikutukse t

  Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Yleisinä haittavaikutuksina (yli 1 potilaalla sadasta) on raportoitu:

  • ruoansulatuskanavaan liittyviä vaivoja, kuten närästystä, ylävatsakipua, pahoinvointia, oksentelua,

   ilmavaivoja, ripulia, ummetusta ja lieviä ruoansulatuskanavan verenvuotoja.


   Melko harvinaisina haittavaikutuksina (alle 1 potilaalla sadasta) on raportoitu:

  • yliherkkyysreaktioita, kuten ihottumaa tai kutinaa sekä astmakohtauksia (verenpaine saattaa laskea)

  • päänsärkyä, huimausta

  • unettomuutta, kiihtyneisyyttä, ärtyneisyyttä tai uupumusta

  • näköhäiriöitä

  • ruoansulatuskanavan haavaumia ja mahdollisia puhkeamia

  • haavaista suutulehdusta

  • paksusuolitulehduksen tai Crohnin taudin pahenemista

  • mahakatarria (gastriittia)

  • valoyliherkkyysreaktioita.


   Harvinaisina haittavaikutuksina (alle 1 potilaalla tuhannesta) on raportoitu:

  • korvien soimista

  • munuaiskudoksen vaurioitumista (papillaarinekroosia)

  • veren virtsahappopitoisuuden nousua

  • myrkytyksen aiheuttamaa heikkonäköisyyttä.


   Hyvin harvinaisina haittavaikutuksina (alle 1 potilaalla kymmenestätuhannesta) on raportoitu:

  • infektioihin liittyvien tulehdustilojen pahenemista

  • verisolujen muodostumiseen liittyviä häiriöitä, joiden ensioireina voi ilmetä esim. kuumetta, kurkkukipua, influenssan kaltaisia oireita, nenäverenvuotoa tai uupumusta

  • vaikeita yliherkkyysreaktioita kuten kasvojen, kurkun tai nielun turpoamista ja hengitysteiden ahtautumista, hengenahdistusta, nopeaa sydämen sykettä tai verenpaineen laskua. Reaktiot saattavat johtaa jopa angioedeemaan ja anafylaktiseen sokkiin

  • psykoottisia reaktioita, masennusta

  • sydämentykytystä, sydämen vajaatoimintaa, sydäninfarkteja

  • verenpaineen kohoamista

  • ruokatorvitulehdusta, haimatulehdusta, kalvomaisia kuroumia suolistossa

  • maksan toimintahäiriöitä, maksavaurioita, maksan vajaatoimintaa, akuuttia maksatulehdusta (akuuttia hepatiittia)

  • rakkulaisia ihoreaktioita ja vakavia ihoinfektioita pehmytkudoskomplikaatioiden kera vesirokon yhteydessä

  • virtsanerityksen vähenemistä ja nesteen kertymistä elimistöön (aiheuttaa turvotusta, ns. edeemaa), joka voi viitata munuaissairauteen ja joskus munuaisten vajaatoimintaan

  • nefroottista oireyhtymää (nesteen kertymistä elimistöön ja merkittävää proteiinien erittymistä virtsaan), tulehduksellista munuaissairautta (interstitiaalinefriittiä), johon saattaa liittyä akuuttia munuaisten vajaatoimintaa.


   Esiintymistiheys tuntematon (saatavilla oleva tieto ei riitä esiintymistiheyden arviointiin)

  • vakavaa ihoreaktiota, jota kutsutaan DRESS-oireyhtymäksi, voi esiintyä. DRESS-oireyhtymän oireita ovat: ihottuma, kuume, imusolmukkeiden turvotus ja lisääntynyt eosinofiilien määrä veressä (eräs valkosolutyyppi)

  • punoittavaa, hilseilevää laajalle levinnyttä ihottumaa, johon liittyy ihonalaisia paukamia ja rakkuloita, pääasiassa ihopoimuissa, vartalossa ja yläraajoissa, sekä kuumetta hoidon alussa (akuutti yleistynyt eksantematoottinen pustuloosi) voi esiintyä. Lopeta Ibuxin-valmisteen käyttö, jos saat tällaisia oireita, ja hakeudu heti hoitoon. Ks. myös kohta 2.


   Tulehduskipulääkkeiden, kuten Ibuxin -tablettien käyttöön, voi liittyä hieman suurentunut sydäninfarktin tai aivohalvauksen riski.


   Lopeta lääkkeen käyttö ja ota välittömästi yhteys lääkäriin tai lähimpään päivystyspoliklinikkaan, jos seuraavia oireita ilmaantuu:

  • hengitysvaikeudet tai hengenahdistus

  • ihon tai limakalvojen voimakas turvotus

  • kielen tai nielun turvotus

  • pyörrytys tai pyörtyminen

  • äkillinen, voimakas vatsakipu tai veriripuli tai -oksennus

  • infektioon viittaavat oireet tai niiden paheneminen (kuten kipu, turvotus, särky, kuume).


   Ota yhteys lääkäriin niin pian kuin mahdollista, jos sinulla on seuraavia oireita:

  • närästys tai muut lievät vatsavaivat

  • mustat ulosteet

  • lisääntynyt mustelmataipumus tai nenäverenvuodot

  • raajojen turvotus

  • muut hitaammin alkavat iho-oireet.

   Haittavaikutuksista ilmoittaminen

   Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.


   www-sivusto: www.fimea.fi

   Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

   PL 55

   FI-00034 Fimea.


 5. Ibuxin -table ttie n säilyttämine n


  Ei lasten ulottuville eikä näkyville.


  400 mg, 600 mg: Nämä lääkevalmisteet eivät vaadi erityisiä säilytysolosuhteita. 800 mg: Säilytä alle 30 °C.


  Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.


  Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tie toa Mitä Ibuxin sisältää

Kroskarmelloosinatrium, kolloidinen piidioksidi, esigelatinoitu tärkkelys, steariinihappo, hypromelloosi, makrogoli 8000 ja titaanidioksidi (E 171) sekä 600 mg ja 800 mg tableteissa rautaoksidi (E 172).


Lääkevalmiste en kuvaus

400 mg: valkoinen, pyöreä, kaksoiskupera, kalvopäällysteinen tabletti, jossa poikki painettavissa oleva jakouurre toisella puolella, halkaisija 12,1 mm.

600 mg: vaaleanoranssi, kalvopäällysteinen, kapselinmuotoinen tabletti molemminpuolisella jakouralla, 19,1 x 8,1 mm.

800 mg: vaaleanoranssi, kalvopäällysteinen, kapselinmuotoinen tabletti molemminpuolisella jakouralla, 20,1 x 9,6 mm.


Pakkauskoot

Ibuxin 400 mg: 10, 20, 30 ja 100 tablettia läpipainopakkauksessa. Reseptivapaina 10, 20 ja 30 tablettia.

Ibuxin 600 mg: 10, 30 ja 100 tablettia läpipainopakkauksessa.

Ibuxin 800 mg: 10, 30 ja 100 tablettia läpipainopakkauksessa. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

ratiopharm GmbH, Graf-Arco-Strasse 3, 89079 Ulm, Saksa


Valmistaja

Merckle GmbH, Ludwig-Merckle-Strasse 3, D-89143 Blaubeuren, Saksa


Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:

Teva Finland Oy, PL 67, 02631 Espoo Puh: 020 180 5900


Tämä pakkausseloste on tarkiste ttu viimeksi 7.2.2022