Domovská stránka Domovská stránka
Pfizer

Inhixa

CENY

2000IU(20MG)/0,2ML INJ SOL ISP 10X0,2ML I

Velkoobchod: 370,60 Kč
Maloobchodní: 541,80 Kč
Uhrazen: 173,64 Kč

4000IU(40MG)/0,4ML INJ SOL ISP 10X0,4ML I

Velkoobchod: 720,97 Kč
Maloobchodní: 1 009,98 Kč
Uhrazen: 273,65 Kč

6000IU(60MG)/0,6ML INJ SOL ISP 10X0,6ML I

Velkoobchod: 995,00 Kč
Maloobchodní: 1 371,70 Kč
Uhrazen: 447,95 Kč

8000IU(80MG)/0,8ML INJ SOL ISP 10X0,8ML I

Velkoobchod: 1 290,00 Kč
Maloobchodní: 1 751,53 Kč
Uhrazen: 519,87 Kč

10000IU(100MG)/1ML INJ SOL ISP 10X1ML I

Velkoobchod: 1 586,00 Kč
Maloobchodní: 2 132,48 Kč
Uhrazen: 592,91 Kč

12000IU(120MG)/0,8ML INJ SOL ISP 10X0,8ML I

Velkoobchod: 1 882,00 Kč
Maloobchodní: 2 513,43 Kč
Uhrazen: 665,94 Kč

15000IU(150MG)/1ML INJ SOL ISP 10X1ML I

Velkoobchod: 2 325,00 Kč
Maloobchodní: 3 083,58 Kč
Uhrazen: 774,21 Kč

2000IU(20MG)/0,2ML INJ SOL ISP 50X0,2ML I

Velkoobchod: 2 737,02 Kč
Maloobchodní: 3 606,02 Kč
Uhrazen: 1 765,21 Kč

4000IU(40MG)/0,4ML INJ SOL ISP 50X0,4ML I

Velkoobchod: 4 880,57 Kč
Maloobchodní: 6 294,03 Kč
Uhrazen: 2 612,42 Kč

6000IU(60MG)/0,6ML INJ SOL ISP 50X0,6ML I

Velkoobchod: 9 756,90 Kč
Maloobchodní: 11 885,69 Kč
Uhrazen: 7 266,97 Kč

8000IU(80MG)/0,8ML INJ SOL ISP 50X0,8ML I

Velkoobchod: 12 263,10 Kč
Maloobchodní: 14 703,00 Kč
Uhrazen: 8 544,70 Kč

10000IU(100MG)/1ML INJ SOL ISP 50X1ML I

Velkoobchod: 15 303,51 Kč
Maloobchodní: 18 114,34 Kč
Uhrazen: 10 416,47 Kč

Příbalová informace: informace pro uživatele


Inhixa 12 000 IU (120 mg)/0,8 ml injekční roztok

Inhixa 15 000 IU (150 mg)/1 ml injekční roztok

enoxaparinum natricum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.


Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


Držitel rozhodnutí o registraci Techdow Pharma Netherlands B.V. Strawinskylaan 1143, Toren C-11 1077XX Amsterdam

Nizozemsko


Výrobce

Health-Med spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna Chełmska 30/34

00-725 Varšava Polsko


Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:


België/Belgique/Belgien

Techdow Pharma Netherlands B.V.

+31 (0)76 531 5388

Lietuva

Techdow Pharma Netherlands B.V.

+49 (0)30 220 13 6906


България

Techdow Pharma Netherlands B.V.

+49 (0)30 220 13 6906

Luxembourg/Luxemburg

Techdow Pharma Netherlands B.V.

+49 (0)30 220 13 6906


Česká republika

Techdow Pharma Netherlands B.V.

+420255790502


Danmark

Techdow Pharma Netherlands B.V.

+4578774377

Magyarország

Techdow Pharma Netherlands B.V.

+3618001930


Malta

Mint Health Ltd.

+356 2755 9990


Deutschland

Mitvertrieb: Techdow Pharma Germany GmbH Potsdamer Platz 1, 10785 Berlin

+49 (0)30 98 321 31 00

Nederland

Techdow Pharma Netherlands B.V.

+31208081112


Eesti

Techdow Pharma Netherlands B.V.

+49 (0)30 220 13 6906

Norge

Techdow Pharma Netherlands B.V.

+4781503351

Ελλάδα

Techdow Pharma Netherlands B.V.

+49 (0)30 220 13 6906

Österreich

Techdow Pharma Netherlands B.V.

+43720230772


España

TECHDOW PHARMA SPAIN, S.L. Tel: +34 91 123 21 16

Polska

Techdow Pharma Netherlands B.V.

+49 (0)30 220 13 6906


France

MYLAN S.A.S.

+33 4 37 25 75 00

Portugal

Laboratórios Atral, S.A.

+351308801067


Hrvatska

Techdow Pharma Netherlands B.V.

+385 17776255


Ireland

Techdow Pharma Netherlands B.V.

+31208081112

România

Techdow Pharma Netherlands B.V.

+49 (0)30 220 13 6906


Slovenija

Techdow Pharma Netherlands B.V.

+49 (0)30 220 13 6906


Ísland

Techdow Pharma Netherlands B.V.

+49 (0)30 220 13 6906

Slovenská republika

Techdow Pharma Netherlands B.V.

+421233331071


Italia

Techdow Pharma Italy S.R.L. Tel: +39 0256569157

Suomi/Finland

Techdow Pharma Netherlands B.V.

+358942733040


Κύπρος

MA Pharmaceuticals Trading Ltd

+357 25 587112

Sverige

Techdow Pharma Netherlands B.V.

+46184445720


Latvija

Techdow Pharma Netherlands B.V.

+49 (0)30 220 13 6906

United Kingdom (Northern Ireland)

Techdow Pharma Netherlands B.V. +44 28 9279

2030


Tato příbalová informace byla naposledy revidována

.