Kotisivun Kotisivun
AstraZeneca

Valsartan/Hydroklortiazid Actavis
valsartan and diuretics

HINNAT

80 mg / 12,5 mg tabletti, kalvopäällysteinen 98

Tukkukauppa: 5,45 €
Jälleenmyynti: 8,70 €
Korvaus: 0,00 €

160 mg / 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen 98

Tukkukauppa: 8,89 €
Jälleenmyynti: 14,18 €
Korvaus: 0,00 €

160 mg / 12,5 mg tabletti, kalvopäällysteinen 98

Tukkukauppa: 11,51 €
Jälleenmyynti: 18,12 €
Korvaus: 0,00 €

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


Valsartan/Hydroklortiazid Actavis 80 mg / 12,5 mg kalvopäällysteiset table tit Valsartan/Hydroklortiazid Actavis 160 mg / 12,5 mg kalvopäällysteiset tabletit Valsartan/Hydroklortiazid Actavis 160 mg / 25 mg kalvopäällysteiset tabletit


valsartaani/hydroklooritiatsidi


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärke itä tietoja.

Tabletin ydin: laktoosimonohydraatti, mikrokiteinen selluloosa, kroskarmelloosinatrium, povidoni K29-32, talkki, magnesiumstearaatti ja kolloidinen vedetön piidioksidi.

Kalvopäällyste:

Valsartan/Hydroklortiazid Actavis 80 mg / 12,5 mg tabletit:

polyvinyylialkoholi, talkki, makrogoli 3350, lesitiini (sisältää soijaöljyä) (E322), titaanidioksidi (E171), punainen rautaoksidi (E172), keltainen rautaoksidi (E172) ja musta rautaoksidi (E172). Valsartan/Hydroklortiazid Actavis 160 mg / 12,5 mg tabletit:

polyvinyylialkoholi, talkki, makrogoli 3350, lesitiini (sisältää soijaöljyä) (E322), titaanidioksidi (E171), punainen rautaoksidi (E172) ja paraoranssi (E110, Sunset yellow FCF Aluminium lake). Valsartan/Hydroklortiazid Actavis 160 mg / 25 mg tabletit:

polyvinyylialkoholi, talkki, makrogoli 3350, lesitiini (sisältää soijaöljyä) (E322), titaanidioksidi (E171), punainen rautaoksidi (E172), keltainen rautaoksidi (E172) ja musta rautaoksidi (E172).


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Valsartan/Hydroklortiazid Actavis 80 mg / 12,5 mg: Vaaleanpunainen, soikea, kaksoiskupera kalvopäällysteinen tabletti, koko 11 x 5,8 mm. Tabletin toisella puolella on merkintä ”V” ja toisella puolella merkintä ”H”.

Valsartan/Hydroklortiazid Actavis 160 mg / 12,5 mg: Punainen, soikea, kaksoiskupera kalvopäällysteinen tabletti, koko 15 x 6 mm. Tabletin toisella puolella on merkintä ”V” ja toisella puolella merkintä ”H”.

Valsartan/Hydroklortiazid Actavis 160 mg / 25 mg: Oranssi, soikea, kaksoiskupera kalvopäällysteinen tabletti, koko 15 x 6 mm. Tabletin toisella puolella on merkintä ”V” ja toisella puolella merkintä ”H”.


Pakkauskoot:

Läpipainopakkaus: 7, 14, 28, 30, 56, 98 tai 280 tablettia.

Tablettipurkki: 7, 14, 28, 30, 56, 98 tai 280 tablettia. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä. Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija Actavis Group PTC ehf. Reykjavíkurvegi 76–78

220 Hafnarfjörður Islanti


Valmistaja Actavis Ltd.

BLB016 Bulebel Industrial Estate Zejtun ZTN3000

Malta


Balkanpharma - Dupnitsa AD 3 Samokovsko Schosse Str.

Dupnitsa 2600 Bulgaria


Lisätie toja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:

Teva Finland Oy PL 67

02631 Espoo

Puh: 020 180 5900


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 30.11.2021.