Kotisivun Kotisivun

Benferol
colecalciferol

Pakkausseloste : Tie toa käyttäjälle Benferol 5 600 IU kapselit, pehmeät

kolekalsiferoli (D3-vitamiini)


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärke itä tietoja.


Jos jokin yllämainituista koskee sinua, keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen Benferol-valmisteen ottamista.


Varoitukse t ja varotoime t

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Benferol-valmistetta


Lapset

Benferol-valmistetta ei suositella alle 12-vuotiaille.


Muut lääkevalmisteet ja Benferol

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat tai olet äskettäin ottanut tai saatat joutua ottamaan muita lääkkeitä, etenkin joitakin seuraavista:


Lääkevalmisteen kuvas ja pakkauskoko

Benferol 5 600 IU on punainen soikea pehmeä kapseli, joka sisältää kellertävää öljymäistä nestettä. Kapselin päälle on painettu valkoisella musteella "5.6". Kapselin mitat ovat 10,5 x 7 mm.

Jokainen pakkaus sisältää 4 tai 12 kapselia, jotka on pakattu läpipainopakkaukseen tai 250 kapselia, jotka on pakattu muovipulloon.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole saatavissa.


Myyntiluvan haltija

Consilient Health Limited,

5th Floor, Beaux Lane House, Mercer Street Lower,

Dublin 2 Irlanti


Valmistaja

McGregor Cory Limited,

Middleton Close, Banbury, Oxfordshire, OX16 4RS, Yhdistynyt kuningaskunta


Consilient Health Limited, Block 2A Richview Office Park, Clonskeagh, Dublin 14,

D14 Y0A5, Irlanti


Tämä lääkevalmiste on hyväksytty Euroopan talousalueen jäsenmaissa seuraavilla nimillä:

Alankomaat: Benferol 5 600 IE zachte capsules Iso-Britannia: InVita D3 5 600 IU soft capsules Irlanti: altavitaD3 5 600 IU soft capsules Espanja: Benferol D3 5 600 UI cápsulas blandas Tanska: Benferol

Suomi: Benferol Norja: Benferol Ruotsi : Benferol


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi: 13.07.2020