Kotisivun Kotisivun
Cleveland Clinic

Fluconazol Orion
fluconazole

HINNAT

150 mg kapseli, kova 1

Tukkukauppa: 4,53 €
Jälleenmyynti: 7,23 €
Korvaus: 0,00 €

150 mg kapseli, kova 4

Tukkukauppa: 9,09 €
Jälleenmyynti: 14,50 €
Korvaus: 0,00 €

50 mg kapseli, kova 7

Tukkukauppa: 14,83 €
Jälleenmyynti: 23,03 €
Korvaus: 0,00 €

100 mg kapseli, kova 7

Tukkukauppa: 22,01 €
Jälleenmyynti: 33,69 €
Korvaus: 0,00 €

50 mg kapseli, kova 28

Tukkukauppa: 22,75 €
Jälleenmyynti: 34,79 €
Korvaus: 0,00 €

100 mg kapseli, kova 28

Tukkukauppa: 28,01 €
Jälleenmyynti: 42,60 €
Korvaus: 0,00 €

150 mg kapseli, kova 12

Tukkukauppa: 31,00 €
Jälleenmyynti: 47,05 €
Korvaus: 0,00 €

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


Fluconazol Orion 50 mg, 100 mg ja 150 mg kovat kapselit

flukonatsoli


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.


Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

 1. Mitä Fluconazol Orion on ja mihin sitä käytetään

 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Fluconazol Orion -valmistetta

 3. Miten Fluconazol Orion -valmistetta otetaan

 4. Mahdolliset haittavaikutukset

 5. Fluconazol Orion -valmisteen säilyttäminen

 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa


 1. Mitä Fluconazol Orion on ja mihin sitä käytetään


  Fluconazol Orion kuuluu sienilääkkeiden lääkeryhmään. Vaikuttava aine on flukonatsoli.


  Fluconazol Orion -kapseleita käytetään sienten aiheuttamien infektioiden hoitoon sekä sieni- infektioiden estämiseen. Sieni-infektion tavallisin aiheuttaja on Candida-niminen hiiva.


  Aikuiset


  Lääkäri saattaa määrätä sinulle tätä lääkettä seuraavantyyppisten sieni-infektioiden hoitoon:

  • kryptokokin aiheuttama aivokalvontulehdus – sieni-infektio aivoissa

  • koksidioidomykoosi – keuhkoputkien-keuhkojen sairaus

  • infektio, jonka aiheuttaja on Candida ja sitä esiintyy verenkierrossa, elimissä (esim. sydämessä, keuhkoissa) tai virtsateissä

  • limakalvon sammas – suun, kurkun limakalvoinfektio ja hammasproteeseihin liittyvät suun haavaumat

  • sukupuolielinten hiivatulehdus – emättimen tai siittimen infektio

  • iho-infektiot – esim. jalkasilsa, silsa, nivustaipeen silsa, kynsisilsa.


   Sinulle voidaan määrätä Fluconazol Orion -kapseleita myös:

  • kryptokokkiaivokalvontulehduksen uusiutumisen estoon

  • limakalvon sammaksen uusiutumisen estoon

  • vähentämään sukupuolielinten hiivatulehdusten uusiutumista

  • Candida-infektioiden estoon (jos immuunijärjestelmäsi on heikko eikä toimi kunnolla). Lapset ja nuoret (0–17-vuotiaat)

   Lääkäri saattaa määrätä sinulle tätä lääkettä seuraavantyyppisten sieni-infektioiden hoitoon:

  • limakalvon sammas – suun, kurkun limakalvoinfektio

  • infektio, jonka aiheuttaja on Candida ja sitä esiintyy verenkierrossa, elimissä (esim. sydämessä, keuhkoissa) tai virtsateissä

  • kryptokokin aiheuttama aivokalvontulehdus - sieni-infektio aivoissa.


   Sinulle voidaan määrätä Fluconazol Orion -kapseleita myös:

  • Candida-infektioiden estoon (jos immuunijärjestelmäsi on heikko eikä toimi kunnolla)

  • kryptokokkiaivokalvontulehduksen uusiutumisen estoon.


 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Fluconazol Orion -valmistetta Älä ota Fluconazol Orion -valmistetta

  • jos olet allerginen flukonatsolille, jollekin muulle sieni-infektion hoitoon aiemmin käyttämällesi lääkkeelle tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6). Oireita voivat olla kutina, ihon punoitus tai hengitysvaikeudet.

  • jos käytät astemitsolia, terfenadiinia (antihistamiineja allergioiden hoitoon)

  • jos käytät sisapridia (mahavaivojen hoitoon)

  • jos käytät pimotsidia (psyykkisen sairauden hoitoon)

  • jos käytät kinidiiniä (sydämen rytmihäiriöiden hoitoon)

  • jos käytät erytromysiiniä (antibiootti infektioiden hoitoon).


   Varoitukset ja varotoimet

   Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin otat Fluconazol Orion -valmistetta

  • jos sinulla on maksan tai munuaisten toimintahäiriöitä

  • jos sinulla on sydänsairaus, sydämen rytmihäiriöt mukaan lukien

  • jos veresi kalium-, kalsium- tai magnesiumpitoisuus on poikkeava

  • jos sinulle ilmaantuu vaikeita ihoreaktioita (kutina, ihon punoitus tai hengitysvaikeudet)

  • jos sinulle ilmaantuu lisämunuaisten vajaatoiminnan oireita (jatkuva tai pitkäkestoinen väsymys, lihasheikkous, ruokahaluttomuus, painonlasku, vatsakipu). Lisämunuaisten vajaatoiminnassa lisämunuaiset eivät tuota riittävästi tiettyjä steroidihormoneja, kuten kortisolia

  • jos sieni-infektio ei parane, koska muunlainen sienilääkehoito voi olla tarpeen

  • jos sinulle on joskus kehittynyt vaikea-asteista ihottumaa tai ihon kuoriutumista, rakkuloita ja/tai suun haavaumia Fluconazol Orion -valmisteen ottamisen jälkeen.


  Fluconazol Orion -valmisteen käytössä on raportoitu vakavia ihoreaktioita, mukaan lukien yleisoireista eosinofiilistä oireyhtymää (DRESS). Jos havaitset näihin vakaviin ihoreaktioihin liittyviä oireita, jotka kuvataan kohdassa 4, lopeta Fluconazol Orion -valmisteen ottaminen ja hakeudu heti lääkäriin.


  Muut lääkevalmisteet ja Fluconazol Orion

  Kerro lääkärille välittömästi, jos käytät astemitsolia, terfenadiinia (antihistamiineja allergioiden hoitoon), sisapridia (mahavaivojen hoitoon), pimotsidia (psyykkisten sairauksien hoitoon), kinidiiniä (sydämen rytmihäiriöiden hoitoon) tai erytromysiiniä (antibiootti infektioiden hoitoon), koska niitä ei saa käyttää samanaikaisesti Fluconazol Orion -kapseleiden kanssa (katso kohta ”Älä ota Fluconazol Orion -valmistetta”).


  Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat, olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa muita lääkkeitä.


  Joillakin lääkkeillä voi olla yhteisvaikutuksia Fluconazol Orion -valmisteen kanssa. Varmista, että lääkäri on tietoinen siitä, jos käytät jotakin seuraavista lääkkeistä:


  • amiodaroni (sydämen rytmihäiriöiden hoitoon)

  • rifampisiini tai rifabutiini (antibiootteja infektioiden hoitoon)

  • alfentaniili, fentanyyli (anestesia-aineita)

  • amitriptyliini, nortriptyliini (masennuslääkkeitä)

  • amfoterisiini B, vorikonatsoli (sienilääkkeitä)

  • verenohennuslääke verisuonitukosten estämiseen (indanedioni, varfariini tai samankaltaiset lääkkeet)

  • bentsodiatsepiinit (midatsolaami, triatsolaami tai samankaltaiset lääkkeet), joita käytetään unilääkkeenä tai ahdistuneisuuden hoitoon

  • karbamatsepiini, fenytoiini (epilepsian hoitoon)

  • nifedipiini, isradipiini, amlodipiini, verapamiili, felodipiini ja losartaani (verenpainetaudin eli korkean verenpaineen hoitoon)

  • olaparidi (munasarjasyövän hoitoon)

  • siklosporiini, everolimuusi, sirolimuusi tai takrolimuusi (elinsiirteen hylkimisen estämiseen)

  • syklosfosfamidi, vinka-alkaloidit (vinkristiini, vinblastiini tai samankaltaiset lääkkeet) syövän hoitoon

  • halofantriini (malarialääke)

  • statiinit (atrovastatiini, simvastatiini ja fluvastatiini tai samankaltaiset lääkkeet) veren korkeiden kolesterolipitoisuuksien pienentämiseen

  • metadoni (kipulääke)

  • selekoksibi, flurbiprofeeni, naprokseeni, ibuprofeeni, lornoksikaami, meloksikaami, diklofenaakki (tulehduskipulääkkeitä eli NSAIDeja)

  • ehkäisytabletit

  • prednisoni (steroidi)

  • tsidovudiini, tunnetaan myös nimellä AZT; sakinaviiri (HIV-lääke)

  • diabeteslääkkeet, kuten klooripropamidi, glibenklamidi, glipitsidi tai tolbutamidi

  • teofylliini (astmalääke)

  • tofasitinibi (nivelreumalääke)

  • A-vitamiini (ravintolisä)

  • ivakaftori (kystisen fibroosin hoitoon)

  • hydroklooritiatsidi (nesteenpoistolääke)

  • ibrutinibi (verisyövän hoitoon).


   Fluconazol Orion ruuan ja juoman kanssa

   Voit ottaa lääkkeen aterian yhteydessä tai tyhjään mahaan.


   Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

   Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.


   Älä ota Fluconazol Orion -valmistetta, jos olet raskaana, epäilet olevasi raskaana, yrität tulla raskaaksi tai imetät, ellei lääkärisi ole sitä erityisesti määrännyt.


   Flukonatsolin käyttö ensimmäisen raskauskolmanneksen aikana voi lisätä keskenmenon riskiä. Flukonatsolin käyttö pieninä annoksina ensimmäisen raskauskolmanneksen aikana voi lisätä hieman riskiä, että syntyvällä vauvalla on synnynnäisiä luiden ja/tai lihasten poikkeavuuksia.


   Imetystä voi jatkaa Fluconazol Orion-kapselin kerta-annoksen oton jälkeen (150 mg:n kerta- annos). Pitkäaikaisemman hoidon (toistuvan annostelun) yhteydessä imetystä ei saa jatkaa.


   Ajaminen ja koneiden käyttö

   Ajaessa ja koneita käytettäessä on otettava huomioon, että huimausta tai kouristuskohtauksia saattaa esiintyä satunnaisesti.

   Fluconazol Orion sisältää laktoosia

   Tämä lääke sisältää laktoosia (monohydraattina) (50 mg kaps.: 46 mg, 100 mg kaps.: 92 mg, 150 mg kaps.: 138 mg). Jos lääkärisi on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärin kanssa ennen tämän lääkkeen ottamista.


   Muut apuaineet

   Tämä lääke sisältää alle 1 mmol (23 mg) natriumia per kapseli eli sen voidaan sanoa olevan

   ”natriumiton”.


 3. Miten Fluconazol Orion -valmistetta otetaan


  Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.


  Niele kapseli kokonaisena vesilasillisen kanssa. Kapselit on parasta ottaa joka päivä samaan aikaan. Tämän lääkkeen tavanomaiset annokset eri infektioiden hoitoon on esitetty seuraavassa:

  Aikuiset


  Sairaus

  Annos

  Kryptokokin aiheuttaman aivokalvontulehduksen hoito

  400 mg ensimmäisenä hoitopäivänä, sen jälkeen 200–400 mg kerran päivässä 6–8 viikon ajan tai tarvittaessa pidempään. Annos voidaan toisinaan suurentaa enintään 800 mg:aan

  Kryptokokin aiheuttaman aivokalvontulehduksen uusiutumisen estohoito

  200 mg kerran päivässä, kunnes lääkäri kehottaa lopettamaan hoidon

  Koksidioidomykoosin hoito

  200–400 mg kerran päivässä 11–24 kuukauden ajan tai tarvittaessa pidempään. Annos voidaan toisinaan suurentaa enintään 800 mg:aan

  Sisäelinten Candida-infektioiden hoito

  800 mg ensimmäisenä hoitopäivänä, sen jälkeen 400 mg kerran päivässä, kunnes lääkäri kehottaa lopettamaan hoidon.

  Suun ja kurkun limakalvoinfektioiden ja hammasproteeseihin liittyvien haavaumien hoito

  200–400 mg ensimmäisenä päivänä, sen jälkeen 100–200 mg kerran päivässä, kunnes lääkäri kehottaa lopettamaan hoidon

  Limakalvon sammaksen hoito - infektion sijainti vaikuttaa annoksen suuruuteen

  50–400 mg kerran päivässä 7–30 päivän ajan, kunnes lääkäri kehottaa lopettamaan hoidon

  Suun ja kurkun limakalvoinfektioiden uusiutumisen estohoito

  100–200 mg kerran päivässä tai 200 mg 3 kertaa viikossa, kun sinulla on infektion uusiutumisriski

  Sukupuolielinten hiivatulehdus

  150 mg kerta-annoksena

  Sukupuolielinten infektioiden uusiutumisten vähentäminen

  150 mg joka kolmas päivä, yhteensä kolme annosta (päivinä 1, 4 ja 7) ja sen jälkeen 150 mg kerran viikossa, kun sinulla on infektion uusiutumisriski

  Ihon ja kynsien sieni-infektiot

  Infektion paikasta riippuen 50 mg kerran päivässä, 150 mg kerran viikossa, 300–400 mg kerran viikossa 1–4 viikon ajan (jalkasilsan hoito voi kestää enimmillään 6 viikkoa, kynsi- infektion hoito, kunnes kynsi on uusiutunut)

  Candida-infektioiden estohoito (jos immuunijärjestelmä on heikko eikä toimi kunnolla)

  200–400 mg kerran päivässä, kun sinulla on infektion uusiutumisriski

  12–17-vuotiaat nuoret


  Noudata lääkärin antamaa annostusohjetta (joko aikuisten tai lasten annostus). Alle 12-vuotiaat lapset

  Enimmäisannos lapsille on 400 mg päivässä. Annos perustuu lapsen painoon (kilogrammoina).

  Sairaus

  Vuorokausiannos

  Limakalvon sammas ja kurkun Candida-infektio – annos ja hoidon kesto määräytyvät infektion vaikeusasteen ja sijainnin mukaan

  3 mg painokiloa kohden (mg/kg) (ensimmäisenä hoitopäivänä voidaan antaa 6 mg/kg)

  Kryptokokin aiheuttama aivokalvontulehdus tai sisäelinten Candida-infektiot

  6–12 mg painokiloa kohden (mg/kg)

  Sieni-infektioiden estohoito lapsille (jos lapsen immuunijärjestelmä ei toimi kunnolla)

  3–12 mg painokiloa kohden (mg/kg)


  0–4 viikon ikäiset lapset


  3–4 viikon ikäisten lasten hoito:

  Sama annos kuin edellä, mutta vain joka toinen päivä. Enimmäisannos vuorokaudessa on 12 mg painokiloa kohden (mg/kg) 48 tunnin välein.


  Alle 2 viikon ikäisten lasten hoito:

  Sama annos kuin edellä, mutta vain joka kolmas päivä. Enimmäisannos vuorokaudessa on 12 mg painokiloa kohden (mg/kg) 72 tunnin välein.


  Lääkäri määrää toisinaan eri annostuksen kuin edellä on mainittu. Ota lääkettä juuri sen verran kuin lääkäri on määrännyt. Jos olet vielä epävarma, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.


  Iäkkäät


  Tavanomainen aikuisten annos, ellei sinulla ole munuaisten toimintahäiriöitä. Potilaat, joilla on munuaisten toimintahäiriöitä

  Lääkäri saattaa muuttaa annostasi munuaisten toiminnan mukaan.


  Jos otat enemmän Fluconazol Orion -valmistetta kuin sinun pitäisi

  Liian suuren kapselimäärän ottaminen yhdellä kertaa voi aiheuttaa huonovointisuutta. Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi. Mahdollisen yliannostuksen oireina saattaa esiintyä kuulo-, näkö-, tunto- ja ajatteluharhoja (hallusinaatiot ja harhainen käytös). Oireenmukainen hoito (elintoimintoja tukevat toimenpiteet ja tarvittaessa mahahuuhtelu) saattaa olla tarpeen.


  Jos unohdat ottaa Fluconazol Orion -valmistetta

  Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen. Jos unohdat ottaa annoksen, ota se heti kun muistat. Jos pian on jo aika ottaa seuraava annos, älä ota unohtamaasi annosta.


  Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

 4. Mahdolliset haittavaikutukset


  Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.


  Jos havaitset jonkin seuraavista oireista, lopeta Fluconazol Orion -valmisteen ottaminen ja hakeudu heti lääkäriin:

  - laaja-alainen ihottuma, kuume ja suurentuneet imusolmukkeet (DRESS-oireyhtymä eli lääkeyliherkkyysoireyhtymä).


  Pienelle osalle potilaita ilmaantuu allergisia reaktioita, mutta vakavat allergiset reaktiot ovat harvinaisia. Jos sinulle ilmaantuu jokin seuraavista oireista, ota heti yhteys lääkäriin:

  • äkillinen hengityksen vinkuminen, hengitysvaikeudet tai puristuksen tunne rinnassa

  • silmäluomien, kasvojen tai huulten turpoaminen

  • koko kehon kutina, ihon punoitus tai kutisevat punoittavat laikut

  • ihottuma

  • vaikeat ihoreaktiot, kuten ihottuma, johon liittyy rakkuloita (joita voi esiintyä myös suussa ja kielessä).


   Fluconazol Orion -kapseleilla voi olla maksavaikutuksia. Maksahäiriöiden oireita ovat:

  • väsymys

  • ruokahaluttomuus

  • oksentelu

  • ihon tai silmävalkuaisten kellertyminen (keltaisuus).


   Fluconazol Orion -valmisteella voi olla vaikutuksia lisämunuaisiin ja niiden tuottamiin steroidihormonipitoisuuksiin. Lisämunuaisten vajaatoiminnan oireita ovat:

  • väsymys

  • lihasheikkous

  • ruokahaluttomuus

  • painonlasku

  • vatsakipu.


  Jos tällaisia oireita ilmaantuu, lopeta valmisteen käyttö ja ota heti yhteys lääkäriin.


  Muita haittavaikutuksia


  Jos kokemasi haittavaikutus on vakava tai sitä ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.


  Yleiset haittavaikutukset (harvemmalla kuin yhdellä 10:stä):

  • päänsärky

  • vatsakipu, ripuli, pahoinvointi, oksentelu

  • maksan toimintakokeisiin liittyvien verikoetulosten muutokset

  • ihottuma.


   Melko harvinaiset haittavaikutukset (harvemmalla kuin yhdellä 100:sta):

  • punasolujen määrän väheneminen, joka voi aiheuttaa ihon kalpenemista, heikotusta ja hengenahdistusta

  • alentunut ruokahalu

  • unettomuus, uneliaisuuden tunne

  • kouristuskohtaukset, huimaus, kihelmöinti, pistely tai puutuminen, makuaistin muutokset

  • ummetus, ruoansulatusvaivat, ilmavaivat, suun kuivuminen

  • lihaskipu

  • maksavaurio sekä ihon ja silmänvalkuaisten keltaisuus

  • lääkkeestä johtuva ihottuma (mukaan lukien toistopunoittuma), nokkosihottuma, kutina, lisääntynyt hikoilu

  • väsymys, yleinen huonovointisuus, kuume.


   Harvinaiset haittavaikutukset (harvemmalla kuin yhdellä 1 000:sta):

  • veren valkosolujen (verisoluja, jotka vaikuttavat puolustuskykyyn infektioita vastaan) ja verihiutaleiden (edistävät verenvuodon tyrehtymistä) normaalia pienempi määrä

  • ihon värin muuttuminen punaiseksi tai purppuranväriseksi, mikä saattaa aiheutua verihiutaleiden vähyydestä, muiden verisolujen muutokset

  • veren pieni kaliumpitoisuus

  • korkea veren kolesterolipitoisuus ja rasvapitoisuus

  • vapina

  • poikkeavuudet sydänsähkökäyrässä (EKG-käyrässä), sydämen syketaajuuden tai rytmin muutokset

  • maksan vajaatoiminta

  • allergiset reaktiot (jotka voivat toisinaan olla vakavia), mukaan lukien ihon laaja-alainen rakkulainen ihottuma ja ihon kesiminen, vaikeat ihoreaktiot, huulten tai kasvojen turpoaminen

  • hiustenlähtö.


   Esiintymistiheys tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin):

  • yliherkkyysreaktio, johon liittyy ihottuma, kuume, rauhasten turvotus, tietyntyyppisten valkosolujen määrän suureneminen (eosinofilia) ja sisäelinten (maksa, keuhkot, sydän, munuaiset ja paksusuoli) tulehdus (yleisoireinen eosinofiilinen oireyhtymä, DRESS).


   Haittavaikutuksista ilmoittaminen

   Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.


   www-sivusto: www.fimea.fi

   Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

   PL 55

   00034 FIMEA


 5. Fluconazol Orion -valmisteen säilyttäminen


  Ei lasten ulottuville eikä näkyville.


  Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.


  Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.


  Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa


Mitä Fluconazol Orion sisältää


Fluconazol Orion 50 mg ja 100 mg kapseleita on saatavana 7 tai 28 kovaa kapselia sisältävinä pakkauksina ja Fluconazol Orion 150 mg kapseleita 1, 4 tai 12 kovaa kapselia sisältävinä pakkauksina.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.


Myyntiluvan haltija Orion Corporation Orionintie 1

02200 Espoo


Valmistaja

Orion Corporation Orion Pharma Orionintie 1

02200 Espoo


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 5.2.2021