Kotisivun Kotisivun
AstraZeneca

Imatinib Actavis
imatinib

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


Imatinib Actavis 100 mg kovat kapselit

imatinibi


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.


Tässä pakkausselosteessa kerrotaan


 1. Mitä Imatinib Actavis on ja mihin sitä käytetään

 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Imatinib Actavis -valmistetta

 3. Miten Imatinib Actavis -valmistetta käytetään

 4. Mahdolliset haittavaikutukset

 5. Imatinib Actavis -valmisteen säilyttäminen

  Lääkevalmisteella ei ole enää myyntilupaa

 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa


 1. Mitä Imatinib Actavis on ja mihin sitä käytetään


  Imatinib Actavis sisältää vaikuttavana aineena imatinibia ja sen vaikutus perustuu poikkeavien solujen kasvun estoon alla luetelluissa sairauksissa, joihin kuuluu tietyntyyppisiä syöpäsairauksia.


  Imatinib Actavis on tarkoitettu:


  - Kroonisen myelooisen leukemian (KML) hoitoon. Leukemia on veren valkosolujen syöpä.

  Normaalisti valkosolut auttavat elimistöä torjumaan infektioita. Krooninen myelooinen leukemia on leukemian muoto, jossa tietyt poikkeavat valkosolut (myelosyytit) alkavat kasvaa hallitsemattomasti.


  Aikuispotilailla Imatinib Actavis -valmistetta käytetään taudin pisimmälle edenneen vaiheen, blastikriisin, hoitoon. Lapsilla ja nuorilla Imatinib Actavis -valmistetta voidaan käyttää taudin eri vaiheissa (krooninen vaihe, akseleraatiovaihe ja blastikriisi).

  • Philadelphia-kromosomipositiivisen akuutin lymfaattisen leukemian (Ph+ ALL:n) hoitoon.

   Leukemia on veren valkosolujen syöpä. Normaalisti valkosolut auttavat elimistöä torjumaan infektioita. Akuutti lymfaattinen leukemia on leukemian muoto, jossa tietyt poikkeavat valkosolut (lymfoblastit) alkavat kasvaa hallitsemattomasti. Imatinib Actavis estää näiden solujen kasvua.


   Imatinib Actavis käytetään myös seuraavan sairauden hoitoon aikuisilla:

  • Myeloplastisen oireyhtymän tai myeloproliferatiivisen sairauden (MDS:n/MPD:n) hoitoon.

   Nämä ovat verisairauksia, joissa jotkut verisolut alkavat kasvaa hallitsemattomasti. Imatinib Actavis estää näiden solujen kasvua tautien tietyissä alatyypeissä.

  • Hypereosinofiilisen oireyhtymän (HES:n) ja/tai kroonisen eosinofiilisen leukemian (CEL:n) hoitoon. Nämä ovat veritauteja, joissa tietyt verisolut (eosinofiilit) alkavat kasvaa hallitsemattomasti. Imatinib Actavis estää näiden solujen kasvua tautien tietyissä alatyypeissä.

  • Dermatofibrosarcoma protuberansin (DFSP:n) hoitoon. DFSP on ihonalaiskudoksen syöpä, jossa tietyntyyppiset solut alkavat kasvaa hallitsemattomasti. Imatinib Actavis estää näiden solujen

   kasvua.


   Jäljempänä tässää selosteessa käytetään lyhenteitä näistä sairauksista.


   Jos sinulla on kysymyksiä siitä, miten Imatinib Actavis toimii tai miksi sinulle on määrätty tätä lääkettä, käänny lääkärisi puoleen.


 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Imatinib Actavis -valmistetta


  Ainoastaan verisyöpien tai kiinteiden kasvainten lääkehoitoon perehtynyt lääkäri voi määrätä sinulle Imatinib Actavis -valmistetta.


  Noudata tarkasti kaikkia lääkäriltäsi saamiasi ohjeita, vaikka ne eroaisivat tässä pakkausselosteessa annetuista yleisistä ohjeista.


  Lääkevalmisteella ei ole enää myyntilupaa

  Älä käytä Imatinib Actavis -valmistetta

  • jos olet allerginen imatinibille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6). Jos tämä koskee sinua, kerro asiasta lääkärillesi äläkä ota Imatinib Actavis -valmistetta.

   Jos epäilet olevasi allerginen, mutta et ole varma asiasta, kysy neuvoa lääkäriltäsi.


   Varoitukset ja varotoimet

   Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin käytät Imatinib Actavis -valmistetta:

  • jos sinulla on tai on joskus ollut häiriöitä maksan, munuaisten tai sydämen toiminnassa.

  • jos saat levotyroksiinilääkitystä, koska kilpirauhasesi on poistettu.

  • jos sinulla on joskus ollut tai sinulla saattaa olla hepatiitti B -infektio. Imatinib Actavis voi aktivoida hepatiitti B:n uudelleen, mikä voi johtaa joissakin tapauksissa kuolemaan. Lääkäri tutkii potilaan huolellisesti tämän infektion oireiden varalta ennen hoidon aloittamista.

  • jos sinulla esiintyy mustelmanmuodostusta, verenvuotoa, kuumetta, väsymystä ja sekavuutta Imatinib Actavis -hoidon aikana, ota yhteys lääkäriin. Tämä saattaa olla merkki verisuonivauriosta, jota kutsutaan tromboottiseksi mikroangiopatiaksi.

   Mikäli jokin edellämainituista seikoista koskee sinua, kerro asiasta lääkärillesi ennen Imatinib Actavis -valmisteen käyttämistä.


   Saatat tulla entistä herkemmäksi auringonvalolle Imatinib Actavis -hoidon aikana. On tärkeää peittää ihoalueet jotka altistuvat auringonvalolle ja käyttää aurinkosuojaa, jossa on korkea suojakerroin (SPF). Nämä varotoimet koskevat myös lapsia.

   Jos painosi nousee hyvin nopeasti Imatinib Actavis -hoidon aikana, kerro asiasta heti lääkärillesi. Imatinib Actavis voi aiheuttaa nesteen kertymistä elimistöön (vaikeaa turvotusta).


   Lääkärisi seuraa Imatinib Actavis -valmisteen käytön aikana säännöllisesti, tehoaako lääkitys. Sinulta otetaan verikokeita ja sinut punnitaan säännöllisesti.


   Lapset ja nuoret

   Imatinib Actavis -valmistetta käytetään myös hoitona lapsille, joilla on krooninen myelooinen leukemia. Tietoja käytöstä kroonista myelooista leukemiaa sairastaville alle 2-vuotiaille lapsille ei ole. Tietoja käytöstä Philadelphia-kromosomipositiivista akuuttia lymfaattista leukemiaa sairastaville lapsille on vähän, ja tietoja käytöstä myelodysplastista oireyhtymää tai myeloproliferatiivista sairautta, dermatofibrosarcoma protuberansia ja hypereosinofiilista oireyhtymää ja/tai kroonista eosinofiilista

   leukemiaa sairastaville lapsille on hyvin rajallisesti.


   Joidenkin Imatinib Actavis -valmistetta saavien lasten ja nuorten kasvu voi olla normaalia hitaampaa. Lääkäri seuraa kasvua normaalikäynneillä.


   Muut lääkevalmisteet ja Imatinib Actavis

   Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt (kuten parasetamoli), mukaan lukien rohdosvalmisteet (kuten mäkikuismavalmisteet). Jotkut lääkkeet voivat yhtä aikaa käytettyinä häiritä Imatinib Actavis -valmisteen vaikutusta. Ne voivat lisätä tai vähentää Imatinib Actavis -valmisteen vaikutusta joko johtaen haittavaikutusten lisääntymiseen tai Imatinib Actavis -valmisteen vaikutuksen

   Lääkevalmisteella ei ole enää myyntilupaa

   vähenemiseen. Imatinib Actavis voi vaikuttaa samoin joihinkin muihin lääkkeisiin.


   Kerro lääkärille, jos käytät veritulppien muodostumista ehkäisevää lääkitystä.


   Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

  • Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

  • Imatinib Actavis -valmistetta ei suositella raskauden aikana, ellei se ole selvästi välttämätöntä, sillä se saattaa vahingoittaa lasta. Lääkärisi keskustelee kanssasi Imatinib Actavis -valmisteen raskaudenaikaiseen käyttöön liittyvistä mahdollisista riskeistä.

  • Naisia, joilla on mahdollisuus tulla raskaaksi, neuvotaan käyttämään tehokasta raskaudenehkäisyä hoidon aikana ja 15 päivän ajan hoidon lopettamisen jälkeen.

  • Älä imetä Imatinib Actavis -hoidon aikana, äläkä 15 päivään hoidon lopettamisen jälkeen, koska se voi olla vahingollista lapsellesi.

  • Potilaiden, jotka ovat huolissaan Imatinib Actavis -hoidon vaikutuksista hedelmällisyyteen, tulee keskustella lääkärin kanssa.


   Ajaminen ja koneiden käyttö

   Voit kokea tämän lääkkeen käytön aikana huimausta, uneliaisuutta tai näön hämärtymistä. Jos saat näitä oireita, älä aja autoa tai käytä mitään työvälineitä tai koneita ennen kuin tunnet olosi taas hyväksi.


   Imatinib Actavis sisältää natriumia

   Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per kova kapseli eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.


 3. Miten Imatinib Actavis -valmistetta käytetään


  Lääkärisi on määrännyt sinulle Imatinib Actavis -valmistetta, koska sinulla on vakava sairaus. Imatinib Actavis voi auttaa sinua parantumaan tästä sairaudesta.


  Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. On tärkeää, että teet näin niin pitkään kuin lääkärisi määrää tai apteekkihenkilökunta neuvoo. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.


  Älä lopeta Imatinib Actavis -valmisteen käyttöä, ellei lääkärisi neuvo sinua lopettamaan. Jos et pysty ottamaan lääkettä lääkärin ohjeiden mukaisesti tai jos et enää koe tarvitsevasi sitä, ota välittömästi yhteys lääkäriisi.

  Imatinib Actavis -annostus Käyttö aikuisille

  Lääkärisi kertoo sinulle tarkalleen, kuinka monta Imatinib Actavis -kapselia sinun tulee ottaa.


  • Jos saat hoitoa krooniseen myelooiseen leukemiaan (KML):

   - Tavanomainen aloitusannos on 600 mg eli 6 kapselia kerran vuorokaudessa.


   Lääkevalmisteella ei ole enää myyntilupaa

   Lääkärisi saattaa määrätä suuremman tai pienemmän annoksen hoitovasteen perusteella. Jos vuorokausiannoksesi on 800 mg (8 kapselia), ota 4 kapselia aamulla ja 4 kapselia illalla.


  • Jos saat hoitoa Philadelphia-kromosomipositiiviseen akuuttiin lymfaattiseen leukemiaan (PH+ ALL):

   Aloitusannos on 600 mg eli 6 kapselia kerran vuorokaudessa.


  • Jos saat hoitoa myeloplastiseen oireyhtymään tai myeloproliferatiiviseen sairauteen (MDS/MPD):

   Aliotusannos on 400 mg eli 4 kapselia kerran vuorokaudessa.


  • Jos saat hoitoa hypereosinofiiliseen oireyhtymään/krooniseen eosinofiiliseen leukemiaan (HES/CEL):

   Aloitusannos on 100 mg eli yksi kapseli kerran vuorokaudessa. Lääkärisi voi suurentaa annoksen hoitovasteen perusteella tasolle 400 mg eli 4 kapselia kerran vuorokaudessa.


  • Jos saat hoitoa dermatofibrosarcoma protuberansiin (DFSP):

   Annos on 800 mg vuorokaudessa (8 kapselia) eli 4 kapselia aamulla ja 4 kapselia illalla.


   Käyttö lapsille ja nuorille

   Lääkäri kertoo sinulle kuinka monta kapselia Imatinib Actavis -valmistetta lapsellesi tulee antaa. Imatinib Actavis -annos määräytyy lapsen yleistilan, painon ja pituuden mukaan.


   Lapselle annettava päivittäinen kokonaisannos ei saa olla suurempi kroonisen myelooisen leukemian hoidossa kuin 800 mg eikä Ph-positiivisen akuutin lymfaattisen leukemian hoidossa suurempi kuin

   600 mg. Lääke voidaan antaa lapsellesi joko kerran päivässä tai vaihtoehtoisesti päiväannos voidaan jakaa kahteen annostelukertaan (puolet aamulla ja puolet illalla).


   Milloin ja miten Imatinib Actavis -valmistetta käytetään

  • Ota Imatinib Actavis ruokailun yhteydessä. Tämä auttaa sinua välttymään vatsaongelmilta Imatinib Actavis -valmisteen käytön aikana.

  • Niele kapselit kokonaisina suuren vesilasillisen kera. Älä avaa tai murskaa kapseleita, ellei sinulla ole nielemisvaikeuksia (esim. lapset).

  • Jos et pysty nielemään kapseleita, voit avata ne ja sekoittaa jauheen lasilliseen vettä tai omenamehua.

  • Jos olet raskaana tai suunnittelet raskautta ja aiot avata kapselin, sinun tulee käsitellä kapselin sisältöä varoen välttääksesi sen joutumista iholle, silmiin tai hengitysteihin. Sinun tulee pestä kätesi välittömästi kapseleiden avaamisen jälkeen.


   Kuinka pitkään Imatinib Actavis -valmistetta käytetään

   Jatka Imatinib Actavis -valmisteen käyttöä joka päivä niin pitkään kuin lääkärisi määrää.


   Jos otat enemmän Imatinib Actavis -valmistetta kuin sinun pitäisi

   Ota heti yhteys lääkäriisi, jos olet vahingossa ottanut liian monta kapselia. Saatat tarvita lääkärin hoitoa. Ota lääkepakkaus mukaasi lääkäriin.


   Jos unohdat ottaa Imatinib Actavis -valmistetta

  • Jos unohdat ottaa yhden annoksen, ota se heti kun muistat. Jos on kuitenkin jo melkein aika ottaa seuraava annos, jätä unohtunut annos väliin.

   Lääkevalmisteella ei ole enää myyntilupaa

  • Jatka sitten normaalin aikataulun mukaisesti.

  • Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.


   Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.


 4. Mahdolliset haittavaikutukset


  Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Ne ovat tavallisesti lieviä tai kohtalaisia.


  Osa haittavaikutuksista voi olla vakavia. Jos saat jonkin seuraavista haittavaikutuksista, kerro heti asiasta lääkärillesi:


  Hyvin yleiset (voi esiintyä useammalla kuin yhdellä kymmenestä käyttäjästä) tai yleiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10:stä):

  • Nopea painon nousu. Imatinib Actavis voi aiheuttaa nesteen kertymistä elimistöön (vaikeaa turvotusta).

  • Infektion oireet, kuten kuume, pahat vilunväristykset, kurkkukipu tai suun haavaumat. Imatinib Actavis voi vähentää veren valkosolujen määrää, joten voit saada infektioita herkemmin.

  • Yllättävä verenvuoto tai mustelmat (jotka eivät johdu loukkaantumisesta).

   Melko harvinaiset (voi esiintyä enintään yhdellä 100 käyttäjästä)tai harvinaiset (voi esiintyä enintään yhdellä 1 000 käyttäjästä):

  • Rintakipu, sydämen rytmihäiriöt (merkkejä sydänongelmista).

  • Yskä, hengitysvaikeudet tai kipu hengittämisen yhteydessä (merkkejä keuhko-ongelmista).

  • Pyörrytyksen tunne, huimaus tai pyörtyminen (alhaisen verenpaineen merkkejä).

  • Huonovointisuus (pahoinvointi), johon liittyy ruokahaluttomuus, virtsan tummuus tai ihon tai silmien keltaisuus (merkkejä maksaongelmista).

  • Ihottuma, ihon punoitus, johon liittyy rakkuloita huulilla, silmien alueella, iholla tai suussa, ihon kuoriutuminen, kuume, kohollaan olevat punaiset tai sinipunaiset läiskät iholla, kutina, polte, rakkulainen ihottuma (merkkejä iho-ongelmista).

  • Vaikea vatsakipu, verta oksennuksessa, ulosteessa tai virtsassa tai mustat ulosteet (ruoansulatuskanavan häiriöiden merkkejä).

  • Huomattavasti vähentynyt virtsaneritys, janon tunne (merkkejä munuaisongelmista).

  • Huonovointisuus (pahoinvointi), johon liittyy ripulia ja oksentelua, vatsakipu tai kuume (suolisto- ongelmien merkkejä).

  • Vaikea päänsärky, raajojen tai kasvojen heikkous tai halvaantuminen, puhumisvaikeudet, äkillinen tajunnan menetys (hermostohäiriöiden, kuten kallonsisäisen/aivojen verenvuodon tai turvotuksen merkkejä).

  • Kalpeus, väsymyksen tunne ja hengästyminen ja tummavirtsaisuus (alhaisen veren punasolumäärän merkkejä).

  • Silmäkipu tai näön huonontuminen, silmien verenvuoto.

  • Kipu lantiolla tai kävelyvaikeudet.

  • Sormien ja varpaiden kylmyys tai tunnottomuus (Raynaudin oireyhtymän merkkejä).

  • Äkillinen ihon turvotus ja punoitus (selluliitiksi kutsutun ihotulehduksen merkkejä).

   Lääkevalmisteella ei ole enää myyntilupaa

  • Kuulon heikkeneminen.

  • Lihasheikkous ja lihaskrampit, joihin liittyy sydämen epäsäännöllinen rytmi (merkki veressäsi olevan kaliumin määrän muutoksesta).

  • Mustelmat.

  • Vatsakipu, johon liittyy huonovointisuus (pahoinvointi).

  • Lihaskouristukset, joihin liittyy kuume, punaruskea virtsa, kipu tai heikkous lihaksissa (lihasongelmien merkkejä).

  • Lantion kipu, johon liittyy joskus pahoinvointia ja oksentelua, odottamatonta verenvuotoa emättimestä, verenpaineen alenemisesta johtuva huimauksen tunne tai pyörtyminen (merkkejä munasarjojen tai kohdun ongelmista).

  • Pahoinvointi, hengästyneisyys, epäsäännöllinen sydämen rytmi, sameavirtsaisuus, väsymys ja/tai nivelvaivat, joihin liittyy poikkeavia laboratoriokoetuloksia (esim. veren korkeat kalium-, virtsahappo- ja kalsiumpitoisuudet ja matalat fosfaattipitoisuudet).

  • Veritulpat pienissä verisuonissa (ns. tromboottinen mikroangiopatia).


   Tuntemattomat (saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin):

  • Samanaikainen laaja-alainen vaikea ihottuma, huonovointisuus, kuume, tiettyjen veren valkosolujen runsaus tai ihon tai silmien keltaisuus (ikteruksen merkkejä), joihin liittyy hengästyneisyys, kipu tai epämiellyttävä tunne rinnassa, voimakkaasti vähentynyt virtsaneritys ja janon tunne ym. (merkkejä hoitoon liittyvästä allergisesta reaktiosta).

  • Krooninen munuaisten vajaatoiminta.

  • Hepatiitti B -infektion uudelleen aktivoituminen, kun potilaalla on ollut aiemmin hepatiitti B (maksatulehdus).

   Jos saat jonkin yllämainituista oireista, kerro siitä heti lääkärillesi. Muita mahdollisia haittavaikutuksia ovat:

   Hyvin yleiset (voi esiintyä useammalla kuin yhdellä kymmenestä käyttäjästä):

  • Päänsärky tai väsymyksen tunne.

  • Huonovointisuus (pahoinvointi), oksentelu, ripuli tai ruuansulatushäiriöt.

  • Ihottuma.

  • Lihaskouristukset tai kipu nivelissä, lihaksissa tai luustossa imatinibihoidon aikana tai sen lopettamisen jälkeen.

  • Turvotus (esimerkiksi turvonneet silmäluomet ja nilkat).

  • Painon nousu.

   Jos mikään näistä haittavaikutuksista on vaikea, kerro asiasta lääkärillesi.


   Yleiset (voi esiintyä enintään yhdellä kymmenestä käyttäjästä):

  • Anoreksia, painon lasku tai makuaistin häiriöt.

  • Huimauksen tai heikotuksen tunne.

  • Nukkumisvaikeudet (unettomuus).

  • Silmän rähmiminen, johon liittyy kutinaa, punoitusta ja turvotusta (sidekalvon tulehdus), kyynelerityksen lisääntyminen tai näön hämärtyminen.

  • Nenäverenvuoto.

  • Vatsan kipu tai turvotus, ilmavaivat, närästys tai ummetus.

  • Kutina.

  • Epätavallinen hiustenlähtö tai hiusten oheneminen.

   Lääkevalmisteella ei ole enää myyntilupaa

  • Käsien tai jalkojen puutuminen.

  • Suun haavaumat.

  • Nivelkipu, johon liittyy turvotusta.

  • Suun, ihon tai silmien kuivuus.

  • Ihon tuntoherkkyyden heikkeneminen tai voimistuminen.

  • Kuumat aallot, vilunväreet tai yöllinen hikoilu.

   Jos mikään näistä haittavaikutuksista on vaikea, kerro asiasta lääkärillesi.


   Tuntemattomat (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin):

  • Kämmenten ja jalkapohjien punoitus ja/tai turvotus, johon voi liittyä kihelmöintiä ja polttavaa kipua.

  • Kivuliaat ja/tai rakkulaiset ihovauriot.

  • Kasvun hidastuminen lapsilla ja nuorilla.

   Jos mikään näistä haittavaikutuksista on vaikea, kerro asiasta lääkärillesi.


   Haittavaikutuksista ilmoittaminen

   image

   Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan liitteessä V luetellun kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta. Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.


 5. Imatinib Actavis -valmisteen säilyttäminen


  Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

  Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa ja läpipainopakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

  Säilytä alle 25 °C. Säilytä alkuperäispakkauksessa kosteudelta suojaamiseksi. Älä käytä pakkausta, jos se on vahingoittunut tai näyttää avatulta.

  Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa Mitä Imatinib Actavis sisältää


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko (-koot)

Lääkevalmisteella ei ole enää myyntilupaa

Kovissa kapseleissa on vaaleanoranssi kuori ja vaaleanoranssi runko-osa, johon on painettu mustalla musteella 100 mg.

Kapseli sisältää vaaleankeltaista kuiva-ainetta.


Pakkauskoot:

Kapselit toimitetaan 24, 48, 60, 96, 120 tai 180 kapselin alumiiniläpipainopakkauksissa.


Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.


Myyntiluvan haltija Actavis Group PTC ehf. Reykjavíkurvegur 76-78, Hafnarfjörður

Islanti


Valmistaja

S.C. SindanPharma S.R.L. 11 Ion Mihalache Blvd Bucharest

Romania


Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja.

België/Belgique/Belgien

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG Tél/Tel: +32 38207373

Lietuva

UAB Teva Baltics Tel: +370 52660203


България

Тева Фарма ЕАД Teл: +359 24899585

Luxembourg/Luxemburg

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG Belgique/Belgien

Tél/Tel: +32 38207373


Česká republika

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o. Tel: +420 251007111

Magyarország

Teva Gyógyszergyár Zrt. Tel: +36 12886400


Danmark

Teva Denmark A/S Tlf: +45 44985511

Malta

Teva Pharmaceuticals Ireland L-Irlanda

Tel: +44 2075407117


Deutschland ratiopharm GmbH Tel: +49 73140202

Nederland

Teva Nederland B.V. Tel: +31 8000228400


Eesti

Lääkevalmisteella ei ole enää myyntilupaa

UAB Teva Baltics Eesti filiaal Tel: +372 6610801

Norge

Teva Norway AS Tlf: +47 66775590


Ελλάδα

Specifar A.B.E.E.

Τηλ: +30 2118805000

Österreich

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH Tel: +43 1970070


España

Teva Pharma, S.L.U. Tel: +34 913873280

Polska

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. Tel: +48 223459300


France

Teva Santé

Tél: +33 155917800

Portugal

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos, Lda. Tel: +351 214767550


Hrvatska

Pliva Hrvatska d.o.o. Tel: +385 13720000

România

Teva Pharmaceuticals S.R.L. Tel: +40 212306524


Ireland

Teva Pharmaceuticals Ireland Tel: +44 2075407117

Slovenija

Pliva Ljubljana d.o.o. Tel: +386 15890390

Ísland

Teva Pharma Iceland ehf. Sími: +354 5503300

Slovenská republika

TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o. Tel: +421 257267911


Italia

Teva Italia S.r.l. Tel: +39 028917981

Suomi/Finland

Teva Finland Oy

Puh/Tel: +358 201805900


Κύπρος

Specifar A.B.E.E.

Ελλάδα

Τηλ: +30 2118805000

Sverige

Teva Sweden AB Tel: +46 42121100


Latvija

UAB Teva Baltics filiāle Latvijā

Tel: +371 67323666

United Kingdom (Northern Ireland) Accord Healthcare Ireland Ltd. Ireland

Tel: +353 214619040


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi

Lääkevalmisteella ei ole enää myyntilupaa