Kotisivun Kotisivun
Cleveland Clinic

Aclovir
aciclovir

HINNAT

200 mg tabletti 25

Tukkukauppa: 3,47 €
Jälleenmyynti: 5,53 €
Korvaus: 0,00 €

800 mg tabletti 35

Tukkukauppa: 7,38 €
Jälleenmyynti: 11,77 €
Korvaus: 0,00 €

400 mg tabletti 60

Tukkukauppa: 45,08 €
Jälleenmyynti: 67,96 €
Korvaus: 0,00 €

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


Aclovir 200 mg tabletit

asikloviiri


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri tai

apteekkihenkilökunta ovat neuvoneet sinulle.


Muut lääkevalmisteet ja Aclovir

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.


On erityisen tärkeää kertoa lääkärille, jos käytät jotakin seuraavista lääkkeistä:


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Valkoinen, pyöreä, kaksoiskupera tabletti, jossa jakouurre toisella puolella, halkaisija 12 mm. Pakkauskoko: 25 tablettia läpipainopakkauksessa.

Myyntiluvan haltija

ratiopharm GmbH, Graf-Arco Strasse 3, 89079 Ulm, Saksa


Valmistaja

Merckle GmbH, Ludwig-Merckle-Strasse 3, 89143 Blaubeuren, Saksa


Lisätietoja

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja. Teva Finland Oy

PL 67

02631 Espoo

Puh: 020 180 5900

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 23.3.2020