Kotisivun Kotisivun
Booking.com

Octagam
immunoglobulins, normal human, for intravascular adm.

PAKKAUSSELOSTE: TIETOA POTILAALLE


OCTAGAM 50 mg/ml, infuusioneste , liuos

Ihmisen normaali immunoglobuliini (IVIg)


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.


Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

 1. Mitä Octagam on ja mihin sitä käytetään

 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Octagam-valmistetta

 3. Miten Octagam-valmistetta käytetään

 4. Mahdolliset haittavaikutukset

 5. Octagam-valmisteen säilyttäminen

 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa


 1. Mitä Octagam on ja mihin sitä käyte tään Mitä Octagam on

  Octagam-liuos on ihmisen normaalia immunoglobuliinia (IgG) (eli ihmisen vasta-aineita), joka on tarkoitettu suonensisäiseen käyttöön (eli liuos infusoidaan suoneen). Immunoglobuliinit ovat ihmiskehon normaaleja aineosia, ja ne tukevat elimistön immuunijärjestelmää. Octagam sisältää kaikki IgG-ominaisuudet, joita esiintyy normaalissa väestössä. Riittävät annokset tätä lääkevalmistetta voivat palauttaa epätavallisen alhaiset IgG-arvot normaalitasolle.


  Octagam sisältää paljon vasta-aineita erilaisia tartunnanaiheuttajia vastaan.


  Mihin Octagam-valmiste tta käyte tään

  Octagam -valmistetta käytetään korvaushoitona eri potilasryhmiin kuuluville lapsille, nuorille (0- 18-vuotiaille) ja aikuisille:

  • potilaille, joilla on synnynnäinen vasta-ainepuutos (primaarit vasta-ainepuutossyndroomat, kuten synnynnäinen agammaglobulinemia ja hypogammaglobulinemia, yleinen vaihteleva immuunipuutos, vaikeat sekamuotoiset immuunivajavuudet)

  • potilaille, joilla on hankinnainen, tietyistä sairauksista ja/tai hoidoista johtuva vasta-

   ainepuutos (sekundaari vasta-ainepuutos) ja joilla on vakavia tai toistuvia tulehduksia.


   Octagam-valmistetta voidaan lisäksi käyttää seuraavien autoimmuunisairauksien hoidossa (immunomodulaatiossa):

  • potilailla, joilla on immuunitrombosytopenia (ITP), joka on sairaus, jossa verihiutaleet tuhoutuvat ja siksi niiden määrä on vähäinen, ja joilla on suuri verenvuotoriski tai joiden verihiutalemäärä on saatava korjattua ennen leikkausta

  • potilailla, joilla on Kawasakin tauti, joka on useiden elinten tulehtumiseen johtava sairaus

  • potilailla, joilla on Guillain-Barrén oireyhtymä, joka on tiettyjen hermoston osien tulehtumiseen mahdollisesti johtava sairaus

  • potilailla, joilla on krooninen tulehduksellinen demyelinoiva polyneuropatia (CIDP), joka on tiettyjen hermoston osien tulehtumista aiheuttava sairaus, joka aiheuttaa lihasheikkoutta ja/tai tunnottomuutta pääasiassa jaloissa ja käsivarsissa

  • potilailla, joilla on multifokaalinen motorinen neuropatia (MMN), joka on sairaus, jolle on ominaista hitaasti etenevä epäsymmetrinen raajojen heikkous, johon ei liity tunnottomuutta.


 2. Mitä sinun on tie de ttävä, ennen kuin käytät Octagam-valmistetta Älä käytä Octagam-valmiste tta

  • jos olet allerginen ihmisen normaalille immunoglobuliinille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6)

  • jos sinulla on immunoglobuliinipuutos (IgA-puutos) ja sinulle on kehittynyt vasta-aineita IgA- tyypin immunoglobuliineille.


  Varoitukse t ja varotoime t

  Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Octagam-valmistetta.


  Valmisteen nimi ja eränumero on syytä kirjata muistiin joka kerta, kun saat Octagam-valmistetta, jotta valmistuserien käyttöä pystyttäisiin seuraamaan.


  Joitakin haittavaikutuksia saattaa esiintyä yleisemmin,

  • jos infuusionopeus on suuri.

  • jos saat Octagam-valmistetta ensimmäistä kertaa tai, harvinaisissa tapauksissa, jos edellisestä infuusiokerrasta on pitkä aika.

  • jos sinulla on hoitamaton infektio tai taustalla krooninen tulehdus.


   Jos haittavaikutuksia esiintyy, tulee infuusionopeutta vähentää tai infuusio lopettaa. Haittavaikutus hoidetaan sen luonteen ja vakavuuden mukaan.


   Haittavaikutusten saamisen riskiä suurentavat olosuhteet ja sairaudet

  • Tromboembolisia tapahtumia, kuten sydäninfarkti, aivoinfarkti ja syvät laskimotukokset esimerkiksi pohkeissa tai keuhkoverisuonissa, voi joissakin hyvin harvinaisissa tapauksissa esiintyä Octagam-valmisteen annostelun jälkeen. Tämän tyyppisiä tapahtumia esiintyy yleisemmin potilailla, joilla on riskitekijöitä, kuten ylipainoa, korkea ikä, korkea verenpaine, diabetes, aiempia samanlaisia tapahtumia, pitkään jatkunutta liikkumattomuutta ja tietynlainen hormonilääkitys (esim. e-pillerit). Varmista, että nautit riittävästi nesteitä; lisäksi Octagam -valmiste on annosteltava mahdollisimman hitaasti.

  • Jos sinulla on aiemmin ollut munuaisongelmia tai sinulla on tiettyjä riskitekijöitä, kuten diabetes tai ylipainoa tai olet yli 65-vuotias, Octagam.-valmistetta on annosteltava mahdollisimman hitaasti, koska potilailla, joilla on tällaisia riskitekijöitä, on raportoitu

   akuuttia munuaisten vajaatoimintaa. Kerro lääkärille, jos jokin edellä mainituista asioista koskee sinua nyt tai on koskenut sinua aiemmin.

  • Potilailla, joiden veriryhmä on A, B tai AB, sekä potilailla, joilla on tiettyjä tulehdussairauksia, on suurempi riski siihen, että annostellut immunoglobuliinit tuhoavat punasoluja (nk. hemolyysi).


   Milloin infuusion hidastaminen tai keskeyttäminen voi olla tarpeen?


  • Voimakkaita päänsärkyjä ja niskan jäykkyyttä useista tunneista kahteen päivään Octagam- hoidon jälkeen saattaa esiintyä harvoin.

  • Allergiset reaktiot ovat harvinaisia, mutta ne voivat aiheuttaa anafylaktisen sokin jopa niillä potilailla, jotka ovat sietäneet aiempia hoitoja.

  • Hyvin harvinaisissa tapauksissa immunoglobuliinin, mukaan lukien Octagamin saamisen jälkeen voi esiintyä transfuusioon liittyvä akuutti keuhkovaurio (TRALI). Tämä johtaa sydämeen liittymättömään nesteen kertymiseen keuhkojen ilmatilaan. Tunnistat TRALI:n vakavista hengitysvaikeuksista, normaalista sydämen toiminnasta ja kehon lämpötilan noususta (kuume). Oireet ilmenevät tyypillisesti 1-6 tuntia hoidon saamisen jälkeen.

   Kerro lääkärillesi tai hoitohenkilökunnalle välittömästi, mikäli havaitset tällaisia reaktioita Octagam-infuusion aikana tai sen jälkeen. Hän päättää lisätäänkö infuusionopeutta vai lopetetaanko infuusio kokonaan tai tarvitaanko lisätoimenpiteitä.


   • Toisinaan immunoglobuliiniliuokset kuten Octagam saattavat laukaista valkosolujen lukumäärän vähenemisen. Normaalisti tämä tila paranee spontaanisti 1-2 viikon kuluessa.


    Virusturvallisuus

    Kun ihmisplasmasta tai -verestä valmistetaan lääkkeitä, tartuntojen välttämiseksi tehdään tiettyjä toimenpiteitä. Tartuntariskiä vähentävät seuraavat tekijät:

   • Veren ja plasman luovuttajat valitaan huolellisesti, jottei mukaan pääsisi tartunnankantajia.

   • Jokainen luovutuserä ja yhdistetty plasmaerä tarkistetaan virusten ja infektioiden varalta.

   • Lisäksi valmistajat käyttävät sellaisia toimenpiteitä, joilla viruksia pystytään tekemään toimintakyvyttömiksi tai poistamaan.


  Tästä huolimatta käytettäessä ihmisen verestä tai plasmasta tehtyjä lääkevalmisteita tartunnan vaaraa ei pystytä sulkemaan kokonaan pois. Tämä koskee myös tuntemattomia ja uusia viruksia sekä muuntyyppisiä tartuntoja.


  Toimenpiteiden uskotaan tehoavan vaipallisiin viruksiin, kuten ihmisen autoimmuunivirukseen (HIV:hen), B-hepatiittivirukseen ja C-hepatiittivirukseen.

  Niistä saattaa olla jonkin verran hyötyä myös A-hepatiittiviruksen ja parvovirus B19:n kaltaisia vaipattomia viruksia vastaan.


  Hepatiitti A- tai parvovirus B19 -infektioita ei ole todettu immunoglobuliinien käytön yhteydessä johtuen mahdollisesti siitä, että valmisteen sisältämillä vasta-aineilla on suojaava vaikutus näitä infektioita vastaan.


  Lapset ja nuoret

  Pediatrisia potilaita varten ei ole erityisiä tai ylimääräisiä varoituksia tai varotoimenpiteitä.


  Muut lääkevalmiste et ja Octagam

  Infuusiolinja voidaan huuhdella ennen Octagam-valmisteen antoa ja sen jälkeen normaalilla suolaliuoksella tai 5-prosenttisella dekstroosi-vesiliuoksella.


  Samanaikaista loop-diureettien käyttöä tulee välttää.


  Kerro lääkärille tai apteekkiin, jos käytät tai olet hiljattain käyttänyt muita lääkkeitä käsikauppalääkkeet mukaan luettuna tai jos olet saanut rokotuksen viimeksi kuluneiden kolmen kuukauden aikana.


  Octagam voi heikentää elävien heikennettyjen virusrokotteiden, kuten tuhkarokko-, vihurirokko-, sikotauti- ja vesirokkorokotteiden, tehoa.


  Elävällä heikennetyllä rokotteella voidaan rokottaa, kun Octagam-valmisteen antamisesta on kulunut kolme kuukautta. Tuhkarokkorokotuksen teho voi heikentyä vuoden ajaksi.


  Vaikutukse t verikokeisiin

  Jos annat verinäytteen Octagam-valmisteen saamisen jälkeen, kerro verinäytteen ottavalle henkilölle tai lääkärille, että olet saanut ihmisen normaalia immunoglobuliiniliuosta, sillä hoito voi vaikuttaa tuloksiin.


  Verensokerin mittaus

  Jotkin verensokerimittausjärjestelmät tunnistavat Octagam-valmisteen sisältämän maltoosin virheellisesti glukoosiksi. Tämä voi aiheuttaa virheellisen suuria glukoosipitoisuuksia infuusion

  aikana ja noin 15 tunnin ajan infuusion jälkeen ja sen vuoksi turhaa insuliinin käyttöä, joka voi johtaa hengenvaaralliseen hypoglykemiaan (kohonnut verensokeripitoisuus). Toisaalta todellinen hypoglykemia voi jäädä hoitamatta, jos sitä ei suurelta näyttävien glukoosipitoisuuksien takia lainkaan havaita.


  Käyte ttäe ssä Octagam-valmistetta tai muita maltoosia sisältäviä valmiste ita verensokeri on siksi mitattava glukoosille spesifisellä mene te lmällä. Glukoosidehydrogenaasi pyrrolokinoliinikinoniin (GDH PQQ) tai glukoosioksidoreduktaasiväriaine eseen perus tuvia järjeste lmiä ei saa käyttää.


  Perehdy tarkasti verensokerin mittausjärjestelmän ja myös testiliuskojen tuotetietoihin ja varmista, että järjestelmä sopii käytettäväksi samaan aikaan maltoosia sisältävien valmisteiden kanssa. Jos olet epävarma, kysy hoitavalta lääkäriltä, voiko käyttämääsi verensokerimittausjärjestelmää käyttää samaan aikaan maltoosia sisältävien parentaalisten tuotteiden kanssa.


  Octagam ruuan, juoman ja alkoholin kanssa

  Ei havaittuja vaikutuksia. Octagam-valmistetta käytettäessä on kiinnitettävä huomiota riittävään nesteytykseen ennen infuusiota.


  Raskaus, ime tys ja hedelmällisyys

  Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.


  Koska tämän lääkevalmisteen käyttöä raskaana olevilla ei ole tutkittu kontrolloiduissa kliinisissä tutkimuksissa, sitä tulisi käyttää raskaana olevilla ja imettävillä äideillä vain varovaisuutta noudattaen. IVIg-valmisteiden on osoitettu läpäisevän istukan, erityisesti kolmannen raskauskolmanneksen aikana. Kliiniset kokemukset immunoglobuliinin käytöstä kuitenkin osoittavat, ettei se todennäköisesti aiheuta haittaa raskauden etenemiselle, sikiölle tai vastasyntyneelle.


  Immunoglobuliinit erittyvät ihmisen rintamaitoon. Ei ole odotettavissa negatiivisia vaikutuksia vastasyntyneisiin tai imeväisiin.


  Immunoglobuliineista saadut kliiniset tutkimukset viittaavat siihen, että haitallisia vaikutuksia hedelmällisyyteen ei ole odotettavissa.


  Ajaminen ja koneiden käyttö

  Octagam-valmisteella ei ole haitallista vaikutusta ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn. Hoidon aikana haittavaikutuksia saavien potilaiden tulisi kuitenkin odottaa niiden häviämistä ennen ajamista tai koneiden käyttöä.


  Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.


  Octagam sisältää natriumia

  Tämä lääkevalmiste sisältää 35 mg natriumia (ruokasuolan pääainesosa) 100 ml:ssa, mikä on 1,75 % Maailman terveysjärjestön (WHO) suosittelemasta natriumin 2 g:n päivittäisestä enimmäissaannista aikuisilla.


  Tämä tulee huomioida potilailla, joiden ruokavaliossa tarkkaillaan natriumin saantia.


 3. Mite n Octagam-valmiste tta käyte tään

  Lääkäri päättää Octagam-valmisteen käytön tarpeen ja annostuksen. Terveydenhoidon ammattilainen antaa Octagam-valmisteen suonensisäisenä infuusiona (infuusiona suoneen). Annos ja annostusväli riippuvat käyttöaiheesta, ja niiden on oltava kullekin potilaalle yksilölliset.


  Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.


  Käyttö lapsilla ja nuorilla

  Octagam-valmisteen antaminen (suonensisäisesti) lapsille ja nuorille (0-18-vuotiaat) ei poikkea antamisesta aikuisille.


 4. Mahdolliset haittavaikutukset


  Kuten kaikki lääkkeet, Octagam voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Ota välittömästi yhteys lääkäriin, mikäli kärsit jostakin seuraavassa luetelluista vakavista haittavaikutuksista (kaikki ovat erittäin harvinaisia ja niitä esiintyy korkeintaan yhdessä infuusiossa 10 000:sta).


  Jossakin tapauksissa lääkäri voi joutua keskeyttämään hoidon ja pienentämään annosta, tai lopettamaan hoidon kokonaan:


  • Kasvojen, kielen ja nielun turvotus, joka voi aiheuttaa vakavia hengitysvaikeuksia.

  • Äkillinen allerginen reaktio, johon liittyy hengenahdistusta, ihottumaa, hengityksen vinkumista ja verenpaineen laskua.

  • Aivohalvaus , joka voi aiheuttaa kehon toisen puolen heikkoutta ja/tai tunnottomuutta.

  • Sydänkohtaus , joka aiheuttaa rintakipua.

  • Veritulppa, joka aiheuttaa raajojen kipua ja turpoamista.

  • Anemia, joka aiheuttaa hengenahdistusta ja kalpeutta

  • Keuhkoveritulppa, joka aiheuttaa rintakipua ja hengenahdistusta.

  • Vakava munuaiste n toimintahäiriö, joka voi aiheuttaa virtsauskyvyttömyyttä.

  • Keuhkosairaus , joka tunnetaan nimellä verensiirtoon liittyvä akuutti keuhkovaurio (TRALI) ja joka aiheuttaa hengitysvaikeuksia, ihon sinertämistä, kuumetta ja verenpaineen laskua.

  • Vaikea päänsärky, jonka kanssa esiintyy jokin seuraavista oireista: niskan jäykkyys, uneliaisuus, kuume, valoherkkyys, pahoinvointi, oksentelu (tämä oireyhdistelmä voi olla merkki aivokalvotulehduksesta eli meningiitistä).


   Jos sinulla on mitä tahansa edellä mainituista oireista, ota viipymättä yhteys lääkäriin. Myös seuraavia muita haittavaikutuksia on raportoitu:

   Yleiset haittavaikutukset (voi esiintyä yhdessä infuusiossa kymmenestä):

  • Yliherkkyys (allerginen reaktio)

  • Päänsärky


   Melko harvinaiset haittavaikutukset (voi esiintyä yhdessä infuusiossa sadasta):

  • Valkosolujen niukkuus

  • Sydämen sykkeen muutokset

  • Verenpaineen muutokset

  • Oksentelu

  • Selkäkipu

  • Rintakipu

  • Vilunväristykset

  • Pahoinvointi

  • Kuume

  • Väsymys

  • Pistoskohdan reaktiot

  • Verikokeissa havaittavat maksatoimintojen poikkeavuudet.


   Muita haittavaikutuksia, joita on myös esiintynyt, vaikka niitä ei esiintynyt kliinisissä kokeissa, ovat seuraavat:

  • Nesteen kertyminen

  • Veren liian alhainen natriumpitoisuus

  • Levottomuuden, ahdistuneisuuden, sekavuuden tai hermostuneisuuden tunne

  • Migreeni

  • Puhehäiriöt

  • Tajunnan menetys

  • Huimaus

  • Ihon pistely

  • Heikentynyt kosketus- tai tuntoaisti

  • Valoherkkyys

  • Tahattomat lihaskouristukset

  • Heikentynyt näkökyky

  • Angina pectoris

  • Sydämentykytys

  • Ohimenevä huulten tai ihon muiden osien sinertävyys

  • Verenkierron romahtaminen tai sokki

  • Verisuonitulehdus

  • Kalpea ihonväri

  • Yskä

  • Hengityshäiriöt

  • Keuhkoödeema (nesteen kertyminen keuhkoihin)

  • Bronkospasmi (hengitysvaikeudet tai hengityksen vinkuminen)

  • Hengitysvajaus

  • Veren hapenpuute

  • Ripuli, vatsakipu

  • Nokkosihottuma, ihon kutina

  • Ihon punoitus

  • Ihottuma

  • Ihon kuoriutuminen

  • Ihotulehdus

  • Hiustenlähtö

  • Nivel- ja lihaskivut

  • Lihasheikkous tai -jäykkyys

  • Voimakas, kivulias lihaskouristus

  • Niskakipu, kipu jaloissa tai käsivarsissa

  • Munuaiskipu

  • Ihon turvotus (ödeema)

  • Punastelu, lisääntynyt hikoilu

  • Rintavaivat

  • Flunssan kaltaiset oireet

  • Palelu tai kuumuuden tunne tai yleinen huonovointisuus ja heikkous

  • Uneliaisuus

  • Polttava tunne

  • Verensokerimittauksien virheelliset tulokset.


   Haittavaikutuksista ilmoittamine n

   Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.


   www-sivusto: www.fimea.fi

   Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

   PL 55

   00034 FIMEA


 5. Octagam-valmisteen säilyttämine n


  Ei lasten ulottuville eikä näkyville.


  Älä käytä etiketissä ja kotelossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Säilytä alle 25 C. Ei saa jäätyä. Pidä sisäpakkaus ulkopakkauksessa. Herkkä valolle. Älä käytä tätä lääkettä, jos huomaat näkyviä muutoksia lääkevalmisteen ulkonäössä.

  Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tie toa Mitä Octagam sisältää


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko (-koot)

Octagam on infuusioneste, liuos, ja sitä on saatavana injektiopulloissa (1 g/ 20 ml) ja pulloissa (2,5 g/ 50 ml, 5 g/ 100 ml, 10 g/ 200 ml, 25 g/ 500 ml).


Pakkauskoot:


1 g

2,5 g

/

/

20 ml

50 ml

5 g

/

100 ml

10 g

/

200 ml

2 x 10 g

/

2 x 200 ml

3 x 10 g

/

3 x 200 ml

25 g

/

500 ml


Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.


Liuos on kirkasta tai hieman opaaliin vivahtavaa ja väritöntä tai hieman kellertävää.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja Myyntiluvan haltija

Octapharma AB

112 75 Tukholma Ruotsi


Valmistaja

Octapharma Pharmazeutika Produktionsges.m.b.H.

Oberlaaer Strasse 235 A-1100 Wien ITÄVALTA


Octapharma S.A.S.

70-72, rue du Maréchal Foch,

B.P. 33

F-67381 Lingolsheim RANSKA


Octapharma AB

S-11275 Tukholma RUOTSI


Tällä lääkevalmisteella on myyntilupa Euroopan talousalue eseen kuuluvissa jäsenvaltioissa seuraavilla kauppanimillä:

Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Islanti, Italia, Itävalta, Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Norja, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Tanska, Tšekki, Unkari, Viro, Yhdistynyt kuningaskunta:

Octagam

Espanja: Octagamocta


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 20.08.2020

Seuraavat tie dot on tarkoite ttu vain hoitoalan ammattilaisille :