Kotisivun Kotisivun
AstraZeneca

Klexane
enoxaparin

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


KLEXANE 12 000 IU (120 mg)/0,8 ml injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku KLEXANE 15 000 IU (150 mg)/1 ml inje ktioneste, liuos, esitäytetty ruis ku


enoksapariininatrium


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärke itä tietoja.


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot


KLEXANE on kirkas, väritön tai kellertävä injektioneste, liuos lasisessa esitäytetyssä ruiskussa (automaattisella turvalaitteella tai ilman automaattista turvalaitetta).

Esitäytetyt ruiskut 2, 5, 6, 10, 20, 30, 50 kpl:n pakkauksina ja 3 x 10 kpl:n monipakkauksina. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.


Myyntiluvan haltija


Sanofi Oy Revontulenkuja 1

02100 Espoo


Valmistaja


Sanofi Winthrop Industrie 180 rue Jean Jaurès 94700 Maisons-Alfort Ranska


tai


image

Sanofi-Aventis Private Co. Ltd

Budapest Logistics and Distribution Platform Bdg. DC5, Campona utca1.

Budapest, 1225 Unkari


tai


image

Sanofi-Aventis GmbH

Turm A, 29. OG, Wienerbergstraβe 11

1100 Vienna Itävalta


tai

image

Sanofi Winthrop Industrie 1051 Boulevard Industriel

76580 Le Trait Ranska


tai


image

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Industriepark Höchst-Brüningstraβe 50 65926 Frankfurt am Main

Saksa


Tällä lääkevalmisteella on myyntilupa Euroopan talousalue eseen kuuluvissa jäsenvaltioissa seuraavilla kauppanimillä:


Itävalta, Portugali, Ranska: Lovenox.

Belgia, Espanja, Kreikka, Luxemburg, Saksa, Slovenia: Clexane.

Iso-Britannia, Irlanti, Puola, Slovakia, Tsekki, Unkari: Clexane Forte. Italia: Clexane T.

Norja, Ruotsi, Suomi: Klexane.


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 7.2.2022.


Muut tie donlähteet


Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Fimean verkkosivulla www.fimea.fi.