Kotisivun Kotisivun
Cleveland Clinic

NexoBrid
concentrate of proteolytic enzymes enriched in bromelain

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


NexoBrid 5 g jauhe ja geeli geeliä varten

Bromelaiinilla rikastettu proteolyyttisten entsyymien konsentraatti


image


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko (-koot)

NexoBrid toimitetaan jauheena ja geelinä geeliä varten (jauhetta pullossa (5 g) ja geeliä pullossa (50 g)), yhden kappaleen pakkaus (pakkaus sisältää yhden pullon jauhetta ja yhden pullon geeliä).


Jauhe on kellertävää tai vaalean keltaisenruskeaa. Geeli on kirkasta ja väritöntä.


Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija: MediWound Germany GmbH

Hans-Sachs-Strasse 100

65428 Rüsselsheim Saksa

e-mail: info@mediwound.com


Valmistaja:

HÄLSA Pharma GmbH Hafenweg 18-20

48155 Münster

Saksa

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja. Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi <{KK.VVVV}> <{kuukausi VVVV}>.

Siellä on myös linkkejä muille harvinaisten sairauksien ja

harvinaislääkkeiden www-sivuille.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Seuraavat tiedot on tarkoitettu vain hoitoalan ammattilaisille: Valmistaminen ja käyttö

Mikrobiologisista syistä ja koska valmisteen entsymaattinen aktiivisuus vähenee jatkuvasti sekoittamisen jälkeen, käyttökuntoon saatettu valmiste on käytettävä heti (15 minuutin kuluessa).

NexoBrid-valmistetta käytetään puhtaalle, keratiinittomalle (rakkulat poistettu) ja kostealle haava- alueelle.


Haavassa paikallisesti käytetyt lääkevalmisteet (kuten hopeasulfadiatsiini tai povidonijodi) on poistettava ja haava on puhdistettava ennen NexoBrid-valmisteen käyttöä.


Potilaan ja haava-alueen valmisteleminen


Turvallista käsittelyä koskevat suositukset


Kutakin NexoBrid-pulloa ja -geeliä ja käyttökuntoon saatettua geeliä saa käyttää vain yhdelle potilaalle.


Työperäisen bromelaiinialtistuksen on raportoitu aiheuttaneen herkistymistä. Herkistyminen on voinut johtua bromelaiinijauheen hengittämisestä. Bromelaiinin aiheuttamia allergisia reaktioita ovat esimerkiksi anafylaktiset reaktiot ja muut välittömät reaktiot, joiden ilmenemismuotoja ovat mm. bronkospasmi, angioedeema, urtikaria sekä limakalvo- ja gastrointestinaaliset reaktiot. Kun NexoBrid- jauhe sekoitetaan geeliin, sen käsittelyssä on noudatettava asianmukaisia menettelyjä ja käytettävä suojakäsineitä, suojavaatteita, suojalaseja ja kirurgista maskia. Jauhetta ei saa vetää henkeen.


Vältä valmisteen tahatonta joutumista silmiin. Jos valmistetta pääsee silmiin, huuhtele niitä runsaalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan. Jos NexoBrid-valmistetta joutuu iholle, huuhtele se pois vedellä.


Hävittäminen


Käyttämätön valmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.