Kotisivun Kotisivun
Cleveland Clinic

Insulin aspart Sanofi
insulin aspart

HINNAT

100 U/ml injektioneste, liuos, esitäytetty kynä 5 x 3 ml

Tukkukauppa: 20,29 €
Jälleenmyynti: 31,14 €
Korvaus: 0,00 €

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


Insulin aspart Sanofi 100 yksikköä/ml injektioneste, liuos, sylinteriampulli

aspartinsuliini


imageTähän lääkevalmisteeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti turvallisuutta koskevaa uutta tietoa. Voit auttaa ilmoittamalla kaikista mahdollisesti saamistasi haittavaikutuksista. Ks. kohdan 4 lopusta, miten haittavaikutuksista ilmoitetaan.


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

- Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, sairaanhoitajalle tai

apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.


Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:


 1. Mitä Insulin aspart Sanofi on ja mihin sitä käytetään

 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Insulin aspart Sanofi -valmistetta

 3. Miten Insulin aspart Sanofi -valmistetta käytetään

 4. Mahdolliset haittavaikutukset

 5. Insulin aspart Sanofi -valmisteen säilyttäminen

 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa


 1. Mitä Insulin aspart Sanofi on ja mihin sitä käytetään


  Insulin aspart Sanofi on moderni insuliini (insuliinianalogi), jonka vaikutus alkaa nopeasti. Modernit insuliinit ovat ihmisinsuliinien parannettuja versioita.


  Insulin aspart Sanofi -insuliinia käytetään alentamaan diabetesta sairastavien aikuisten, nuorten ja vähintään 1-vuotiaiden lasten korkeaa verensokeria. Diabetes on sairaus, jossa elimistö ei tuota riittävästi insuliinia verensokeritason pitämiseksi hallinnassa. Aspartinsuliinihoito auttaa ehkäisemään diabeteksen aiheuttamia komplikaatioita.


  Aspartinsuliini alkaa alentaa verensokeria 10–20 minuutin kuluttua sen pistämisestä. Vaikutus on voimakkaimmillaan 1–3 tunnin kuluttua pistämisestä ja kestää 3–5 tuntia. Koska aspartinsuliinin vaikutusaika on lyhyt, sitä on yleensä käytettävä yhdistelmänä keskipitkä- tai pitkävaikutteisten insuliinivalmisteiden kanssa.


 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Insulin aspart Sanofi -valmistetta Älä käytä Insulin aspart Sanofi -insuliinia

  • jos olet allerginen aspartinsuliinille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6)

  • jos epäilet alkavaa hypoglykemiaa (matala verensokeri) (ks. ”Yhteenveto vakavista ja hyvin yleisistä haittavaikutuksista” kohdassa 4)

  • jos sylinteriampulli tai laite, jonka sisällä sylinteriampulli on pudonnut, vahingoittunut tai rikkoutunut

  • jos sitä ei ole säilytetty oikein tai jos se on jäätynyt (ks. ”Insulin aspart Sanofi -valmisteen säilyttäminen” kohdassa 5)

  • jos insuliiniliuos ei ole kirkasta ja väritöntä.

   Jos yksikin edellä mainituista kriteereistä täyttyy, älä käytä Insulin aspart Sanofi -valmistetta. Pyydä neuvoa lääkäriltä, sairaanhoitajalta tai apteekkihenkilökunnalta.


   Ennen kuin käytät Insulin aspart Sanofi -insuliinia

  • Tarkista etiketistä, että insuliini on oikeantyyppistä.

  • Tarkista aina sylinteriampulli, myös sylinteriampullin pohjassa oleva kumimäntä. Älä käytä sylinteriampullia, jos siinä näkyy vaurioita tai jos kumimäntä on vetäytynyt sylinteriampullin alaosassa olevan valkoisen värikoodinauhan yläpuolelle. Tämä voi johtua siitä, että sylinteriampullista on vuotanut insuliinia. Jos epäilet, että sylinteriampulli on vahingoittunut, palauta se apteekkiin. Katso lisäohjeita kynän käyttöohjeesta.

  • Käytä aina uutta neulaa jokaista pistosta varten kontaminaation välttämiseksi.

  • Älä anna neuloja ja kyniä kenenkään toisen käyttöön.

  • Insulin aspart Sanofi sopii vain insuliinikynällä ihon alle annettaviin pistoksiin. Keskustele lääkärin kanssa, jos sinun tarvitsee pistää insuliini toisella tavalla.


  Varoitukset ja varotoimet


  Kirjaa käyttämäsi lääkkeen nimi ("Insulin aspart Sanofi") ja eränumero (löytyy ulkopakkauksesta sekä sylinteriampullin etiketistä) ja anna nämä tiedot ilmoittaessasi mahdollisesta haittavaikutuksesta.


  Ihomuutokset pistoskohdassa

  Vaihtele pistoskohtaa ihomuutosten, kuten ihonalaisten kyhmyjen, ehkäisemiseksi. Insuliini ei välttämättä tehoa hyvin, jos pistät sitä kyhmyiselle alueelle (ks. kohta Miten Insulin aspart

  Sanofi -valmistetta käytetään). Jos tällä hetkellä pistät insuliinia kyhmyiselle alueelle, keskustele

  lääkärin kanssa, ennen kuin alat pistää sitä muualle. Lääkäri voi kehottaa sinua seuraamaan verensokeriarvoja nykyistä tiiviimmin ja muuttamaan insuliinin tai muiden diabeteslääkkeidesi

  annosta.


  Tietyt terveydentilat ja tietynlainen toiminta voivat vaikuttaa insuliinin tarpeeseesi. Kysy neuvoa lääkäriltä:

  • jos sinulla on munuais- tai maksavaivoja tai lisämunuaisen, aivolisäkkeen tai kilpirauhasen toimintahäiriö

  • jos liikut tavallista enemmän tai jos haluat muuttaa tavanomaista ruokavaliotasi, sillä se saattaa vaikuttaa verensokeritasoosi

  • jos olet sairas; jatka insuliinin käyttöä ja ota yhteys lääkäriin

  • jos suunnittelet matkaa ulkomaille; maiden välisestä aikaerosta johtuen insuliinin tarpeesi ja pistostesi ajankohta voi muuttua.


   Lapset ja nuoret

   Älä anna tätä lääkettä alle 1-vuotiaille lapsille, koska kliinisiä tutkimuksia ei ole tehty alle 1-vuotiailla lapsilla.


   Muut lääkevalmisteet ja Insulin aspart Sanofi

   Kerro lääkärille, sairaanhoitajalle tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

   Jotkin lääkkeet vaikuttavat verensokeritasoosi, mikä saattaa tarkoittaa, että insuliiniannostasi täytyy

   muuttaa. Seuraavaksi on lueteltu yleisimmät lääkkeet, jotka saattavat vaikuttaa insuliinihoitoosi.


   Verensokeritasosi saattaa laskea (hypoglykemia), jos käytät:

  • muita diabeteslääkkeitä

  • monoamiinioksidaasin (MAO:n) estäjiä (käytetään masennuksen hoitoon)

  • beetasalpaajia (käytetään korkean verenpaineen hoitoon)

  • angiotensiinikonvertaasin (ACE:n) estäjiä (käytetään tiettyjen sydänvaivojen tai korkean verenpaineen hoitoon)

  • salisylaatteja (käytetään kivun lievittämiseen ja kuumeen alentamiseen)

  • anabolisia steroideja (kuten testosteronia)

  • sulfonamideja (käytetään infektioiden hoitoon).


   Verensokeritasosi saattaa nousta (hyperglykemia), jos käytät:

  • ehkäisytabletteja (ehkäisypillereitä)

  • tiatsideja (käytetään korkean verenpaineen tai turvotusten hoitoon)

  • glukokortikoideja (kuten "kortisonia", käytetään tulehduksen hoitoon)

  • kilpirauhashormoneja (käytetään kilpirauhasen toimintahäiriöiden hoitoon)

  • sympatomimeetteja (kuten adrenaliinia, salbutamolia tai terbutaliinia, joita käytetään astman hoitoon)

  • kasvuhormonia (lääkettä, joka stimuloi luuston kasvua ja fyysistä kehitystä ja jolla on selvä vaikutus elimistön aineenvaihduntaan)

  • danatsolia (ovulaatioon vaikuttavaa lääkettä).


   Oktreotidi ja lanreotidi voivat joko nostaa tai laskea verensokeritasoasi. (Oktreotidia ja lanreotidia käytetään akromegalian hoitoon. Akromegalia on harvinainen hormonaalinen sairaus ja yleisin keski- ikäisillä. Akromegaliaa aiheuttaa kasvuhormonia liikaa tuottava aivolisäke.)


   Beetasalpaajat (käytetään korkean verenpaineen hoitoon) saattavat heikentää tai tukahduttaa täysin ensimmäiset varoittavat oireet, joiden avulla voit tunnistaa matalan verensokerin.


   Pioglitatsoni (tabletit, joita käytetään tyypin 2 diabeteksen hoitoon)

   Joillekin pioglitatsoni- ja insuliinihoitoa saaneille, tyypin 2 diabetesta pitkään sairastaneille potilaille, joilla oli sydänsairaus tai joilla oli aiemmin todettu aivohalvaus, kehittyi sydämen vajaatoiminta. Kerro lääkärille mahdollisimman pian, jos huomaat sydämen vajaatoiminnan oireita, kuten epätavallista hengenahdistusta, nopeaa painon nousua tai paikallista turvotusta (edeema).


   Jos olet ottanut mitä tahansa tässä lueteltua lääkettä, kerro lääkärille, sairaanhoitajalle tai apteekkihenkilökunnalle.


   Aspartinsuliini alkoholin kanssa

   Jos juot alkoholia, insuliinin tarpeesi saattaa muuttua, sillä verensokeritasosi voi joko nousta tai laskea. Verensokerin huolellista seurantaa suositellaan.


   Raskaus ja imetys

   Jos olet raskaana, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä. Aspartinsuliinia voi käyttää raskauden aikana. Insuliinin

   annosta saatetaan joutua muuttamaan raskauden aikana ja synnytyksen jälkeen. Diabeteksen huolellinen hoito, erityisesti hypoglykemian estäminen, on tärkeää lapsesi terveyden kannalta.


   Aspartinsuliinin käytölle imetyksen aikana ei ole rajoituksia.


   Kysy lääkäriltä, sairaanhoitajalta tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä raskauden tai imetyksen aikana.


   Ajaminen ja koneiden käyttö

   Kysy lääkäriltä, voitko ajaa autoa tai käyttää koneita, jos

  • verensokerisi on usein liian matala

  • sinun on vaikea tunnistaa, milloin verensokerisi on liian matala.


   Matala tai korkea verensokeri saattaa vaikuttaa keskittymis- ja reaktiokykyyn ja siten myös kykyysi ajaa tai käyttää koneita. Pidä mielessä, että saatat vaarantaa itsesi tai muut.


   Insulin aspart Sanofi -insuliini vaikuttaa nopeasti. Saatat sen vuoksi tuntea mahdollisen hypoglykemian oireet pistoksen jälkeen nopeammin kuin käyttäessäsi lyhytvaikutteista (liukenevaa) ihmisinsuliinia.

   Insulin aspart Sanofi sisältää natriumia

   Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol (23 mg) natriumia per annos eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.


 3. Miten Insulin aspart Sanofi -valmistetta käytetään Annos ja milloin käytät insuliinia

  Käytä insuliiniasi ja säädä annostasi juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä, sairaanhoitajalta tai apteekista, jos olet epävarma.


  Aspartinsuliinia käytetään yleensä välittömästi ennen ateriaa. Nauti ateria tai välipala 10 minuutin kuluessa pistämisestä välttääksesi matalan verensokerin. Tarvittaessa aspartinsuliini voidaan pistää heti aterian jälkeen (ks. tiedot kohdasta ”Miten valmistetta käytetään ja mihin pistetään”).


  Älä vaihda insuliiniasi, ellei lääkäri ole niin määrännyt. Jos olet lääkärin määräyksestä siirtynyt käyttämään erityyppistä tai eri valmistajan (eri tavaramerkki) insuliinia kuin aiemmin, lääkärin on mahdollisesti muutettava annostasi.


  Käyttö lapsille ja nuorille

  Aspartinsuliinia voidaan antaa nuorille ja vähintään 1-vuotiaille lapsille lyhytvaikutteisen (liukenevan) ihmisinsuliinin sijaan, kun vaikutuksen nopeasta alkamisesta saattaa olla hyötyä, esimerkiksi kun lapselle annettavaa pistosta on vaikea ajoittaa oikein ateriaan nähden.


  Käyttö erityisille potilasryhmille

  Jos sinulla on munuaisten tai maksan vajaatoiminta tai olet yli 65-vuotias, sinun on seurattava verensokeriasi säännöllisemmin ja keskusteltava insuliiniannoksen muutoksista lääkärin kanssa.


  Miten valmistetta käytetään ja mihin pistetään

  Insulin aspart Sanofi -insuliini annetaan pistoksena ihon alle (subkutaanisesti). Et saa koskaan itse pistää insuliinia suoraan laskimoon tai lihakseen. Insulin aspart Sanofi 100 yksikköä/ml

  sylinteriampullissa sopii vain insuliinikynällä ihon alle annettaviin pistoksiin. Keskustele lääkärin

  kanssa, jos sinun tarvitsee pistää insuliini toisella tavalla.


  Vaihda jokaisen pistoksen yhteydessä pistoskohtaa käyttämälläsi ihoalueella. Tämä saattaa pienentää ihoon muodostuvien muhkuroiden tai kuoppien riskiä (ks. kohta 4, ”Mahdolliset haittavaikutukset”). Parhaat pistosalueet: vyötärön etupuoli (vatsa), olkavarsi tai reiden etupuoli. Insuliini vaikuttaa nopeammin, jos se pistetään vyötärön etupuolelle (vatsan alueelle). Sinun on aina mitattava verensokerisi säännöllisesti.


  • Tarkan annostuksen varmistamiseksi Insulin aspart Sanofi -sylinteriampulleja saa käyttää ainoastaan seuraavien kynien kanssa:

   • JuniorSTAR, josta saa annokset 0,5 yksikön tarkkuudella

   • Tactipen, AllStar ja AllStar PRO, joista saa annokset 1 yksikön tarkkuudella. Kaikkia näitä kyniä ei välttämättä ole myynnissä maassasi.

  • Pidä varmuuden vuoksi aina mukanasi ylimääräinen sylinteriampulli siltä varalta, että sylinteriampullisi katoaa tai vahingoittuu.


   Miten Insulin aspart Sanofi pistetään

  • Pistä insuliini ihon alle. Noudata lääkärin tai sairaanhoitajan neuvomaa ja insuliinikynän käyttöohjeessa kuvattua pistostekniikkaa.

  • Pidä neulaa ihon alla vähintään 10 sekuntia. Pidä annostelunappula alas painettuna, kunnes olet vetänyt neulan pois ihosta. Näin varmistat, että saat koko annoksen.

  • Poista ja hävitä neula jokaisen pistoksen jälkeen. Älä säilytä Insulin aspart Sanofi -valmistetta neula kiinnitettynä. Muuten insuliinia saattaa vuotaa ulos, mikä voi johtaa virheelliseen annostukseen.

  • Käytä aina uutta neulaa jokaista pistosta varten. Tämä auttaa estämään neulan tukkeutumista, kontaminaatiota ja infektioita.


   Jos käytät enemmän insuliinia kuin sinun pitäisi

   Jos käytät liian paljon insuliinia, verensokerisi laskee liian matalaksi (hypoglykemia) (ks. ”Yhteenveto vakavista ja hyvin yleisistä haittavaikutuksista” kohdassa 4).


   Jos unohdat käyttää insuliinia

   Jos unohdat käyttää insuliinia, verensokerisi saattaa nousta liian korkeaksi (hyperglykemia) (ks. ”Diabetekseen liittyvät vaikutukset” kohdassa 4).


   Jos lopetat insuliinin käytön

   Älä lopeta insuliinin käyttöä keskustelematta lääkärin kanssa. Hän neuvoo, miten sinun on meneteltävä. Hoidon keskeyttäminen voi aiheuttaa hyvin korkean verensokeritason (vakava

   hyperglykemia) ja ketoasidoosin (ks. ”Diabetekseen liittyvät vaikutukset” kohdassa 4).


   Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin, sairaanhoitajan tai apteekkihenkilökunnan puoleen.


 4. Mahdolliset haittavaikutukset


  Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.


  Yhteenveto vakavista ja hyvin yleisistä haittavaikutuksista


  Matala verensokeri (hypoglykemia) on hyvin yleinen haittavaikutus. Sitä saattaa ilmetä yli 1 käyttäjällä 10:stä.


  Matalaa verensokeria saattaa ilmetä, jos

  • pistät liian paljon insuliinia

  • syöt liian vähän tai sinulta jää ateria väliin

  • liikut tavallista enemmän

  • juot alkoholia (ks. ”Aspartinsuliini alkoholin kanssa” kohdassa 2).


   Matalan verensokerin merkkejä:

   Kylmänhikisyys, kalpea ja viileä iho, päänsärky, nopea sydämen syke, pahoinvointi, voimakas nälkä, tilapäiset näköhäiriöt, uneliaisuus, epätavallinen väsymys ja heikkous, hermostuneisuus tai vapina,

   ahdistuksen tunne, sekavuus ja keskittymisvaikeudet.


   Vaikea hypoglykemia saattaa johtaa tajuttomuuteen. Jos pitkittynyttä, vaikeaa hypoglykemiaa ei hoideta, se voi aiheuttaa (tilapäisen tai pysyvän) aivovaurion ja jopa kuoleman. Saatat toipua tajuttomuudesta nopeammin, jos sinulle annetaan pistoksena glukagonihormonia. Pistoksen voi antaa henkilö, joka tietää, kuinka glukagonia käytetään. Jos sinulle on annettu glukagonipistos, sinulle on heti tajunnan palattua annettava glukoosia tai sokeripitoinen välipala. Jos glukagonipistos ei tehoa, tarvitset sairaalahoitoa.


   Miten toimit, jos verensokerisi on matala:

  • Jos verensokerisi on matala, ota glukoositabletteja tai nauti jokin muu sokeripitoinen välipala (kuten makeisia, keksejä tai hedelmämehua). Mikäli mahdollista, mittaa verensokerisi ja lepää. Pidä aina kaiken varalta mukanasi glukoositabletteja tai paljon sokeria sisältävää välipalaa.

  • Kun matalan verensokerin oireet ovat hävinneet tai kun verensokeritasosi on tasaantunut, jatka insuliinihoitoa tavalliseen tapaan.

  • Jos verensokerisi laskee niin matalaksi, että pyörryt, tai jos olet tarvinnut glukagonipistoksen tai verensokerisi on ollut matala monta kertaa, ota yhteys lääkäriin. Insuliiniannostasi, annoksen ajoitusta, ruokavaliotasi tai liikuntatottumuksiasi saattaa olla tarpeen muuttaa.

   Kerro muille, että sinulla on diabetes, ja sen mahdollisista seurauksista, kuten matalasta verensokerista johtuvan pyörtymisen (tajunnan menetyksen) riskistä. Kerro heille, että jos pyörryt, heidän täytyy kääntää sinut kyljellesi ja toimittaa sinut välittömästi hoitoon. He eivät saa antaa sinulle syötävää tai juotavaa, koska on vaarana, että tukehdut.


   Vakava allerginen reaktio (systeeminen allerginen reaktio), joka johtuu Insulin aspart

   Sanofi -insuliinista tai jostakin sen sisältämästä aineesta, on hyvin harvinainen, mutta mahdollisesti henkeä uhkaava haittavaikutus. Sitä saattaa ilmetä enintään 1 käyttäjällä 10 000:sta.


   Hakeudu välittömästi hoitoon:

  • jos allergiaoireet leviävät kehon muihin osiin

  • jos vointisi heikkenee äkillisesti ja alat hikoilla, alat voida pahoin (oksennat), sinun on vaikea hengittää, sydämesi tykyttää tai sinua huimaa.


   Jos havaitset jonkin näistä oireista, hakeudu välittömästi hoitoon.


   Muut haittavaikutukset


   Ihomuutokset pistoskohdassa: Jos pistät insuliinia liian usein samaan paikkaan, ihonalainen rasvakudos voi joko kutistua (lipoatrofia) tai paksuuntua (lipohypertrofia) (saattaa esiintyä enintään yhdellä potilaalla sadasta). Ihonalaisia kyhmyjä voi aiheuttaa myös amyloidi-nimisen proteiinin kertyminen (ihoamyloidoosi, jonka yleisyys ei kuitenkaan ole tiedossa). Insuliini ei välttämättä tehoa hyvin, jos pistät sitä kyhmyiselle alueelle. Vaihda pistoskohtaa jokaisen pistoksen yhteydessä. Se auttaa ehkäisemään näitä ihomuutoksia. Jos havaitset iholla pistoskohdassa kuoppaisuutta tai paksuuntumista, kerro lääkärille tai sairaanhoitajalle. Tällaiset reaktiot voivat pahentua tai ne saattavat muuttaa insuliinin imeytymistä, jos pistät tällaiseen kohtaan.


   Melko harvinaiset (saattavat ilmetä enintään 1 käyttäjällä 100:sta)


   Allergiaoireet: Pistoskohdassa saattaa ilmetä paikallisia allergisia reaktioita (kipua, punoitusta, nokkosihottumaa, tulehdusta, mustelmia, turvotusta ja kutinaa). Yleensä nämä oireet häviävät muutamassa viikossa insuliinin käytön aikana. Jos oireet eivät häviä tai jos ne leviävät koko kehoon, kerro niistä välittömästi lääkärille (ks. myös edellä kohta ”Vakava allerginen reaktio”).


   Näköhäiriöt: Insuliinihoidon alkuvaiheessa sinulla saattaa ilmetä näköhäiriöitä, mutta ne ovat yleensä ohimeneviä.


   Turvonneet nivelet: Kun aloitat insuliinihoidon, nesteen kertyminen saattaa aiheuttaa turvotusta nilkkojen ja muiden nivelten ympärille. Tämä on tavallisesti ohimenevää. Jos oireet eivät mene ohi, kerro niistä lääkärille.


   Diabeettinen retinopatia (diabetekseen liittyvä silmäsairaus, joka voi johtaa näön menetykseen): Jos sinulla on diabeettinen retinopatia ja verensokeriarvosi paranevat hyvin nopeasti, retinopatia saattaa pahentua.

   Kysy tästä neuvoa lääkäriltä.


   Harvinaiset (saattavat ilmetä enintään 1 käyttäjällä 1 000:sta)


   Kivulias neuropatia (hermovauriosta johtuva kipu): Verensokeritason hyvin nopea korjaantuminen saattaa aiheuttaa hermoperäistä kipua. Tätä kutsutaan äkilliseksi, kivuliaaksi neuropatiaksi ja se on yleensä ohimenevää.


   Haittavaikutuksista ilmoittaminen

   Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, sairaanhoitajalle tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä

   pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan liitteessä V luetellun kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta. Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

   Diabetekseen liittyvät vaikutukset Korkea verensokeri (hyperglykemia) Korkeaa verensokeria saattaa ilmetä, jos

  • et ole pistänyt riittävästi insuliinia

  • olet unohtanut pistää insuliinin tai olet lopettanut insuliinin käytön

  • otat toistuvasti vähemmän insuliinia kuin tarvitsisit

  • sinulla on tulehdus ja/tai kuumetta

  • syöt tavallista enemmän

  • liikut tavallista vähemmän.


   Korkeasta verensokerista varoittavat oireet:

   Varoittavat oireet ilmaantuvat vähitellen. Niihin kuuluvat: lisääntynyt virtsaaminen, jano, ruokahaluttomuus, pahoinvointi (oksentelu), uneliaisuus tai väsymys, ihon punoitus ja kuivuminen,

   suun kuivuminen ja hedelmäinen (asetonin) haju hengityksessä.


   Miten toimit, jos verensokerisi on korkea:

  • Jos havaitset jonkin edellä mainituista oireista: tarkista verensokeritasosi ja virtsan ketoaineet, jos mahdollista. Hakeudu tämän jälkeen välittömästi hoitoon.

  • Tällaiset oireet voivat viitata hyvin vakavaan tilaan, diabeettiseen ketoasidoosiin (vereen kertyy happoja, koska elimistö hajottaa sokerin sijasta rasvaa). Tila voi hoitamattomana johtaa diabeettiseen koomaan ja lopulta kuolemaan.


 5. Insulin aspart Sanofi -valmisteen säilyttäminen


  Ei lasten ulottuville eikä näkyville.


  Älä käytä tätä lääkettä etiketissä ja kotelossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.


  Säilytä Insulin aspart Sanofi jääkaapissa (2–8 °C) ennen ensimmäistä käyttökertaa. Ei saa jäätyä. Pidä sylinteriampulli ulkopakkauksessa. Herkkä valolle.


  Säilytä sylinteriampullia käytön aikana huoneenlämmössä (alle 30 °C) enintään 4 viikkoa. Älä laita lämmönlähteen lähelle tai altista auringonvalolle. Älä säilytä jääkaapissa kynää, jossa on sylinteriampulli ja joka on käytössä. Kynää, jossa on sylinteriampulli, ei pidä säilyttää neula kiinnitettynä. Pidä kynänsuojus paikallaan. Herkkä valolle.


  Älä käytä Insulin aspart Sanofi -insuliinia, jos se on värjääntynyttä tai siinä on hiukkasia. Saat käyttää sitä vain, jos se näyttää vedeltä. Tarkista tämä aina ennen pistoksen antamista.


  Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa Mitä Insulin aspart Sanofi sisältää


Insulin aspart Sanofi -valmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Insulin aspart Sanofi injektioneste on kirkas, väritön liuos. Yksi sylinteriampulli sisältää 3 ml liuosta.


Älä täytä sylinteriampullia uudelleen. Kun sylinteriampulli on tyhjä, se täytyy hävittää.


Jos käytät sylinteriampullissa olevaa Insulin aspart Sanofi -valmistetta ja jotakin toista sylinteriampullissa olevaa insuliinia, sinun on käytettävä kummallekin insuliinityypille valmistajan suosittelemaa insuliinin annostelujärjestelmää.


Insulin aspart Sanofi -sylinteriampullit ovat 5 tai 10 sylinteriampullin pakkauksissa. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.


Myyntiluvan haltija

sanofi-aventis groupe, 54, rue La Boétie, F - 75008 Paris, Ranska


Valmistaja

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, D-65926 Frankfurt am Main, Saksa


Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:


België/Belgique/Belgien

Sanofi Belgium

Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00

Lietuva

Swixx Biopharma UAB Tel: +370 5 236 91 40


България

Swixx Biopharma EOOD Тел.: +359 (0)2 4942 480

Luxembourg/Luxemburg

Sanofi Belgium

Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00 (Belgique/Belgien)


Česká republika sanofi-aventis, s.r.o. Tel: +420 233 086 111

Magyarország

SANOFI-AVENTIS Zrt., Tel.: +36 1 505 0050


Danmark

Sanofi A/S

Tlf: +45 45 16 70 00

Malta

Sanofi S.r.l.

Tel: +39 02 39394275


Deutschland

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Tel : 0800 52 52 010

Tel. aus dem Ausland: +49 69 305 21 131

Nederland

Genzyme Europe B.V. Tel: +31 20 245 4000


Eesti

Swixx Biopharma OÜ Tel: +372 640 10 30

Norge

sanofi-aventis Norge AS Tlf: +47 67 10 71 00


Ελλάδα

sanofi-aventis AEBE Τηλ: +30 210 900 16 00

Österreich

sanofi-aventis GmbH Tel: +43 1 80 185 – 0

España

sanofi-aventis, S.A. Tel: +34 93 485 94 00

Polska

sanofi-aventis Sp. z o.o. Tel.: +48 22 280 00 00


France

sanofi-aventis France Tél: 0 800 222 555

Appel depuis l’étranger : +33 1 57 63 23 23

Portugal

Sanofi - Produtos Farmacêuticos, Lda Tel: +351 21 35 89 400


Hrvatska

Swixx Biopharma d.o.o. Tel: +385 1 2078 500

România

Sanofi Romania SRL Tel: +40 (0) 21 317 31 36


Ireland

sanofi-aventis Ireland Ltd. T/A SANOFI Tel: +353 (0) 1 403 56 00

Slovenija

Swixx Biopharma d.o.o. Tel: +386 1 235 51 00


Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika Swixx Biopharma s.r.o. Tel: +421 2 208 33 600


Italia

Sanofi S.r.l.

Tel: 800 13 12 12 (domande di tipo tecnico)

800 53 63 89 (altre domande)

Suomi/Finland

Sanofi Oy

Puh/Tel: +358 (0) 201 200 300


Κύπρος

C.A. Papaellinas Ltd. Τηλ: +357 22 741741

Sverige

Sanofi AB

Tel: +46 (0)8 634 50 00


Latvija

Swixx Biopharma SIA Tel: +371 6 616 47 50

United Kingdom (Northern Ireland) sanofi-aventis Ireland Ltd. T/A SANOFI Tel: +44 (0) 800 035 2525


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi


Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on Euroopan lääkeviraston verkkosivulla .