Kotisivun Kotisivun
Cleveland Clinic

Amoxin
amoxicillin

HINNAT

500 mg tabletti 14

Tukkukauppa: 5,39 €
Jälleenmyynti: 8,60 €
Korvaus: 0,00 €

500 mg tabletti 20

Tukkukauppa: 5,87 €
Jälleenmyynti: 9,36 €
Korvaus: 0,00 €

100 mg/ml jauhe oraalisuspensiota varten 40 ml

Tukkukauppa: 6,50 €
Jälleenmyynti: 10,37 €
Korvaus: 0,00 €

750 mg tabletti 14

Tukkukauppa: 6,89 €
Jälleenmyynti: 10,99 €
Korvaus: 0,00 €

750 mg tabletti 20

Tukkukauppa: 8,04 €
Jälleenmyynti: 12,83 €
Korvaus: 0,00 €

500 mg tabletti 30

Tukkukauppa: 8,99 €
Jälleenmyynti: 14,34 €
Korvaus: 0,00 €

100 mg/ml jauhe oraalisuspensiota varten 60 ml

Tukkukauppa: 9,38 €
Jälleenmyynti: 14,94 €
Korvaus: 0,00 €

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


Amoxin 100 mg/ml jauhe oraalisuspensiota varten

amoksisilliini


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärke itä tie toja.

Älä käytä Amoxinia, jos jokin edellä mainituista koskee sinua. Jos olet epävarma, keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Amoxinia.


Varoitukse t ja varotoime t

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Amoxinia, jos:


Jos sinulla hoidon aikana tai sen jälkeen ilmenee veristä tai muuten vaikeaa ja pitkäkestoista ripulia, ota viipymättä yhteyttä lääkäriisi, koska ripuli saattaa olla vakavan suolistotulehduksen (pseudomembranoottisen koliitin) oire.


Veri- ja virtsakokeet

Jos sinulle tehdään:

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, että käytät Amoxinia. Tämä sen vuoksi, että Amoxin voi vaikuttaa näiden kokeiden tuloksiin.


Muut lääkevalmisteet ja Amoxin

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat ottaa muita lääkkeitä.


Muu samanaikainen lääkitys saattaa vaikuttaa tämän lääkkeen tehoon ja turvallisuuteen. Amoxin voi puolestaan vaikuttaa muun lääkityksen tehoon ja turvallisuuteen. Muista ilmoittaa lääkärille Amoxin lääkityksestä, jos sinulle vielä hoidon kestäessä määrätään jotain muuta lääkettä.

Erityisen tärkeää on kertoa lääkärille jos:


Amoxin ruuan ja juoman kanssa

Amoxin oraalisuspensio otetaan nesteen kera joko tyhjään mahaan tai ruokailun yhteydessä. Ruokailu ei vaikuta amoksisilliinin imeytymiseen. Amoxin suositellaan kuitenkin otettavaksi juuri ennen ruokailua mahaan ja suolistoon kohdistuvien haittavaikutusten riskin vähentämiseksi.


Raskaus ja ime tys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Valmisteella ei ole todettu haitallisia vaikutuksia sikiöön.


Amoksisilliini kulkeutuu rintamaitoon, mutta ei todennäköisesti vaikuta imeväiseen suositetuilla hoitoannoksilla. Ripulia ja limakalvojen sieni-infektioita voidaan kuitenkin tavata imeväisillä ja imetys saatetaan joutua keskeyttämään. Herkistymisen mahdollisuus on syytä ottaa huomioon.


Ajaminen ja koneiden käyttö

Amoxin voi aiheuttaa haittavaikutuksia joiden oireet (kuten esim. allergiset reaktiot, huimaus ja kouristukset) saattavat heikentää ajokykyäsi.

Älä aja tai käytä koneita, ellet voi hyvin.

Amoxin sisältää aspartaamia (E 951), natriumbe ntsoaattia (E 211), natriumia, glukoosia, sorbitolia (E 420), rikkidioksidia (E 220) ja bentsyylialkoholia

Tämä lääkevalmiste sisältää 1,7 mg aspartaamia per 1 ml käyttövalmista oraalisuspensiota. Aspartaami on fenyylialaniinin lähde. Voi olla haitallinen henkilöille, joilla on fenyyliketonuria (PKU), mikä on harvinainen perinnöllinen sairaus, jossa fenyylialaniinia kertyy elimistöön, koska elimistö ei kykene poistamaan sitä riittävästi.


Tämä lääkevalmiste sisältää 1,42 mg natriumbentsoaattia per 1 ml käyttövalmista oraalisuspensiota. Natriumbentsoaatti voi lisätä vastasyntyneen (enintään 4 viikon ikäisen) ihon ja silmien keltaisuutta.


Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per 10 ml käyttövalmista oraalisuspensiota, eli

sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.


Tämä lääkevalmiste sisältää glukoosia. Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärin kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista. Voi olla haitallinen hampaille.

Tämä lääkevalmiste sisältää 0,03 mg sorbitolia per 1 ml käyttövalmista oraalisuspensiota. Rikkidioksidi saattaa harvoissa tapauksissa aiheuttaa vakavia yliherkkyysreaktioita ja bronkospasmia. Tämä lääkevalmiste sisältää 0,11 mg bentsyylialkoholia per 1 ml käyttövalmista oraalisuspensiota.


 1. Mite n Amoxinia käyte tään


  Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.


  Suositeltu annostus on:

  Alle 20 kg painaville lapsille 40 mg/kg/vrk jaettuna kolmeen osa-annokseen. Äkillisissä välikorvan ja nenän sivuonteloiden tulehduksissa vuorokausiannos voidaan jakaa kahteen osa-annokseen.

  Ravista suspensio hyvin ennen käyttöä.


  Ikä

  Paino

  Annostus äkillisessä välikorvan ja nenän sivu-onteloiden tule hduksissa

  Annostus muissa käyttöaiheissa

  alle 2 v.

  4-5 kg

  1 ml x 2

  1 ml x 3

  6-7 kg

  1,5 ml x 2

  1 ml x 3

  8-9 kg

  2 ml x 2

  1,5 ml x 3

  10-11 kg

  2 ml x 2

  1,5 ml x 3

  12-13 kg

  2,5 ml x 2

  1,5 ml x 3

  2-5 v.

  14-15 kg

  3 ml x 2

  2 ml x 3

  16-17 kg

  3,5 ml x 2

  2,5 ml x 3


  6-12 v.

  18-19 kg

  4 ml x 2

  2,5 ml x 3

  20-21 kg

  4,5 ml x 2

  3 ml x 3

  22-23 kg

  4,5 ml x 2

  3 ml x 3

  24-25 kg

  5 ml x 2

  3,5 ml x 3

  26-30 kg

  5 ml x 2

  3,5 ml x 3


  Munuaisongelmat

  Jos sinulla on munuaisten toimintaan liittyviä ongelmia, sinulle saatetaan määrätä normaalia pienempiä annoksia.


  Antotapa

  Suspensio annetaan suun kautta nieltäväksi.


  Jos otat e nemmän Amoxinia kuin sinun pitäisi

  Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.


  Jos unohdat ottaa Amoxinia

  Jos unohdat ottaa annoksen, ota se heti kun muistat sen. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.


  Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.


 2. Mahdolliset haittavaikutukset


  Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.


  Yleiset (enintään yhdellä potilaalla kymmenestä):

  • ihottuma

  • pahoinvointi

  • oksentelu, ripuli, mahakivut, ilmavaivat.


   Melko harvinaiset (enintään yhdellä potilaalla sadasta):

  • hiivasieni-infektiot sukupuolielimissä tai suussa

  • kutina, nokkosihottuma

  • paikalliset ihoturvotukset (angioedeema).


   Harvinaiset (enintään yhdellä potilaalla tuhannesta):

  • trombosytoosi

  • suolitulehdus (paksusuolentulehdus eli koliitti)

  • hampaiden värjäytymät lapsilla, jotka yleensä korjaantuvat harjaamalla

  • ihoreaktiot rakkuloiden tai ihon hilseilyn kera (esim. erythema multiforme, Stevens-Johnsonin oireyhtymä, toksinen epidermaalinen nekrolyysi)

  • seerumitauti.


   Hyvin harvinaiset (enintään yhdellä potilaalla kymmenestätuhannesta):

  • superinfektiot ja vastustuskykyisten bakteerien kertyminen pitkäaikaisten tai toistuvien hoitojen yhteydessä

  • muutokset verisolujen määrissä [trombosytopenia, leukopenia, granulosytopenia, pansytopenia, (hemolyyttinen) anemia], myelosuppressio

  • vuotoajan ja protrombiinia jan piteneminen

  • yliaktiivisuus, ahdistuneisuus, unettomuus, henkinen sekavuus, kouristukset, hyperkinesia (liiallinen liikkuminen), huimaus

  • suoliston hiivasieni-infektio

  • maksavauriot, kolestaattinen ikterus (iho ja silmänvalkuaiset saattavat saada kellertävän säyvn)

  • kohtalainen ASAT- ja/tai ALAT-arvojen nousu

  • musta, karvainen kieli, rakkulainen ja kesivä ihottuma sekä äkillinen ja yleistynyt eksantematoottinen pustuloosi (AGEP)

  • munuaisvauriot, interstitiaalinefriitti

  • kidevirtsaisuus, joka voi aiheuttaa virtsan sameutta, virtsaamisvaikeuksia tai kipua virtsatessa. Juo riittävästi nesteitä vähentääksesi näiden oireiden riskiä

  • nopeasti kehittyvä allerginen reaktio vaikeiden yleisoireiden kera (anafylaktinen sokki)

  • flunssan kaltaiset oireet ja ihottuma, kuume, rauhasten turvotus ja epänormaalit verikokeiden tulokset (mukaan lukien lisääntynyt valkosolujen määrä (eosinofilia) ja maksaentsyymien määrä) (lääkkeeseen liittyvä yleisoireinen eosinofiilinen reaktio (DRESS)).


   Keskeytä lääkkeen käyttö ja ota viipymättä yhteyttä lääkäriin, jos hoidon aikana tai ensimmäisten viikkojen aikana hoidon lopettamisen jälkeen saat pitkäkestoista ripulia, sillä se voi olla merkkinä vaarallisen tilan kehittymisestä.


   Yleisyys tunte maton

  • aseptinen aivokalvotulehdus.


  Haittavaikutuksista ilmoittaminen

  Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.


  www-sivusto: www.fimea.fi

  Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

  PL 55

  00034 Fimea


 3. Amoxinin säilyttämine n


  Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

  Jauhe: Säilytä alle 25 °C:ssa. Pidä pullo tiiviisti suljettuna. Herkkä kosteudelle. Apteekissa käyttövalmiiksi tehty suspensio säilyy 14 vuorokautta jääkaapissa (2-8°C:ssa).


  Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

  Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden

  hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


 4. Pakkauksen sisältö ja muuta tie toa Mitä Amoxin sisältää

Vaikuttava aine on: Amoksisilliinitrihydraatti vastaten amoksisilliinia 100 mg per ml käyttövalmista oraalisuspensiota.

Muut aineet ovat: aspartaami (E 951), natriumbentsoaatti (E 211), vedetön trinatriumsitraatti, sitruunahappo, talkki, guar, piidioksidi, sitruuna-aromi [sisältää makuaineita ja -seoksia, butyylihydroksianisolia (E 320),

sitruunahappoa, dekstroosia (D-glukoosia), arabikumia (E 414), maltodekstriiniä, sorbitolisiirappia (E 420), rikkidioksidia (E 220)], persikka-aprikoosi-aromi [sisältää luontaisia makuaineita ja -seoksia, maltodekstriiniä, sorbitolisiirappia (E 420), arabikumia (E 414), butyylihydroksianisolia (E 320),

rikkidioksidia (E 220), safrolia, metyylieugenolia], appelsiiniaromi [sisältää makuaineita ja -seoksia, maltodekstriiniä, alfatokoferolia (E 307), bentsyylialkoholia].

Käyttövalmis oraalisuspensio sisältää lisäksi puhdistettua vettä (lisätään apteekissa).


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Valkoinen tai kellertävä jauhe.

Käyttövalmis oraalisuspensio on valkoinen tai kellertävä.


40 ml, 60 ml ja 100 ml pullot.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Pakkauksessa annostelulusikka (polypropyleenia; annosasteikko 1,25 ml / 2,5 ml / 5 ml) tai mittaruisku (polypropyleenia/polyetyleeniä; annosasteikko 0,5 ml välein 5 ml asti).


Myyntiluvan haltija

ratiopharm GmbH, Ulm, Saksa


Valmistajat

Merckle GmbH, Blaubeuren, Saksa. Sandoz GmbH, Kundl, Itävalta


Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja: Teva Finland Oy

PL 67

02631 Espoo

Puh: 020 180 5900


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 5.10.2021.