Kotisivun Kotisivun
AstraZeneca

Darunavir Stada
darunavir

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Darunavir STADA 600 mg kalvopäällysteiset tabletit

darunaviiri


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Oransseja, soikeita kalvopäällysteisiä tabletteja, joiden toisella puolella on merkintä ”600” ja toisella puolella

ei ole merkintää. Mitat ovat noin 20,1 mm x 10,1 mm.

Darunavir Stada 600 mg -valmistetta on saatavilla 60 tabletin muovipurkissa sekä 30, 35, 70 ja 90 tabletin tai

yksittäispakatuissa 30 x 1, 35 x 1, 70 x 1, 90 x 1 tabletin rei’itetyissä läpipainopakkauksissa. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole markkinoilla.

Darunavir Stada -valmistetta on saatavilla myös 400 mg:n ja 800 mg:n vahvuisina kalvopäällysteisinä tabletteina.


Myyntiluvan haltija ja valmistaja STADA Arzneimittel AG Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel Saksa


Muut valmistajat

Remedica Ltd

Aharnon Street, Limassol Industial Estate, 3056 Limassol Kypros


STADA Arzneimittel GmbH Muthgasse 36/2, 1190 Wien Itävalta


Centrafarm Services B.V. Nieuwe Donk 9, 4879 Etten-Leur Alankomaat


Clonmel Healthcare Ltd.

Waterford Road, Clonmel, Co. Tipperary Irlanti


Myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja

Stada Nordic ApS, Suomen sivuliike PL 1310

00101 Helsinki


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 12.11.2020