Kotisivun Kotisivun
Booking.com

Catapresan
clonidine

Pakkausseloste : Tie toa käyttäjälle


Catapre san 150 mikrog table tti

klonidiinihydrokloridi


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärke itä tie toja.


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot


Valkoinen, litteä, pyöreä, viistoreunainen tabletti, jonka halkaisija on 8 mm. Toisella puolella on jakouurre ja vahvuusmerkintä 15C ja toisella puolella yrityksen logo.


100 tabletin läpipainopakkaus


Myyntiluvan haltija Glenwood GmbH Pharmazeutische Erzeugnisse Arabellastr.17

81925 München Saksa


Valmistaja

Delpharm Reims

10 rue Colonel Charbonneaux 51100 Reims, Ranska


Muut tie donlähteet

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja: Glenwood GmbH

Pharmazeutische Erzeugnisse

Arabellastr.17 81925 München Saksa

puh: +49 89 189 353 63

info@glenwood.de


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 15.06.2020