Kotisivun Kotisivun

Certican
everolimus

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


Certican 0,25 mg table tti Certican 0,5 mg table tti Certican 0,75 mg table tti Certican 1,0 mg table tti everolimuusi


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärke itä tietoja.


Certican-tabletteja on saatavilla 50, 60, 100, 250 tabletin pakkauksina.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä. Certicania on saatavana myös dispergoituvina tabletteina.


Myyntiluvan haltija

Novartis Finland Oy, Metsänneidonkuja 10, FI-02130 Espoo


Valmistaja

Novartis Farmacéutica S.A.

Gran Via de les Corts Catalanes, 764 08013 Barcelona

Espanja


Novartis Finland Oy Metsänneidonkuja 10 FI-02130 Espoo


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 26.4.2022