Kotisivun Kotisivun
AstraZeneca

Libmyris
adalimumab

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle


Libmyris 40 mg injektioneste, liuos, esitäytetty kynä

adalimumabi


imageTähän lääkevalmisteeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti turvallisuutta koskevaa uutta tietoa. Voit auttaa ilmoittamalla kaikista mahdollisesti saamistasi haittavaikutuksista. Ks. kohdan 4 lopusta, miten haittavaikutuksista ilmoitetaan.


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.


Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

 1. Mitä Libmyris on ja mihin sitä käytetään

 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Libmyrisa

 3. Miten Libmyrisa käytetään

 4. Mahdolliset haittavaikutukset

 5. Libmyrisn säilyttäminen

 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

 7. Käyttöohjeet


 1. Mitä Libmyris on ja mihin sitä käytetään Libmyrisn vaikuttava aine on adalimumabi. Libmyrisa käytetään

  • nivelreuman

  • moninivelisen lastenreuman

  • entesiitteihin liittyvän niveltulehduksen

  • selkärankareuman

  • aksiaalisen spondylartriitin (ilman radiograafista näyttöä selkärankareumasta)

  • nivelpsoriaasin

  • läiskäpsoriaasin

  • hidradenitis suppurativan

  • Crohnin taudin

  • haavaisen paksusuolitulehduksen ja

  • ei-infektioperäisen uveiitin hoitoon.


   Libmyrisn vaikuttava aine, adalimumabi, on humaani monoklonaalinen vasta-aine. Monoklonaaliset vasta-aineet ovat proteiineja, jotka sitoutuvat tiettyihin kohteisiin.


   Adalimumabin kohteena on tuumorinekroositekijä (TNFα) -proteiini, joka on mukana elimistön immuuni(puolustus)järjestelmässä. Edellä lueteltujen tulehduksellisten sairauksien yhteydessä TNFα:n pitoisuus elimistössä kohoaa. Sitoutumalla TNFα-proteiiniin Libmyris vähentää näihin sairauksiin liittyviä tulehdusprosesseja.

   Nivelreuma


   Nivelreuma on tulehduksellinen nivelsairaus.


   Libmyrisa käytetään aikuisilla keskivaikean ja vaikean nivelreuman hoitoon. Saat ehkä ensin muita sairauden kulkuun vaikuttavia lääkkeitä, kuten metotreksaattia. Jos vasteesi näille lääkkeille ei ole riittävän hyvä, saat Libmyrisa.


   Libmyrisa voidaan käyttää vaikean, aktiivisen ja etenevän nivelreuman hoitoon myös ilman aiempaa metotreksaattihoitoa.


   Libmyris voi hidastaa tulehduksellisen sairauden aiheuttamien nivelvaurioiden etenemistä ja auttaa niveliä liikkumaan vapaammin.


   Lääkärisi päättää käytetäänkö Libmyrisa metotreksaatin kanssa vai yksinään. Moninivelinen lastenreuma

   Moninivelinen lastenreuma on nivelten tulehduksellinen sairaus.


   Libmyrisa käytetään vähintään 2-vuotiailla moninivelisen lastenreuman hoitoon. Saat ehkä ensin muita sairauden kulkuun vaikuttavia lääkkeitä, kuten metotreksaattia. Jos vasteesi näille lääkkeille ei ole riittävän hyvä, saat Libmyrisa.


   Lääkärisi päättää käytetäänkö Libmyrisa metotreksaatin kanssa vai yksinään. Entesiitteihin liittyvä niveltulehdus (artriitti)

   Entesiitteihin liittyvä niveltulehdus on nivelten sekä jänteiden ja luiden yhtymäkohtien tulehduksellinen sairaus.


   Libmyrisa käytetään vähintään 6-vuotiailla entesiitteihin liittyvän niveltulehduksen hoitoon. Saat ehkä ensin muita sairauden kulkuun vaikuttavia lääkkeitä, kuten metotreksaattia. Jos vasteesi näille lääkkeille ei ole riittävän hyvä, saat Libmyrisa.


   Selkärankareuma ja aksiaalinen spondylartriitti (ilman radiograafista näyttöä selkärankareumasta)


   Selkärankareuma ja aksiaalinen spondylartriitti (ilman radiograafista näyttöä selkärankareumasta) ovat selkärangan tulehduksellisia sairauksia.


   Libmyrisa käytetään aikuisilla vaikean selkärankareuman ja aksiaalisen spondylartriitin (ilman radiograafista näyttöä selkärankareumasta) hoitoon. Saat ehkä ensin muita lääkkeitä. Jos vasteesi näille lääkkeille ei ole riittävän hyvä, saat Libmyrisa.


   Nivelpsoriaasi


   Nivelpsoriaasi on tulehduksellinen nivelsairaus, joka liittyy psoriaasiin.


   Libmyrisa käytetään aikuisilla nivelpsoriaasin hoitoon. Libmyris voi hidastaa sairauden aiheuttamien nivelvaurioiden etenemistä ja auttaa niveliä liikkumaan vapaammin. Saat ehkä ensin muita lääkkeitä. Jos vasteesi näille lääkkeille ei ole riittävän hyvä, saat Libmyrisa.

   Läiskäpsoriaasi


   Läiskäpsoriaasi on ihosairaus, joka aiheuttaa punaista, hilseilevää, karstaista läiskäihottumaa, jota peittää hopeanharmaa hilse. Läiskäpsoriaasi voi vaikuttaa myös kynsiin aiheuttaen kynsien haurastumista, paksuuntumista ja irtoamista alustastaan. Tämä voi aiheuttaa kipua.


   Libmyrisa käytetään

  • keskivaikean ja vaikean, kroonisen läiskäpsoriaasin hoitoon aikuisilla ja

  • vaikean, kroonisen läiskäpsoriaasin hoitoon 4–17-vuotiailla lapsilla ja nuorilla, joilla paikallishoito ja valohoidot eivät ole vaikuttaneet riittävän tehokkaasti tai joille ne eivät sovellu.


   Hidradenitis suppurativa


   Hidradenitis suppurativa eli HS-tauti (jota nimitetään joskus taiveakneksi) on pitkäaikainen ja usein kivulias tulehduksellinen ihosairaus. Sen oireita voivat olla mm. aristavat kyhmyt ja märkäpesäkkeet (absessit), joista voi vuotaa märkää. Sairaus oireilee usein tietyillä ihoalueilla, kuten rintojen alla, kainaloissa, sisäreisissä, nivusissa ja pakaroissa. Kyseisillä alueilla voi esiintyä myös arpeutumista.


   Libmyrisa käytetään

  • keskivaikean ja vaikean HS-taudin hoitoon aikuisilla ja

  • keskivaikean ja vaikean HS-taudin hoitoon 12–17-vuotiailla nuorilla.


   Libmyris voi vähentää sairauden aiheuttamien kyhmyjen ja märkäpesäkkeiden määrää ja lievittää sairauteen usein liittyvää kipua. Saat ehkä ensin muita lääkkeitä. Jos vasteesi näille lääkkeille ei ole riittävän hyvä, saat Libmyrisa.


   Crohnin tauti


   Crohnin tauti on tulehduksellinen ruoansulatuskanavan sairaus.


   Libmyrisa käytetään

  • keskivaikean ja vaikean Crohnin taudin hoitoon aikuisilla ja

  • keskivaikean ja vaikean Crohnin taudin hoitoon 6–17-vuotiailla lapsilla ja nuorilla.


   Saat ehkä ensin muita lääkkeitä. Jos vasteesi näille lääkkeille ei ole riittävän hyvä, saat Libmyrisa. Haavainen paksusuolitulehdus

   Haavainen paksusuolitulehdus on tulehduksellinen paksusuolisairaus.


   Libmyrisa käytetään

  • keskivaikean ja vaikean haavaisen paksusuolitulehduksen hoitoon aikuisilla ja

  • keskivaikean ja vaikean haavaisen paksusuolitulehduksen hoitoon 6–17-vuotiailla lapsilla ja nuorilla.


   Saat ehkä ensin muita lääkkeitä. Jos vasteesi näille lääkkeille ei ole riittävän hyvä, saat Libmyrisa. Ei-infektioperäinen uveiitti

   Ei-infektioperäinen uveiitti on tulehduksellinen sairaus, joka kohdistuu tiettyihin silmän alueisiin.


   Libmyrisa käytetään

  • aikuisilla ei-infektioperäisen uveiitin hoitoon, kun tulehdus on silmän takaosassa

  • lapsilla 2 vuoden iästä alkaen kroonisen ei-infektioperäisen uveiitin hoitoon, kun tulehdus on silmän etuosassa.

   Tämä tulehdus voi aiheuttaa näkökyvyn heikkenemistä ja/tai lasiaissamentumaa silmässä (mustia täpliä tai rihmoja, jotka liikkuvat näkökentän poikki). Libmyris toimii vähentäen tätä tulehdusta.


   Saat ehkä ensin muita lääkkeitä. Jos vasteesi näille lääkkeille ei ole riittävän hyvä, saat Libmyrisa.


 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Libmyrisa Älä käytä Libmyrisa:

  • jos olet allerginen adalimumabille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).

  • jos sinulla on aktiivinen tuberkuloosi tai muu vakava tulehdus (ks. Varoitukset ja varotoimet). On tärkeää, että kerrot lääkärillesi, jos sinulla on tulehduksen oireita, kuten esimerkiksi kuumetta, haavoja, väsymystä tai hampaisiin liittyviä ongelmia.

  • jos sinulla on keskivaikea tai vaikea sydämen vajaatoiminta. On tärkeää, että kerrot lääkärillesi, jos sinulla on tai on ollut jokin vakava sydänsairaus (ks. Varoitukset ja varotoimet).


   Varoitukset ja varotoimet

   Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Libmyrisa. Allergiset reaktiot

  • Jos sinulle tulee allergisia reaktioita, joiden oireina voivat olla hengenahdistus, hengityksen vinkuna, huimaus, turvotus tai ihottuma, lopeta Libmyrisn käyttö ja ota heti yhteyttä lääkäriisi, sillä reaktiot voivat joskus harvoin olla hengenvaarallisia.


   Tulehdukset (infektiot)


  • Jos sinulla on jokin tulehdus, kuten pitkäaikainen tulehdus tai tulehdus yhdessä elimistön osassa (esim. säärihaava), keskustele lääkärisi kanssa ennen kuin aloitat Libmyrisn käytön. Mikäli olet epävarma, käänny lääkärin puoleen.

  • Voit saada infektioita helpommin Libmyris-hoidon aikana. Tämä riski voi suurentua, jos sinulla on ongelmia keuhkoissasi. Nämä infektiot saattavat olla vakavia, ja niitä voivat olla:

   • tuberkuloosi

   • viruksen, sienen, parasiitin tai bakteerin aiheuttama infektio

   • vakava verenmyrkytys (sepsis).

    Joskus harvoin nämä infektiot voivat olla hengenvaarallisia. On tärkeää, että kerrot lääkärillesi, jos sinulle tulee oireita, kuten kuumetta, haavoja, väsymystä tai hampaisiin liittyviä ongelmia. Lääkärisi voi määrätä sinut lopettamaan Libmyrisn käytön joksikin ajaksi.

  • Kerro lääkärillesi, jos asut tai matkustat alueilla, joilla sieni-infektiot (esimerkiksi histoplasmoosi, koksidioidomykoosi tai blastomykoosi) ovat hyvin yleisiä.

  • Kerro lääkärillesi, jos sinulla on ollut toistuvia infektioita tai muita tulehdusriskiä lisääviä tiloja.

  • Jos olet yli 65-vuotias, voit olla alttiimpi infektioille Libmyris-hoidon aikana. Sinun ja lääkärisi tulee erityisesti tarkkailla infektion merkkejä Libmyris-hoidon aikana. On tärkeää, että kerrot lääkärillesi, jos sinulle tulee infektion oireita, kuten kuumetta, haavoja, väsymyksen tunnetta tai ongelmia hampaiden kanssa.


   Tuberkuloosi


  • On erittäin tärkeää, että kerrot lääkärillesi, jos olet aikaisemmin sairastanut tuberkuloosin tai jos olet ollut tekemisissä sellaisen henkilön kanssa, jolla on ollut tuberkuloosi. Jos sinulla on aktiivinen tuberkuloosi, älä käytä Libmyrisa.

   • Koska adalimumabia saavilla potilailla on raportoitu tuberkuloosia, lääkärisi tutkii sinut tuberkuloosin merkkien ja oireiden varalta ennen Libmyris-hoidon aloittamista. Tarkastukseen kuuluu huolellinen aikaisempien sairauksien kartoitus ja tarvittavat

    testit (esimerkiksi keuhkojen röntgenkuvaus ja tuberkuliinikoe). Nämä tiedot ja tulokset tulee kirjata Potilaskorttiisi.

   • Tuberkuloosi voi kehittyä hoidon aikana, vaikka olet saanut hoitoa tuberkuloosin ehkäisyyn.

   • Jos havaitset hoidon aikana tai sen jälkeen tuberkuloosin oireita (esimerkiksi pitkään jatkuva yskä, painonlasku, voimattomuus, lievä kuume) tai jonkin muun tulehduksen oireita, käänny välittömästi lääkärin puoleen.


    B-hepatiitti


  • Kerro lääkärillesi, jos olet B-hepatiittiviruksen (HBV) kantaja, jos sinulla on aktiivinen HBV- infektio, tai jos epäilet, että voit saada HBV-tartunnan.

   • Lääkärisi tulisi testata sinut HBV-infektion varalta. HBV-viruksen kantajissa adalimumabi voi aiheuttaa viruksen uudelleenaktivoitumisen.

   • Joskus harvoissa tapauksissa, etenkin jos käytät muita immuunijärjestelmän toimintaa hillitseviä lääkkeitä, HBV-infektion uudelleenaktivoituminen voi olla hengenvaarallista.


    Leikkaus tai hammashoito


  • Jos joudut leikkaukseen tai hammashoitoon, kerro lääkärillesi, että käytät Libmyrisa. Lääkärisi voi suositella Libmyris-hoidon väliaikaista keskeyttämistä.


   Demyelinoiva sairaus


  • Jos sinulla on tai sinulle tulee demyelinoiva sairaus (sairaus, joka vaikuttaa hermojen ympärillä oleviin eristekerroksiin, kuten MS-tauti), lääkärisi päättää, voitko käyttää Libmyrisa tai jatkaa Libmyrisn käyttöä. Kerro lääkärillesi välittömästi, jos sinulle tulee oireita kuten näkömuutoksia, käsivarsien tai jalkojen heikkoutta tai minkä tahansa ruumiinosan puutumista tai pistelyä.


   Rokotteet


  • Tietyt rokotteet voivat aiheuttaa infektioita eikä niitä saa antaa Libmyrisn käytön aikana.

   • Kysy neuvoa lääkäriltäsi ennen minkään rokotuksen ottamista.

   • On suositeltavaa, että lapsi saisi kaikki nykyisten rokotussuositusten mukaiset rokotukset ennen Libmyris-hoidon aloittamista, jos mahdollista.

   • Jos käytit Libmyrisa raskaana ollessasi, vauvallasi voi olla suurempi riski saada tällainen rokotteeseen liittyvä infektio noin viiden kuukauden ajan viimeisen raskaudenaikaisen Libmyris-annoksen jälkeen. On tärkeää, että kerrot vauvaasi hoitavalle lääkärille ja muille terveydenhuollon ammattilaisille, että olet käyttänyt Libmyrisa raskauden aikana, jotta he voivat päättää, milloin vauvasi tulisi rokottaa.


    Sydänvaivat


  • Jos sinulla on lievä sydämen vajaatoiminta ja käytät Libmyrisa, on lääkärisi seurattava sydämen vajaatoiminnan tilaa tarkoin. On tärkeää, että kerrot lääkärillesi, mikäli sinulla on tai on ollut vakava sydänvaiva. Mikäli huomaat uusia sydänvaivoja tai aikaisemmat pahenevat (esim. hengenahdistusta tai jalkojen turvotusta), on sinun otettava välittömästi yhteyttä lääkäriisi. Lääkäri päättää soveltuuko Libmyris sinulle.


   Kuume, mustelmataipumus, verenvuototaipumus tai kalpeus


  • Joidenkin potilaiden elimistö ei ehkä pysty tuottamaan riittävästi sellaisia verisoluja, jotka auttavat elimistöäsi torjumaan infektioita tai pysäyttämään verenvuotoa. Lääkärisi saattaa

   päättää keskeyttää hoidon. Jos sinulla on pitkittynyttä kuumeilua, saat helposti mustelmia tai verenvuotoja, tai olet hyvin kalpea, ota välittömästi yhteyttä lääkäriisi.


   Syöpä


  • Erittäin harvoin adalimumabia tai muita TNF-salpaajia käyttäneille lapsi- ja aikuispotilaille on kehittynyt tietyntyyppisiä syöpiä.

   • Potilailla, joilla on vakavampi ja pitkään kestänyt nivelreuma, saattaa olla keskimääräistä suurempi riski sairastua lymfoomaan (syöpä, joka vaikuttaa imukudoksiin) ja leukemiaan (syöpä, joka vaikuttaa vereen ja luuytimeen).

   • Jos käytät Libmyrisa, riski sairastua lymfoomaan, leukemiaan tai muuhun syöpään saattaa suurentua. Harvinaisissa tapauksissa harvinaista ja vakavaa lymfoomatyyppiä on havaittu adalimumabia käyttävillä potilailla. Joitakin näistä potilaista hoidettiin myös samanaikaisesti atsatiopriinilla tai 6-merkaptopuriinilla.

   • Kerro lääkärillesi, jos saat atsatiopriinia tai 6-merkaptopuriinia Libmyris-hoidon lisäksi.

   • Adalimumabia saavilla potilailla on havaittu muita kuin melanoomaihosyöpiä.

   • Lisäksi, jos sinulle kehittyy hoidon aikana tai hoidon jälkeen uusia ihomuutoksia tai aiempien ihomuutosten ulkonäkö muuttuu, kerro asiasta lääkärillesi.

  • Keuhkoahtaumatautipotilailla, joita on hoidettu eräällä toisella TNF-salpaajalla, on esiintynyt muita syöpiä kuin lymfoomia. Jos sinulla on keuhkoahtaumatauti tai tupakoit paljon, keskustele lääkärisi kanssa siitä, sopiiko TNF-salpaajahoito sinulle.


   Autoimmuunisairaudet


  • Joskus harvoin Libmyris-hoidosta saattaa seurata lupuksen kaltainen oireyhtymä. Käänny lääkärin puoleen, jos ilmenee oireita kuten pitkään jatkuvaa kutiavaa ihottumaa, jonka syy ei selviä, kuumetta, nivelkipua tai väsymystä.


   Lapset ja nuoret

  • Rokotukset: Jos mahdollista, lasten rokotusten tulisi olla ajan tasalla ennen Libmyrisn käyttöä.


   Muut lääkevalmisteet ja Libmyris

   Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.


   Älä käytä Libmyrisa lääkkeiden kanssa, jotka sisältävät seuraavia vaikuttavia aineita suurentuneen vakavan infektion riskin vuoksi:

  • anakinra

  • abatasepti.


   Libmyrisa voidaan käyttää samanaikaisesti seuraavien lääkkeiden kanssa:

  • metotreksaatti

  • tietyt sairauden kulkuun vaikuttavat reumalääkkeet (esimerkiksi sulfasalatsiini, hydroksiklorokiini, leflunomidi tai pistoksina annettavat kultalääkkeet)

  • steroidit tai kipulääkkeet, kuten steroideihin kuulumattomat tulehduskipulääkkeet (NSAID- lääkkeet).


   Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä lääkäriisi.


   Raskaus ja imetys

  • Sinun on harkittava riittävää raskauden ehkäisyä Libmyris-hoidon aikana ja vähintään 5 kuukautta viimeisen Libmyris-annoksen jälkeen.

  • Jos olet raskaana, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

  • Libmyrisa saa käyttää raskausaikana vain, jos se on tarpeellista.

  • Raskaustutkimuksen mukaan äidin raskausaikana saama adalimumabihoito ei suurentanut synnynnäisten kehityshäiriöiden riskiä verrattuna tilanteeseen, jossa samaa sairautta sairastava äiti ei saanut adalimumabihoitoa.

  • Libmyrisa voidaan käyttää imetysaikana.

  • Jos käytät Libmyrisa raskaana ollessasi, vauvallasi voi olla suurempi riski saada infektio.

  • On tärkeää, että kerrot vauvaasi hoitavalle lääkärille ja muille terveydenhuollon ammattilaisille, että olet käyttänyt Libmyrisa raskauden aikana, ennen kuin vauvasi saa mitään rokotteita (lisätietoa rokotteista, ks. kohta Varoitukset ja varotoimet).


   Ajaminen ja koneiden käyttö

   Libmyrislla voi olla vähän vaikutusta kykyyn ajaa autolla tai polkupyörällä tai kykyyn käyttää koneita. Libmyrisn käytön jälkeen voi esiintyä kiertohuimausta eli tunnetta, että ympäristö kieppuu silmissä, sekä näköhäiriöitä.


 3. Miten Libmyrisa käytetään


  Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.


  Suositellut Libmyris-annokset kuhunkin hyväksyttyyn käyttötarkoitukseen on esitetty seuraavassa taulukossa. Lääkärisi voi määrätä sinulle toisen vahvuista Libmyrisa, jos tarvitset eri annoksen.


  Nivelreuma, nivelpsoriaasi, selkärankareuma tai aksiaalinen spondylartriitti ilman radiograafista näyttöä selkärankareumasta

  Ikä ja paino

  Kuinka paljon ja miten usein?

  Huomioi

  Aikuiset

  40 mg joka toinen viikko

  Nivelreumapotilailla metotreksaattilääkitystä jatketaan Libmyrisn käytön aikana. Jos lääkärisi päättää, että metotreksaatti ei ole tarpeen, Libmyrisa voidaan antaa yksinään.


  Jos sinulla on nivelreuma etkä saa Libmyrisn lisäksi metotreksaattia, lääkärisi saattaa päättää antaa 40 mg Libmyrisa joka viikko tai 80 mg joka toinen viikko.


  Moninivelinen lastenreuma

  Ikä ja paino

  Kuinka paljon ja miten usein?

  Huomioi

  Vähintään 2-vuotiaat lapset, nuoret ja aikuiset, jotka painavat 30 kg tai enemmän

  40 mg joka toinen viikko

  -


  Entesiitteihin liittyvä niveltulehdus (artriitti)

  Ikä ja paino

  Kuinka paljon ja miten usein?

  Huomioi

  Vähintään 6-vuotiaat lapset, nuoret ja aikuiset, jotka painavat 30 kg tai enemmän

  40 mg joka toinen viikko

  -


  Läiskäpsoriaasi

  Ikä ja paino

  Kuinka paljon ja miten usein?

  Huomioi

  Aikuiset

  Ensimmäinen annos 80 mg (kaksi 40 mg:n injektiota yhtenä päivänä), jonka jälkeen 40 mg joka toinen viikko alkaen viikon kuluttua ensimmäisestä annoksesta.

  Jos vasteesi ei ole riittävä, lääkäri voi suurentaa annostusta niin, että lääkettä otetaan 40 mg joka viikko tai 80 mg joka toinen viikko.

  4–17-vuotiaat lapset ja nuoret, jotka painavat 30 kg tai enemmän

  Ensimmäinen annos 40 mg, jonka jälkeen 40 mg viikon kuluttua.


  Tämän jälkeen tavallinen annos on 40 mg joka toinen viikko.

  -


  Hidradenitis suppurativa

  Ikä ja paino

  Kuinka paljon ja miten usein?

  Huomioi

  Aikuiset

  Ensimmäinen annos 160 mg (neljä 40 mg:n injektiota yhtenä päivänä tai

  kaksi 40 mg:n injektiota vuorokaudessa kahtena peräkkäisenä päivänä), jonka jälkeen 80 mg:n annos (kaksi 40 mg:n injektiota

  yhtenä päivänä) kaksi viikkoa myöhemmin. Tästä kahden viikon kuluttua

  jatketaan 40 mg:n annoksella joka viikko tai 80 mg:n annoksella joka toinen viikko lääkärin määräyksen mukaan.

  On suositeltavaa, että käsittelet oireilevat alueet päivittäin antiseptisella ihohuuhteella.

  12–17-vuotiaat nuoret, jotka painavat 30 kg tai enemmän

  Ensimmäinen annos 80 mg (kaksi 40 mg:n injektiota yhtenä päivänä), jonka jälkeen 40 mg joka toinen viikko alkaen viikon kuluttua ensimmäisestä annoksesta.

  Jos vasteesi Libmyris- annostukselle 40 mg joka toinen viikko ei ole riittävä, lääkäri voi suurentaa annostusta niin, että lääkettä otetaan 40 mg joka viikko tai 80 mg joka toinen viikko.

  On suositeltavaa, että käsittelet oireilevat alueet päivittäin antiseptisella ihohuuhteella.


  Crohnin tauti

  Ikä ja paino

  Kuinka paljon ja miten usein?

  Huomioi

  Vähintään 6-vuotiaat lapset, nuoret ja aikuiset, jotka painavat 40 kg tai enemmän

  Ensimmäinen annos 80 mg (kaksi 40 mg:n injektiota yhtenä päivänä), jonka jälkeen 40 mg kahden viikon kuluttua.


  Jos nopeampi vaste on tarpeen, lääkäri voi määrätä 160 mg:n aloitusannoksen (neljä 40 mg:n

  Lääkärisi voi suurentaa annostusta niin, että lääkettä otetaan 40 mg joka viikko tai 80 mg joka toinen viikko.


  injektiota yhtenä päivänä tai kaksi 40 mg:n injektiota vuorokaudessa kahtena peräkkäisenä päivänä), jonka jälkeen 80 mg (kaksi 40 mg:n injektiota yhtenä päivänä) kahden viikon kuluttua.


  Tämän jälkeen tavallinen annos on 40 mg joka toinen viikko.

  6–17-vuotiaat lapset ja nuoret, jotka painavat alle 40 kg

  Ensimmäinen annos 40 mg, jonka jälkeen 20 mg kahden viikon kuluttua.


  Jos nopeampi vaste on tarpeen, lääkäri voi määrätä 80 mg:n aloitusannoksen (kaksi 40 mg:n injektiota yhtenä päivänä), jonka jälkeen 40 mg kahden viikon kuluttua.


  Tämän jälkeen tavallinen annos on 20 mg joka toinen viikko.

  Lääkärisi voi tihentää annosväliä niin, että lääkettä otetaan 20 mg joka viikko.

  * Libmyris-valmistetta on saatavana vain 40 mg:n esitäytettynä ruiskuna, 40 mg:n esitäytettynä kynänä ja 80 mg:n esitäytettynä ruiskuna. Siksi ei ole mahdollista antaa Libmyrisa potilaille, jotka tarvitsevat alle täyden 40 mg:n annoksen.


  Haavainen paksusuolitulehdus

  Ikä ja paino

  Kuinka paljon ja miten usein?

  Huomioi

  Aikuiset

  Ensimmäinen annos 160 mg (neljä 40 mg:n injektiota yhtenä päivänä tai kaksi 40 mg:n injektiota vuorokaudessa kahtena peräkkäisenä päivänä), jonka jälkeen 80 mg

  (kaksi 40 mg:n injektiota yhtenä päivänä) kahden viikon kuluttua.


  Tämän jälkeen tavallinen annos on 40 mg joka toinen viikko.

  Lääkärisi voi suurentaa annostusta niin, että lääkettä otetaan 40 mg joka viikko tai 80 mg joka toinen viikko.

  6 vuoden iästä alkaen lapset ja nuoret, jotka painavat

  alle 40 kg

  Ensimmäinen annos 80 mg (kaksi 40 mg:n injektiota yhtenä päivänä), jonka jälkeen 40 mg (yksi 40 mg:n injektio) kahden viikon kuluttua.


  Tämän jälkeen tavallinen annos on 40 mg joka toinen viikko.

  Jatka adalimumabihoitoa tavanomaisella annoksellasi myös täytettyäsi 18 vuotta.

  6 vuoden iästä alkaen lapset ja nuoret, jotka painavat 40 kg tai enemmän

  Ensimmäinen annos 160 mg (neljä 40 mg:n injektiota yhtenä päivänä tai kaksi 40 mg:n injektiota vuorokaudessa kahtena peräkkäisenä päivänä), jonka jälkeen 80 mg

  Jatka adalimumabihoitoa tavanomaisella annoksellasi myös täytettyäsi 18 vuotta.


  (kaksi 40 mg:n injektiota yhtenä päivänä) kahden viikon kuluttua.


  Tämän jälkeen tavallinen annos on 80 mg joka toinen viikko.


  Ei-infektioperäinen uveiitti

  Ikä ja paino

  Kuinka paljon ja miten usein?

  Huomioi

  Aikuiset

  Ensimmäinen annos on 80 mg (kaksi 40 mg:n injektiota yhden päivän aikana), jonka

  jälkeen 40 mg joka toinen viikko alkaen viikon kuluttua aloitusannoksesta.

  Kortikosteroidien tai muiden immuunijärjestelmään vaikuttavien lääkkeiden käyttöä voi jatkaa Libmyris-hoidon aikana. Libmyris voidaan antaa myös yksistään.

  Vähintään 2-vuotiaat lapset ja nuoret, jotka painavat 30 kg tai enemmän

  40 mg joka toinen viikko

  Lääkärisi voi määrätä 80 mg:n aloitusannoksen, joka otetaan viikko ennen tavanomaisen annoksen (40 mg joka toinen viikko) aloitusta. Libmyrisa suositellaan käytettäväksi yhdessä metotreksaatin kanssa.


  Antotapa

  Libmyris pistetään ihon alle (subkutaanisesti).

  Tarkat ohjeet Libmyrisn pistämisestä on kohdassa 7, ”Käyttöohjeet”. Jos käytät enemmän Libmyrisa kuin sinun pitäisi

  Jos pistät Libmyrisa vahingossa useammin kuin lääkärisi tai apteekkihenkilökunta on neuvonut, ota yhteys lääkäriisi tai apteekkihenkilökuntaan ja kerro, että olet ottanut enemmän kuin sinun piti. Ota lääkkeen ulkopakkaus aina mukaasi, vaikka se olisi tyhjä.


  Jos unohdat ottaa Libmyrisa

  Jos unohdat ottaa pistoksen, pistä seuraava Libmyris-annos heti kun muistat. Pistä seuraava annos alkuperäisen aikataulun mukaisesti ikään kuin et olisi unohtanutkaan annosta.


  Jos lopetat Libmyrisn käytön

  Päätöksestä lopettaa Libmyrisn käyttö tulee keskustella lääkärin kanssa. Oireesi voivat palata, jos lopetat Libmyrisn käytön.


  Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.


 4. Mahdolliset haittavaikutukset


  Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Useimmat haittavaikutukset ovat lieviä tai keskivaikeita. Jotkut voivat kuitenkin olla vakavia ja hoitoa vaativia. Haittavaikutuksia voi ilmetä ainakin vielä 4 kuukauden kuluttua viimeisen Libmyris- pistoksen jälkeen.


  Käänny lääkärin puoleen välittömästi, jos havaitset jotain seuraavista

  • vaikeaa ihottumaa, nokkosihottumaa tai muita allergisen reaktion merkkejä

  • kasvojen, käsien, jalkojen turvotusta

  • hengitys- tai nielemisvaikeuksia

  • hengenahdistusta rasituksessa tai makuulla tai jalkojen turvotusta.


   Käänny lääkärin puoleen niin pian kuin mahdollista, jos havaitset jotain seuraavista

  • infektion merkkejä, kuten kuumetta, sairauden tunnetta, haavaumia, hampaisiin liittyviä ongelmia tai kirvelyä virtsatessa

  • heikkouden tai väsymyksen tunnetta

  • yskää

  • pistelyä

  • tunnottomuutta

  • kaksoiskuvia

  • käsien tai jalkojen heikkoutta

  • kuhmu tai avoin haava tai haavauma, joka ei parane

  • verenkuvanhäiriöihin viittaavia merkkejä ja oireita, kuten pitkittynyttä kuumeilua, mustelmataipumusta, verenvuotoa, kalpeutta.


   Edellä kuvatut oireet voivat olla jäljempänä mainittujen adalimumabihoidon yhteydessä havaittujen haittavaikutusten merkkejä:


   Hyvin yleiset (voi esiintyä yli yhdellä ihmisellä 10:stä)

  • pistoskohdan reaktiot (esim. kipu, turvotus, punoitus tai kutina)

  • hengitystieinfektiot (mm. nuhakuume, nuha, poskiontelotulehdus, keuhkokuume)

  • päänsärky

  • vatsakipu

  • pahoinvointi ja oksentelu

  • ihottuma

  • luusto- ja lihaskipu.


   Yleiset (voi esiintyä enintään yhdellä ihmisellä 10:stä)

  • vakavat tulehdukset (mm. verenmyrkytys ja influenssa)

  • suolistotulehdukset (mm. maha-suolitulehdus)

  • ihotulehdukset (mm. ihon ja ihonalaiskudoksen tulehdus tai vyöruusu)

  • korvatulehdukset

  • suutulehdukset (mm. hammastulehdukset ja huuliherpes)

  • sukuelininfektiot

  • virtsatieinfektiot

  • sieni-infektiot

  • nivelinfektiot

  • hyvänlaatuiset kasvaimet

  • ihosyöpä

  • allergiset reaktiot (myös kausiallergiat)

  • nestehukka

  • mielialan muutokset (myös masentuneisuus)

  • ahdistuneisuus

  • univaikeudet

  • tuntohäiriöt, kuten pistely, kihelmöinti tai tunnottomuus

  • migreeni

  • hermojuuren puristustila (esim. alaselässä tai jalassa)

  • näköhäiriöt

  • silmätulehdus

  • silmäluomen tulehdus ja silmän turvotus

  • kiertohuimaus (huimauksen tai pyörrytyksen tunne)

  • sydämentykytys

  • korkea verenpaine

  • kuumat aallot

  • verenpurkaumat (veren kertyminen verisuonien ulkopuolelle)

  • yskä

  • astma

  • hengenahdistus

  • ruoansulatuskanavan verenvuoto

  • ylävatsavaivat (ruoansulatusvaivat, vatsan turvotus, närästys)

  • ruokatorven refluksitauti

  • Sjögrenin oireyhtymä (johon liittyy mm. suun ja silmien kuivumista)

  • kutina

  • kutiava ihottuma

  • mustelmanmuodostus

  • ihotulehdus (esim. ihottuma)

  • kynsien murtuminen

  • lisääntynyt hikoilu

  • hiusten lähtö

  • psoriaasin puhkeaminen tai paheneminen

  • lihaskrampit

  • verivirtsaisuus

  • munuaisvaivat

  • rintakipu

  • turvotus

  • kuume

  • verihiutalemäärän väheneminen, jolloin verenvuotojen ja mustelmien riski suurenee

  • heikentynyt paraneminen.


   Melko harvinaiset (voi esiintyä enintään yhdellä ihmisellä 100:sta)

  • opportunistiset infektiot (mm. tuberkuloosi ja muut vastustuskyvyn heikkenemisestä johtuvat infektiot)

  • hermostoinfektiot (mm. virusperäinen aivokalvotulehdus)

  • silmätulehdukset

  • bakteerien aiheuttamat tulehdukset

  • divertikuliitti (paksusuolen umpipussin tulehdus)

  • syöpä

  • imukudossyöpä

  • melanooma

  • immunologinen häiriö, joka voi vaikuttaa keuhkoihin, ihoon ja imusolmukkeisiin (yleisimmin esiintyy sarkoidoosina)

  • vaskuliitti (verisuonitulehdus)

  • vapina

  • neuropatia (hermosairaus)

  • aivohalvaus

  • kuulon heikkeneminen, korvien soiminen

  • sydämentykytys tai muljahtelu

  • sydänvaivat, jotka voivat aiheuttaa hengenahdistusta tai nilkkojen turvotusta

  • sydänkohtaus

  • pullistumat suurten valtimoiden seinämissä; tulehdus ja veritulppa laskimossa; verisuonitukos

  • hengenahdistusta aiheuttavat keuhkosairaudet (mm. keuhkotulehdus)

  • keuhkoembolia (keuhkoveritulppa)

  • pleuraeffuusio (nesteen epänormaali kertyminen keuhkopussinonteloon)

  • haimatulehdus, joka aiheuttaa voimakasta vatsa- ja selkäkipua

  • nielemisvaikeudet

  • kasvojen turvotus

  • sappirakon tulehdus, sappikivet

  • maksan rasvoittuminen

  • öinen hikoilu

  • arpimuodostus

  • poikkeava lihaskudoksen hajoaminen

  • systeeminen lupus (SLE/LED; punahukka; oireina mm. ihon, sydämen, keuhkojen, nivelten ja muiden elinjärjestelmien tulehdus)

  • unen katkonaisuus

  • impotenssi

  • tulehdukset.


   Harvinaiset (voi esiintyä enintään yhdellä ihmisellä 1 000:sta)

  • leukemia (syöpä, joka vaikuttaa vereen ja luuytimeen)

  • vaikea allerginen reaktio ja sokki

  • MS-tauti

  • hermostohäiriöt (esim. näköhermotulehdus ja Guillain-Barrén oireyhtymä, johon voi liittyä lihasheikkoutta, tuntohäiriöitä ja käsivarsien ja ylävartalon pistelyä)

  • sydänpysähdys

  • keuhkofibroosi (keuhkojen arpeutuminen)

  • suolen puhkeama (reikä suolessa)

  • hepatiitti

  • B-hepatiitin uudelleenaktivoituminen

  • autoimmuunihepatiitti (immuunijärjestelmän aiheuttama maksatulehdus)

  • ihon verisuonitulehdus

  • Stevens-Johnsonin oireyhtymä (jonka varhaisoireita ovat huonovointisuus, kuume, päänsärky ja ihottuma)

  • allergisiin reaktioihin liittyvä kasvojen turvotus

  • erythema multiforme (monimuotoinen punavihoittuma)

  • lupuksen kaltainen oireyhtymä

  • angioödeema (pienen ihoalueen turvotus)

  • likenoidi ihoreaktio (kutiseva punavioletti ihottuma).


   Tuntematon (koska saatavilla oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin)

  • hepatospleeninen T-solulymfooma (harvinainen, mutta usein kuolemaan johtava verisyöpä)

  • merkelinsolukarsinooma (tietty ihosyöpätyyppi)

  • Kaposin sarkooma, harvinainen syöpä, joka liittyy ihmisen herpesvirus 8 -infektioon. Kaposin sarkooma ilmenee yleisimmin sinipunaisina ihovaurioina.

  • maksan vajaatoiminta

  • dermatomyosiitin paheneminen (ilmenee ihottumana, johon liittyy lihasheikkoutta)

  • painonnousu (useimmilla potilailla paino nousi kuitenkin vain vähän).


   Jotkin adalimumabin haittavaikutuksista ovat oireettomia ja tulevat esiin vain verikokeissa. Näitä ovat esimerkiksi:


   Hyvin yleiset (voi esiintyä yli yhdellä ihmisellä 10:stä)

  • alhaiset veren valkosoluarvot

  • alhaiset veren punasoluarvot

  • kohonneet veren rasva-arvot

  • kohonneet maksaentsyymiarvot.


   Yleiset (voi esiintyä enintään yhdellä ihmisellä 10:stä)

  • korkeat veren valkosoluarvot

  • alhaiset verihiutalearvot

  • kohonneet veren virtsahappoarvot

  • poikkeavat veren natriumarvot

  • alhaiset veren kalsiumarvot

  • alhaiset veren fosfaattiarvot

  • korkeat verensokeriarvot

  • korkeat veren laktaattidehydrogenaasiarvot

  • autovasta-aineet veressä

  • alhainen veren kaliumpitoisuus.


   Melko harvinaiset (voi esiintyä enintään yhdellä ihmisellä 100:sta)

  • kohonneet bilirubiiniarvot (maksakokeessa).


   Harvinaiset (voi esiintyä enintään yhdellä ihmisellä 1 000:sta)

  • alhaiset valkosolu-, punasolu- ja verihiutalearvot.


   Haittavaikutuksista ilmoittaminen

   image

   Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan liitteessä V luetellun kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta.

   Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.


 5. Libmyrisn säilyttäminen


  Ei lasten ulottuville eikä näkyville.


  Älä käytä tätä lääkettä etiketissä ja kotelossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.


  Säilytä jääkaapissa (2 C–8 C). Ei saa jäätyä.

  Pidä esitäytetty kynä ulkopakkauksessa. Herkkä valolle.


  Vaihtoehtoinen säilytys:

  Tarpeen mukaan (esimerkiksi matkustaessa) yksittäinen Libmyris esitäytetty kynä voidaan

  säilyttää 20 °C–25 °C asteessa enintään 14 päivää – varmista, että se on valolta suojassa. Kun kynä on kerran otettu pois jääkaapista 20 °C– 25 °C asteeseen, on se käytettävä 14 päivän sisällä tai hävitettävä, vaikka se laitettaisiin takaisin jääkaappiin.


  Merkitse ylös päivämäärä, jolloin ensimmäisen kerran otit kynän jääkaapista, ja päivämäärä, jonka jälkeen se on hävitettävä.


  Älä käytä tätä lääkettä, jos huomaat näkyviä muutoksia lääkevalmisteen ulkonäössä: sameutta, värimuutoksia, hiutaleita tai hiukkasia.


  Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa Mitä Libmyris sisältää

  Vaikuttava aine on adalimumabi.

  Muut aineet ovat natriumkloridi, sakkaroosi, polysorbaatti 80, injektionesteisiin käytettävä vesi, suolahappo (pH:n säätöön), natriumhydroksidi (pH:n säätöön).


  Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko (-koot)

  Libmyris 40 mg injektioneste, liuos, esitäytetyssä kynässä sisältää 0,4 ml säilöntäaineetonta injektionestettä, liuosta esitäytetyssä injektiojärjestelmässä (autoinjektori). Esitäytetty lasiruisku, jossa on kiinteä neula ja männän tulppa (bromobutyylikumia, lateksivapaa). Kynä on kertakäyttöinen, hävitettävä, käsin pidettävä, mekaaninen injektiolaite.

  Pakkauksessa on 1, 2 tai 6 esitäytettyä kynää läpipainopakkauksessa sekä 1, 2 tai 6 puhdistuslappua. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

  Libmyrisa voi olla saatavilla esitäytettynä ruiskuna ja/tai esitäytettynä kynänä.


  Myyntiluvan haltija


  STADA Arzneimittel AG Stadastrasse 2–18

  61118 Bad Vilbel Saksa


  Valmistaja


  Ivers-Lee CSM Marie-Curie-Str.8 79539 Lörrach Saksa


  Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja.


  België/Belgique/Belgien EG (Eurogenerics) NV Tél/Tel: +32 24797878

  Lietuva

  UAB „STADA Baltics“ Tel: +370 52603926


  България

  STADA Bulgaria EOOD

  Teл.: +359 29624626

  Luxembourg/Luxemburg EG (Eurogenerics) NV Tél/Tel: +32 4797878


  Česká republika

  STADA PHARMA CZ s.r.o. Tel: +420 257888111

  Magyarország STADA Hungary Kft Tel.: +36 18009747


  Danmark

  STADA Nordic ApS Tlf: +45 44859999

  Malta

  Pharma.MT Ltd Tel: +356 21337008


  Deutschland STADAPHARM GmbH Tel: +49 61016030

  Nederland Centrafarm B.V. Tel.: +31 765081000


  Eesti

  UAB „STADA Baltics“ Tel: +370 52603926

  Norge

  STADA Nordic ApS Tlf: +45 44859999


  Ελλάδα

  STADA Arzneimittel AG

  Τηλ: +30 2106664667

  Österreich

  STADA Arzneimittel GmbH Tel: +43 136785850


  España

  Laboratorio STADA, S.L. Tel: +34 934738889

  Polska

  STADA Poland Sp. z.o o. Tel: +48 227377920

  France

  Biogaran SAS

  Tél: +33 155724100

  Portugal

  Stada, Lda.

  Tel: +351 211209870


  Hrvatska

  STADA d.o.o.

  Tel: +385 13764111

  România

  STADA M&D SRL Tel: +40 213160640


  Ireland

  Clonmel Healthcare Ltd. Tel: +353 526177777

  Slovenija

  Stada d.o.o.

  Tel: +386 15896710


  Ísland

  STADA Arzneimittel AG Sími: +49 61016030

  Slovenská republika

  STADA PHARMA Slovakia, s.r.o. Tel: +421 252621933


  Italia

  EG SpA

  Tel: +39 028310371

  Suomi/Finland

  STADA Nordic ApS, Suomen sivuliike Puh/Tel: +358 207416888


  Κύπρος

  STADA Arzneimittel AG

  Τηλ: +30 2106664667

  Sverige

  STADA Nordic ApS Tel: +45 44859999


  Latvija

  UAB „STADA Baltics“ Tel: +370 52603926

  United Kingdom (Northern Ireland)

  STADA Arzneimittel AG Tel: +49 61016030


  Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi


 7. Käyttöohjeet


KÄYTTÖOHJEET

Libmyris (adalimumabi) esitäytetty kynä 40 mg/0,4 ml injektioneste, liuos, ihon alle

Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen kuin käytät Libmyris kertakäyttöistä esitäytettyä kynää Ennen pistämistä:

Lääkäri, hoitaja tai apteekkihenkilökunta neuvoo sinulle pistämistekniikan Libmyris kertakäyttöisellä

esitäytetyllä kynällä ennen kuin käytät sitä ensimmäistä kertaa.


Vaikka olisit jo käyttänyt muita markkinoilla olevia adalimumabikyniä, tämä kynä toimii eri tavalla kuin muut kynät. Siksi on tärkeää, että luet nämä ohjeet kokonaan ja ymmärrät Libmyris esitäytetyn kynän oikean käyttötavan ennen kuin yrität pistämistä.


Tärkeää tietoa:

Älä käytä kynää ja ota yhteyttä lääkäriisi tai apteekkiin, jos


Poista läpinäkyvä suojus vasta juuri ennen pistosta. Pidä Libmyris kertakäyttöinen esitäytetty kynä poissa lasten näkyviltä ja ulottuvilta.


Lue tämän ohjeen kaikki sivut, ennen kuin käytät Libmyris kertakäyttöistä esitäytettyä kynää.


Libmyris esitäytetyn kynän osat


image

Harmaa tarttumisalue


Tarkastusikkuna


Oranssinen neulan suojaholkki NeulaLäpinäkyvä suojus


Miten Libmyris kertakäyttöistä esitäytettyä kynää pitäisi säilyttää?

Säilytä Libmyris kertakäyttöistä esitäytettyä kynää jääkaapissa 2 °C–8 °C lämpötilassa. Säilytä Libmyris kertakäyttöistä esitäytettyä kynää sen alkuperäisessä ulkopakkauksessa. Jos tarvitset Libmyris esitäytettyä kynää esimerkiksi matkustamisen aikana, sitä voidaan säilyttää 20 °C–25 °C lämpötilassa enintään 14 päivän ajan.

Katso pakkausselosteen kohdasta 5 lisätietoja.


KOHTA 1: Ota Libmyris esitäytetty kynä jääkaapista ja anna lämmetä huoneenlämpöön (20 °C–25 °C) 15–30 minuutin ajan ennen pistämistä.


Kohta 1a. Ota Libmyris esitäytetty kynä jääkaapista (ks. kuva A).


image

Kuva A


Kuva 1b. Jätä Libmyris esitäytetty kynä 20 °C–25 °C lämpötilaan 15–30 minuutiksi ennen pistämistä (ks. kuva B).


image

Kuva BKOHTA 2. Tarkista viimeinen käyttöpäivämäärä, kerää välineet ja pese kädet


Kohta 2a. Tarkista viimeinen käyttöpäivämäärä (EXP) Libmyris esitäytetyn kynän etiketistä (ks. kuva C).

Älä käytä Libmyris esitäytettyä kynää, jos viimeinen käyttöpäivämäärä (EXP) on mennyt.


image

EXP: KK/VVVV


Kuva C


Kohta 2b: Aseta seuraavat välineet puhtaalle, tasaiselle alustalle (ks. kuva D):


Kun pistävälle jätteelle tarkoitettu astiasi alkaa olla täynnä, sinun on noudatettava paikallista ohjeistusta sen asianmukaiseksi hävittämiseksi.


Älä hävitä pistävälle jätteelle tarkoitettua astiaasi talousjätteen mukana.

Älä käytä pistävälle jätteelle tarkoitettua astiaasi uudelleen.