Kotisivun Kotisivun
Cleveland Clinic

Zyvoxid
linezolid

HINNAT

600 mg tabletti, kalvopäällysteinen 10

Tukkukauppa: 38,45 €
Jälleenmyynti: 58,11 €
Korvaus: 0,00 €

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


ZYVOXID 20 mg/ml rakeet oraalisuspensiota varten

linetsolidi


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Zyvoxid rakeet oraalisuspensiota varten ovat ruskeassa pullossa.Zyvoxid rakeiden/jauheen väri vaihtelee valkoisesta keltaoranssiin tai valkoisesta kelta-oranssi-ruskeaan. Rakeet saattavat paakkuuntua. Kun valmiste saatetaan käyttövalmiiksi veden avulla, rakeista saadaan appelsiininmakuista nestettä (suspensiota), joka on väriltään valkoisesta kelta-oranssiin. Pullo on pahvikotelossa, joka sisältää 2,5 ml/5 ml:n mittalusikan.


Myyntiluvan haltija

Pfizer Oy Tietokuja 4

00330 Helsinki


Valmistaja

Pfizer Manufacturing Belgium NV, Rijksweg 12, B-2870 Puurs, Belgia tai

Pfizer Service Company, BVBA, Hoge Wei 10, 1930 Zaventem, Belgia


Tämä seloste on tarkistettu viimeksi 2.3.2022

Seuraavat tie dot on tarkoite ttu vain te rveydenhuollon ammattilaisille :


Ohjeet käyttökuntoon saattamiseksi:


Zyvoxid on rakeina, joista nimenomaan terveydenhuollon ammattilainen valmistaa käyttövalmiin oraalisuspension.


Ravista pulloa rakeiden irtonaisuuden varmistamiseksi. Liuota rakeet lisäämällä yhteensä 123 ml vettä kahdessa, suurin piirtein yhtä suuressa osassa. Tästä saadaan 150 ml oraalisuspensiota. Ravista suspensiota voimakkaasti kummankin vedenlisäyksen jälkeen. Käyttökuntoon saattamisen jälkeen suspensio on väriltään valkoisesta keltaoranssiin.


Kääntele pulloa varovaisesti muutaman kerran ylösalaisin ennen käyttöä. ÄLÄ RAVISTA.


Suositeltu Zyvoxid-suspensioannos on kuusi 5 ml:n mittalusikallista (600 mg linetsolidia) kahdesti vuorokaudessa (12 tunnin välein).


Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti. Katso myös kohta 3. ”Miten Zyvoxid-valmistetta otetaan”.