Kotisivun Kotisivun
Cleveland Clinic

Tambocor
flecainide

HINNAT

100 mg tabletti 20

Tukkukauppa: 5,06 €
Jälleenmyynti: 8,07 €
Korvaus: 0,00 €

100 mg depotkapseli, kova 30

Tukkukauppa: 7,33 €
Jälleenmyynti: 11,69 €
Korvaus: 0,00 €

200 mg depotkapseli, kova 30

Tukkukauppa: 11,40 €
Jälleenmyynti: 17,94 €
Korvaus: 0,00 €

100 mg tabletti 100

Tukkukauppa: 19,00 €
Jälleenmyynti: 29,23 €
Korvaus: 0,00 €

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Tambocor 100 mg table tti flekainidiasetaatti

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Kuten muutkin rytmihäiriölääkkeet, voi myös Tambocor aiheuttaa uusia rytmihäiriöitä. Kysy tarvittaessa neuvoa lääkäriltä, jos et tiedä, koskevatko edellä luetellut asiat sinua.

Lapset ja nuoret

Tambocor-valmistetta ei suositella alle 12-vuotiaille lapsille, sillä sen käytöstä tässä ikäryhmässä ei ole tarpeeksi tietoa.


Muut lääkevalmisteet ja Tambocor

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.


Ennen hoidon aloittamista on erityisen tärkeää että kerrot lääkärille, jos käytät jotakin seuraavista:


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Tambocor-tabletit ovat valkoisia, pyöreitä ja kaksoiskuperia. Tablettien toisella puolella on jakouurre. 20 ja 100 tablettia alumiinifoliopakkauksissa


Myyntiluvan haltija Viatris Oy Vaisalantie 2–8

02130 Espoo

puh. 020-720 9550

s-posti: infofi@viatris.com


Valmistaja

Mylan Hungary Kft. Mylan utca 1 Komárom

H-2900

Unkari


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 1.10.2021.