Kotisivun Kotisivun
AstraZeneca

Ayvakyt
avapritinib

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle


AYVAKYT 50 mg tabletti, kalvopäällysteinen

avapritinibi


image

Tähän lääkevalmisteeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti turvallisuutta koskevaa uutta tietoa. Voit auttaa ilmoittamalla kaikista mahdollisesti saamistasi haittavaikutuksista. Ks. kohdan 4 lopusta, miten haittavaikutuksista ilmoitetaan.


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

image


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko (-koot)

AYVAKYT 50 mg kalvopäällysteiset tabletit ovat pyöreitä, valkoisia tabletteja, joiden läpimitta

on 6 mm, ja joiden toiselle puolelle on kaiverrettu merkintä ”BLU” ja toiselle puolelle merkintä ”50”.


AYVAKYT toimitetaan pullossa, joka sisältää 30 kalvopäällysteistä tablettia. Yksi pahvipakkaus sisältää yhden pullon.


Pidä kuivausainesäiliö pullossa.


Myyntiluvan haltija ja valmistaja Blueprint Medicines (Netherlands) B.V. Gustav Mahlerplein 2

1082 MA Amsterdam Alankomaat

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja: Blueprint Medicines (Netherlands) B.V., NL

Tel/ Tél/ Teл/ Tlf/ Τηλ/ Sími/ Puh: +31 85 064 4001

Sähköposti: MedinfoEurope@blueprintmedicines.com


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi


Tämä lääkevalmiste on saanut ehdollisen myyntiluvan.

Se tarkoittaa, että lääkevalmisteesta odotetaan uutta tietoa.

Euroopan lääkevirasto arvioi vähintään kerran vuodessa uudet tiedot tästä lääkkeestä, ja tarvittaessa tämä pakkausseloste päivitetään.


.