Kotisivun Kotisivun
AstraZeneca

Bortezomib Fresenius Kabi
bortezomib

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


Bortezomib Fresenius Kabi 1 mg injektiokuiva-aine, liuosta varten

bortetsomibi


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.


Bortezomib Fresenius Kabi 1 mg injektiokuiva-aine, liuosta varten ON TARKOITETTU ANNETTAVAKSI VAIN LASKIMOON. Ei saa antaa muiden antoreittien kautta. Intratekaalinen anto on johtanut potilaan kuolemaan.


  1. HÄVITTÄMINEN


Injektiopullo on vain yhtä käyttökertaa varten, ja jäljelle jäänyt liuos tulee hävittää. Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.