Kotisivun Kotisivun
Cleveland Clinic

Conoxia
oxygen

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle


CONOXIA 100% lääkkeellinen kaasu, puristettu


Happi


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri tai sairaanhoitaja on neuvonut sinulle.

Lapset ja nuoret.

CONOXIA-valmistetta ei pidä käyttää lasten ja nuorten akuutin sarjoittaisen päänsäryn hoitoon.


Muut lääkevalmisteet ja CONOXIA

Kerro lääkärille, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.


Jos käytät tai sinulle on määrätty:

bleomysiiniä, cisplatiinia tai doksorubisiinia (syövän hoitoon), amiodaronia (sydänsairauden hoitoon), furadantiinia (nitrofurantoiinia) tai vastaavia antibiootteja (tulehduksen hoitoon), disulfiraamia (alkoholismin hoitoon) tai kemikaaleja, kuten parakvattia, kerro niistä lääkärille ennen tämän valmisteen käyttämistä, sillä niiden käyttö saattaa lisätä keuhkovaurioiden riskiä.


Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

CONOXIA-valmistetta voi käyttää raskauden ja imetyksen aikana. CONOXIAN-hoidolla ei ole tunnettuja haitallisia vaikutuksia hedelmällisyyteen.


Ajaminen ja koneiden käyttö

Voit ajaa autoa käytettyäsi CONOXIA-valmistetta, jos hoidostasi vastaava lääkäri,on sitä mieltä että olet riittävän hyväkuntoinen ja kykenevä ajamiseen.


 1. Miten CONOXIA-valmiste tta käyte tään


  Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri tai sairaanhoitaja on neuvonut sinulle. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai sairaanhoitajalta, jos olet epävarmaJos käytät tätä lääkettä kotona, saat täydellisen koulutuksen CONOXIA-valmisteen käyttöön sekä laitteen, kun saat ensimmäisen lähetyksen happea.

  • Suositeltu annos määritetään yksilöllisesti sairauden mukaan.

   Tavallinen aikuisen annos akuutin hapenpuutteen hoidossa tai ehkäisemisessä on 2-6 litraa minuutissa happiviiksiä käytettäessä tai maskin kautta annettuna 5–10 litraa minuutissa

   Kysy lääkäriltäsi annostusohjeet muihin tapauksiin.

   CONOXIA-valmistetta hengitetään tavallisesti happiviiksien tai maskin kautta.


   Sarjoittaisen päänsäryn hoidossa CONOXIA käytetään suukappaletta tai maskia liitettynä demandventtiiliin tai maski jossa on takaisinvirtauksen estävä venttiili.


   Lue huolellisesti hengityslaitteistosi käyttöohjeet/potilasohjeet sekä Rotarex tai LIV-venttiilin käyttöohjeet.


   Käyttö lapsille ja nuorille

   Kaikenikäisiä lapsia voidaan hoitaa CONOXIA-valmisteella, mutta vastasyntyneiden kanssa on oltava erityisen varovaisia. Ks. myös kohta 2.


   Jos käytät enemmän CONOXIA-valmistetta kuin sinun pitäisi

   Voit saada oireita yliannostuksesta, jos käytät CONOXIA-valmistetta enemmän kuin pitäisi. Liian suuri määrä voi:

   • aiheuttaa kipua, kuivaa yskää ja hengästyneisyyttä

   • vaikuttaa keuhkojen toimintaa ja poikkeustapauksissa (esimerkiksi potilailla, joilla on krooninen keuhkosairaus) se voi aiheuttaa hengityslamaa ja tajuttomuuden.


    Jos CONOXIA-valmiste aiheuttaa yliannostuksen merkkejä, ota aina yhteys lääkäriin. Jos oireet ovat vaikeita, hakeudu lääkäriin tai sairaalaan välittömästi.

    Jos sinulla on lisäkysymyksiä lääkkeen käytöstä, ota yhteys lääkäriisi


    Turvaohjeet

    • Tupakointi ja avotulen teko on kielletty tiloissa, joissa CONOXIA-valmistetta käytetään, koska se lisää tulipalovaaraa.

    • CONOXIA on tarkoitettu vain lääkinnälliseen käyttöön.

    • Liitä pullo vain lääkkeelliselle hapelle tarkoitettuun liitäntään.

    • Happea (säiliötä ja pulloa) saa käyttää vain tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto.

    • Paineensäädin on avattava hitaasti ja varovasti syttymisvaaran takia.

    • Älä koskaan käytä rasvaa, öljyä tai vastaavaa ainetta jumiutuneen liittimen kierteiden voiteluun, koska kosketus korkeapaineisen CONOXIA-valmisteen kanssa aiheuttaa itsesyttymisvaaran.

    • Käsittele venttiileitä ja liitettäviä laitteita puhtain ja rasvattomin käsin (älä käytä käsivoidetta tms.).

    • Älä käytä leivänpaahdinta, hiustenkuivaajaa tai vastaavaa sähkölaitetta CONOXIA-hoidon aikana.

    • Älä koskaan aseta happimaskia tai happiviiksiä suoraan tekstiilin päälle hoidon aikana –hapella kyllästyneet kankaat voivat olla erittäin herkästi syttyviä ja aiheuttaa tulipalovaaran. Jos näin tapahtuu, ravistele ja tuuleta tekstiilit huolellisesti.

    • Sulje laitteet tulipalon sattuessa.

    • Kaasupullot on kannettava turvaan palovaaran uhatessa.

    • Sulje laitteet, kun niitä ei käytetä.


 2. Mahdolliset haittavaikutukset


  Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Haittavaikutuksia ilmenee tavallisesti suuria pitoisuuksia (yli 70 %) käytettäessä ja kauan kestäneen hoidon (vähintään 6–12 tuntia) jälkeen.


  Vakavimpia mahdollisia haittavaikutuksia ovat hengitysvaikeudet, niin kutsuttu hengitysvaikeusoireyhtymä/respiratory distress syndrome (joka voi johtaa keuhkojen sidekudostumiseen). Jos sinulla on hengitysvaikeuksia, lopeta lääkkeen käyttö ja /tai hakeudu välittömästi lääkäriin.


  Melko harvinaiset (alle yhdellä potilaalla 100:sta)

  Limakalvojen kuivuminen nenässä ja suussa, koska kaasu on kuivaa. Hengitykseen liittyvä kipu, kuiva yskä ja hengästyneisyys.


  Harvinaiset (alle yhdellä potilaalla 1000:sta)

  Korkeille happipitoisuuksille altistuneilla vastasyntyneillä: silmävauriot, joiden seurauksena näkökyky saattaa heikentyä.

  Hengityslama.

  Hyvin harvinaiset (alle yhdellä potilaalla 10 000:sta)

  Hengitysvaikeudet;, hengitysvaikeusoireyhtymä / respiratory distress syndrome Palovammat.


  Jos saat jonkun näistä haittavaikutuksista, lopeta hoito ja ota yhteys lääkäriin.


  Haittavaikutukset lapsilla

  Vastasyntyneiden hoidossa on noudatettava erityistä varovaisuutta, koska he ovat alttiimpia joillekin haittavaikutuksille kuin muut potilaat.

  Kaikista vakavimpia haittavaikutuksia vastasyntyneillä ovat silmävammat (retrolentaalinen fibroplasia), joka voi aiheuttaa näön heikkenemisen sekä keuhkovaurion (bronkopulmonaalinen dysplasia).

  Jos epäilet lapsellasi olevan näitä haittavaikutuksia, lopeta hoito ja ota välittömästi yhteys lääkäriin.

  Edellä mainittujen vakavien haittavaikutusten lisäksi lapsilla ei tunneta muita haittavaikutuksia kuin ne, jotka esiintyvät myös aikuisilla.


  Haittavaikutuksista ilmoittaminen

  Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.


  www-sivusto: www.fimea.fi

  Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

  PL 55

  00034 FIMEA


 3. CONOXIA- valmiste en säilyttäminen


  Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

  • Pidä pullo tilassa, jossa on hyvä ilmanvaihto ja jossa se ei altistu voimakkaalle kuumuudelle.

  • Pidä pullo puhtaana ja kuivana.

  • Varmista, että kaasupullo ei pääse putoamaan eikä altistu kolhuille.

  • Älä säilytä helposti syttyvien materiaalien lähettyvillä.

  • Älä käytä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen.

   • Älä käytä lääkettä, jos huomaat, että toimitetun kaasupullon sinetti ei ole ehjä

   • Säilytä ja kuljeta venttiilit suljettuina sekä mahdollinen suojatulppa ja suojus paikoillaan.

   • Kaasupullo tulee palauttaa toimittajalle


 4. Pakkauksen sisältö ja muuta tie toa


Mitä CONOXIA sisältääCONOXIA-lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot


Kaasupullon hartiaosan väri on valkoinen (happi). Kaasupullon runko valkoinen (lääkkeellinen kaasu). Pulloista/pakkauksista, jotka on täytetty 200 barin , paineeseen, saadaan noin X litraa kaasua normaalissa ilmanpaineessa ja 15 °C:n lämpötilassa alla olevan taulukon mukaan:


Pullon koko litroina

0,4

1

1,1

1,2

2

2,5

3

4

4,7

5

6

10

15

Litraa kaasua

80

210

230

260

430

530

630

850

1000

1060

1260

2120

3180


Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.


Myyntiluvan haltija

Linde Gas BOX 30193

10425 Tukholma Ruotsi


Valmistajat:


Linde Gas AS

Gamle Leirdals vei 2 NO-1081 Oslo

Norja

Linde Gas SIA Putnu iela 2 Ropazu region Zakumuiza,

LV-2133

Latvia

Oy Linde Gas Ab Agantie 2

11310 Riihimäki

Suomi


Linde Gas ehf Linde Gas AB

Breidhöfda 11 ICE-110 Reykjavik Islanti

Baltzar von Platens gata 4-6 SE-749 47 Enköping

Routsi


Tällä lääkevalmisteella on myyntilupa Euroopan talousalueeseen kuuluvissa jäsenvaltioissa seuraavilla kauppanimillä:


Tanska- Conoxia Viro- CONOXIA

Suomi- CONOXIA Islanti- CONOXIA Latvia- CONOXIA Liettua- CONOXIA Norja- Conoxia Ruotsi- Conoxia

Tämä pakkuausseloste on tarkistettu viimeksi 19.12.2021

Oy Linde Gas Ab, Linde Healthcare

Itsehallintokuja 6

02600 Espoo

Puh: 010 2421


Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen Fimea kotisivuilta (www.fimea.fi)