Kotisivun Kotisivun
AstraZeneca

Pausanol
estriol

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Pausanol® 0,5 mg emätinpuikot estrioli

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuten lääkäri on määrännyt

tai apteekkihenkilökunta tai sairaanhoitaja on neuvonut.


Lääkevalmisteen kuvaus

Valkoinen tai melkein valkoinen, torpedonmallinen emätinpuikko


Myyntiluvan haltija

Takeda Oy, PL 1406, 00101 Helsinki, puh. 020 746 5000


Valmistaja

PHARBIL Waltrop GmbH, Im Wirrigen 25, 45731 Waltrop, Saksa


Pakkausseloste on tarkistettu 8.2.2022