Koduleht Koduleht
International Commitee of the Red Cross

Yuflyma

Pakendi infoleht: teave patsiendile


Yuflyma 80 mg süstelahus pen-süstlis

adalimumab


image

Sellele ravimile kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Te saate sellele kaasa aidata, teatades ravimi kõigist võimalikest kõrvaltoimetest. Kõrvaltoimetest teatamise kohta vt lõik 4.


Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.


image

Ärge eemaldage korki enne, kuni olete valmis süstima. Hoidke Yuflyma’t lastele kättesaamatus kohas.


 1. Koguge kokku süstimiseks vajalikud tarvikud.


  1. Valmistage puhas ja tasane pind, näiteks laud või tööpind, hästi valgustatud alale.

  2. Eemaldage külmikus hoiatavast pakendist 1 pensüstel.

  3. Veenduge, et teil oleks järgmised tarvikud:

   • pensüstel;

   • 1 alkoholiga immutatud vatitampoon.


    Ei sisaldu pakendis:

    • vatitups või marli;

    • kleepuv side;

    • teravate jäätmete konteiner.

     image

 2. Kontrollige pensüstlit


  1. Veenduge, et teil on õige ravim (Yuflyma) ja õige annus.

  2. Kontrollige pensüstlit ja veenduge, et sellel pole mõrasid ega kahjustusi.

  3. Kontrollige kõlblikkusaega pensüstli etiketil.  EXP: KUU AASTA

  Ärge kasutage pensüstlit, kui

   • sellel on mõra või kui see on kahjustunud;

   • kui kõlblikkusaeg on möödunud.


    Joonis O


 3. Kontrollige ravimit.


  a. Vaadake läbi akna ja veenduge, et vedelik on selge, värvitu kuni kahvatupruun ja osakesteta.


    • Ärge kasutage süstlit, kui vedelik on värvunud (kollane või tumepruun), hägune või sisaldab osakesi.


    • Võite vedelikus näha õhumulle. See on normaalne.


  Joonis P

  image


  15...30

  minutit

 4. Oodake 15 kuni 30 minutit


  1. Jätke pensüstel toatemperatuurile 15 kuni 30 minutiks, et see saaks soojeneda.


   • Ärge soojendage pensüstlit selliste soojusallikatega nagu näiteks kuum vesi või mikrolaineahi.


    Joonis Q


 5. Valige sobiv süstekoht


  1. Võite süstida:

   • reie esiossa;

   • kõhtu, välja arvatud 5 cm (2 tolli) suurune ala naba ümber.

   • õlavarre välimisse piirkonda (AINULT siis, kui olete hooldaja).


    • Ärge süstige nahka, mis jääb 5 cm (2 tolli) kaugusele nabast või mis on punane, kõva, õrn, kahjustatud või armkoega

    • Kui teil on psoriaas, ärge süstige otse kõrgema pinnaga, paksenenud, punasse või ketendavasse nahalaiku või -

     kahjustusse.

    • Ärge süstige läbi oma riiete.


    AINULT hooldaja


    Enesesüstimine ja hooldaja

  2. Vahetage süstekohta iga kord, kui süstite. Iga uus süstekoht peaks olema vähemalt 3 cm (1,2 tolli) kaugusel sellest süstekohast, kuhu te enne süstisite.


Joonis R

image

image

imageJoonis S


6. Peske käsi


a. Peske käsi seebi ja veega ning kuivatage neid hoolikalt.


7. Puhastage süstekohta


 1. Puhastage süstekohta alkoholitampooniga ringikujuliste liigustustega.

 2. Enne süstimist laske nahal kuivada.


 • Ärge puhuge süstekohale ega puudutage seda enne süstimist.

Joonis G


Nõelakaitse


Joonis T


8. Eemaldage kork


a. Hoidke ühe käega kinni pensüstli süstlakorpusest õrnalt otse maha.

 • Ärge eemaldage korki enne, kuni olete valmis süstima.

 • Ärge proovige nõela ega nõelakaitset puudutada. Sedasi toimides võib tekkida nõelatorke vigastus.

 • Ärge pange pensüstlile uuesti korki peale. Visake kork kohe teravate jäätmete konteinerisse.image


 1. Asetage pensüstel süstekohale.


  1. Hoidke pensüstlit nii, et te näeksite akent.

  2. Asetage pensüstel ilma nahka pigistamata või venitamata süstekohale 90-kraadise nurga all.


  VÕI


  Joonis U  1.

  klõps


  2.

  klõps

  Seejärel lugege aeglaselt viieni

 2. Süstige


  1. Suruge pensüstel tugevalt vastu nahka. Süstimise alustamisel kuulete te esimest valju klõpsatust ja kolvivars hakkab aknasse ilmuma.


  2. Suruge endiselt pensüstel tugevalt vastu nahka ja oodake, kuni kostub teine vali klõpsatus.


  3. Kui olete teise valju klõpsatuse ära kuulnud, suruge endiselt pensüstlit tugevalt vastu nahka ja lugege aeglaselt viieni, et olla kindel, et süstisite täisannuse.


   • Ärge muutke pensüstli asukohta pärast süstimise algust.


   Joonis V

   image


 3. Eemaldage pensüstel süstekohast ja hoolitsege süstekoha eest


  1. Kontrollige pensüstlit ja veenduge, et sinine kolvivars halli otsaga ilmub täielikult aknasse.


  2. Eemaldage pensüstel nahalt.


    • Pärast pensüstli eemaldamist süstekohast liigub kate automaatselt nõelale. Ärge pange pensüstlile uuesti korki peale.   Joonis W


   Nõela- kaitse

   • Kui aken pole täielikult siniseks muutunud või kui ravimit veel süstitakse, tähendab see, et te pole kogu annust saanud. Helistage kohe oma tervishoiuteenuse osutajale.


  3. Hoolitsege õrnalt süstekohta eest, tupsutades seda õrnalt vatitupsu või marliga, mitte kohta hõõrudes, vajaduse korral siduge kleepuva sidemega. Võib tekkida verejooks.


   • Ärge taaskasutage pensüstlit.

   • Ärge hõõruge süstekohta.


    Joonis X


 4. Kõrvaldage pensüstel


  1. Visake kasutatud pensüstel spetsiaalsesse teravate jäätmete konteinerisse vastavalt arsti, meditsiiniõe või apteekri juhistele.


  2. Võite alkoholipadjakese ja pakendi visata olmeprügisse.Joonis Y