Koduleht Koduleht
International Commitee of the Red Cross

Yuflyma

Pakendi infoleht: teave patsiendile


Yuflyma 80 mg süstelahus süstlis

adalimumab


image

Sellele ravimile kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Te saate sellele kaasa aidata, teatades ravimi kõigist võimalikest kõrvaltoimetest. Kõrvaltoimetest teatamise kohta vt lõik 4.


Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.


image

Ärge eemaldage kork varem kui vahetult enne süstimist. Hoidke Yuflyma’t laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.


 1. Koguge kokku süstimiseks vajalikud tarvikud.

  1. Valmistage puhas ja tasane pind, näiteks laud või tööpind, hästi valgustatud alale.

  2. Eemaldage külmikus hoiatavast pakendist 1 eeltäidetud süstal.

   • Hoidke pakendist eemaldamisel eeltäidetud süstalt korpusest. Ärge puudutage kolbi.

  3. Veenduge, et teil oleks järgmised tarvikud:

   • eeltäidetud süstalt;

   • alkoholiga immutatud vatitampoon.


    Ei sisaldu pakendis:

   • vatitups või marli;

   • kleepuv side;

   • teravate jäätmete konteiner.

    image

    image    EXP: KUU AASTA


    Joonis B


    2. Kontrollige eeltäidetud süstal    Ärge kasutage eeltäidetud süstalt, kui


    image

    Joonis C


    3. Kontrollige ravimit


    a. Vaadelge ravimit ja veenduge, et vedelik on selge, värvitu kuni kahvatupruun ja osakestevaba.
    15...30

    minutit


    Joonis D


    4. Oodake 15 kuni 30 minutit


    a. Jätke eeltäidetud süstalt toatemperatuurile 15 kuni 30 minutiks, et see saaks soojeneda.


    1. Veenduge, et teil on õige ravim (Yuflyma) ja õige annus.

    2. Vaadake süstlit ja veenduge, et sellel puuduvad mõrad või kahjustused.

    3. Kontrollige kõlblikkusaega süstli sildil.

    • sellel on mõra või kui see on kahjustunud;

    • kui kõlblikkusaeg on möödunud.

    • Ärge kasutage eeltäidetud süstalt, kui vedelik on värvi muutnud (kollane või tumepruun), hägune või sisaldab osakesi.

    • Võite vedelikus näha õhumulle. See on normaalne.

    • Ärge soojendage eeltäidetud süstalt selliste soojusallikatega nagu näiteks kuum vesi või mikrolaineahi.

    image


    1. Valige sobiv süstekoht


     1. Võite süstida:

      • reie esiossa;

      • kõhtu, välja arvatud 5 cm (2 tolli) suurune ala naba ümber;

      • õlavarre välimisse piirkonda (AINULT siis, kui olete hooldaja).


   • Ärge süstige nahka, mis jääb 5 cm (2 tolli) kaugusele teie nabast või mis on punane, kõva, õrn, kahjustatud või armkoega.

   • Kui teil on psoriaas, ärge süstige otse kõrgema pinnaga, paksenenud, punasse või ketendavasse nahalaiku või

    nahakahjustusse.

   • Ärge süstige läbi oma riiete.


   AINULT hooldaja Enesesüstimine ja hooldaja

   1. Vahetage süstekohta iga kord, kui süstite. Iga uus süstekoht peaks olema vähemalt 3 cm (1,2 tolli) kaugusel varem kasutatud süstekohast.


    Joonis E


    1. Peske käsi


    1. Peske käsi seebi ja veega ning kuivatage neid hoolikalt.


   Joonis F

   image

   image   7. Puhastage süstekohta
   Joonis G   8. Eemaldage kork


   a. Eemaldage kork, hoides süstli korpusest ühe käega kinni. Tõmmake teise käega kork õrnalt otse maha.
   Visake kork kohe teravate ainete hävitamise konteinerisse.


   Joonis H

   1. Puhastage süstekohta alkoholipadjakesega ringikujuliste liigustustega.

   2. Enne süstimist laske nahal kuivada.

   • Ärge puhuge süstekohale ega puudutage seda enne süstimist.

   • Ärge eemaldage korki enne, kuni olete valmis süstima

   • Ärge proovige nõela puudutada. Nii tehes võib tekkida nõelatorke vigastus.

   • Ärge pange eeltäidetud süstalt uuesti korki peale.

   image


   1. Sisestage eeltäidetud süstalt süstekohta


    1. Näpistage süstekohas ühe käega õrnalt nahavolti.


    2. Hoides süstlit selle korpusest, sisestage nõel kiiresti „noole heitmise“ laadse liigutusega 45-kraadise nurga all täielikult nahavolti.


    VÕI


    Joonis I


   2. Süstige


   1. Kui nõel on sisestatud, laske näpistatud nahk lahti.

   2. Suruge kolb aeglaselt lõpuni alla, kuni kogu vedelik on süstitud ja süstel on tühi.


   • Ärge muutke eeltäidetud süstalt asendit pärast süstimise algust.


   Joonis J


   image


   11. Eemaldage süstel süstekohast ja hoolitsege süstekoha eest.   Joonis K

   image


   12. Kõrvaldage eeltäidetud süstalt
   Joonis L

   1. Kui süstel on tühi, eemaldage süstel nahalt sama nurga all, kui see sisestati.

   2. Hoolitsege õrnalt süstekohta eest, tupsutades seda vatitupsu või marliga süstekohta mitte hõõrudes, vajaduse korral siduge kleepuva sidemega. Võib tekkida verejooks.

   • Ärge kasutage eeltäidetud süstalt uuesti.

   • Ärge proovige nõela puudutada.

   • Ärge hõõruge süstekohta.

   • Ärge pange eeltäidetud süstalt uuesti korki peale.

   1. Visake kasutatud eeltäidetud süstalt spetsiaalsesse teravate jäätmete konteinerisse vastavalt arsti, apteekri või meditsiiniõe juhistele.

   2. Võite alkoholipadjakesed ja pakendid visata olmeprügisse.

   • Hoidke alati süstel ja spetsiaalne teravate jäätmete konteiner lastele kättesaamatus kohas.


   Yuflyma eeltäidetud süstalt nõelakaitsega


   kolb


   sõrmepid emed   ravim

   vaateaken


   nõel


   nõelakaitse


   nõel   enne kasutamist

   kork


   pärast kasutamist


   image

   image

   Joonis A


   Ärge kasutage eeltäidetud süstalt, kui

   • sellel on mõra või kui see on kahjustunud;

   • kui kõlblikkusaeg on möödunud.


    image

    Ärge eemaldage kork varem kui vahetult enne süstimist. Hoidke Yuflyma’t laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
    Ei sisaldu pakendis:

    - vatitups või marli;

    - kleepuv side;

    - teravate jäätmete konteiner.

    1. Koguge kokku süstimiseks vajalikud tarvikud.

     1. Valmistage puhas ja tasane pind, näiteks laud või tööpind, hästi valgustatud alale.

     2. Eemaldage külmikus hoiatavast pakendist 1 eeltäidetud süstal.

      • Hoidke pakendist eemaldamisel süstli korpusest. Ärge puudutage kolbi.

     3. Veenduge, et teil oleks järgmised tarvikud:

    • süstel;

    • alkoholiga immutatud vatitampoon.

    image

    image

    image


 2. Kontrollige eeltäidetud süstalt


  1. Veenduge, et teil on õige ravim (Yuflyma) ja annus

  2. Kontrollige eeltäidetud süstalt ja veenduge, et sellel poleks mõrasid ega kahjustusi.

  3. Kontrollige kõlblikkusaega süstli etiketil.   EXP: KUU AASTA

   Ärge kasutage eeltäidetud süstalt, kui

    • sellel on mõra või kui see on kahjustunud;

    • kui kõlblikkusaeg on möödunud.


     Joonis B     Joonis C

 3. Kontrollige ravimit


  a. Vaadelge ravimit ja veenduge, et vedelik on selge, värvitu

  kuni kahvatupruun ja osakesteta.

  .

  (kollane või tumepruun), hägune või sisaldab osakesi.

  • Ärge kasutage eeltäidetud süstalt, kui vedelik on värvunud


     • Võite vedelikus näha õhumulle. See on normaalne.

      image

      image      15...30

      minutit

      a. Jätke eeltäidetud süstalt toatemperatuurile 15 kuni 30

      minutiks, et see saaks soojeneda.

 4. Oodake 15 kuni 30 minutit


  • Ärge soojendage eeltäidetud süstalt selliste soojusallikatega nagu näiteks kuum vesi või mikrolaineahi.


   Joonis D


 5. Valige sobiv süstekoht


 1. Võite süstida:

  • reie esiossa;

  • kõhtu, välja arvatud 5 cm (2 tolli) suurune ala naba ümber;

  • õlavarre välimisse piirkonda (AINULT siis, kui olete hooldaja).


    • Ärge süstige nahka, mis jääb 5 cm (2 tolli) kaugusele teie nabast või mis on punane, kõva, õrn, kahjustatud, verevalumis või armkoega.

    • Kui teil on psoriaas, ärge süstige otse kõrgema pinnaga, paksenenud, punasse või ketendavasse nahalaiku või -

     kahjustusse.

    • Ärge süstige läbi oma riiete.   AINULT hooldaja Enesesüstimine ja

   hooldaja

 2. Vahetage süstekohta iga kord, kui süstite. Iga uus süstekoht peaks olema vähemalt 3 cm (1,2 tolli) varasemast süstekohast eemal.


Joonis E

a. Eemaldage kork, hoides süstlist ühe käega kinni. Tõmmake teise

käega kork õrnalt otse maha.

 • Ärge eemaldage korki enne, kuni olete valmis süstima

image

image

image

image

imageimage

Joonis F


6. Peske käsi


a. Peske käsi seebi ja veega ning kuivatage neid põhjalikult.


Joonis G


7. Puhastage süstekohta


 1. Puhastage süstekohta alkoholitampooniga ringikujuliste liigustustega.

 2. Enne süstimist laske nahal kuivada.


 • Ärge puhuge süstekohale ega puudutage seda enne süstimist.8. Eemaldage kork


 • Ärge proovige nõela puudutada. Nii tehes võib tekkida nõelatorke vigastus.

 • Ärge pange eeltäidetud süstalt uuesti korki peale. Visake kork kohe teravate ainete hävitamise konteinerisse.


Joonis H

image

image

image

image

imageVÕI


9. Sisestage eeltäidetud süstalt süstekohta


 1. Näpistage süstekohas ühe käega õrnalt nahavolti.

 2. Hoides eeltäidetud süstalt selle korpusest, sisestage nõel kiiresti „noole heitmise“ laadse liigutusega 45-kraadise nurga all täielikult nahavolti.


Joonis I


10. Süstige


 1. Kui nõel on sisestatud, laske näpistatud nahk lahti.

 2. Suruge kolb aeglaselt lõpuni alla, kuni kogu vedelik on süstitud ja süstel on tühi.


 • Ärge muutke süstli asendit pärast süstimise algust.


Joonis J

image

image

image

image


 1. Eemaldage eeltäidetud süstalt süstekohast ja hoolitsege süstekoha eest


  1. Kui eeltäidetud süstalt on tühi, võtke aeglaselt oma pöial kolvilt ära, kuni nõel on täiesti nõelakattega kaetud.

  2. Hoolitsege õrnalt süstekohta eest, tupsutades seda õrnalt vatitupsu või marliga, süstekohta mitte hõõrudes, vajaduse korral siduge kleepuva sidemega. Võib esineda verejooksu.


  • Ärge kasutage eeltäidetud süstalt uuesti.

  • Ärge hõõruge süstekohta.


  Joonis K


 2. Kõrvaldage eeltäidetud süstalt


 1. Visake kasutatud süstel spetsiaalsesse teravate jäätmete konteinerisse vastavalt arsti, meditsiiniõe või apteekri juhistele.


 2. alkoholipadjakese ja pakendi võib visata olmeprügisse.Joonis L