Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
Pfizer

Velphoro

ΤΙΜΈς

VELPHORO CHW.TAB 500MG/TAB φιαλίδιο (HDPE) x 90 δισκία

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 133,85 €
Λιανεμποριο: 164,59 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον ασθενή


Velphoro 500 mg μασώμενα δισκία.

σίδηρος σε μορφή σουκροφερικού οξυ-υδροξειδίου


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.


Εμφάνιση του Velphoro και περιεχόμενα της συσκευασίας


Τα μασώμενα δισκία έχουν καφετί χρώμα, είναι κυκλικά και φέρουν ανάγλυφη ένδειξη PA500 στη μία πλευρά. Δισκία διαμέτρου 20 mm και πάχους 6.5 mm.


Τα δισκία συσκευάζονται σε φιάλες πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας με πώμα πολυπροπυλενίου ασφαλείας για παιδιά και επαγωγική σφράγιση μεταλλικού φύλλου ή αλουμινένια συσκευασία κυψελών (blister) ασφαλείας για παιδιά.


Το Velphoro διατίθεται σε συσκευασίες με 30 ή 90 μασώμενα δισκία. Διατίθενται πολυσυσκευασίες για τις συσκευασίες κυψελών με 90 μασώμενα δισκία (που περιέχουν 3 ατομικές συσκευασίες με

30 × 1 μασώμενα δισκία έκαστη).


Μπορεί να μη κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.


Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας


Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma France 100–101 Terrasse Boieldieu

Tour Franklin La Défense 8 92042 Paris la Défense Cedex

Γαλλία


Παρασκευαστής


Vifor France

100–101 Terrasse Boieldieu Tour Franklin La Défense 8 92042 Paris la Défense Cedex Γαλλία


Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το παρόν φαρμακευτικό προϊόν, παρακαλείστε να απευθυνθείτε στον Κάτοχο της Άδειας Κυκλοφορίας.


Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις


.