Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
Pfizer

NAIREM

ΤΙΜΈς

NAIREM F.C.TAB 10MG/TAB BTx4 TABS (σε blister PVC/Aclar/Auminium)

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 17,92 €
Λιανεμποριο: 25,64 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

NAIREM F.C.TAB 20MG/TAB BTx4 TABS (σε blister PVC/Aclar/Auminium)

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 18,52 €
Λιανεμποριο: 26,50 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

NAIREM F.C.TAB 5MG/TAB BTx28 TABS (σε blister PVC/Aclar/Auminium)

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 39,75 €
Λιανεμποριο: 56,88 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

image

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον ασθενή NAIREM 10 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία NAIREM 20 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία ταδαλαφίλη


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.

Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Βλέπε ενότητα 4.


Τι περιέχει το παρόν φύλλο οδηγιών:

 1. Τι είναι το NAIREM και ποια είναι η χρήση του

 2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν χρησιμοποιήσετε το NAIREM

 3. Πώς να χρησιμοποιήσετε το NAIREM

 4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες

 5. Πώς να φυλάσσετε το NAIREM

6. Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες


1. Τι είναι το NAIREM και ποια είναι η χρήση του


Το NAIREM αποτελεί θεραπεία για τους ενήλικες άνδρες με στυτική δυσλειτουργία. Στην κατάσταση αυτή ένας άνδρας δεν έχει στύση ή δεν μπορεί να διατηρήσει ικανοποιητική στύση για σεξουαλική πράξη. Η ταδαλαφίλη έχει αποδειχθεί ότι βελτιώνει σημαντικά την ικανότητα επίτευξης ικανοποιητικής στύσης για σεξουαλική πράξη.


Το NAIREM περιέχει τη δραστική ουσία ταδαλαφίλη η οποία ανήκει σε μία ομάδα φαρμάκων που ονομάζονται αναστολείς της φωσφοδιεστεράσης τύπου 5.

Μετά τη σεξουαλική διέγερση, το NAIREM δρα βοηθώντας στη χαλάρωση των αιμοφόρων αγγείων του πέους, επιτρέποντας τη ροή αίματος μέσα στο πέος. Αποτέλεσμα αυτού είναι η βελτιωμένη λειτουργία της στύσης.

Το NAIREM δεν θα σας βοηθήσει εάν δεν έχετε στυτική δυσλειτουργία. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η ταδαλαφίλη δεν δρα εάν δεν υπάρχει σεξουαλική διέγερση.

Για να είναι αποτελεσματικό το φάρμακο αυτό, εσείς και η σύντροφός σας θα πρέπει να πραγματοποιείτε τη διαδικασία της σεξουαλικής πράξης όπως και όταν δεν λαμβάνατε φάρμακο για τη στυτική δυσλειτουργία.

2.Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν χρησιμοποιήσετε το NAIREM Μην χρησιμοποιήσετε το NAIREM εάν:


Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις

Απευθυνθείτε στο γιατρό σας πριν πάρετε το NAIREM.


Να γνωρίζετε ότι η σεξουαλική δραστηριότητα ενέχει πιθανότητα κινδύνου σε ασθενείς με καρδιακή πάθηση διότι προκαλεί μια έντονη επιβάρυνση στην καρδιά σας. Εάν έχετε οποιαδήποτε καρδιακή πάθηση θα πρέπει να ενημερώσετε το γιατρό σας.


Πριν πάρετε τα δισκία, ενημερώστε το γιατρό σας εάν έχετε:


Εάν εμφανισθεί αιφνίδια μείωση ή απώλεια της όρασής σας, θα πρέπει να σταματήσετε τη λήψη του NAIREM και να επικοινωνήσετε άμεσα με το γιατρό σας.

Μειωμένη ακοή ή αιφνίδια απώλεια αυτής έχει παρατηρηθεί σε μερικούς ασθενείς που λαμβάνουν ταδαλαφίλη. Παρόλο που δεν είναι γνωστό εάν το γεγονός σχετίζεται άμεσα με την ταδαλαφίλη, εάν παρατηρήσετε μειωμένη ή αιφνίδια απώλεια ακοής, σταματήστε να παίρνετε NAIREM και επικοινωνήστε αμέσως με το γιατρό σας.


Το NAIREM δεν ενδείκνυται για χρήση από γυναίκες.


Παιδιά και έφηβοι

Το NAIREM δεν ενδείκνυται για χρήση από παιδιά και έφηβους ηλικίας κάτω των 18 ετών.


Άλλα φάρμακα και NAIREM

Ενημερώστε το γιατρό σας εάν παίρνετε, έχετε πρόσφατα πάρει ή μπορεί να πάρετε άλλα φάρμακα. Μην πάρετε NAIREM εάν λαμβάνετε ήδη νιτρώδη.

Ορισμένα φάρμακα μπορεί να επηρεαστούν από το NAIREM ή μπορεί να επηρεάσουν το πόσο καλά θα δράσει το NAIREM. Ενημερώστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας εάν λαμβάνετε ήδη:


Το NAIREM με ποτό και οινοπνευματώδη

Πληροφορίες σχετικά με την επίδραση του αλκοόλ υπάρχουν στην ενότητα 3. Ο χυμός γκρέιπφρουτ μπορεί να επηρεάσει τη δραστικότητα του NAIREM και θα πρέπει να λαμβάνεται με προσοχή.

Επικοινωνήστε με το γιατρό για περισσότερες πληροφορίες.


Γονιμότητα

Σε σκύλους που έλαβαν θεραπεία παρατηρήθηκε μειωμένη ανάπτυξη σπέρματος στους όρχεις. Σε ορισμένους άνδρες παρατηρήθηκε μείωση σπέρματος. Οι επιδράσεις αυτές είναι απίθανο να οδηγήσουν σε έλλειψη γονιμότητας.


Οδήγηση και χειρισμός μηχανημάτων

Κάποιοι άνδρες που έλαβαν ταδαλαφίλη στις κλινικές μελέτες έχουν αναφέρει ζάλη. Ελέγξτε προσεκτικά την αντίδρασή σας σε αυτά τα δισκία πριν την οδήγηση ή τη χρήση μηχανημάτων.


Το NAIREM περιέχει λακτόζη

Εάν έχετε δυσανεξία σε κάποια σάκχαρα, ενημερώστε το γιατρό σας πριν πάρετε αυτό το φάρμακο.


 1. Πώς να χρησιμοποιήσετε το NAIREM


  Πάντοτε να παίρνετε το φάρμακο αυτό αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού σας. Εάν έχετε αμφιβολίες, ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.


  Τα δισκία NAIREM προορίζονται για χορήγηση από το στόμα μόνο σε άνδρες. Το δισκίο θα πρέπει να καταπίνεται ολόκληρο με λίγο νερό. Τα δισκία μπορεί να ληφθούν με ή άνευ τροφής.


  Η συνιστώμενη δόση έναρξης είναι ένα δισκίο των 10 mg πριν από τη σεξουαλική δραστηριότητα. Εάν η δράση της δόσης αυτής δεν είναι επαρκής, ο γιατρός μπορεί να αυξήσει τη δόση στα 20 mg ανάλογα με την ανταπόκριση σας στο NAIREM. Τα δισκία NAIREM χορηγούνται από του στόματος.


  Μπορείτε να λάβετε ένα δισκίο NAIREM τουλάχιστον 30 λεπτά προ της σεξουαλικής δραστηριότητας.

  Το NAIREM μπορεί να εξακολουθεί να είναι δραστικό έως και 36 ώρες μετά τη λήψη του δισκίου. Μην παίρνετε NAIREM περισσότερο από μία φορά την ημέρα.

  Το NAIREM 10 mg και 20 mg προορίζεται για λήψη πριν την προβλεπόμενη σεξουαλική δραστηριότητα και δεν συνιστάται η συνεχής καθημερινή χορήγηση.


  Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι χωρίς να υπάρχει σεξουαλική διέγερση δεν μπορεί να επιτευχθεί η αποτελεσματικότητα του NAIREM. Εσείς και η σύντροφός σας θα πρέπει να πραγματοποιείτε τη διαδικασία της σεξουαλικής πράξης όπως και όταν δεν λαμβάνατε φάρμακο για τη στυτική δυσλειτουργία.


  Η κατανάλωση αλκοόλ είναι δυνατόν να επηρεάσει την ικανότητα επίτευξης στύσης και είναι δυνατόν να προκαλέσει παροδική ελάττωση της αρτηριακής πίεσης. Εάν έχετε λάβει ή σχεδιάζετε να λάβετε NAIREM, αποφύγετε την κατανάλωση μεγάλης ποσότητας αλκοόλ (επίπεδα αλκοόλης στο αίμα 0,08% ή μεγαλύτερα) καθώς αυτό ίσως αυξήσει τον κίνδυνο ζάλης κατά την έγερση.


  Για δόσεις που δεν είναι υλοποιήσιμες/εφικτές με αυτό το φαρμακευτικό προϊόν, διατίθενται άλλες περιεκτικότητες καθώς και άλλα φαρμακευτικά προϊόντα.


  Εάν πάρετε μεγαλύτερη δόση NAIREM από την κανονική

  Επικοινωνήστε με το γιατρό σας. Μπορεί να εμφανίσετε τις ανεπιθύμητες ενέργειες που περιγράφονται στην ενότητα 4.

  Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση αυτού του φαρμάκου ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.


 2. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες


  Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και αυτό το φάρμακο μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους. Συνήθως οι ανεπιθύμητες ενέργειες είναι ήπιες έως μέτριες.


  Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε από τις παρακάτω ανεπιθύμητες ενέργειες σταματήστε να παίρνετε αυτό το φάρμακο και ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια:

  • αλλεργικές αντιδράσεις που συμπεριλαμβάνουν εξανθήματα (όχι συχνή).

  • πόνο στο στήθος – μην χρησιμοποιείτε νιτρώδη φάρμακα αλλά αναζητήστε άμεση ιατρική αντιμετώπιση (όχι συχνή).

  • πριαπισμό, μια παρατεταμένη και πιθανά επώδυνη στύση μετά τη λήψη του NAIREM (σπάνια). Εάν παρουσιάσετε μία τέτοια στύση, η οποία διαρκεί συνεχόμενα για περισσότερο από 4 ώρες, θα πρέπει να ενημερώσετε άμεσα το γιατρό σας.

  • αιφνίδια απώλεια της όρασης (σπάνια).


   Άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες που έχουν αναφερθεί:


   Συχνές (μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στα 10 άτομα)

  • κεφαλαλγία, οσφυαλγία, μυαλγία, πόνος στα χέρια και τα πόδια, έξαψη στο πρόσωπο, ρινική συμφόρηση και δυσπεψία.


   Όχι συχνές (μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στα 100 άτομα)

  • ζάλη, στομαχικός πόνος, αίσθημα αδιαθεσίας, τάση για έμετο (έμετος), παλινδρόμηση, θολή όραση, πόνος στο μάτι, δύσπνοια, παρουσία αίματος στα ούρα, παρατεταμένη στύση, έντονη αίσθηση προκάρδιων παλμών, γρήγορος καρδιακός ρυθμός, υψηλή αρτηριακή πίεση, μειωμένη αρτηριακή πίεση, ρινική αιμορραγία, βουητό στα αυτιά, οίδημα στα χέρια, πόδια ή τους αστραγάλους και αίσθημα κόπωσης.


   Σπάνιες (μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στα 1.000 άτομα)

  • λιποθυμία, επιληπτικοί σπασμοί και παροδική απώλεια μνήμης, οίδημα βλεφάρων, ερυθρότητα οφθαλμών, αιφνίδια μείωση ή απώλεια ακοής, εξανθήματα (κνησμώδη κόκκινα σημάδια στην επιφάνεια του δέρματος), αιμορραγία πέους, παρουσία αίματος στο σπέρμα και αυξημένη εφίδρωση.


   Καρδιαγγειακά επεισόδια και εγκεφαλικά επεισόδια έχουν επίσης σπάνια αναφερθεί σε άνδρες που ελάμβαναν ταδαλαφίλη. Οι περισσότεροι από αυτούς τους άνδρες είχαν προϋπάρχουσα καρδιαγγειακή πάθηση πριν λάβουν το φάρμακο αυτό.


   Μερική, προσωρινή ή μόνιμη μείωση ή απώλεια της όρασης σε έναν ή και τους δύο οφθαλμούς, έχει αναφερθεί σπάνια.


   Κάποιες επιπρόσθετες σπάνιες ανεπιθύμητες ενέργειες αναφέρθηκαν σε άνδρες που ελάμβαναν ταδαλαφίλη, οι οποίες δεν είχαν παρουσιαστεί στις κλινικές μελέτες. Αυτές περιλαμβάνουν:

   - ημικρανία, οίδημα στο πρόσωπο, σοβαρή αλλεργική αντίδραση που προκαλεί οίδημα του προσώπου και του λαιμού, σοβαρά δερματικά εξανθήματα, κάποιες διαταραχές που επιδρούν στη ροή του αίματος στα μάτια, ανώμαλοι καρδιακοί ρυθμοί, στηθάγχη και αιφνίδιος καρδιακός θάνατος.


   Η ζάλη έχει παρατηρηθεί πιο συχνά σε άνδρες άνω των 75 ετών που λαμβάνουν ταδαλαφίλη. Η διάρροια έχει παρατηρηθεί πιο συχνά σε άνδρες άνω των 65 ετών που λαμβάνουν ταδαλαφίλη.


   Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών

   Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Μπορείτε επίσης να αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας:

   Για την Ελλάδα:

   μέσω του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, Μεσογείων 284, GR-15562 Χολαργός, Αθήνα, Τηλ:

   +3021 32040380/337, Φαξ: +30 21 06549585, Ιστότοπος: https://www.eof.gr,

   Για την Κύπρο:

   στις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, Υπουργείο Υγείας, CΥ-1475, Φαξ: + 357 22608649 www.moh.phs.gov.cy/phs.


   Μέσω της αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών μπορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια του παρόντος φαρμάκου.


 3. Πώς να φυλάσσετε το NAIREM


  Το φαρμακευτικό αυτό προϊόν δεν απαιτεί ιδιαίτερες συνθήκες φύλαξης.


  Το φάρμακο αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το βλέπουν και δεν το φθάνουν τα παιδιά.


  Να μη χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο μετά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στο κουτί μετά τo EXP. Η ημερομηνία λήξης είναι η τελευταία ημέρα του μήνα που αναφέρεται εκεί.


  Μην πετάτε φάρμακα στο νερό της αποχέτευσης ή τα οικιακά απορρίματα. Ρωτήστε το φαρμακοποιό σας για το πώς να πετάξετε τα φάρμακα που δεν χρησιμοποιείτε πια. Αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος.


 4. Περιεχόμενα της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες Τι περιέχει το NAIREM

Η δραστική ουσία είναι η ταδαλαφίλη.


Ένα επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 10 mg ταδαλαφίλης. Ένα επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 20 mg ταδαλαφίλης.


Τα άλλα συστατικά είναι:

Πυρήνας δισκίου: λακτόζη μονοϋδρική, νατριούχος κροσκαρμελλόζη (E468), μικροκρυσταλλική κυτταρίνη (E460), λαουρυλοθειικό νάτριο, στεατικό μαγνήσιο.

Επικάλυψη δισκίου: υπρομελλόζη (E464), υδροξυπροπυλοκυτταρίνη (E463), πολυαιθυλενογλυκόλη 8000, τριακετίνη, διοξείδιο του τιτανίου (E171), κίτρινο οξείδιο του σιδήρου (E172).


Εμφάνιση του NAIREM και περιεχόμενα της συσκευασίας


image

Kίτρινου χρώματος, αμυγδαλοειδούς σχήματος, αμφίκυρτα επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία.Φέρουν χαραγμένο το “APO” στη μία πλευρά και το “T10” στην άλλη πλευρά.

Kίτρινου χρώματος, αμυγδαλοειδούς σχήματος, αμφίκυρτα επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία.Φέρουν χαραγμένο το “APO” στη μία πλευρά και το “T20” στην άλλη πλευρά.


Τα δισκία διατίθενται σε συσκευασίες

PVC/PVdC/Al ή PVC/Aclar/Al blisters σε χάρτινα κουτιά των 4 επικαλυμμένων με λεπτό υμένιο

δισκίων.

PVC/PVdC/Al ή PVC/Aclar/Al blisters σε χάρτινα κουτιά των 2 ή 4 επικαλυμμένων με λεπτό υμένιο

δισκίων.


Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.


Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας και Παρασκευαστής υπεύθυνος για την αποδέσμευση

DEMO ABEE, Βιομηχανία Φαρμάκων 21ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, 14568 Κρυονέρι Αττικής,

Ελλάδα,

Τηλ.: 210 81 61 802,

Φαξ: 210 81 61 587


Τοπικός αντιπρόσωπος στην Κύπρο:

The Star Medicines Importers Co. Ltd.,

Λουκή Ακρίτα 10, 3030 Λεμεσός, Τηλ.: 25371056


Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν έχει εγκριθεί στα Κράτη Μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) με τις ακόλουθες ονομασίες:


Ελλάδα: NAIREM 10 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία NAIREM 20 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία

Κύπρος: NAIREM 10 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία

NAIREM 20 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία

Πορτογαλία: NAIREM


Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσεως αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά τον