Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
Pfizer

Hexalen

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ


HEΧALEN®

Στοματικό εκνέφωμα, 0,2% w/v


Εξετιδίνη


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.


Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις

Να μη χρησιμοποιείται για μακροχρόνια θεραπεία γιατί μπορεί να διαταράξει την ισορροπία της χλωρίδας της στοματικής κοιλότητας.

Δεν είναι κατάλληλο για επίμονα συμπτώματα.

Το εκνέφωμα Hexalen® προορίζεται για στοματική χρήση.

Σε περιπτώσεις γενεκευμένων λοιμώξεων θα πρέπει να χορηγούνται αντιβιοτικά δια της συστηματικής οδού.


Παιδιά

Να μη χρησιμοποιείται σε παιδιά κάτω των 6 ετών. Σε μεγαλύτερα παιδιά να χορηγείται με προσοχή εξαιτίας του κινδύνου εμφάνισης λαρυγγοσπασμού που μπορεί, γενικά, να προκληθεί από την τοπική χρήση εκνεφωμάτων υπό πίεση καθώς και λόγω της ύπαρξης του μινθελαίου.


Άλλα φάρμακα και Hexalen®

Ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας εάν παίρνετε, έχετε πρόσφατα πάρει ή μπορεί να πάρετε άλλα φάρμακα.

Η παράλληλη ή, σε συνέχεια, χρήση άλλων αντισηπτικών φαρμάκων, θα πρέπει να αποφεύγεται εξαιτίας πιθανών αλληλεπιδράσεων.


Κύηση, θηλασμός και γονιμότητα

Το Hexalen® δεν πρέπει να χρησιμοποιείται αν είστε έγκυος.

Εάν θηλάζετε, ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού σας πριν πάρετε αυτό το φάρμακο.


Οδήγηση και χειρισμός μηχανημάτων

Δεν επιδρά στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων.


Το Hexalen® περιέχει μινθόλη και πρέπει να χορηγείται με προσοχή στα παιδιά.


 1. Πώς να χρησιμοποιήσετε το Hexalen®

  Πρέπει πάντοτε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο ακριβώς όπως περιγράφεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης ή σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού ή του φαρμακοποιού ή του νοσοκόμου σας. Εάν έχετε αμφιβολίες, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό ή τον/την νοσοκόμο σας.


  Η συνιστώμενη δοσολογία είναι 1-2 ψεκασμοί στη στοματοφαρυγγική κοιλότητα, διάρκειας 1-2 δευτερολέπτων ο καθένας, 2-3 φορές την ημέρα, αναλόγως με τη βαρύτητα των συμπτωμάτων.


  Οδηγίες χρήσης:

  Όταν ψεκάζετε κρατάτε το φιαλίδιο σε όρθια θέση.

  • Εφαρμόστε το επιστόμιο στη βαλβίδα.

  • Βάλτε το επιστόμιο στο στόμα έτσι ώστε το φάρμακο να πάει στην πάσχουσα περιοχή.

  • Για την εκνέφωση του φαρμάκου, πιέστε δυνατά το πώμα.

  • Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δύο φορές το φάρμακο χωρίς να βγάλετε το επιστόμιο από το στόμα


   Χρήση σε παιδιά και ηλικιωμένους

   Δεν υπάρχουν ιδιαίτερες οδηγίες.


   Εάν χρησιμοποιήσετε μεγαλύτερη δόση Hexalen® από την κανονική

   Οι περιπτώσεις που αφορούν υπερβολική δόση, μετά την κυκλοφορία του προϊόντος, είτε καλύπτονται επαρκώς από ανεπιθύμητες ενέργειες, ή δεν υποστηρίζονται από το σύνολο των στοιχείων. Καμία ανεπιθύμητη ενέργεια δεν ταυτοποιήθηκε.


   Η εξετιδίνη, στην παρούσα συγκέντρωση στο Hexalen®, είναι απίθανο να είναι τοξική όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες.

   Δεν υπάρχουν αποδείξεις για να υποθέσουμε ότι η επαναλαμβανόμενη, υπερβολική χορήγηση της εξετιδίνης μπορεί να οδηγήσει σε αντιδράσεις υπερευαισθησίας.


   Κατάποση αρκετής ποσότητας εξετιδίνης σε αλκοολικό εκνέφωμα μπορεί να οδηγήσει σε σημεία/συμπτώματα δηλητηρίασης από αλκοόλη, ειδικά σε περιπτώσεις μικρών παιδιών.

   Αντιμετώπιση της υπερδοσολογίας: Η αντιμετώπιση της υπερδοσολογίας είναι συμπτωματική αλλά σπάνια απαιτείται. Σε περίπτωση κατάποσης από ατύχημα του περιεχομένου ενός μπουκαλιού από ένα παιδί, χρειάζεται άμεσα η συμβουλή γιατρού. Η πλύση στομάχου πρέπει να γίνει σε δύο ώρες από την κατάποση και η αντιμετώπιση πρέπει να συσχετισθεί με τη θεραπεία της αλκοολικής δηλητηρίασης.

   Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2107793777


   Εάν ξεχάσετε να χρησιμοποιήσετε το Hexalen®

   Μην πάρετε διπλή δόση για να αναπληρώσετε τη δόση που ξεχάσατε. Συνεχίστε κανονικά τη θεραπεία.


 2. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες

  Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και αυτό το φάρμακο μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους.


  Το φάρμακο είναι γενικά καλώς ανεκτό, με λίγες πιθανότητες να προκαλέσει ερεθισμό ή αντιδράσεις ευαισθησίας. Παρατεταμένη χρήση του είναι επίσης καλώς ανεκτή.

  Τεστ αλλεργίας με εξετιδίνη σε αλοιφή ήταν αρνητικό για ερεθισμό και πιθανή ευαισθησία.

  Σε μερικά άτομα ήπιος ερεθισμός (όπως κυνάγχη, κάψιμο ή κνησμός) της γλώσσας και / ή των στοματικών ιστών έχει αναφερθεί. Άλλες παρενέργειες που έχουν αναφερθεί πολύ σπάνια περιλαμβάνουν παροδική αναισθησία και αλλοίωση της γεύσης.


  Οι ανεπιθύμητες ενέργειες του φαρμάκου που προσδιορίστηκαν κατά τη διάρκεια της εμπειρίας μετά την κυκλοφορία με εξετιδίνη περιλαμβάνονται στον πίνακα που ακολουθεί. Οι συχνότητες παρέχονται σύμφωνα με την ακόλουθη σύμβαση:


  Πολύ συχνές 1/10 Συχνές 1/100 και <1/10

  Όχι συχνές 1/1, 000 και <1/100 Σπάνιες 1/10, 000 και <1/1, 000 Πολύ σπάνιες <1/10, 000

  Μη γνωστές (δεν μπορούν να εκτιμηθούν από τα διαθέσιμα δεδομένα)


  Κατηγορία συχνότητας

  Ανεπιθύμητη ενέργεια

  Διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος

  Πολύ σπάνιες


  Αντιδράσεις υπερευαισθησίας Αγγειοοίδημα

  Διαταραχές του νευρικού συστήματος

  Πολύ σπάνιες


  Αγευσία, Δυσγευσία,

  Αναπνευστικού συστήματος, του θώρακα και του

  μεσοθωρακίου

  Πολύ σπάνιες


  Βήχας, Δύσπνοια

  Διαταραχές του γαστρεντερικού συστήματος

  Πολύ σπάνιες


  Ξηροστομία, Δυσφαγία, Ναυτία, Διόγκωση των σιελογόνων αδένων, Έμετος

  Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της οδού χορήγησης

  Πολύ σπάνιες


  Αντιδράσεις στο σημείο εφαρμογής


  Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών

  Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό, ή τον φαρμακοποιό ή τον/την νοσοκόμο σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Μπορείτε επίσης να αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας (βλ. λεπτομέρειες παρακάτω). Μέσω της αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών μπορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια του παρόντος φαρμάκου.


  Ελλάδα

  Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων Μεσογείων 284

  GR-15562 Χολαργός, Αθήνα Τηλ: + 30 213 2040380/337

  Φαξ: + 30 210 6549585

  Ιστότοπος: https://www.eof.gr


  Κύπρος

  Φαρμακευτικές Υπηρεσίες Υπουργείο Υγείας

  CY-1475 Λευκωσία Φαξ: + 357 22608649

  Ιστότοπος: www.moh.gov.cy/phs


 3. Πώς να φυλάσσετε το Hexalen®

  Το φάρμακο αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το βλέπουν και δεν το φθάνουν τα παιδιά.


  Να μη χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο μετά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στο κουτί και στη φιάλη. Η ημερομηνία λήξης είναι η τελευταία ημέρα του μήνα που αναφέρεται εκεί.


  Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Να φυλάσσεται σε θερμοκρασία μέχρι 30° C.

  Το φιαλίδιο περιέχει αέριο υπό πίεση. Μην το τρυπήσετε και με το πετάξετε στη φωτιά.


  Μην πετάτε φάρμακα στο νερό της αποχέτευσης ή στα οικιακά απορρίματα. Ρωτήστε το φαρμακοποιό σας για το πώς να πετάξετε τα φάρμακα που δεν χρησιμοποιείτε πια. Αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος.

 4. Περιεχόμενα της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες Τι περιέχει το Hexalen®


Εμφάνιση του Hexalen® και περιεχόμενα της συσκευασίας

Σε δοχείο αλουμινίου, με εσωτερική επίστρωση σμάλτου, περιέχονται 40 ml διαλύματος.


Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας και Παρασκευαστής

Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας:

Johnson & Johnson Hellas Consumer ΑΕ Αιγιαλείας & Επιδαύρου 4, 151 25, Αθήνα

Τηλ.: 210 6875528


Για την Κύπρο:

Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: Johnson & Johnson Hellas Consumer AE Τοπικός αντιπρόσωπος: Phadisco Ltd

Λ. Γιάννου Κρανιδιώτη 185, 2234 Λατσιά, Κύπρος. Τηλ: 22715000


Παρασκευαστής: Famar Orleans, Γαλλία


Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά: Ελλάδα:

Kύπρος: