Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
AstraZeneca

Arixtra
fondaparinux sodium

ΤΙΜΈς

ARIXTRA INJ.SOL 1,5MG/0,3ML PF.SYR BTX10 PF.SYR.

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 25,93 €
Λιανεμποριο: 35,72 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

ARIXTRA INJ.SOL 2,5MG/0,5ML PF.SYR BTX10PF.SYR.

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 33,71 €
Λιανεμποριο: 46,45 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

ARIXTRA INJ.SOL 7,5MG/0,6ML BTX10PF.SYR

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 109,30 €
Λιανεμποριο: 134,40 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

ARIXTRA INJ.SOL 10MG/0,8ML BTX10PF.SYR

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 120,17 €
Λιανεμποριο: 147,76 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη Arixtra 2.5 mg/0.5 ml ενέσιμο διάλυμα

fondaparinux sodium


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.


 1. Πιέστε μαλακά την περιοχή του δέρματος που καθαρίσατε έτσι ώστε να σχηματίζει μία πτυχή. Κρατήστε την πτυχή μεταξύ του δείκτη και του αντίχειρα καθόλη τη διάρκεια της ένεσης (εικόνα Γ).


 2. Κρατήστε τη σύριγγα σταθερά από την υποδοχή δείκτη- μέσου.

  Η βελόνα εισέρχεται κάθετα σε όλο το μήκος της στη

  δερματική πτυχή (εικόνα Δ).


  Εικόνα B1

  image

  Εικόνα Β2


  image

  Εικόνα Γ

  image

  Εικόνα Δ


 3. Ενέστε ΟΛΟ το περιεχόμενο της σύριγγας πιέζοντας το έμβολο όσο γίνεται προς τα κάτω (εικόνα Ε).


  Σύριγγα με αυτόματο σύστημα


 4. Αφήστε το έμβολο και η βελόνα θα αποτραβηχτεί αυτόματα από το δέρμα σε μία υποδοχή ασφάλειας όπου και ασφαλίζεται μόνιμα (εικόνα ΣΤ).

image

Εικόνα Ε


image

Εικόνα ΣΤ


Σύριγγα με χειροκίνητο σύστημα


9. Μετά την ένεση κρατήστε σταθερά τη σύριγγα στο ένα χέρι από το περίβλημα ασφαλείας, χρησιμοποιήστε το άλλο χέρι για να κρατήσετε την υποδοχή δείκτη-μέσου και τραβήξτε σταθερά προς τα πίσω. Αυτό ξεκλειδώνει το περίβλημα.

Σύρατε το περίβλημα έξω από το σώμα της σύριγγας μέχρι να κλειδώσει σε θέση πάνω από τη βελόνα. Αυτό φαίνεται στην Εικόνα 3 στην αρχή των οδηγιών


Μην πετάξετε τη χρησιμοποιημένη σύριγγα στα σκουπίδια του σπιτιού. Πετάξτε την σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας.