Hjemmeside Hjemmeside
International Commitee of the Red Cross

Flutiform

Indlægsseddel: Information til brugeren


Flutiform 50 mikrogram/5 mikrogram pr. dosis, inhalationsspray, suspension Flutiform 125 mikrogram/5 mikrogram pr. dosis, inhalationsspray, suspension Flutiform 250 mikrogram/10 mikrogram pr. dosis, inhalationsspray, suspension fluticasonpropionat/formoterolfumaratdihydrat


Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Udseende og pakningsstørrelser

Flutiform består af en lille beholder, der indeholder en hvid til råhvid væske (suspension). Beholderen er forsynet med en doseringsventil og anbragt i et gråt og hvidt plastikhylster med en lysegrå beskyttelseshætte til mundstykket. Hver inhalationsspray indeholder medicin til 120 doser (pust). Hver pakke indeholder én inhalationsspray. En multipakning består af 3 x 1 inhalationsspray (120 doser).


Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.


Indehaver af markedsføringstilladelsen

Mundipharma A/S Frydenlundsvej 30

2950 Vedbæk

Tlf. 45 17 48 00


Fremstiller Mundipharma DC B.V. Leusderend 16

3832 RC Leusden Holland


Denne indlægsseddel blev senest ændret i januar 2019.