Hjemmeside Hjemmeside

Tadalafil Orion
tadalafil

Indlægsseddel: Information til brugeren Tadalafil Orion 5 mg filmovertrukne tabletter tadalafil

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.


Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Tadalafil Orion.


Vær opmærksom på, at seksuel aktivitet indebærer en mulig risiko for patienter med hjertesygdom, fordi aktiviteten giver ekstra anstrengelse til hjertet. Hvis du har problemer med hjertet, bør du tale med din læge.


Da godartet forstørrelse af blærehalskirtlen og kræft i blærehalskirtlen (prostatakræft) kan have de samme symptomer, vil din læge undersøge dig for kræft i blærehalskirtlen, før du begynder behandlingen med Tadalafil Orion for godartet forstørrelse af blærehalskirtlen. Tadalafil Orion kan ikke anvendes til behandling af kræft i blærehalskirtlen.


Inden du begynder at tage tabletterne, skal du tale med din læge, hvis du har:


Hvis du oplever en pludselig nedsættelse af synet eller tab af synet, skal du stoppe med at tage Tadalafil Orion og straks kontakte din læge.


Nedsat hørelse eller pludseligt høretab er observeret hos nogle patienter der har taget tadalafil. Hvis du oplever en pludselig nedsættelse af hørelsen eller tab af hørelsen, skal du stoppe med at tage Tadalafil Orion og straks kontakte din læge, også selvom det er ukendt om hændelsen er direkte relateret til tadalafil.


Tadalafil Orion er ikke beregnet til kvinder.


Børn og unge

Tadalafil Orion er ikke beregnet til børn og unge under 18 år.


Brug af andre lægemidlersammen med Tadalafil Orion

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger andre lægemidler, for nyligt har brugt andre lægemidler eller planlægger at bruge andre lægemidler.

Tag ikke Tadalafil Orion hvis du også bruger nitrater.


Visse lægemidler kan blive påvirket af Tadalafil Orion, eller de kan påvirke, hvor godt Tadalafil Orion virker. Fortæl lægen eller apotekspersonalet, hvis du allerede tager:

Hjertetilfælde og slagtilfælde er også set sjældent hos mænd, som tager Tadalafil Orion. De fleste af disse mænd havde eksisterende hjerteproblemer, før de tog lægemidlet.


Delvis, midlertidig eller permanent nedsættelse eller tab af synet på det ene eller begge øjne er set sjældent.


Andre sjældne bivirkninger, som ikke blev set i kliniske studier med patienter, er set hos mænd, der tog Tadalafil Orion. Disse bivirkninger omfatter:

Tabletkerne: Copovidon, macrogolglycerolhydroxystearat, lactosemonohydrat, kolloid vandfri silica, mikrokrystallinsk cellulose, croscarmellosenatrium, magnesiumstearat.

Filmovertræk: Hypromellose, titandioxid (E171), talcum (E553b), gul jernoxid (E172), triacetin.


Udseende og pakningsstørrelser

Filmovertrukne tabletter


Lysegule, ovale, filmovertrukne tabletter, der er præget med ”5” på den ene side og ”TL” på den

anden side.


Tadalafil Orion fås i gennemsigtige blisterpakninger af PVC/PVdC-aluminiumsfolie og i HDPE- beholdere.

Blisterpakninger: 4, 8, 12, 14, 28, 30, 56, 84 og 90 filmovertrukne tabletter

HDPE-beholdere: 100 og 250 filmovertrukne tabletter


Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.


Indehaver af markedsføringstilladelse:

Orion Corporation Orionintie 1

FI-02200 Espoo Finland


Fremstiller:

APL Swift Services (Malta) Limited

HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far, Birzebbugia, BBG 3000 Malta


image

Milpharm Limited

Ares Block, Odyssey Business Park, West End Road, Ruislip HA4 6QD Storbritanien


image

Orion Corporation Orion Pharma Orionintie 1

FI-02200 Espoo Finland


image

Orion Corporation Orion Pharma Joensuunkatu 7

FI-24100 Salo

Finland


image

Generis Farmacêutica S.A. Rua João de Deus, no 19

Venda Nova, 2700-487 Amadora Portugal


For yderligere oplysning om dette lægemiddel, bedes henvendelse rettet til den lokale repræsentant:


Orion Pharma A/S medinfo@orionpharma.com


Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:


Belgien: Tadalafil AB 5 mg, filmomhulde tabletten

Danmark: Tadalafil “Orion”

Finland: Tadalafil Orion 5 mg kalvopäällysteiset tabletit

Tyskland: Tadalafil PUREN 5 mg Filmtabletten

Holland: Tadalafil Aurobindo 5 mg, filmomhulde tabletten

Norge: Tadalafil Orion 5 mg tabletter, filmdrasjerte

Portugal: Tadalafil Aurovitas

Spanien: Tadalafil Aurovitas 5 mg comprimidos recubiertos con película EFG

Sverige: Tadalafil Orion 5 mg filmdragerade tabletter Storbritannien: Tadalafil Milpharm 5 mg film-coated tablets

Denne indlægsseddel blev senest ændret 02/2022