Domovská stránka Domovská stránka
International Commitee of the Red Cross

Imasup

CENY

50MG TBL FLM 100

Velkoobchod: 265,66 Kč
Maloobchodní: 395,26 Kč
Uhrazen: 25,97 Kč

25MG TBL FLM 100

Velkoobchod: 248,75 Kč
Maloobchodní: 370,52 Kč
Uhrazen: 185,87 Kč


Příbalová informace: informace pro pacienta


Imasup 50 mg potahované tablety

azathioprinum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Imasup se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: Imasup Vám nebude podán, pokud u Vás nemohou být sledovány nežádoucí účinky.


Ihned informujte svého lékaře, jestliže se Vám v hrdle vytvoří vředy, dostanete horečku, infekci, vytvoří se podlitiny nebo budete krvácet.


Poraďte se s lékařem

Jádro tablety: monohydrát laktosy, mikrokrystalická celulosa, sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A) (Ph.Eur.), předbobtnalý kukuřičný škrob, polysorbát 80, povidon K30, magnesium- stearát (Ph.Eur.) [rostlinného původu]


Potahová vrstva: hypromelosa, makrogol 400, makrogol 6000.


Jak přípravek Imasup vypadá a co obsahuje toto balení

Imasup 50 mg jsou světle žluté, kulaté, bikonvexní potahované tablety v průhledném PVC- PVdC/VMCH/Al blistru. Na jedné straně tablety je vyraženo „AZ50” a na druhé straně je půlicí rýha.


Imasup 50 mg je dodáván v baleních obsahujících 28, 30, 50, 56, 90 a 100 potahovaných tablet.


Držitel rozhodnutí o registraci

Bausch Health Ireland Limited

3013 Lake Drive, Citywest Business Campus Dublin 24, D24PPT3

Irsko


Výrobce

AqVida GmbH

Kaiser-Wilhelm-Str. 89

203 55 Hamburg

Německo


Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:


Česká republika

Imasup 50 mg potahované tablety

Estonsko

Atsimutin

Litva

Atsimutin 50 mg plėvele dengtos tabletės

Lotyšsko

Atioprin 50 mg apvalkotās tabletes

Slovenská republika

Imasup 50 mg filmom obalene tablety


Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 30. 7. 2021