Domovská stránka Domovská stránka
Pfizer

Imasup

CENY

50MG TBL FLM 100

Velkoobchod: 265,66 Kč
Maloobchodní: 395,26 Kč
Uhrazen: 25,97 Kč

25MG TBL FLM 100

Velkoobchod: 248,75 Kč
Maloobchodní: 370,52 Kč
Uhrazen: 185,87 Kč


Příbalová informace: informace pro pacienta


Imasup 25 mg potahované tablety

azathioprinum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Imasup se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: Imasup Vám nebude podán, pokud u Vás nemohou být sledovány nežádoucí účinky.


Ihned informujte svého lékaře, jestliže se Vám v hrdle vytvoří vředy, dostanete horečku, infekci, vytvoří se podlitiny nebo budete krvácet.


Poraďte se s lékařem

Jádro tablety: monohydrát laktosy, mikrokrystalická celulosa, sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A) (Ph.Eur.), předbobtnalý kukuřičný škrob, polysorbát 80, povidon K30, magnesium- stearát (Ph.Eur.) [rostlinného původu]


Potahová vrstva: hypromelosa, makrogol 400, makrogol 6000, žlutý oxid železitý (E172), červený oxid železitý (E172), černý oxid železitý (E172), oxid titaničitý (E171)


Jak přípravek Imasup vypadá a co obsahuje toto balení

Imasup 25 mg jsou oranžovohnědé, kulaté, bikonvexní potahované tablety v průhledném PVC- PVdC/VMCH/Al blistru. Na jedné straně je vyraženo „AZ25” a druhá strana je hladká.


Imasup 25 mg je dodáván v baleních obsahujících 28, 30, 50, 56, 90 a 100 potahovaných tablet.


Držitel rozhodnutí o registraci

Bausch Health Ireland Limited

3013 Lake Drive, Citywest Business Campus Dublin 24, D24PPT3

Irsko


Výrobce

AqVida GmbH

Kaiser-Wilhelm-Str. 89

203 55 Hamburg

Německo


Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:


Česká republika

Imasup 25 mg potahované tablety

Estonsko

Atsimutin

Litva

Atsimutin 25 mg plėvele dengtos tabletės

Slovenská republika

Imasup 25 mg filmom obalene tablety


Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 30. 7. 2021