Domovská stránka Domovská stránka
Pfizer

Optiray

CENY

300MG I/ML INJ SOL 10X50ML A

Velkoobchod: 3 540,08 Kč
Maloobchodní: 4 613,06 Kč
Uhrazen: 0,00 Kč

300MG I/ML INJ SOL 10X100ML A

Velkoobchod: 7 525,69 Kč
Maloobchodní: 9 333,19 Kč
Uhrazen: 0,00 Kč

300MG I/ML INJ SOL 25X50ML A

Velkoobchod: 8 850,20 Kč
Maloobchodní: 10 848,43 Kč
Uhrazen: 0,00 Kč

300MG I/ML INJ SOL 10X200ML A

Velkoobchod: 14 609,52 Kč
Maloobchodní: 17 335,68 Kč
Uhrazen: 0,00 Kč

350MG I/ML INJ SOL 5X500ML A

Velkoobchod: 17 607,00 Kč
Maloobchodní: 20 698,85 Kč
Uhrazen: 0,00 Kč

300MG I/ML INJ SOL 20X125ML C

Velkoobchod: 20 500,32 Kč
Maloobchodní: 23 945,16 Kč
Uhrazen: 0,00 Kč

350MG I/ML INJ SOL 10X500ML A

Velkoobchod: 35 214,00 Kč
Maloobchodní: 40 453,91 Kč
Uhrazen: 0,00 Kč

350MG I/ML INJ SOL 10X50ML A

Velkoobchod: 4 229,91 Kč
Maloobchodní: 5 478,11 Kč
Uhrazen: 1 040,88 Kč

350MG I/ML INJ SOL 10X100ML A

Velkoobchod: 8 303,91 Kč
Maloobchodní: 10 223,47 Kč
Uhrazen: 1 349,01 Kč

320MG I/ML INJ SOL 10X50ML B

Velkoobchod: 5 131,32 Kč
Maloobchodní: 6 594,03 Kč
Uhrazen: 1 682,56 Kč

350MG I/ML INJ SOL 10X200ML A

Velkoobchod: 16 501,61 Kč
Maloobchodní: 19 458,61 Kč
Uhrazen: 1 709,70 Kč

350MG I/ML INJ SOL 25X50ML A

Velkoobchod: 10 574,78 Kč
Maloobchodní: 12 808,70 Kč
Uhrazen: 1 715,62 Kč

350MG I/ML INJ SOL 10X100ML C

Velkoobchod: 10 455,60 Kč
Maloobchodní: 12 674,98 Kč
Uhrazen: 3 800,52 Kč

350MG I/ML INJ SOL 10X125ML C

Velkoobchod: 14 390,31 Kč
Maloobchodní: 17 089,73 Kč
Uhrazen: 5 996,65 Kč

350MG I/ML INJ SOL 20X100ML C

Velkoobchod: 20 911,20 Kč
Maloobchodní: 24 406,17 Kč
Uhrazen: 6 657,26 Kč


Příbalová informace: informace pro uživatele Optiray 350 mg I/ml injekční/infuzní roztok ioversolum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Hydroxid sodný a kyselina chlorovodíková mohou být použity pro úpravu na pH 6,0 až 7,4.


Jak přípravek Optiray vypadá a co obsahuje toto balení

Optiray je čirý, bezbarvý až světle žlutý vodný roztok.

Přípravek Optiray je balen v bezbarvých lahvičkách. Lahvičky jsou uzavřeny brombutylovými pryžovými zátkami s hliníkovým uzávěrem.

Velikost balení: lahvičky (typ A): 10 x 30 ml, 10 x 50 ml, 25 x 50 ml, 10 x 100 ml, 12 x 100 ml,

10 x 200 ml, 12 x 200 ml, 5 x 500 ml, 6 x 500 ml, 10 x 500 ml.


Přípravek Optiray se také dodává v předplněných injekčních stříkačkách pro ruční aplikaci a v tlakových injekčních stříkačkách z polypropylenu. Kryt na konci injekční stříkačky a píst jsou vyrobeny z přírodní pryže. Píst je pokrytý teflonem, aby se zabránilo přímému kontaktu s gumovými součástmi z důvodu ochrany uživatelů alergických na latex.

Jednotlivé předplněné stříkačky jsou opatřeny papírovým přebalem. Kartonová krabice. Stříkačky pro ruční aplikaci (typ B): 10 x 50 ml

Stříkačky pro aplikaci injektorem (typ C): 10 x 50 ml, 10 x 100 ml, 20 x 100 ml, 10 x 125 ml, 20 x

125 ml.


Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Guerbet Ireland Unlimited Company, Damastown, Mulhuddart, Dublin 15, Irsko nebo

Guerbet, BP 57400, 95943 Roissy CdG Cedex, Francie, se sídlem 16-24 rue Jean Chaptal, 93600 Aulnay sous Bois, Francie


Tato příbalová informace byla naposledy revidována 19. 10. 2021

Optiray předplněné injekční stříkačky pro ruční aplikaci Sestavení a kontrola:

Upozornění: Vnější část stříkačky není sterilní. Obsah stříkačky a oblast pod modrým víčkem na hrotu a vnější části pístu jsou sterilní a je nutno s nimi podle toho zacházet.image

Vyjměte injekční stříkačku z obalu a prohlédněte pečlivě oblast kolem víčka na hrotu a vnější část pístu tak, abyste se ujistili, že nedochází k unikání obsahu.

Pokud k unikání dochází, stříkačku nepoužívejte.

image


Po zašroubování táhla do pístu stříkačky je důležité otočit táhlem dodatečně o 1/2 otáčky tak, aby se píst volně otáčel.

imagePřed použitím stříkačky odšroubujte víčko na hrotu a zlikvidujte jej. Oblast pod tímto víčkem je sterilní, a proto manipulace s ní vyžaduje zvýšenou opatrnost. Na stříkačku lze nyní nasadit jehlu nebo připojit infuzní soupravu.


Stříkačku a zbytek přípravku po použití zlikvidujte.

Optiray stříkačky pro aplikaci vysokotlakým injektorem


Sestavení a kontrola:

Upozornění: Vnější část stříkačky není sterilní. Obsah stříkačky a oblast pod modrým víčkem na hrotu a vnější části pístu jsou sterilní a je nutno s nimi podle toho zacházet.image

Vyjměte injekční stříkačku z obalu a prohlédněte pečlivě oblast kolem víčka na hrotu a vnější část pístu tak, abyste se ujistili, že nedochází k unikání obsahu.

Pokud k unikání dochází, stříkačku nepoužívejte. Vložte stříkačku do tlakového injektoru.

image


Chcete-li odstranit víčko z injekční stříkačky, zatlačte dovnitř a otočte a poté zlikvidujte.

Oblast pod víčkem je sterilní. Při manipulaci je nyní třeba postupovat opatrně.

imageDále šroubovitým pohybem odstraňte víčko z pojistné matice (typu luer) protiprachového krytu tak, že zlomíte plombu, která se zde nachází. Víčko zlikvidujte.

image


Připevněte pojistnou matici ke stříkačce přidržením protiprachového krytu a zašroubujte až do konce. Před připojením sterilní soupravy odstraňte a zlikvidujte protiprachový kryt.


Stříkačku a zbytek přípravku po použití zlikvidujte.