Domovská stránka Domovská stránka

Optiray
ioversol

CENY

300MG I/ML INJ SOL 10X50ML A

Velkoobchod: 3 540,08 Kč
Maloobchodní: 4 613,07 Kč
Uhrazen: 0,00 Kč

300MG I/ML INJ SOL 10X100ML A

Velkoobchod: 7 525,69 Kč
Maloobchodní: 9 333,20 Kč
Uhrazen: 0,00 Kč

300MG I/ML INJ SOL 25X50ML A

Velkoobchod: 8 850,20 Kč
Maloobchodní: 10 848,44 Kč
Uhrazen: 0,00 Kč

300MG I/ML INJ SOL 10X200ML A

Velkoobchod: 14 609,52 Kč
Maloobchodní: 17 335,69 Kč
Uhrazen: 0,00 Kč

350MG I/ML INJ SOL 5X500ML A

Velkoobchod: 17 607,00 Kč
Maloobchodní: 20 698,86 Kč
Uhrazen: 0,00 Kč

300MG I/ML INJ SOL 20X125ML C

Velkoobchod: 20 500,32 Kč
Maloobchodní: 23 945,17 Kč
Uhrazen: 0,00 Kč

350MG I/ML INJ SOL 10X500ML A

Velkoobchod: 35 214,00 Kč
Maloobchodní: 40 453,92 Kč
Uhrazen: 0,00 Kč

350MG I/ML INJ SOL 10X50ML A

Velkoobchod: 4 229,91 Kč
Maloobchodní: 5 478,12 Kč
Uhrazen: 1 040,88 Kč

350MG I/ML INJ SOL 10X100ML A

Velkoobchod: 8 303,91 Kč
Maloobchodní: 10 223,48 Kč
Uhrazen: 1 349,01 Kč

320MG I/ML INJ SOL 10X50ML B

Velkoobchod: 5 131,32 Kč
Maloobchodní: 6 594,04 Kč
Uhrazen: 1 682,56 Kč

350MG I/ML INJ SOL 10X200ML A

Velkoobchod: 16 501,61 Kč
Maloobchodní: 19 458,62 Kč
Uhrazen: 1 709,70 Kč

350MG I/ML INJ SOL 25X50ML A

Velkoobchod: 10 574,78 Kč
Maloobchodní: 12 808,71 Kč
Uhrazen: 1 715,62 Kč

350MG I/ML INJ SOL 10X100ML C

Velkoobchod: 10 455,60 Kč
Maloobchodní: 12 674,99 Kč
Uhrazen: 3 800,52 Kč

350MG I/ML INJ SOL 10X125ML C

Velkoobchod: 14 390,31 Kč
Maloobchodní: 17 089,74 Kč
Uhrazen: 5 996,65 Kč

350MG I/ML INJ SOL 20X100ML C

Velkoobchod: 20 911,20 Kč
Maloobchodní: 24 406,18 Kč
Uhrazen: 6 657,26 Kč


Příbalová informace: informace pro uživatele Optiray 320 mg I/ml injekční/infuzní roztok ioversolum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Guerbet

BP 57400

95943 Roissy CdG Cedex Francie


Guerbet Ireland Unlimited Company, Damastown, Mulhuddart, Dublin 15, Irsko


nebo


Guerbet, BP 57400, 95943 Roissy CdG Cedex, Francie, se sídlem 16-24 rue Jean Chaptal, 93600 Aulnay sous Bois, Francie


Tato příbalová informace byla naposledy revidována 19. 10. 2021

Optiray předplněné injekční stříkačky pro ruční aplikaci Sestavení a kontrola:

Upozornění: Vnější část stříkačky není sterilní. Obsah stříkačky a oblast pod modrým víčkem na hrotu

a vnější části pístu jsou sterilní a je nutno s nimi podle toho zacházet.image

Vyjměte injekční stříkačku z obalu a prohlédněte pečlivě oblast kolem víčka na hrotu a vnější část pístu tak, abyste se ujistili, že nedochází k unikání obsahu.

Pokud k unikání dochází, stříkačku nepoužívejte.

image


Po zašroubování táhla do pístu stříkačky je důležité otočit táhlem dodatečně o 1/2 otáčky tak, aby se píst volně otáčel.

imagePřed použitím stříkačky odšroubujte víčko na hrotu a zlikvidujte jej. Oblast pod tímto víčkem je sterilní, a proto manipulace s ní vyžaduje zvýšenou opatrnost. Na stříkačku lze nyní nasadit jehlu nebo připojit infuzní soupravu.


Stříkačku a zbytek přípravku po použití zlikvidujte.

Optiray stříkačky pro aplikaci vysokotlakým injektorem


Sestavení a kontrola:

Upozornění: Vnější část stříkačky není sterilní. Obsah stříkačky a oblast pod modrým víčkem na hrotu a vnější části pístu jsou sterilní a je nutno s nimi podle toho zacházet.image

Vyjměte injekční stříkačku z obalu a prohlédněte pečlivě oblast kolem víčka na hrotu a vnější část pístu tak, abyste se ujistili, že nedochází k unikání obsahu.

Pokud k unikání dochází, stříkačku nepoužívejte. Vložte stříkačku do tlakového injektoru.

image


Chcete-li odstranit víčko z injekční stříkačky, zatlačte dovnitř a otočte a poté zlikvidujte.

Oblast pod víčkem je sterilní. Při manipulaci je nyní třeba postupovat opatrně.

image


Dále šroubovitým pohybem odstraňte víčko z pojistné matice (typu luer) protiprachového krytu tak, že zlomíte plombu, která se zde nachází. Víčko zlikvidujte.

image


Připevněte pojistnou matici ke stříkačce přidržením protiprachového krytu a zašroubujte až do konce. Před připojením sterilní soupravy odstraňte a zlikvidujte protiprachový kryt.


Stříkačku a zbytek přípravku po použití zlikvidujte.