Начална страница Начална страница
AstraZeneca

Sapropterin Dipharma
sapropterin

Листовка: информация за потребителя


Сапроптерин Dipharma 100 mg разтворими таблетки

сапроптерин дихидрохлорид (sapropterin dihydrochloride)


Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.Как изглежда Сапроптерин Dipharma и какво съдържа опаковката

Сапроптерин Dipharma 100 mg са бели до почти бели разтворими кръгли таблетки, с размер приблизително 10 mm х 3,65 mm, с вдлъбнато релефно означение „11“ от едната страна и с делителна черта от другата.


Делителната черта не е предназначена за счупване на таблетката.


Предлага се в бутилки със защитена от деца капачка на винт, съдържаща сушител (силикагел). Всяка бутилка съдържа 30 или 120 разтворими таблетки.


Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба

Dipharma B.V.

Prins Bernhardplein 200 1097JB Amsterdam Нидерландия


Производител

Depo-Pack S.r.l.

Via Giovanni Morandi 28 21047 Saronno (VA)

Италия


или


Pharmadox Healthcare Ltd. KW20A Kordin Industrial Park Paola, PLA 3000

Малта


Дата на последно преразглеждане на листовката

Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата .