Начална страница Начална страница
AstraZeneca

Sapropterin Dipharma
sapropterin

Листовка: информация за потребителя


Сапроптерин Dipharma 100 mg прах за перорален разтвор Сапроптерин Dipharma 500 mg прах за перорален разтвор сапроптерин дихидрохлорид (sapropterin dihydrochloride)


Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.Как изглежда Сапроптерин Dipharma и какво съдържа опаковката

Прахът за перорален разтвор представлява бял до жълтеникав на цвят прах. Прахът е опакован в сашета с единични дози, съдържащи 100 mg или 500 mg сапроптерин дихидрохлорид.


Опаковки по 30 сашета.


Притежател на разрешението за употреба

Dipharma B.V.

Prins Bernhardplein 200 1097JB Amsterdam

Нидерландия


Производител

Depo-Pack S.r.l.

Via Giovanni Morandi 28 21047 Saronno (VA)

Италия


или


Pharmadox Healthcare Ltd. KW20A Kordin Industrial Park Paola, PLA 3000

Малта


Дата на последно преразглеждане на листовката

Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата