Начална страница Начална страница
Booking.com

Herceptin
trastuzumab

Листовка: информация за потребителя


Herceptin 150 mg прах за концентрат за инфузионен разтвор

трастузумаб (trastuzumab)


Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.


Всеки флакон Herceptin се разтваря в 7,2 ml стерилна вода за инжекции (не е приложена). Използването на други разтворители трябва да се избягва. Така се получава 7,4 ml разтвор за еднократно приложение, съдържащ приблизително 21 mg/ml трастузумаб. Допълнителен обем от 4 % дава възможност от всеки флакон да се изтегли отразената на етикета доза от 150 mg.


По време на приготвянето, трябва да се внимава при използването на Herceptin. Прекомерното образуване на пяна по време на реконституиране или разклащането на разтворения Herceptin, може да предизвика проблеми, свързани с количеството Herceptin, което може да бъде изтеглено от флакона.


Инструкции за асептично реконституиране:

1) Като използвате стерилна спринцовка, бавно инжектирайте 7,2 ml стерилна вода за инжекции във флакона, съдържащ лиофилизиран Herceptin, насочвайки струята в лиофилизата.

 1. Леко завъртете флакона, за да подпомогнете реконституирането. НЕ РАЗКЛАЩАЙТЕ!


  При реконституиране на продукта наличието на малко пяна не е необичайно. Оставете флакона за около 5 минути. Разтвореният Herceptin е безцветен до бледожълт прозрачен разтвор и по принцип в него не трябва да има видими частици.


  Указания за асептично разреждане на приготвения разтвор Определете количеството необходим разтвор:

  • въз основа на натоварваща доза трастузумаб от 4 mg/kg телесно тегло или последваща седмична доза трастузумаб от 2 mg/kg телесно тегло:


   Обем (ml) = Телесно тегло (kg) x доза (4 mg/kg натоварващаили2 mg/kg поддържаща)

   21 (mg/ml, концентрация на разредения разтвор)


  • въз основа на натоварваща доза трастузумаб от 8 mg/kg телесно тегло или последваща 3-седмична доза трастузумаб от 6 mg/kg телесно тегло:


Обем (ml) = Телесно тегло (kg) x доза (8 mg/kg натоварващаили6 mg/kg поддържаща)

21 (mg/ml, концентрация на разредения разтвор)


Подходящото количество разтвор трябва да се изтегли от флакона чрез използване на стерилна игла и спринцовка, и да се прибави към инфузионен сак от поливинилхлорид, полиетилен или полипропилен, съдържащ 250 ml 0,9 % разтвор на натриев хлорид. Да не се използва с глюкоза- съдържащи разтвори. Сакът трябва леко да се обърне, за да се размеси разтворът, като се избягва образуването на пяна. Преди прилагане парентералните разтвори трябва да се

прегледат визуално за наличие на твърди частици и промяна на цвета.