Начална страница Начална страница
AstraZeneca

Bortezomib Fresenius Kabi
bortezomib

Листовка: информация за потребителя


Бортезомиб Fresenius Kabi 1 mg прах за инжекционен разтвор

бортезомиб (bortezomib)


Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

натриев хлорид 9 mg/ml (0,9%).


Бортезомиб Fresenius Kabi 1 mg прах за инжекционен разтвор Е САМО ЗА ИНТРАВЕНОЗНО ПРИЛОЖЕНИЕ. Да не се прилага по други пътища. Интратекалното приложение води до смърт.

  1. ИЗХВЪРЛЯНЕ


Флаконът е само за еднократна употреба и останалият разтвор трябва да се изхвърли. Неизползваният продукт или остатъчните материали от него трябва да се изхвърлят в съответствие с местните изисквания.